Proiectul de lege care permite Camerei de Comerț să se asocieze cu dezvoltatorii Iulius Mall și să construiască 14 turnuri în curtea Romexpo, aprobat de Camera Deputaților cu votul PNL, PMP și PSD

de Catiușa Ivanov     HotNews.ro
Miercuri, 2 septembrie 2020, 14:45 Actualitate | Administratie Locala


Proiect Romexpo
Foto: CCIR
Legea care permite Camerei de Comerț să se asocieze cu dezvoltatorii Iulius Mall și să construiască 14 turnuri în curtea Romexpo, aprobată de Camera Deputaților, cameră decizională. Proiectul a trecut cu votul PSD, PNL și PMP și prevede transmiterea din proprietatea statului, cu titlu gratuit, Camerei de Comerţ şi Industrie a României a terenurilor proprietate privată a statului aflate în folosinţa gratuită a acestei instituţii. Terenul de la Romexpo, de 46 de hectare, este doar unul dintre ele. USR și UDMR au votat împotrivă și au anunțat că intenţionează să atace la Curtea Constituţională proiectul.

Proiectul a fost votat cu 178 voturi ''pentru'', 45 ''împotrivă'' şi 13 abţineri.

USR a catalogat proiectul de lege drept ”un tun imobiliar în valoare de sute de milioane de euro dat, astăzi, în Parlament cu ajutorul PMP, PNL și PSD”.


Cătălin Drulă, liderul deputaților USR, a propus retrimiterea proiectului la Comisie pentru evaluare, dar cererea a fost respinsă. Mai mult, Cătălin Drulă a propus ca terenul să fie scos la licitație publică pentru a obține cel mai bun preț iar banii să fie folosiți în interesul cetățenilor.

“Ce se întâmplă azi în Parlamentul României, prin acest proiect de lege, este un tun imobiliar transpartinic. PMP a inițiat legea, PNL a pus-o pe ordinea de zi și PSD o susține. E vorba de devalizarea statului român de un teren de 46 de hectare din cea mai bună zonă a Capitalei. Valoarea estimată este în zona milioanelor de euro, poate 300-400 milioane. Este vorba despre aceeași sumă pe care o investim, anual, în drumurile naționale și autostrăzile din România, sau costul construcției unei autostrăzi, ca să ne facem un ordin de mărime. Asistăm la o devalizare a statului cu mâna Parlamentului.”, a declarat Cătălin Drulă în Parlament.

Deputatul USR a conchis că Uniunea va aduna semnăturile necesare pentru a contesta proiectul PMP, votat de PNL și PSD, la Curtea Constituțională a României.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 16 iulie 2020.

Ce prevede exact proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților:
 • Terenurile proprietate privată a statului transmise în folosinţa gratuită a Camerei Naţionale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate, se transmit cu titlu gratuit în proprietatea Camerei Naţionale, în vederea desfăşurării activităţii specifice cu caracter de continuitate.
 • Guvernul României, prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, hotărârea prin care se transmite cu titlu gratuit dreptul de proprietate pentru terenurile prevăzute la alin.(11) şi, respectiv, în termen de 30 de zile de la data soluţionării definitive a cererilor de revendicare, pentru terenurile prevăzute la alin.(12).
 • Terenurile dobândite de Camera Naţionalăîn condiţiile prezentei legi nu pot fi vândute şi nu li se poate schimba destinaţia stabilităconform alin.(11) timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.
 • Camera are şi poate constitui societăţi şi orice alte forme de asociere economică necesare desfăşurării activităţii specifice, cum sunt, dar fară a fi limitative, cele pentru organizarea de târguri şi expoziţii, pentru publicitate şi reclamă comercială, protecţia proprietăţii intelectuale şi orice alte activităţi şi prestări de servicii în folosul comunităţii de afaceri, inclusiv pentru implicarea în realizarea de proiecte de dezvoltare urbanădurabilă menite să susţină mediul de afaceri;

Despre proiectul imobiliar de la Romexpo


14 turnuri, cu înălțimea de până la 42 de etaje, locuințe și un mall, ar putea fi construite în incinta Romexpo, pe terenul de circa 33 de hectare, care aparține statului român. Societatea Romexpo SA a inițiat un Plan Urbanistic Zonal prin care și-a arătat intenția de a realiza proiectul, iar acesta a primit deja aviz de oportunitate de la Primăria Capitalei. În toamna anului 2017, o firmă parte a Grupului Iulius, controlat de Iulian Dascălu, dezvoltatorul mall-ului de lângă Palatul Culturii din Iași, a semnat un acord cu CCIR și Romexpo prin care s-a angajat să dezvolte proiectul imobiliar la Romexpo.

Potrivit proiectului afișat pe site-ul Primăriei Capitalei, se dorește construirea unui turn de 42 de etaje spre bd. Poligrafiei și a unuia de 24 de etaje spre bulevardul Mărăști, în spatele celor două turnuri City Gate. Lângă cele două turnuri noi, se propune construirea a două clădiri cu 4 subsoluri, parter și două etaje, centre comerciale.

În continuare, spre bulevardul Poligrafiei, se mai propune construirea a 3 blocuri, unul de 26 de etaje, unul de șapte și unul de 28, toate cu patru niveluri de parcare în subsol. În spatele Crown Plaza, spre o arteră nou propusă, se propune construirea a două turnuri de 27 de etaje, legate între ele de o bară, un bloc de 8 etaje, iar alături, practic în spatele Romexpo, încă două turnuri de 26 de etaje. Spre bulevardul Expoziției, lângă Niro Tower, se propune construirea a încă 3 turnuri, unul de 25 etaje și două de 28 de etaje.
La intersecția bd. Expoziției cu bd. Mărăști, lângă clădirea World Trade Center, se propune construirea a încă trei turnuri, unul de 35 etaje, unul de 32 și unul de 25 etaje. Turnurile vor adăposti birouri, servicii și comerț

Indicatorii urbanistici propuși sunt: înălțimea maximă - 184 m, POT 70%, CUT 4. Suprafața terenului care a generat PUZ-ul este 329.954 mp.

Planul Urbanistic Zonal se află în faza de elaborare, următorul pas fiind obținerea avizului de urbanism, a avizelor de specialitate și aprobarea în Consiliul General. Apoi urmează faza de autorizare.

Cum s-a asociat Romexpo cu Iulian Dascălu


În 2004, Guvernul Năstase a dat o hotărâre prin care terenul Romexpo a fost transferat din administrarea CCIR în cea a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“. Tot atunci, Camera de Comerț și Industrie a României a primit dreptul de folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani. Clădirile de pe teren sunt în proprietatea Romexpo SA.

În iulie 2017, Camera de Comerț și Industrie a României anunța: "Grupul Iulius și Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) negociază un parteneriat prin care să modernizeze complexul expozițional Romexpo și să construiască un proiect imobiliar mixt în jurul acestuia, potrivit unor surse din piață".

Câteva luni mai târziu, în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3279 din 13.09.2017 apărea menționat contractul de asociere dintre CCIR, firma Stoneberg și Romexpo, încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, pentru construirea proiectului imobiliar. Contractul mai prevedea: înstrăinarea către respecttiva sociatate comercială a clădirilor secundare din complexul expozițional pentru suma de 3 milioane de euro, pentru a le demola, obligația ca firma să construiască pe cheltuiala sa pavilioanele B (o investiție de minim 2 milioane de euro) și închirierea Pavilionului A, pentru o perioadă de 10 ani societății Stoneberg pentru suma de minim 600.000 euro/an.

”Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a luat act de (...) intenția dezvoltatorului de a dobândi în condițiile legii, a dreptului de proprietate asupra terenului, astfel cum este identificat în Contractul de asociere, necesar pentru realizarea de către Dezvoltator a investiției referitoare la Project; dobândirea de către CCIR, în condițiile legii și ale Contractului de asociere, de la Stoneberg, a dreptului de proprietate asupra terenului CCIR, astfel cum este identificat în Contractul de asociere, în schimbul renunțării la dreptul de folosință gratuită asupra terenului aferent proiectului Dezvoltatorului, excluzând terenul CCIR, cu privire la care dreptul de folosință gratuită va înceta prin consolidarea patrimoniului CCIR a dreptului de proprietate deplină asupra acestuia; CCIR în schimbul renunțării la dreptul de folosință primește un drept de proprietate prin încheierea unui contract de schimb cu dezvoltatorul; participarea CCIR în consorțiul constituit împreună cu Stoneberg - S.R.L. cu scopul de a participa la licitația (vânzarea) organizată de Regia Autonomă - Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat sau altă entitate abilitată legal având ca obiect terenul în speță”, se arată Hotărârea AGA publicată în Monitorul Oficial 3279/13 septembrie 2017.

În martie 2019, între cele trei părți a fost încheiat un ”acord de confirmare a asocierii”.

”CCIR și Romexpo declară că își doresc, în continuare, să optimizeze activitățile curente și să contribuie la dezvoltarea zonei aferente Complexului Expozițional Romexpo, prin diversificarea serviciilor și facilităților oferite expozanților, clienților și altor beneficiari și parteneri, precum și prin includerea Complexului Expozițional Romexpo în circuitul expozițional internațional, însă nu dețin resursele financiare necesare pentru o astfel de dezvoltare. Stoneberg S.R.L., parte a Grupului Iulius, în calitate de Dezvoltator, declară că își dorește, în continuare, dezvoltarea pe teren, pe costul și în proprietatea sa exclusive, a unui proiect imobiliar mixt comercial de anvergură care să contribuie la creșterea potențialului zonei și a atractivității activităților existente, care necesită investiții complexe și, implicit, vizează un termen semnificativ de amortizare a investițiilor, respectiv de exploatare, care depășesc durata dreptului de folosință gratuită acordat CCIR, dar este îndestulător în cazul constituirii unui drept real asupra terenului prevăzut la punctul 1.

Părțile declară că pentru atingerea obiectivelor de la punctele 2 și 3 vor depune toate eforturile rezonabile pentru a identifica și implementa diferite structuri și modalități juridice, prevăzute de lege, care să permită atingerea acestor obiective într-o manieră cât mai apropiată de cea avută în vedere potrivit contractului de asociere autentificat sub nr. 2172/20.09.2017 și potrivit intereselor patrimoniale individuale ale acestora, urmând să încheie noi înțelegeri contractuale specifice care să reflecte în mod explicit aceste structuri, modalități și interese. Stoneberg declară că, pe cheltuiala sa exclusivă și în numele CCIR și, respectiv, Romexpo, care, la rândul lor își exprimă acordul, va realiza planurile urbanistice necesare pentru dezvoltarea proiectului imobiliar corespunzător asocierii, care implică demersurile legale specifice de avizare, proiectare etc.;”, se arată într-o hotărâre a AGA Romexpo, publicată în Monitorul Oficial 1280/21 martie 2019.

CCIR s-a obligat să facă demersuri pentru a obține dreptul real de proprietate asupra terenului pe care este amplasat Romexpo, ceea ce obține prin legea adoptată miercuri de Camera Deputaților.

Complexul Romexpo este foarte prost întreținut și folosit mult sub valoarea sa, însă terenul este unul dintre cele mai valoroase din București, iar beneficiile pe care le obține statul român trebuie să fie substanțiale.

Pe 1 iunie, Camera de Comerț și Industrie a prezentat proiectul de la Romexpo în mod public. Potrivit prezentării făcute, proiectul propune revitalizarea și integrarea Romexpo în circuitul internațional și o investiție de 2,87 miliarde de euro.

”Conceptul proiectului gravitează în jurul unei componente culturale dominante, un omagiu adus marilor valori autohtone. Aici va fi primul Muzeu de Artă din România dedicat exclusiv sculptorului Constantin Brâncuși, care va deveni un simbol național, dar cu rezonanță internațională. Totodată, pavilionul central va fi reconfigurat în Sala multifuncțională „George Enescu”, oferind Capitalei un spațiu artistic la standarde internaționale, care să stimuleze potențialul mediului cultural contemporan și care, prin evenimentele găzduite, să devină o atracție pentru publicul de entertainment inclusiv din afara țării. Proiectul integreză pavilioanele expoziționale Romexpo, pe care le reconfigurează și modernizează într-un Centru de Conferințe și Congrese de anvergură”, se arată în comunicatul transmis de CCIR.

Proiectul propune și amenajarea unui parc, pe 30% din teren, între clădirile de birouri și locuințe, 12.000 de locuri de parcare și va genera 30.000 de noi locuri de muncă, spun inițiatorii.

”Într-o simbioză cu atracțiile socio-culturale va fi și ansamblul de retail, care completează conceptul de lifestyle center. Branduri premium, zone de servicii, cele mai noi concepte de entertainment și petrecere a timpului liber vor fi parte din oferta celui mai impresionant proiect mixed-use din Europa. Proiectul înglobează cel mai mare spațiu destinat producătorilor și comercianților autohtoni, într-un concept de fresh market dezvoltat în premieră în România. Totodată, va fi accesibil un centru al antreprenoriatului românesc, unic în țară, facilități de tip coworking capabile să genereze oportunități pentru mediul de business local. Un element inedit este și Muzeul de Istorie Monetară, o inițiativă în premieră națională, dar și cel mai mare Oceanariu din țară, un adevărat parc acvatic, care va reprezenta un nou punct de interes turistic. Ca o funcțiune complementară unui centru expozițional de anvergură va fi realizat și un hotel de 5 stele, în linie cu exigențele unei capitale europene”, a mai comunicat CCIR.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

12338 vizualizari

 • -9 (29 voturi)    
  Zona aia e un camp cu maracini acum (Miercuri, 2 septembrie 2020, 14:51)

  Gryphus [utilizator]

  foarte bine ca se construiesc turnuri de afaceri acolo, e o zona perfecta pt asa ceva

  mai ales ca asta inseamna ca zona va fi asfaltatat, amenajata etc
  • +15 (19 voturi)    
   mai omule (Miercuri, 2 septembrie 2020, 15:58)

   Motanul_incaltat [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   In afara de discutia ca zecile de mii de oameni care vor locui si lucra acolo, vor bloca complet traficul in zona, nu crezi ca un teren care valoreaza probabil sute de milioane de euro, ar trebui scos la licitatie, nu dat gratis unuia sa faca el ce vrea acolo?!
  • +4 (16 voturi)    
   Ai dreptate. Imbracam in beton totul! (Miercuri, 2 septembrie 2020, 16:01)

   Leo55 [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Ca asa e frumos! Mentalitate de cocalar!
   E terenul statului, daca nu este ingrijit sa-l ia statul inapoi si sa-l faca spatiu verde cu arbori de valoare si plante frumoase! Nu BETOANE. Suntem satui de asa ceva. Vrei sa te imbogatesti-munceste. Nu jefui averea publica!
   M-am lamurit inca o data cu PNL, ca de PSD si PMP eram mai de mult!
   Daca acesta era pretul motiunii de cenzura sa nu treaca, este muuult prea mare.
   Astept sa vad replica lui Nicusor Dan.
   • +2 (6 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 2 septembrie 2020, 22:17)

    [anonim] i-a raspuns lui Leo55

   • -4 (4 voturi)    
    cocalari is aia care vor MIRISTE in Buc (Joi, 3 septembrie 2020, 13:48)

    Gryphus [utilizator] i-a raspuns lui Leo55

    CASA RADIO sta de 30 de ani in GUNOI

    asta a facut statul roman si cei ca tine care se opun progresului. a zis cineva ca nu va fi vandut terenul???

    el e trecut de la stat la stat care il va vinde ulterior, nu pricepi? sau il va da il folosinta pe 50 de ani iar aia vor face si parc acolo
    • +3 (3 voturi)    
     Asta pricepi tu (Joi, 3 septembrie 2020, 14:17)

     Leo55 [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

     Eu nu am pomenit de miriste, dimpotriva fiecare spatiu verde trebuie amenajat si intretinut, dar asta este treaba primarilor, probabil ca asta stii si tu si nu a guvernului. Nu trebuie sa vina PM sau presedintele tarii sa-ti spuna sa faci curat. Pentru domeniul public se aleg primarii care ca principala obligatie sa-l ingrijeasca. Se vede clar ca esti simbrias ieftin la rechinii imobiliari care dau (vor sa dea) tunul asta.
     Oamenii ca tine sunt cei mai periculosi pt ca nu au niciun Dumnezeu. Le dai 2 lei si tzipa ce le spui. Constiinta zero.
  • +2 (12 voturi)    
   CCR va decide legalitatea, proiectul e special (Miercuri, 2 septembrie 2020, 16:38)

   animatron [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Parc nou pe 30% din suprafata, parc acvatic, muzeu Brancusi, 12.000 locuri parcare (foarte util pt capitala), mii sau zeci de mii de locuri de munca, toata zona aia urata complet revalorizata, o esplanada de oras european si o investitie in infrastructura de 3 miliarde euro, e un megaproiect pt orice oras din UE.

   Trebuie verificata intreaga legalitate, sa nu fie formalitati dubioase, CCR sa ia o decizie si apoi sa continue (sau nu) acest proiect.

   Exista cladiri in Bucuresti ce trebuie protejate insa nu ajuta la nimic sa fetisizam orice maidan dotat cu o cladire stalinista de beton aflata in paragina (cum e Romexpo).

   Iulius Group a inaugurat in 2012 la Iasi un proiect asemanator, util orasului:

   https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g304060-d3263829-Reviews-Palas_Iasi-Iasi_Iasi_County_Northeast_Romania.html

   Ceva asemanator se construieste la Timisoara, tot cu Iulius Group:
   https://orasul-timisoara.ro/local-7266/
   • +1 (7 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 2 septembrie 2020, 22:23)

    [anonim] i-a raspuns lui animatron

   • +1 (5 voturi)    
    Pai daca aveti USL de partea voastra (Joi, 3 septembrie 2020, 8:27)

    Leo55 [utilizator] i-a raspuns lui animatron

    atunci aveti sigur si CCR-ul pesedist.
    Ha, ha, ha...Dorneanu stie de ce!
    Oricum, buna gluma cu CCR care vine si face dreptate pt romani chiar daca ordinul de la partid este altul.
  • +8 (14 voturi)    
   asa e, dar? (Miercuri, 2 septembrie 2020, 17:16)

   andimi [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   corect, poate ca zona merita dezvoltata, dar de ce cu un anume intreprinzator si de ce nu se face o selectie internationala? De ce nu un concurs de arhitectura? De ce sa nu scoatem ce e mai bun de acolo si de ce sa dam terenul statului pe mai nimic, in urma unei intelegeri facuta in secret? Nu te-ai saturat de aranjamente din astea facute de fapt pe spinarea statului?
  • -5 (21 voturi)    
   In Roma nu s-ar fi construit nimic daca era USR (Miercuri, 2 septembrie 2020, 17:22)

   Miky60 [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   I-am inteles si i-am sustinut in multe proiecte anti-PSD pe USR dar acum chiar sunt exagerati. Terenurile alea sunt campuri abandonate pline de maracini, sobolani, serpi si alte vietati pe acolo, e bine ca se construieste un hub de afaceri si comert acolo, decat sa fie lasat in paragina. Iar Iulius Mall este condus de oameni de afaceri romani de succes si tineri, nu degeaba au avut success si nu degeana PNL care este anti-PSD srijina acest proiect. Daca era sustinut doar de PSD cu siguranta era ceva suspect, dar daca este PNL este corect.
   USR a auzit doar ca se construieste ceva si a sarit imediat sa conteste intr-un mod populist. Daca era dupa ei, la cata istorie e in Roma, nu s-ar fi construit niciodata nimic. Da, te gandesti ce se construieste unde si cand, dar aici e un teren abandonat, bine ca se face ceva.
   PS Stiti la ce nu a votat impotriva USR, ci a votat cot la cot cu PSD? La marirea lefurilor parlamentarilor. Ca sa vedeti cat de "cinstiti" sunt USRistii.
   • +7 (9 voturi)    
    Hai sa nu ne aburim unii pe altii (Miercuri, 2 septembrie 2020, 19:33)

    sile_v [utilizator] i-a raspuns lui Miky60

    "Terenurile alea sunt campuri abandonate pline de maracini, sobolani, serpi si alte vietati pe acolo"

    Terenurile alea sunt intr-o zona excelenta a Bucurestiului, in nordul capitalei. Terenurile alea valoreaza pe piata libera cateva sute de milioane de euro.

    Cum vine astea sa le dai din pix unui investitor selectat pe sub mana? Fara licitatie, fara un concusr de proiecte, fara nimic. Cadou din pix pentru Iulian Dascălu, cadou la care PMP, PNL si PSD si-au dat mana. Oare de ce concordia asta intre asa "oponenti" politici?
  • +1 (1 vot)    
   Va trebui mutată Capitala (Joi, 3 septembrie 2020, 12:55)

   Propinatiu [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Va trebui mutată Capitala, e deja prea desfigurat Bucureştiul. O să arate ca dracu. Nişte blocuri ca alea făceau şi arhitecţii lui Ceauşescu. Pentru incultura locală, or fi, desigur, mari realizări, dar generaţiile se schimbă, mai văd şi ce e în ţările dezvoltate.
 • +6 (16 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 2 septembrie 2020, 14:56)

  [anonim]

 • +12 (22 voturi)    
  Acum mai ramane sa aflam! (Miercuri, 2 septembrie 2020, 14:59)

  Andy500 [utilizator]

  Cine si cate milioane primeste spaga pentru asta!

  Dati, mah, terenurile, ca doar nu dati de la voi. Dati de la Stat!

  Dar nu puteati sa le scoateti la licitatie?
  Cu Casa Radio ce mama dracului faceti? Ca aia e si mai in centru?
 • +11 (19 voturi)    
  Aceeasi mizerie! (Miercuri, 2 septembrie 2020, 15:19)

  wweesstt [utilizator]

  Acesta este cu mult mult mult mai mare decat scandalul "Belina" cati bani ar fi obtinut statul din scoaterea la licitatie a terenului?! Pnl-psd Aceeasi mizerie! E teren pt oameni celor de la 'secu' un apropiat al Bor. Combinatiei Bor-secu-pnl-psd nu-i sta nimic in cale!
 • -18 (36 voturi)    
  USR e noul PRM (Miercuri, 2 septembrie 2020, 15:40)

  lazarus101 [utilizator]

  Ei sunt impotriva la TOT, dar daca-i pui sa vina cu vreo solutie o tin doar o clisee populiste fara continut! Toate marile orase din lumea asta se dezvolta pe verticala, cat timp se respecta distanta legala intre cladiri nu vad care-i problema. Prefer oricand un bloc de 40 de etaje in loc la 4 de 10 etaje.
  • +7 (13 voturi)    
   serios? (Miercuri, 2 septembrie 2020, 16:17)

   Motanul_incaltat [utilizator] i-a raspuns lui lazarus101

   Si la blocul ala de 40 de etaje cum ajung si cum pleaca aia 3000 de oameni care vin acolo zilnic?
   Dar la 10 blocuri, plus romexpo?
   Cu alea 3 autobuze si un tramvai, deja aglomerate?
   Nu, vin cu peste 10000 de masini, toate ajungand acolo pe 2 strazi care se termina in 2 giratorii.
  • +6 (10 voturi)    
   pnlist sau pesedist ? (Miercuri, 2 septembrie 2020, 16:45)

   Jude [utilizator] i-a raspuns lui lazarus101

   "Prietene" !!!
   Noi nu avem infrastructura si construim 14 cladiri de 42 de etaje ?
   Ai idee cat faci cu autobuzul de la Piata Presei Libere pana la Aviatorilor ? 30 min
   Dupa ce se vor termina cladirile alea toata zona va fi blocata.
   In loc sa planteze amenajeze terenul respectiv si sa planteze copaci sa faca alei pietonale sa mai pastreze cat mai exista spatiu verde , ei betoneaza.
   Sper sa n umai fie Firea la Primarie. Cu siguranta Nicusor Dan nu va da autorizatia de constructie !
  • +5 (9 voturi)    
   Reading comprehension (Miercuri, 2 septembrie 2020, 16:49)

   CosminMaricari [utilizator] i-a raspuns lui lazarus101

   Nene, chiar așa ne prefacem că n-am înțeles? Problema nu este „dezvoltarea pe verticală”, ci faptul că un teren care valorează sute de milioane de euro este oferit gratuit și Bucureștiul pierde și banii și spațiul.
  • +7 (11 voturi)    
   ... (Miercuri, 2 septembrie 2020, 17:48)

   Vlad38 [utilizator] i-a raspuns lui lazarus101

   Bai mandolina, USR-ul e impotriva a tot ce pute a 'smenuiala' romaneasca. In Iasi la fel, primaria a cedat practic a padurice (neintretinuta) din centrul orasului. ca sa faca loc betoanelor si memelucilor veniti in vizita cu pretentii de oraseni.
 • +7 (13 voturi)    
  Nu ma astept sa se termine curand (Miercuri, 2 septembrie 2020, 15:42)

  imi_pasa_de_romania [utilizator]

  Ca dup-aia se inchide si robinetul spagii.

  Oricum, stim ca USL nu a reinviat. De unde stim? Pentru ca nu a murit niciodata.
 • +2 (18 voturi)    
  Bucuresti (Miercuri, 2 septembrie 2020, 15:51)

  Mihail. [utilizator]

  Un lagar de munca cu multe turnuri.
 • -3 (11 voturi)    
  mai sa fie (Miercuri, 2 septembrie 2020, 16:12)

  disraeli [utilizator]

  daca trag unii un partz usereul striga ca pute. daca trage usereul un partz e parfum (in)versace.
  • +5 (7 voturi)    
   Hai ca este un smen USL-ist ! (Miercuri, 2 septembrie 2020, 18:02)

   Idealistu [utilizator] i-a raspuns lui disraeli

   Orasul asta va sucomba din cauza smenurilor si spagilor politicienilor romani. Nu se face un parc, numai cladiri de doi lei, pentru smenarii politici.
 • +5 (5 voturi)    
  SIGUR se vor construi acele cladiri? (Miercuri, 2 septembrie 2020, 16:12)

  bigbrother [utilizator]

  si in ce perioada de timp? Pentru ca daca din "14 turnuri, cu înălțimea de până la 42 de etaje, locuințe și un mall" se face doar un turn si un mall sau dureaza 30 de ani sa le construiasca, iar ne-am luat teapa. Sa nu uitam ca la conducerea camerei de comert a fost cineva arestat pentru mita si trafic de influenta in urma cu cativa ani, poate ca n-ar strica sa ne punem niste semne de intrebare..

  Banuiesc ca s-au facut niste calcule si acele constructii ar trebui sa revitalizeze zona a.i sa merite transferul gratuit..dar daca nu se va intampla asa? Daca iar dam terenul in folosinta si apoi ne judecam ca sa-l recuperam pt ca niste bajeti destepti au fentat iar statul roman?

  Si dupa 30 de ani ce se va intampla, dezvoltatorii vor plati terenul la pretul pietei sau e transferat permanent si gratuit acestora? Nu cunosc detaliile, dar cand e vorba de politicieni si bani, suflu si in iaurt.
 • +4 (4 voturi)    
  Nu văd (Miercuri, 2 septembrie 2020, 16:44)

  Mitrica [utilizator]

  nici o biserică...
  • +1 (1 vot)    
   Poate nu te-ai uitat bine (Joi, 3 septembrie 2020, 14:20)

   Leo55 [utilizator] i-a raspuns lui Mitrica

   E pe undeva in planurile lor un punct mic, negru.
 • +1 (9 voturi)    
  cinste USR (Miercuri, 2 septembrie 2020, 17:46)

  Ademordna [utilizator]

  Si UDMR.
 • +3 (7 voturi)    
  O tara fara viitor (Miercuri, 2 septembrie 2020, 19:03)

  Dedalus [utilizator]

  Intr-o tara de bolavi-copti, inculti si puturosi, se potriveste o asemenea hardughie de beton.

  In conditiile in care Bucurestiul nu are suficient spatiu verde, o asemenea tampenie mai lipsea.

  ===


  Dar sunt linistit: in conditiile unui sistem medical prabusit si cu o educatie inexistenta, singura investitie serioasa in zona va fi accesul pentru scaune cu rotile.

  Numai bolnavii netransportabili si betivii incurabili vor mai ramane in Romania.

  O tara fara viitor.
 • +1 (1 vot)    
  DECI (Vineri, 4 septembrie 2020, 9:13)

  Cetateanu [utilizator]

  Lasi totul in paragina fiind unul din factorii de decizie al activitatilor (CCR) si pe urma zici: "pai se poate?" hai sa facem ceva bun (pt noi) ! Si asa in zilele de expozitie (chiar si targurile de carte), zona devine sufocata, darm acu! Da, se puteau face parcari sub/supraterane in zona, folosite si pt, park&ride si transportul in comun, care nu e dezvoltat mai de loc , sa se aduca o linie de metrou (in 2ani se poate construi pe sub Kiseleff-nu ca in DT in3:))..) etc... si evident o zona verde.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by