Deciziile birourilor electorale de sector în scandalul fraudării alegerilor în Capitală sunt contradictorii - Biroul Electoral Sector 5 a admis cererile de renumărare a voturilor, în timp ce Birourile Electorale Sector 2, 3 şi 4 le-au respins, în condițiile legislației neclare privind renumărarea voturilor. Biroul Electoral Municipal spune că în acest caz se impune aplicarea corectă şi interpretarea unitară a dispoziţiilor privitoare la alegeri pe întreg teritoriul ţării, iar acest lucru poate fi făcut numai de către Biroul Electoral Central.

Stampila vot - AlegeriFoto: Agerpres

În documentul transmis de BEM există o referire la decizia BEC prin care a fost admisă renumărarea voturilor în Sectorul 5, însă se precizează că Legea 115/2015 nu reglementează posibilitate de a fi solicitată renumărarea voturilor, altfel decât în condiţiile art. 95 din legea menţionată. Sursa citată precizează că BEC a admis cererea de renumărare a voturilor în Sectorul 5 "pe baza unei majorităţi conjuncturale, din partea formaţiunilor politice”.

Articolul 95 din legea 115/2015, menţionat de BEM, prevede că:

  • "(1) În timpul operaţiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare şi totalizare a voturilor, precum şi de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale se pot face întâmpinări cu privire la aceste operaţiuni.
  • (2) Biroul electoral al secţiei de votare hotărăşte de îndată asupra întâmpinărilor formulate.
  • (3) Împotriva soluţiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestaţii în scris. Contestaţiile se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care eliberează depunătorului o dovadă de primire”.

Prin urmare, reprezentanţii BEM arată în solicitarea către BEC că textul de lege este foarte clar. Astfel, pentru a se ajunge la renumărarea voturilor, trebuie făcută o întâmpinare în secţia de votare, iar împotriva acestei soluţii se poate depune contestaţie, în scris, fiind certificată pentru primire de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, care se soluţionează de biroul electoral de sector, conform documentului înaintat către BEC, citat de News.ro.

"Cu toate acestea, au fost formulate cereri de renumărare direct de către formaţiunile politice, în lipsa unor întâmpinări şi contestaţii în secţiile de votare, cum este şi în prezenta speţă, iar numărul acestor cereri este în creştere de la o oră la alta. Deşi această cerere nu este prevăzută de lege, prin hotărârea nr. 70/30.09.2020 a fost totuşi admisă, pe baza unei majorităţi conjuncturale, din partea formaţiunilor politice”, mai arată sursa citată.

Sursa menţionată adaugă că împotriva deciziei de a fi renumărate voturile a fost depusă o contestaţie de către preşedintele biroului electoral Sector 5, locţiitorul şi de către reprezentantul Partidului Puterii Umaniste, înregistrată la BEM miercuri, 30 septembrie.

În concluzie, biroul electoral municipal cere ca această contestaţie să fie soluţionată de către BEC, care potrivit legii 115/2015, articolul 39, alineatul 1, litera c) "urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul ţării; asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora”.

"Din moment ce biroul electoral sector 5 a admis cererile de renumărate, în timp ce birourile electorale sector 2, 3 şi 4 le-au respins ca inadmisibile, este evident că se impune aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe între teritoriul ţării, precum şi interpretarea unitară a prevederilor art. 95 din Legea 115/2015, aspect care se poate realiza numai de la nivelul BEC”, conform documentului BEM.

Pe cale de consecinţă, biroul electoral al circumscripţiei electorale nr. 42 a Municipiului Bucureşti cere să soluţioneze contestaţia la decizia BEC de admitere a renumărării voturilor în Sectorul 5.