Vești de pe frontul de la Măgurele. Șeful Departamentului de Fizică Nucleară a fost concediat pentru că ar fi denigrat conducerea

de Ionut Baiaș, Lucian Popescu     HotNews.ro
Marţi, 28 iulie 2020, 7:43 Actualitate | Esenţial


Cercetătorul Livius Trache
Foto: YouTube
În ultimele zile, tensiunea a devenit infernală la Institutul de Fizică Nucleară de la Măgurele. Vineri a fost concediat unul dintre cei mai importanți cercetători din Institut, Livius Trache, șeful Departamentului de Fizică Nucleară. Motivul concedierii: ”faptul că ar fi transmis informații neadevărate, nesusținute cu probe, prezentând distorsionat realitatea, fiind indusă în rândul comunității științifice internaționale, ideea "lipsei de atmosferă științifică" la ELI-NP. ”

Incă și mai grav decât atât: ”Fără niciun argument in susținere, a negat dreptul legal al angajatorului de reorganizare a activității institutului, de a efectua verificări și controale, ori cercetări disciplinare; prin trimiterile cu caracter tendențios pe care le-a facut prin raportare la regimul comunist, a asociat acestor prerogative legale un caracter arbitrar și abuziv.”

După concedierea lui Trache, mulți cercetători spun că se tem pentru viitorul lor în cadrul instituției. Puteți citi aici CV-ul lui Livius Trache și o lista de articole.

Cititi și decizia de desfacere a contractului de muncă a lui Livius Trache.


 • Tot vineri, a apărut o scrisoare a 100 de angajați din IFIN-HH care spun că susțin ”conducerea vizionară și fermă” a actualului director Nicolae Zamfir. Deși scrisoarea e numită ”a cercetătorilor”, majoritatea semnatarilor sunt economiști, ingineri, studenți la doctorat, inclusiv șeful pazei. Mai mult scrisoarea pare a fi datată 26 mai și scoasă acum de la naftalină.

”Ca urmare a mesajelor denigratoare la adresa Centrului de Cercetare ELI-NP și a Conducerii sale, apărute de curând într-o parte a mass-media din România, subsemnații, cercetători la Centrul ELI-NP, protestăm împotriva acestor tentative de a ne discredita și ne afirmăm prin prezenta scrisoare sprijinul pentru conducerea ELI-NP și în mod special sprijinul ferm pentru Directorul proiectului, Academician N.V. Zamfir,”se spune în scrisoare. • Luni, 27 iulie, redacția Newsweek a anunțat că a fost dată în judecată de conducerea IFIN-HH pentru că a publicat un comunicat critic la adresa directorului Zamfir, al sindicatului Hermes. Ce cere conducerea IFIN:


„Emiterea unei ordonanțe președențiale, fără citarea părților și fără trecerea vreunui termen prin care vă solicităm să dispuneți: Obligația pârâților la încetarea temporară a publicării și a oricărei utilizări publice pe site-urile proprii, prin orice mijloc de comunicare publică deținut/operat de pârâți, prin orice mijloc de presă, prin Internet, prin orice website, inclusiv prin aplicații pentru telefoane mobile și rețele sociale, a articolelor și interviurilor ce fac obiectul prezentei cauze conținând afirmații defăimătoare de natură a încălca drepturile personale nepatrimoniale aparținând Institututului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN - NH)”.

 • Tot luni Tribunalul București a anulat o decizie a IFIN-HH prin care fusese destituit un cercetător, Tiberiu Sava, din funcția de șef adjunct de Departament.
Nicolae Zamfir, directorul IFIN-HHCâțiva cercetători dintre cei care au semnat o scrisoare deschisă în care cereau intrarea în legalitate a conducerii Institutului au declarat pentru HotNews că se tem de represalii iminente. Deși excluderea României din constituirea ELI ERIC a amplificat reacțiile contestatare la adresa conducerii IFIN-HH, cercetătorii care i se opun lui Zamfir ne-au explicat că principala cauză a nemulțumirii lor este ceea ce ei numesc distrugerea cercetării de fizică nucleară, cu o lungă și bogată tradiție în România, numirea unor șefi de departamente a căror activitate științifică este foarte modestă în comparație cu cea a majorității cercetătorilor și faptul că sunt obstrucționați sistematic să își continue cercetările începute. În același timp, Consiliul Științific al institutului, așa cum se arată în punctul de vedere publicat mai jos, acuză conducerea Institutului că nu a prezentat rapoarte nici despre stadiul de implementare al ELI-NP, nici despre investițiile viitoare în cadrul Institutului. • HotNews a publicat marțea trecută un articol în care își exprima îndoiala privind unele afirmații ale directorului Institului despre dezvoltarea unor aplicații ale Laserului de la Măgurele, inclusiv afirmația că laserul ar fi ”tras” cu un puls de 10 PW. În urma articolului, am primit un drept la replică, foarte neglijent scris, semnat de opt cercetători din institut, pe care l-am publicat imediat.

Cităm din textul trimis: ”Nu putem să nu ne întrebăm conform cărei deontologii se extrag, din context, afirmații și comentarii reale cu privire la CE ESTE Laserul de la Măgurele, iar acestea sunt răstălmăcite și interpretate, ulterior, tendențios având ca bază doar pe afirmații despre CE NU ESTE LASERUL ale unei/unor persoane lipsite de expertiză și recunoaștere științifică în domeniul interacției fasciculului laser de mare putere cu materia.”


Cuvîntul ”tendențios” ce apare în acestă scrisoare îl regăsim și în argumentațiile Comisiei de Disciplină ale Institutului. Era un cuvânt foarte folosit de comuniști, când cineva era acuzat că a deviat de la linia partidului se spunea că face afirmații tendențioase. Astăzi însă e un cuvânt aproape inexistent în comunicarea publică.

Menționăm în treacăt faptul că Nicolae Zamfir, actualul director, a fost membru plin în CC al UTC, membru supleant în Comitetul Executiv al UTC și, în octombrie 1989, cu două luni înainte de căderea lui Ceaușescu, ajunsese secretarul de partid al Institului de Fizică Nucleară.Publicăm acum și un ”punct de vedere” al Consiliului Științific al Institutului care, printre altele, susține ”alegațiile” articolului apărut pe HotNews. Conducerea IFIN-HH neagă că ar mai exista un Consiliu Științific – pentru că l-ar fi desființat prin adoptarea unui nou Regulament de organizare si functionare al Consiliului Științific - dar există o adresă a Ministerului Educației și Cercetării care spune destul de clar că: ”actele juridice încheiate în temeiul regulamentului Consiliului Științific aprobat în sedința CA din data 23.01.2020 rămân valabile până la anularea lor de către instanța de judecată. Mai mult, potrivit prevederilor art.16 din HG nr. 1367/2010 și art.11 din HG nr. 637/2003 Consiliul de Administrație are atribuții strict reglementate de care trebuie să țină seama, iar anularea hotărârii adoptate de CA IFIN-HH de a invalida Regulamentul de organizare și funcționare al CS excede atribuțiilor legale ale acestuia.”

 • Punct de vedere al Consiliului Ştiinţific al IFIN-HH privind informaţiile apărute în mass-media referitoare la situaţia din IFIN-HH/ELI-NP

Consiliul Ştiinţific al IFIN-HH a luat cunoştinţă de informațiile apărute în mass-media în ultimele luni şi îşi exprimă următorul punct de vedere:

În Consiliul Ştiinţific al IFIN-HH nu au fost prezentate rapoarte asupra stadiului de implementare a proiectului ELI-NP, a experimentelor şi proiectelor ştiinţifice derulate în ELI-NP, cu excepţia prezentării propunerilor de proiect din cadrul Programului NUCLEU.

În Consiliul Ştiinţific al IFIN-HH au fost prezentate, în vederea avizării, doar rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de cercetător la ELI-NP, iar acestea foarte succint. De asemenea, în şedinţele Consiliului Ştiinţific al IFIN-HH nu s-a prezentat niciun material referitor la destinaţia şi utilizarea fondurilor de investiţii IFIN-HH/ELI-NP şi la strategia de investiţii în domeniul activitǎții de bazǎ.

Referitor la informaţiile apărute în mass-media despre eventualele aplicaţii ale laserului de mare putere instalat la ELI-NP, Consiliul Ştiinţific al IFIN-HH nu susţine realismul, fezabilitatea sau eficiența unor promisiuni ca “tratarea cancerului”, “tratarea deşeurilor nucleare”, „realizarea de acceleratori cu performanțele LHC de la CERN-Geneva”, „teleportarea materiei”, “ansambluri subcritice de tip ADS pilotate cu laseri de mare putere”, “aportul la lupta globală împotriva pandemiei cu COVID-19”, intens mediatizate ȋn intervenții de presǎ. Opinia Consiliului Ştiinţific al IFIN-HH este că infrastructura ELI-NP este dedicată ȋn principal cercetării ştiinţifice fundamentale, şi anume investigarea interacțiilor lumină-materie la valori extreme ale intensității fasciculului de duratǎ scurtǎ.

Orice aplicaţie practică a cercetărilor va fi posibilă doar după construcţia de prototipuri. Ţinând cont de nivelul de cunoaştere pe plan internaţional în domeniile sus-amintite şi de competențele româneşti actuale acest lucru va dura, probabil, zeci de ani şi va necesita reconfigurarea ansamblurilor experimentale existente.

Consiliul Științific se opune şi afirmațiilor repetate care exagerează contribuția ELI-NP la fizica românească, conform cǎrora aceastǎ infrastructurǎ ar fi apărut pe un teren gol, având în vedere că pe Platforma de Fizică de la Măgurele existau deja cunoștințe şi competențe științifice recunoscute la nivel mondial care depășesc mult pe cele pe care ELI-NP le promite în viitor.

Consiliul Ştiinţific al IFIN-HH solicită reinstaurarea legalităţii în ceea ce priveşte ocuparea funcţiei de director general al IFIN-HH şi recunoaşterea de către Direcţia IFIN-HH a Consiliului Ştiinţific legal constituit.

Managementul defectuos al Conducerii executive a IFIN-HH/ELI-NP a produs grave disfuncţionalităţi şi tensiuni în activitatea ştiinţifică a institutului pe care Consiliul Ştiinţific a încercat să le detensioneze prin acţiuni care să nu aducă atingere menţinerii unei imagini instituţionale favorabile a IFIN-HH pe plan intern si extern: - audienţe la Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Educaţiei şi Cercetării având rol de monitorizare şi evaluare a unităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare, asigurând dezvoltarea instituţională a institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate, conform prevederilor art. 5, alin. (1), punctul B, literele d) şi e) din H.G. nr.24/2020; - discuţii la sediul IFIN-HH cu următorii reprezentanţi ai MEC – doamna ministru Monica Anisie, domnul Dragoş Ciuparu, secretar de stat pentru Cercetare şi domnul Sorin Costreie, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Înalt Reprezentant al României la Bruxelles pentru ELI. Menţionăm că până la momentul actual, în ciuda promisiunilor făcute, aceste acţiuni nu s-au finalizat prin luarea unor decizii pentru intrarea în legalitate, prelungind astfel starea de tensiune ȋn cel mai mare institut de cercetare științifică din țarǎ.


Punct de vedere adoptat prin vot în 23-24 iulie 2020.


Președinte Consiliu Științific, Dr. Nicolae Mărginean

Date de context și două elemente noi. Cum a fost România exclusă din ERIC.România a fost invitată în urmă cu circa 10 ani, să participe la un program european de cercetări în domenii de frontieră, care implica construcția unor laseri de mare putere (ELI = Extreme Light Infrastructure). Costurile, suportate de Comisia Europeană, din fonduri structurale, erau de circa 875 milioane euro, pentru cei trei "piloni", din Cehia, Ungaria și România.

României îi reveneau circa 350 milioane euro, pentru construirea pilonului ELI-NP (NP = Nuclear Physics). Se preconiza că activitatea și dezvoltarea ELI să fie condusă de un for internațional, de tipul CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, din Geneva), numit European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Conform planurilor inițiale, la ERIC urmau să adere Cehia, Ungaria și România, și apoi alte state, după modelul CERN, anume Franța, Germania, Italia, Anglia. Fiecare pilon conține un sistem de laseri puternici și o sursă de particule. Laserul și sursa sunt componente indispensabile ale ELI. Pentru pilonul românesc, sursa de particule este o sursă gamma (razele gamma sunt asemănătoare razelor X, dar au energie mai mare).

Cei trei piloni acoperă o arie vastă de cercetări, interconectate și complementare. Laserul ELI-NP, livrat "la cheie" de firma THALES, este funcțional astăzi. Dezvoltarea pilonului ELI-NP s-a blocat însă în 2018, din cauza conflictului apărut cu EuroGammaS, un consorțiu internațional, ce ar fi trebuit să livreze sursa gamma.

În 2014, EuroGammaS a câștigat contractul de construire a sursei; aceasta ar fi trebuit să fie instalată în octombrie 2018. Contractul a fost însă anulat, partea română acuzând întârzieri. EuroGammaS a dat în judecată Institutul de Fizică Nucleară român. La randul lui Institutul a dat în judecată consorțiul, pentru recuperarea sumelor deja plătite.

Nicolae Zamfir susține că a câștigat 16 dintre cele 32 de procese pe rol. Am contactat firma de avocatură care reprezintă EuroGammaS în Romania care însă a preferat tăcerea, în locul răspunsului la întrebările noastre.

Nicolae Zamfir explica această anulare a contractului într-un interviu HotNews:

”Avem un contract cu o asociere numită EuroGammaS care trebuia să furnizeze acest sistem pentru fasciculul gamma. Din păcate, au fost întârzieri foarte mari, nu și-au îndeplinit contractul, am fost forţaţi să dăm penalităţi de întârziere de milioane de euro, lucru pe care nu l-am vrut pentru că noi vrem echipamentul pe care s-au angajat că-l furnizează. Am reziliat contractul în noiembrie anul trecut, ei au contestat în justiţie această reziliere. Din punctul nostru de vedere s-a terminat această relaţie contractuală între noi şi ei. Putem să mergem mai departe să facem o nouă procedură de achiziţie publică, ca să putem să facem şi acel echipament până la termenul de terminare a implementării care este acum până în 2020, dar vrem să-l prelungim până în 2023 ca orice alt proiect.”

În momentul anulării contractului, 94% din sistemul dezvoltat de EuroGammaS era complet, spune un reprezentant, citat de publicația ScienceBussines, al firmei suedeze ScandiNova, companie care a contribuit la proiectul EuroGammaS și care este implicată acum și în proiectul cu firmă americană care a câștigat noua licitație.

Lyncean Technologies, firmă americană, cu o bună reputație în domeniu, s-a angajat să livreze această sursă gamma. În cazul în care totul merge bine pilonul ELI-NP va fi în întregime funcțional până în 2023. Conform proiectului, trebuia să fie gata în 2018.

Cei ce vor amănunte despre contractul cu consorțiul EuroGammaS pot găsi aici o anchetă Recorder sau aici un articol scris de cercetătorii Octavian Micu și Ovidiu Pâțu. Anterior, în luna mai 2019, apărea un articol în revista Nature în care este descris conflictul dintre ELI-NP (laserul de la Măgurele) și Comisia Europeană.Mărturia unui cercetător despre felul cum s-a construit clădirea Laserului de la Măgurele

Adaugăm la ceea ce s-a scris până acum mărturia pe care am primit-o pe email de la unul dintre cercetătorii ELI-NP privind construcția clădirii în care urma să fie adăpostită sursa gamma, clădire care a constituit una dintre sursele conflictului dintre IFIN-HH și EuroGammaS:

”Sursa gama reprezintă a doua mare infrastructură de cercetare de la ELI-NP. Aceasta a fost introdusă în proiect la sugestia fizicienilor nucleariști care nu se regăseau în laserul de 10 PW care se construia totuși în curtea lor (IFIN-HH). Ca să împăcăm laseriștii cu nucleariștii (care aveau și vizibilitate internațională mai mare) în proiectul ELI-NP a fost adaugată o sursă de radiație gamma. La celelalte piloane din Ungaria și Cehia nu exista o asemenea sursă gamma. În sensul acesta s-a format la vremea aceea un grup de lucru care să caute cea mai avansată soluție tehnică pentru realizarea sursei gamma. În urma analizei s-a constatat că soluția tehnică de vârf, dar oarecum riscantă, o aveau americanii de la LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory), Reprezentantul lor, Christopher Barty (https://www.llnl.gov/news/chris-barty-named-ieee-fellow) a venit de mai multe ori la Măgurele pentru discuții și negocieri. De asemenea, tot în perioada de început a fost luata în considerare și soluția japonezilor de la High Energy Accelerator Research Organization (KEK), dar care a fost ulterior abandonată fiind prea complexă. Europenii nu erau în cărți la acel moment pentru construcția sursei gamma. S-a mers deci pe soluția americanilor de la LLNL și s-a început construcția clădirii pe baza soluției acestora. Soluția americanilor prevedea livrarea fasciculului de electroni, necesari generării radiației gamma, dintr-un accelerator liniar de tip LINAC (Linear Accelerator) care funcționa cu structuri de accelerare cu radiofrecvență în banda X, la o frecvență de 11,424GHz. (Ref 1, Ref 2 ).

Ca idee simplă, acest LINAC suna foarte bine din punct de vedere tehnologic, era compact, datorită frecvenței mari la care lucra și avea un gradient mare de câmp electric (70 MV/m), adică accelera particulele la energii mari pe distanțe scurte. Din păcate după ce clădirea sursei gamma a început să fie construită și s-a lansat licitația pentru sursa gamma a celor de la LLNL....surprize-surprize, americanii și-au declinat dorința de a oferta, probabil fiindcă alinierea structurilor de accelerare de 11,424GHz era o treabă foarte foarte meticuloasă, fiind necesare alinieri de microni pentru obiecte ce cântăreau tone (de aici și problema podelei ce apare ulterior).

Americanii au zis pas și directorul ELI-NP și echipa sa au început căutarea unei soluții salvatoare. Așa a apărut Consortiul EuroGammaS ca varianta de backup. Acestia aveau tot un LINAC, dar cu structuri de accelerare ce funcționau la 2,856 si 5,712 GHz și gradient de câmp electric între 20 -33 MV/m, dar care aveau un gabarit mai mare (Ref 3, pag 91 si pag 100 ). (Nota personală: dacă mă uit la gradientul de câmp electric, LINAC-ul italienilor era aproximativ dublu ca dimensiuni față de cel al americanilor) Problema inerentă care a apărut a fost clădirea care deja era în construcție și care nu mai putea fi modificată substanțial. S-a ajuns astfel la înghesuirea tuturor experimentelor de la sursa gamma în ultima camera E8 într-o cameră mult prea mică (8 m x 8 m) pentru găzduirea tuturor echipamentelor experimentale. Deci europenii s-au bagat să salveze o situație stânjenitoare pentru noi, cei care am construit din start o clădire pentru o sursa gamma care din punct de vedere tehnic nu exista la momentul acela și a căror constructori nu s-au mai înghesuit să o ofere. De aici a apărut apoi problema cu clădirea improprie instalării, mai ales că partea română s-a arătat complet refractară negocierilor și adaptării în funcție de situație.”


Vom reveni cu un articol mai larg despre motivele - destul de multe, sursa Eurogammas a fost doar picătura care a umplut paharul - pentru care România nu a intrat in ELI ERIC si despre șansele pe care le-ar avea dacă ar aplica din nou.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

35874 vizualizari

 • +26 (34 voturi)    
  No comment (Marţi, 28 iulie 2020, 8:44)

  Captain Obvious [utilizator]

  Pai sa va umpleți sacul aia 100 acum până nu se prind sponsorii și va taie macaroana.
  • +29 (43 voturi)    
   Ce moaca de ghiortan PSDist are nea Zamfir (Marţi, 28 iulie 2020, 10:54)

   UnOarecare [utilizator] i-a raspuns lui Captain Obvious

   O sa faca cercetare in continuare cu seful pazei, ce daca Europa civilizata i-a trantit usa in nas.

   Ma mir ca desi massmedia scrie de mult de mizeriile astea guvernul PNL nu a luat inca nicio masura mai ales ca e pe post printr-o hotarare ilegala.
   • +4 (22 voturi)    
    Aparentele insala (Marţi, 28 iulie 2020, 13:11)

    CRSP [utilizator] i-a raspuns lui UnOarecare

    Niciodata, dar niciodata, Zamfir si conducerea (cei doi - economistu' sef si jurista sefa) nu au fost sau sunt PSD-isiti. Este sustinut de Orban - intrati pe site-ul ELI. Asa ca sunteti pe o directie gresita. Asta pentru corectitudine va spun.
    • +2 (10 voturi)    
     Sigur (Marţi, 28 iulie 2020, 14:41)

     sipu [utilizator] i-a raspuns lui CRSP

     te cred pe cuvant” .
     • -4 (18 voturi)    
      Daca ne uitam pe lista cu cei mai citati (Marţi, 28 iulie 2020, 18:09)

      cartofil [utilizator] i-a raspuns lui sipu

      fizicieni in Fizica nucleara Zamfir este primul dintre romani. Are un indice Hirsh remarcabil si vreo 300 de lucrari publicate in reviste de inalt nivel. Plus 14 ani de cercetare la Yale University. Se pot compara oare contestarii lui cu el ??? Eu ma gandesc ca academicianul s-a straduit sa puna la munca bizonii mioritici cu articole publicate in Arici Pogonici si care se obisnuisera sa doarma in cele 8 ore de serviciu bugetar.
      • +5 (9 voturi)    
       cel mai citat roman in Nuclear Physics (Marţi, 28 iulie 2020, 18:50)

       mulliganoglu [utilizator] i-a raspuns lui cartofil

       cartofil, hai sa verificam care e cel mai citat roman in domeniul Nuclear Physics:

       https://scholar.google.ro/citations?view_op=search_authors&hl=ro&mauthors=label:nuclear_physics
       • -1 (7 voturi)    
        googlescholar e o prostie (Miercuri, 29 iulie 2020, 8:51)

        hohenstaufen [utilizator] i-a raspuns lui mulliganoglu

        googlescholar citari :D ? Las-o dreaq, Foloseste WoK sau Scopus daca vrei sa fii serios sau sa nu fii considerat papagal. Ca astea sunt luate in considerare in lumea civilizata.
        • +1 (3 voturi)    
         citari (Miercuri, 29 iulie 2020, 10:00)

         mulliganoglu [utilizator] i-a raspuns lui hohenstaufen

         nu toata lumea are acces la scopus sau Wok. la un numar mare de citari, GS e ok in a face diferente untre cercetatori.
      • +7 (13 voturi)    
       vise umede N! (Marţi, 28 iulie 2020, 21:20)

       marchiza [utilizator] i-a raspuns lui cartofil

       Cunosc oameni de 40-45 de ani care au mai multe citari in Fizica Nucleara decat are cel in cauza. Va dati seama ca peste 25-30 de ani cum o sa arate CV-ul lor cand o sa fie la varsta lui Zamfir Am auzit o poveste cu un candidat tanar la la un concurs la IFIN caruia is s-a cerut sa puna mai putine citari la dosar pentru ca avea mai multe decat Zamfir.
 • +19 (37 voturi)    
  si uite-asa (Marţi, 28 iulie 2020, 8:44)

  codrean [utilizator]

  ne facem de kk si in lumea stiintifica internationala. Asta ne mai lipsea, vorba lui Bula... Intr-un asemenea Institut exista, firesc, orgolii, pareri diferite, mancatorii. Astea ar fi trebuit rezolvate "amiabil",institutional, fara "scrisori deschise" adresate cui ???, fara sa se/ne faca de rusine in lume !
  Alo, Ministerul Cercetarii , asteptam o pozitie !
  • +33 (41 voturi)    
   Tancul academician. (Marţi, 28 iulie 2020, 10:09)

   Pseudo_nimul [utilizator] i-a raspuns lui codrean

   Evident mai intai s-a incercat solutionarea problemei intern! Dar dl. Academician a mers ca tancul. Nu tine cont de nimeni si nimic. Nici de opozitia interna a cercetatorilor, nici de pozitia MEC. Asa s-a ajuns aici. Conflictul dureaza de la inceputul anului! Credeti ca iesirea in presa cu scrisori deschise a fost primul pas?
   • -1 (5 voturi)    
    Laserul nu e capabil de 10 PW. Asta e problema! (Miercuri, 29 iulie 2020, 8:44)

    Argon [utilizator] i-a raspuns lui Pseudo_nimul

    La Măgurele, din "Ce facem cu 10 PW?" problema a devenit "Cum facem sa avem 10 PW?"

    Laserul lui Nicolae Zamfir nu este capabil sa producă 10 PW. A generat doar 0.1 PW. Asta este marea problema. Nu se poate face nici un fel de cercetare cu el. Trebuie aruncat la gunoi. Proiectul de la Măgurele a eșuat. Singurul responsabil este Zamfir deoarece el a venit cu ideea laserului gigant.

    Chiar dacă Zamfir este pensionat, scos definitiv din proiectul Lumina Extrema și înlocuit cu altcineva, laserul tot nefuncțional va rămâne.

    Trebuie oprita orice finanțare a sa și demolat, altfel va inghiți bani zeci de ani fără sa producă nici un rezultat și mereu vom fi duși cu zăhărelul ca dacă se mai dau niște milioane s-ar găsi mijloace sa-i fie crescuta puterea.

    Zamfir a zis ca ne da un laser de 10 PW cu care sa facem experimente. Ne-a dat unul de 100 ori mai slab și acum trebuie făcute cercetări sa-l aducem la 10 PW.
    • -4 (6 voturi)    
     argon st@pid (Miercuri, 29 iulie 2020, 8:56)

     hohenstaufen [utilizator] i-a raspuns lui Argon

     argon.... nene, daca nu te duce capul sa pricepi nu mai arunca prostii. Incearca sa pricepi ca aia 10PW au fost demonstrati experimental 80% si teoretic 100% . Inaintea ultimului etaj de amplificare/comprimare, parametrii fascicului laser sunt ok a.i. sa se obtina la final peste 10PW. Daca erai deshtept, mai bine intrebai cine raspundea de transport si a facut-o lata :D . Si laserul este functional pentru alte cercetari daca esti cumva interesat sa depui un priect acum D: :D :D .
     • +3 (5 voturi)    
      ce e asta?! (Miercuri, 29 iulie 2020, 10:01)

      mulliganoglu [utilizator] i-a raspuns lui hohenstaufen

      "au fost demonstrati experimental 80%"

      profesorul tau de logica era suplinitor?
      • -5 (5 voturi)    
       #mucimulli (Miercuri, 29 iulie 2020, 13:33)

       hohenstaufen [utilizator] i-a raspuns lui mulliganoglu

       Aide; nu mai fi ars cu googlescholar. Cu apa trece; dar minciunicile tale nu.
  • +34 (42 voturi)    
   Zau? (Marţi, 28 iulie 2020, 10:18)

   IFINRadiatia [utilizator] i-a raspuns lui codrean

   Incearca sa explici prostiile astea cu "ne faca de rusine in lume" domnului dr. CS 1 Livius Trache, cercetator nuclearist recunoscut la nivel mondial, care tocmai a fost dat afara ca ultimul infractor, in urma unei executii sumare de tip Stalinist.
   Voi, deontologii de tipul asta , ce vedeti cand va admirati in oglinda?
   Si da, bine zis, inainte de a exploda toata mizeria asta in presa, s-au facut apeluri disperate la minister.
   ALO!!! MEC-ul !!! Se aude acolo la voi? Cat timp aveti de gand sa-l mai protejati pe "Vizionar"? Chiar va are pe toti la mana cu nefacute?
   • +1 (3 voturi)    
    bre (Marţi, 28 iulie 2020, 19:58)

    Cetateanu [utilizator] i-a raspuns lui IFINRadiatia

    Bre baiete, bag sama ca esti cam tanar: nu vazusi fonctiile lu domnu (dinainte de relocarea in laboratoarele de inalt nivel)? Pai nu stii ca conteaza (sic) fonctia si gradul?
 • +17 (29 voturi)    
  se paruiesc burtosii... (Marţi, 28 iulie 2020, 8:53)

  Ismail Paine de circ [utilizator]

  ... pusi in functii sa paraziteze fondurile?
 • +27 (33 voturi)    
  O intrebare se desprinde... (Marţi, 28 iulie 2020, 8:55)

  CetateanulRoman [utilizator]

  De ce se numeste institutul Horia Hulubei si nu Zamfir....
  Ce e aiureala asta?
  • +11 (19 voturi)    
   Pentru ca ... (Marţi, 28 iulie 2020, 13:28)

   Mr. Beam [utilizator] i-a raspuns lui CetateanulRoman

   este numit dupa numele celui care l-a creat, nu după numele celui care il distruge.
 • +25 (29 voturi)    
  in sfarsit, lumina (Marţi, 28 iulie 2020, 8:56)

  moderata [utilizator]

  Ma bucur sa vad publicat punctul de vedere al CS si mentionat clar ca s-a incercat solutionarea la MEC, fara a "denigra" imaginea institutului dar se pare ca nu exista acolo persoane cu autoritatea necesara pt aplicarea legii in cazul dnului Zamfir(!!!). Am auzit multe persoane spunand ca discutiile astea nu fac cinste cercetarii dar nu mai avem cum sa mai tinem gunoiul sub pres. E timpul pentru o schimbare de mentalitate in INCD-uri
 • +39 (47 voturi)    
  ca pe vremea impuscatului... (Marţi, 28 iulie 2020, 9:08)

  liviu_ [utilizator]

  vb urat conducerea... zbori...
  comunisti pana in maduva oaselor!
 • +11 (15 voturi)    
  beton ELI NP (Marţi, 28 iulie 2020, 9:22)

  dana35 [utilizator]

  spun doar: beton ul ELI NP nu este bun
  nu pot sa spun mai multe
 • +23 (45 voturi)    
  Romanii nu sunt in stare de nimic (Marţi, 28 iulie 2020, 9:30)

  emil bobu [utilizator]

  Peste tot, ticalosia romaneasca iese la iveala si distruge totul, transformand orice institutie intr-un dulap cu slugi.

  "Deși scrisoarea e numită ”a cercetătorilor”, majoritatea semnatarilor sunt economiști, ingineri, studenți la doctorat, inclusiv șeful pazei." - adica slugile.

  Romanilor le dai tone de bani, toate facilitatile si tot cu lichele te pricopsesti, un popor iubitor de ticalosie.
  • -5 (21 voturi)    
   romanii (Marţi, 28 iulie 2020, 11:03)

   Ademordna [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   Asta e un comentariu clasic, merge la orice stire proasta.
   Da, romanii iubesc ticalosii, de-aia toleram trolii rusi pe forumuri.
  • 0 (2 voturi)    
   Ce comentariu (Miercuri, 29 iulie 2020, 10:56)

   DanteW [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   Asa sunt romanii, asa sunt nemtii, asa sunt americanii, asa sunt rusii.

   Este simplu sa arunci o flegma si sa crezi ca intelegi tot. Comentarii ca ale dumneavoastra distrug exact conversatia care ar trebui sa ne ajute sa inaintam.

   Fapte, ipoteze, metodologie - toate acestea nu mai conteaza cand apar atacurile la persoana, locurile comune si jignirile.

   Habar nu am de cine are dreptate in disputa de fata, dar un comentariu ca al dumneavoastra nu ajuta cu absolut nimic.
 • +18 (32 voturi)    
  vorba lui Moromete: se vede ca nu sunteti munciti (Marţi, 28 iulie 2020, 9:46)

  Dedalus [utilizator]

  Reduceti fondurile pentru cercetara la 10%.

  Limitati indemnizatiile de conducere la 5%, reduceti numarul de functii de conducere la 10%.

  Si veti vedea cum se impaca toata lumea si raman in cercetare doar cei care sunt intr-adevar cercetatori.
  • +16 (20 voturi)    
   sunt reduse (Marţi, 28 iulie 2020, 11:05)

   Ademordna [utilizator] i-a raspuns lui Dedalus

   Fondurile alocate de statul roman cercetarii sunt practic inexistente. Dar suntem parte din UE si fondurile europene sunt enorme.
   De aici pohta ce-o pohteste Zamfir.
   • +2 (6 voturi)    
    E mai curand invers. (Marţi, 28 iulie 2020, 12:17)

    Dedalus [utilizator] i-a raspuns lui Ademordna

    Fondurile romanesti se dau la greu, la tot felul de neaveniti, in sume colosale.

    Din acest motiv mai nimeni nu are chef sa participe la proiecte europene, unde e mai mult de munca.

    ===

    Cand romanii sunt luati parteneri in UE cercetare, e mai curand din motive de numar de parteneri, decat pentru cooperare reala.

    Evident, si in acest caz tot smekerii iau partea leului.
 • +29 (39 voturi)    
  Doamne! (Marţi, 28 iulie 2020, 9:56)

  mfilip91 [utilizator]

  Daca pina si acolo, unde credeam ca e spuma inteligentei romanesti au patruns lichelele, ca adevaratii profesionisti sint sicanati de cei mai mult decit mediocri dar carora le este teama de adevaratele valori si incearca prin orice mijloace sa-i elimine, atunci despre alte cazuri nu ma mai mir deloc! Tot mai tare mi se intareste convingerea ca momentul 1989 a fost, defapt, o insfacare grosolana a puterii, a privilegiilor si a altor avantaje de catre o gasca de golani aflati in esaloanele 2-3 ale fostei puteri. ( Am remarcat activitatea stiintifica a actualului director al institutului: "Menționăm în treacăt faptul că Nicolae Zamfir, actualul director, a fost membru supleant în CC al UTC și, în octombrie 1989, cu două luni înainte de căderea lui Ceaușescu, ajunsese secretarul de partid al Institului de Fizică Nucleară.")


  Sper ca adevarata elita a cercetatorilor romani o sa gaseasca forta si metoda de a se impune in fata acestor neaveniti!!!
  • -2 (8 voturi)    
   Da, prin emigrare (Marţi, 28 iulie 2020, 11:48)

   Vinceroy [utilizator] i-a raspuns lui mfilip91

   Defapt, toti adevaratii cercetatori si "academicieni" sunt deja in afara :)
 • +30 (32 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 28 iulie 2020, 9:56)

  [anonim]

 • +32 (38 voturi)    
  a denigrat conducerea.... (Marţi, 28 iulie 2020, 10:00)

  cristi_an [utilizator]

  daca articolul asta nu ar avea data de azi, zau ca pare a fi din anii 80.
  popor iubitor de ticolosi
 • +27 (35 voturi)    
  ce este de facut? (Marţi, 28 iulie 2020, 10:25)

  mike_the_hunter [utilizator]

  E foarte grav ce se intampla la IFIN-HH , cel mai mare institut de cercetare din Romania.
  Ce se intampla de fapt ?
  1. Exista un director general autoritar care conduce acest institut cu metode de acum 50 de ani , si care ,conform legii, nici nu poate sa mai conduca institututul.
  2. Cea mai mare greseala a sa este ca cercetatorii importanti din institut pe care i-a umilit in fel si chip, nu ii mai are de partea sa si acestia nu il mai doresc. Cum sa continue sa faca cercetare daca nu mai are o echipa unita formata din zeci daca nu sute de cercetatori , fiindca asta este specific domeniului de activitate IFIN HH?. Sigur ,are de partea sa sefii actuali, functionari, si niste domni mai mult sau mai putin importanti care, dupa obiceiul plaiurilor romanesti, se gudura la picioarele stapanilor actuali si viitori.
  3. De ce s-a ajuns aici? Multi au tacut prea mult timp. Puterea de decizie a fost data unei singure persoane, care ,dupa obiceiul romanesc crede ca poate sa faca ce vrea…si face ce vrea prin servilismul angajatilor cu salarii foarte mari , amenintari, comisii de ancheta disciplinara care amintesc de anii 50.
  4. Era de asteptat ca un astfel de conductator care se crede atotputernic sa dea gres, cum au dat multi altii ca el, pe care i-a orbit puterea. Numai asa se explica ca poate da afara din institute cercetatori stiintifici gr I, oamenii cu o calificare foarte inalta, pe care orice tara ii doreste. Desigur, acestia vor castiga imediat in instanta impotriva acestor hotarari abuzive de desfacere a contractului de munca bazate pe niste emailuri al caror continut e trecut sub tacere.
  5. Ce este de facut , de fapt?
  Sa zicem ca dl Zamfir pleaca la pensie sa se relaxeze dupa atatea batalii grele si esecuri la Academia Romana, un permanent spa al diverselor marimi din mediul academic si servicii. Cum se vor reface legaturile cu UE si reluarea finantarii de la UE? Cum isi va reface acest institute prestigiul stirbit de promisiuni fara acoperire facute an la rand de
  • +5 (9 voturi)    
   continuare-Ce este de facut? (Marţi, 28 iulie 2020, 17:25)

   mike_the_hunter [utilizator] i-a raspuns lui mike_the_hunter

   Revenin fiindca mesajul meu a ramas neterminat…probabil e o limita de cuvinte .
   Ce este de facut ?

   Sigur, e nevoie de o noua conducere si un nou consiliu de administratie care sa redea repede credibilitatea pierduta la UE si sa stopeze scandalurile si nemultumirile. Noul director general ar trebui sa intelege ca lucreaza cu colegii ,cu egali ai sai, sau care pot fi si mai buni ca el in cercetare si nu cu subordonati, subalterni etc. Ierarhia administrativa nu are mare importanta in cercetare decat la semnatul diverselor hartii.
   De ce nu se intampla asta? Daca s-ar intampla ceea ce se ar intampla la IFIN HH la un alt institut de cercetare din Romania, directorul general ar fi schimbat impreuna cu toata conducerea in cateva zile de catre minister.
   Dl Zamfir nu este nici de la PNL si nici de la PSD , apartine unor structure care au cazut totdeauna in picioare si au condus Romania de multi, multi ani, cu o pauza de cateva luni la sfarsitul lui 1989 si inceputul lui 1990. Aceste structuri l-au adus in Romania din SUA dupa 12 ani si in scurt timp i-au pus pe tava institutul, l-au facut academician, sef peste diverse comitete si comitii. Nici un cercetator din Romania care a lucrat ani in strainantate cu un CV la fel sau mai bun ca al dlui Zamfir n-a avut o astfel de ascensiune aici. Aici, daca vii acasa dupa ce ai stat ani la rand in strainatate, esti in cel mai bun caz lasat sa faci cercetare, sa publici si sa aduci contracte deci bani tie si colegilor si cam atat.
   Deci va fi greu...numai justitia mai poate face dreptate...si asta dureaza.Pana atunci IFIN HH isi va pierde o parte din cea mai valoroasa zestre a lui si asta nu e laserul, ci numerosi cercetatorii valorosi.Scarbiti acestia vor pleca care incotro.
  • +3 (5 voturi)    
   Punctul 4. (Miercuri, 29 iulie 2020, 7:59)

   DatatoruldeM [utilizator] i-a raspuns lui mike_the_hunter

   Partea proasta e ca va cistiga si i se vor plati daune de catre statul roman care nu se va mai indrepta pentru recuperare contra directorului.

   Adica un individ ma da afara, eu cistig dar ma plateste o tara, nu acel individ. Si asta e trist.
 • +24 (24 voturi)    
  Mda (Marţi, 28 iulie 2020, 10:28)

  simonn [utilizator]

  Si uite asa o sa mai plece din tara cativa cercetatori ... nu-i problema, sunt alte tari cararora chiar le pasa.
  • -8 (14 voturi)    
   nu pleaca nimeni de la macelarie (Marţi, 28 iulie 2020, 11:15)

   mmmircea [utilizator] i-a raspuns lui simonn

   stai lin. Asta ca altor tari le pasa e extrem de relativa. Majoritatea tot din pasiune o fac si peste ocean, nu pentru remuneratie.
  • -5 (13 voturi)    
   cum sa plece? (Marţi, 28 iulie 2020, 13:06)

   Ismail Paine de circ [utilizator] i-a raspuns lui simonn

   pai afara ii muncesc aia ca pe hotii de cai, aici e rost de frecat duda.. nu mai gasesc ei asa.
 • +19 (23 voturi)    
  denigrare (Marţi, 28 iulie 2020, 11:06)

  Ademordna [utilizator]

  Bine i-a facut, nu se comite lezmajestate intr-o insititie a statului si partidului.
  Vorba ceea, dai in mine? Dai in tine, dai in fabrici si uzine.
  Cum sa critici carpaciul genial? Ce tupeu!
 • -10 (16 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 28 iulie 2020, 11:12)

  [anonim]

 • +20 (30 voturi)    
  Un alt golan din comunism (Marţi, 28 iulie 2020, 11:29)

  New Mary [utilizator]

  Comunistul asta batran fugit in '89 in ca sa nu fie linsat isi foloseste vechile tehnici sa pacaleasca si sa intimideze oamenii. A pacalit politicieni dornici sa apara in presa si acum ii manipuleaza dupa bunul plac; dovada ca ocupa ilegal functia de DG la 68 de ani. Are plangeri facute la DNA si alte instante, pierde procese din banii institutului, concediaza cercetatori dupa bunul plac, invarte si imparte discretionar bani publici si europeni, capuseaza tot ce atinge pentru uzul personal si al acolitilor...
  (Dragi) Institutii de drept din Romania, aveti toate dovezile expuse public, faceti-va treaba!
  • +3 (5 voturi)    
   Sunteti aceeasi persoana (Marţi, 28 iulie 2020, 13:13)

   CRSP [utilizator] i-a raspuns lui New Mary

   care a semnat pe scrisoarea celor 8 cercetatori sustinatori ai lui Zamfir?
  • 0 (8 voturi)    
   Not nice! (Marţi, 28 iulie 2020, 14:44)

   Pseudo_nimul [utilizator] i-a raspuns lui New Mary

   Desi sunt unul dintre cei dezamagiti de sustinerea pe care dl. Ur i-o acorda neconditionat d-lui Zamfir, ii transmit celui ce a postat comentariul de mai sus ca gestul sau este lipsit de bun simt.
 • +6 (14 voturi)    
  imi pare rau pentru cercetatori (Marţi, 28 iulie 2020, 11:41)

  g01an [utilizator]

  mi se pare destul de evident ca directorul institutului este toxic si ca pana nu pleaca de acolo (sau este dat jos), lucrurile nu se vor imbunatati.

  cercetatori care se descurca in alte parti in lumea asta nu sunt brusc o problema cand vin in Romania, problema este ceea ce au gasit aici si cultura asta a celor care au petrecut prea mult timp in sistem de a ascunde sub pres ce nu ne convine. nu asa se opereaza, problemele se scot in fata, se discuta si sunt rezolvate in functie de gravitate si resursele disponibile.
 • +10 (14 voturi)    
  Cine stie cunoaste... (Marţi, 28 iulie 2020, 11:46)

  Vinceroy [utilizator]

  Ce e la Magurele... Numai cercetare nu :)
  Game of Thrones e mic copil pe langa ce se intampla acum acolo.
  Repet, numai cine stie cunoaste :)
 • +9 (17 voturi)    
  Felicitari pentru continuitate! (Marţi, 28 iulie 2020, 11:53)

  Jegul Cristian Ioan [utilizator]

  Este frumos sa vezi ca undeva, in speta la IFN Magurele, se pastreaza mandrele traditii komuniste, in pofida bulversarilor cazuate de Revolutie.
  Nu, la Magurele nu au patruns perversiunile europene, acolo se merge tot pe sistemul de dinainte de 1989:

  CINE NU PUPA, ZBOARA!

  Critica este desigur admisa, dar numai sub forma de autocritica, au de critica CONSTRUCTIVA, adica sa LAUDE Conducerea!
 • +16 (24 voturi)    
  de ce am ales sa facem totul public? (Marţi, 28 iulie 2020, 12:17)

  tanar_cercetator_din_IFIN [utilizator]

  Confirm si eu pe aceasta cale ca in ultimele luni de zile au fost multe discutii intre noi cei din IFIN, chiar certuri uneori, despre daca ar trebui sa scoatem la iveala in presa toata murdaria asta sau nu. Miza era evidenta: reputatia IFIN-ului si a ELI-NP. Eu am fost unul dintre cei care mereu au afirmat ca presa este ultima solutie (si au fost cei mai multi ca mine). De aceea am incercat in luniile astea toate solutiile interne la care ne-am putut gandi: la inceput negocieri cu Zamfir, apoi vizite (destule) la Minister si culminand cu vizita dnei Ministru la IFIN pt a discuta cu membrii Consiliului Stiintific (dap, ala desfiintat de la el citire de catre Zamfir desi MEC i-a transmis hartie oficiala ca nu are acest drept). Intre timp directorul nostru a facut un singur lucru - a mers inainte ca tancul: a dat jos sefi de departamente, a "desfiintat" Consiliul Stiintific plin de membri incomozi (va imaginati ca noi, cercetatorii, i-am ales in acest Consiliu Stiintific exact pe aceia care stiam ca nu se tem de Zamfir si ca i se pot opune; era calea noastra de aparare), etc. etc. culminand vineri cu concedierea abuziva a dlui Trache - unul dintre oamenii de baza ai acestui institut. Urmeaza, probabil, dl Marginean (Presedintele Consiliului Stiintific) alt cercetator foarte valoros. Si cu toate astea MEC nu vrea sa ia masuri serioase. E clar ca lumina zilei si pt MEC si pt publicul larg ce se intampla aici (nici macar nu e original, e plina Romania si istoria de "povesti" de genul asta), oamenii se prind repede cum sta treaba. MEC ne-a lasat pe mana justitiei adica calea proceselor si a datului in judecata (ceea ce am si facut). Problema este ca procesele dureaza ani de zile. Noi ce ne facem ani de zile in stresul si in atmosfera care sunt acum in IFIN? Daca urmez eu sa fiu dat afara? Daca urmezi tu? Daca e prea tarziu pana atunci si IFIN-ul este distrus? Sper din suflet ca MEC sa ia masuri, urgent...
  • -7 (13 voturi)    
   Cati ani are Trache ??? 69 ??? (Marţi, 28 iulie 2020, 18:21)

   cartofil [utilizator] i-a raspuns lui tanar_cercetator_din_IFIN

   El trebuie sa ramana si altii care au varsta mai mica trebuie sa plece ???? Pai cu ce fel de unitati masuram dlor fizicieni ??? Nu-i povestea cu ocaua stramba ???
   • +5 (7 voturi)    
    Zamfir in IFIN pe post de cercetator (Miercuri, 29 iulie 2020, 0:24)

    willow [utilizator] i-a raspuns lui cartofil

    Nimeni nu-i spune lui dom' Zamfir ca nu poate ramane in IFIN, poate foarte bine, dar nu pe functie de DG. Dl Trache n-a ocupat functie de DG. Intelegi diferenta?
 • -6 (14 voturi)    
  orice sut in cur e un pas inainte (Marţi, 28 iulie 2020, 12:37)

  U_swamp [utilizator]

  Cercetatorul remarcabil poate obtine acum un post in Europa. Are `pedigree`...
 • +13 (19 voturi)    
  Salariu Zamfir (Marţi, 28 iulie 2020, 12:45)

  willow [utilizator]

  Si cand te gandesti ca dl Nae Zamfir isi petrece maiestuasa dictatura pe o suma de 100.000 Lei brut / luna, ti se suie temperatura si ti se taie rasuflarea. Apoi avea pretentia ca ELI-NP sa fie institutie romaneasca si o siluiasca el si cu ai lui dupa cum doresc. Nu conteaza ca restul cercetarii ramane fara fonduri, el sa fie bine si sa troneze nestingherit cat se poate de mult. Ti-as mai spune cateva Zamfire dar ma abtin!
 • +10 (14 voturi)    
  Felicitari pentru articol! (Marţi, 28 iulie 2020, 12:56)

  Pseudo_nimul [utilizator]

  Asteptam episodul 3!
 • +13 (17 voturi)    
  A,e grav (Marţi, 28 iulie 2020, 13:19)

  persuasiv [utilizator]

  te iei de șăfu' al mare???Dai in boss,dai in oameni si uzine???Ei dracia dracu',oprobriul te mananca.
 • +13 (19 voturi)    
  Decizie abuziva de concediere a unui om de stiinta (Marţi, 28 iulie 2020, 13:22)

  Mr. Beam [utilizator]

  E suficient sa te uiti la cele doua fotografii care insotesc articolul ca sa te prinzi de partea cui e dreptatea (cei sensibili e bine sa ia un metoclopramid inainte sa priveasca broscoiul).

  Motivele concedierii dlui Trache frizeaza nebunia: diseminarea a doua mesaje care nu plac conducerii si folosirea adresei de e-mail de serviciu in scop neprofesional.

  Urmatoarea ancheta ar trebui sa cerceteze in detaliu daca nu cumva fostul director stiintific a folosit adresa de serviciu si pentru comandat mancare la birou, aducand alte prejudicii grave imaginii institutiei in mai multe corporatii de renume mondial, precum Subway, Starbucks, Pizza Hut.
 • +12 (18 voturi)    
  Temere! (Marţi, 28 iulie 2020, 13:52)

  Azra [utilizator]

  Dupa toate semnele, la institutul de la Magurele sunt pe cale sa atinga foarte curand masa critica!
 • +4 (14 voturi)    
  Era previzibil ca miticismul sa distruga si ELI (Marţi, 28 iulie 2020, 14:27)

  andipetre [utilizator]

  Mancatoria reciproca, sport oficial de pe Dambovita, nu avea cum sa nu distruga chiar si un proiect care a inceput foarte bine. Orice ajunge pe mainile lor putrezeste, tot se gaseste cate unul sa isi aroge merite, sa smechereasca, sa angajeze cumetri si alti "specialisti" si apoi sa invite potopul.

  Care era proverbul acela, drag voua? "Prost e cel ce da, nu cel ce fura"? Perfect. Astea-s efectele, dragilor.
  • +7 (13 voturi)    
   nu e vorba de furt sau coruptie (Marţi, 28 iulie 2020, 17:12)

   tanar_cercetator_din_IFIN [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

   Nu a spus nimeni (cel putin nimeni din IFIN) ca Zamfir ar fi furat vreun ban sau ca e vorba de coruptie (desi sunt constient ca sunt multe alte interese mari la mijloc implicate in acest proiect ELI-NP); de asemenea nimeni din IFIN nu a spus vreodata ca Zamfir nu e un foarte bun om de stiinta si ca ar fi ajuns director general in 2004 total nemeritat; din contra, Zamfir este foarte bun si vine dupa o cariera stralucita in SUA; ce am criticat noi sunt abuzurile lui Zamfir, abuzurile recente din doar ultimii ani, conducerea tot mai despotica, l-am criticat pe Zamfir managerul si nu pe Zamfir omul de stiinta; si chiar si partea de management a fost criticata strict si la obiect; nimeni nu a spus ca pe toate planurile partii de management Zamfir a esuat, din contra, a facut multe lucruri bune pt IFIN din 2004 si pana acum; dar, de vreo cativa ani de cand ELI a pus tot mai multa presiune, abuzurile lui Zamfir s-au agravat foarte mult, culminand anul acesta cu desfiintarea Consiliului Stiintific (unica arma democartica a noastra impotriva lui si absolut necesara pt un echilibru de forte sanatos in institut), concedieri abuzive ale oamenilor incomozi, prelungirea ilegala a mandatului sau desi are 68 ani si mai ales marile probleme de management la ELI - procesul cu EuroGammas, excluderea din ERIC, probleme cu personalul (multi au plecat, nereusind sa pastreze in Romania decat cativa cercetatori buni), semnarea fara stirea noastra (sau a Consiliului Stiintific) a unui contract de mentenanta a laserului de 30 mil EURO (o suma enorma, mult mai mare decat intregul buget al IFIN, desi IFINul este cel mai mare institut din tara)... si pot continua...Asa ca haideti sa fim drepti: Zamfir are meritele lui mari dar, in acest moment al anului 2020 gluma s-a ingrosat si problemele sunt mari; si oricum si daca MEC il schimba pe Zamfir, noi suntem foarte ingrijorati cum noul director va rezolva toate problemele astea astfel incat IFIN sa-si revina cumva...sa speram ca va fi bine!
 • -1 (11 voturi)    
  Le plac numai banii europeni, legile nu (Marţi, 28 iulie 2020, 15:42)

  Mihail. [utilizator]

  Nicolae Zamfir trebuia sa fie la pensie de trei ani, la fel si Livius Trache. De ce nu sunt?!
  • +12 (14 voturi)    
   nu-i tot aia (Marţi, 28 iulie 2020, 18:04)

   marchiza [utilizator] i-a raspuns lui Mihail.

   Livius Trache este CERCETATOR. Legea spune ca dupa varsta de pensionare, in functie de performatele stiintifice poti sa-ti prelungesti contractul cu 12 luni cu aprobarea Consilului Stiintific.

   Nicolae Zamfir este DIRECTOR, legea spune ca nu poti sa ai functia de director la varsta pensionarii. El poate sa fie CERCETATOR si sunt sigur ca cei de la ELI-NP ar beneficia de pe urma acestei functii .
 • +3 (9 voturi)    
  e jenant si socant (Marţi, 28 iulie 2020, 16:16)

  alexman1 [utilizator]

  Este clar ca cei din conducere nu gandesc si ca stau pe scaune confortabil fara sa vrea a fi deranjati. Ei nu au auzit de gandire critica si constatam ca nu stiu saracii de ei sa rezolve problemele zilnice aferente jobului, ci se pricep doar sa dea afara oameni de valoare. Baii m-am saturat de neispreaviti si de lichelele din functiile de conducere. M-a dezamagit si PNL ca nu a mers spre meritocratie ci si-au pus si ei oamenii lor. Rusine si conducerii dar si PNL.
 • +2 (10 voturi)    
  dl. profesor de fizica Iohannis ce parere are (Marţi, 28 iulie 2020, 16:53)

  alter_ego2013 [utilizator]

  Stiu ca nu e treaba dumnealui in mod direct, totusi are 3 motive importante sa nu se prefaca traditional ca ploua:
  1. Romania educata - marele proiect de tara cu care a perorat in ambele campanii electorale. Pana acum e doar o vorba nesustinuta de nimic concret.
  2. ELI-NP e un proiect de cercetare cu maxima vizibilitate internationala pt Romania, cu finantare Europeana si cu potential de a creste sau stirbi iremediabil reputatia cercetarii romanesti (cata a mai ramas in tara)
  3. Dl Iohannis e totusi, din cate imi amintesc, profesor universitar de fizica. Ar trebui sa nu-i fie tocmai indiferent un subiect atat de important pt. fizica romaneasca.
  • +12 (14 voturi)    
   Dl Presedinte Iohanis (Marţi, 28 iulie 2020, 18:04)

   CRSP [utilizator] i-a raspuns lui alter_ego2013

   Nu este profesor universitar! Este profesor de fizica si fost inspector scolar!
 • -3 (9 voturi)    
  IFIN (Marţi, 28 iulie 2020, 18:02)

  CRSP [utilizator]

  Dupa aceste scandal, Institutul de cercetare IFIN este terminat! Cei raspunzatori (din ambele tabere) sunt constienti de acest lucru?
  • +1 (3 voturi)    
   impostura (Marţi, 28 iulie 2020, 23:53)

   mulliganoglu [utilizator] i-a raspuns lui CRSP

   mai bine terminati, decat impostori.

   sunt multi in ifin pe care i-ar vrea orice mare institut/agentie. numai ca din patriotism, poate si comoditate, sau ambele, au decis sa ramana acolo. un sut in cur e un pas spre europa sau alte zone mai calde. sa ramaneti voi intre voi, securistii, tractoristii, toti analfabeti. numai ca tractoarele de-acum nu se mai repara cu sarma si patentul, iar voi nu stiti sa dati cu sapa, ca v-a emancipat ceausescu.

   poate vine meteoritul si ne scapa de rusinea asta
 • -6 (14 voturi)    
  Trache (Marţi, 28 iulie 2020, 18:08)

  CRSP [utilizator]

  Inteleg ca cel concediat, la randul lui, trebuia sa fie la pensie. De fapt, se vede din CV-uri ca Trache si Zamfir sunt nascuti in 1952 si ca cel mai probabil au fost colegi de facultate si poate, de ce nu, si prieteni. Deci tot scandalul asta care va distruge IFIN-ul este intre doi fosti colegi, poate prieteni, intre care a intrat dihonia? Halal natiune!
  • +11 (13 voturi)    
   pensionarea (Marţi, 28 iulie 2020, 18:57)

   mulliganoglu [utilizator] i-a raspuns lui CRSP

   n-ai inteles bine. dupa 65 de ani, daca esti CS1 (cercetator stiintific gradul unu), poti lucra in continuare, cu aprobarea consiliului stiintific.

   DAR nu mai poti fi Director General.
   • +3 (7 voturi)    
    Fără excepții (Marţi, 28 iulie 2020, 19:25)

    Demokritos [utilizator] i-a raspuns lui mulliganoglu

    Cel mai bine ar fi să nu rămână nimeni peste 65 de ani, cum e în Japonia, și atunci nu mai dai ocazia la atâtea discuții și interpretări. Nu e nici unul din ei vreun geniu de neînlocuit.
    • +8 (8 voturi)    
     asa ar trebui sa fie dar legea este lege. (Marţi, 28 iulie 2020, 20:59)

     marchiza [utilizator] i-a raspuns lui Demokritos

     Acum ce sa zic, ar fi frumos sa fie asa, in majoritatea institutelor de cercetare din lume esti pensionat imediat dupa ce ai impinit varsta. Eu personal sunt de acord cu asta. Daca esti foarte bun ti se ofera un colt cu un birou si un calculator ca sa poti sa continui sa faci cercetare si ti se plateste cel mult o deplasare la o conferinta/an. Ii numeri pe degete pe cei care mai primesc o solda, de cele mai multe ori modica.
     Pe de alta parte la noi legea le permite sa ramana angajati ca cercetatori (si DOAR atat) pana vine dricul la poarta, bineintele cu acordul Consiliului Stiintific. In particular, la IFIN probabil ca cel putin trei sferturi din cei cu varsta de pensionare nu mai au ce sa caute acolo. Dl Trache are o activitate stiintifica intensa cu rezultate pe masura si tinand cont de dispozitiile legele in vigoare nu ar fi trebuit sa iasa la pensie in Romania.
    • +4 (6 voturi)    
     discutabil (Marţi, 28 iulie 2020, 22:48)

     mulliganoglu [utilizator] i-a raspuns lui Demokritos

     dar pana la discutii, trebuie respectata LEGEA. daca e rea, o schimbam, sunt mecanisme. dar intai o respectam.
   • -4 (10 voturi)    
    Cu aprobarea consiliului stiintific (Marţi, 28 iulie 2020, 20:02)

    Mihail. [utilizator] i-a raspuns lui mulliganoglu

    Probabil, toti cei din consiliului stiintific au peste 65 de ani...
    Legea ar trebui sa fie una pentru toti.
    • +9 (13 voturi)    
     Ba nu! (Marţi, 28 iulie 2020, 20:44)

     IFINRadiatia [utilizator] i-a raspuns lui Mihail.

     De data asta, NU! Tocmai asta nu i-a placut lui Zamfir. Noul Consiliu Stiintific e plin de tineri suparati.
     • -2 (4 voturi)    
      Aha (Miercuri, 29 iulie 2020, 15:31)

      Irina25 [utilizator] i-a raspuns lui IFINRadiatia

      Si-au pus slugile tinere unde trebuie, iar acum merg pe principiul "v-am aranjat, acum aveti grija de noi". Se practica si la Universitatea din Bucuresti, nu-i nimic nou sub Soare...

      Pensionare la 65 de ani, fara exceptii, derogari sau alte prostii.
 • -3 (5 voturi)    
  Scandaluri (Marţi, 28 iulie 2020, 19:50)

  Kepler [utilizator]

  de acest tip au loc din cind in cind in mai toate tarile inclusiv in cele cu sisteme de cercetare f bine puse la punct. Din cite cunosc, in cazuri de genul acesta nu cistiga niciodata cel dat afara. Eu inteleg ca Directorul General l-a pus in pozitia de sef de departament pe d-l Trache apreciindu-i traiectoria academica si cunoscindu-se si de f mult timp.
  Astfel, cred ca e vorba aici de psihologia caracterelor si deci de o problema pe care nimeni nu o poate controla cu adevarat. Fiind acum un conflict deschis ramine de vazut cum va fi rezolvat. Mai ales ca sint persoane cu merite incontestabile in cele doua parti in disputa.
  • +7 (11 voturi)    
   scandal (Marţi, 28 iulie 2020, 21:02)

   marchiza [utilizator] i-a raspuns lui Kepler

   Nu e vorba de un meci Zamfir-Trache,
   este vorba de ilegalitatile Directorului General.
   Trache nu afacut decat sa atraga atentia comunitatii stiintifice si a vorbit in numele cercetatorilor.
   • -3 (5 voturi)    
    Ei doi (Marţi, 28 iulie 2020, 21:52)

    Kepler [utilizator] i-a raspuns lui marchiza

    trebuie sa stie mai bine decit noi despre ce e vorba.
 • -5 (9 voturi)    
  Realitatea? (Marţi, 28 iulie 2020, 23:06)

  Radosti [utilizator]

  Realitatea e probabil asta: solutia tehnica pentru partea gamma e prea pretentioasa, au inghitit un peste prea mare pentru bugetul lor, s-au inecat si apoi ca s-o dreaga au pasat mingea de la unii la altii si s-au dat in judecata reciproc ca sa se explice.

  Intarzierile la sursa Gamma au venit pentru ca era imposibil de construit la momentul acela in bugetul oferit si in conditiile date. Nu era gata in proportie de 94%, probabil nu ar fi functionat niciodata iar asta se banuia inca de la inceput si apoi s-a confirmat. EuroGammaS stiau ca nu va functiona si au cerut modificarea cladirii ca sa nu le afecteze imaginea, dar cu siguranta cunosteau cladirea la momentul semnarii contractului.
 • +2 (10 voturi)    
  in stiinta nu e ca-n literatura (Marţi, 28 iulie 2020, 23:45)

  mulliganoglu [utilizator]

  Radosti, ai rezolvat misterul! felicitari!

  numai ca-n stiinta, desi paradoxal, regulile-s mult mai laxe decat in arta, exista un mecanism pe numele lui peer review. tu poti sa pretinzi orice, si chiar sa suntezi mecanismul (s-a intamplat la case mari), dar asta e primul pas spre glorie. dc. n-ai intels, revin cu explicatii.

  apoi... dc. unu' se ofera sa faca niste modificari esentiale, pe banii lui, la o cladire, numai ca sa instaleze un echipament si sa termine cu un contract obositor, iar tu il refuzi, concluzia logica este ca echipamentul e nefunctional?! alo! voi ati facut logica intr-a IX-a? sau v-a promovat partidul, direct, de la analfabeti la academicieni? poate ati descoperit un alt univers, cu alta logica, prin gaura aia de vierme creata cu pulsul de 10 si ceva PW, estimat.

  nu va e rusine?!

  va bateti joc de cititori?

  chiar aveti impresia ca toti, in Romania, sunt niste prosti zapaciti de jargonul (mai corect argoul) vostru?!
 • +6 (8 voturi)    
  Zamfir ameninta CS in mod oficial (Miercuri, 29 iulie 2020, 12:27)

  IFINRadiatia [utilizator]

  Felicit pe aceasta cale CS pentru exprimarea publica a pozitiei oficiale!
  Totusi, cred ca cititorii merita sa afle in ce conditii grele a fost facut acest demers. Vineri 24 Iulie, in timp ce votul pentru pozitia oficiala CS era in desfasurare, la ora 13:00, membrii CS au primit aceasta scrisoare de amenintare:
  https://drive.google.com/file/d/1up-awnz6zIBUzxt5N1yJtB4oVWrTxrf7/view?usp=sharing
  Este foarte interesant, pentru ca asa vor intelege si cititorii cate voturi au fost impotriva demersului: 7 din 23 de membri.
  Este si plina de minciuni amenintarea: dl. Ovidiu Tesileanu a participat la 2 sedinte CS, a si votat acolo, apoi in scrisoare apare intrebarea "despre care Consiliu Stiintific este vorba?". Dl. Zamfir a refuzat orice dialog cu membrii CS, a absentat chiar si la discutia dintre membrii CS si d-na ministru Anisie, apoi minte cu NERUSINARE in scrisoare "Va
  adresam, inca o data, invitalia la dialog pentru a contribui, impreuna, la restabilirea atmosferei academice la nivelul institutului." Ironia si culmea nesimtirii lui Zamfir este ca in timp ce membrii CS primeau aceasta amenintare, dl. Trache era dat afara. Deci mesajul era voalat in principal pentru presedintele CS N. Marginean - "Daca faceti public pdv CS, suferiti consecinte!".
  Apropos si de transparenta activitatii din cadrul ELI-NP: poate ne lamureste public dl. C.A.Ur despre adevaratele motive pentru care s-a reziliat contractul cu EuroGammaS din pozitia dansului de "expert" din partea ELI-NP. Doar si-a dat semnatura ca totul e OK in toate fazele in care a inspectat modul in care EuroGammaS desfasura constructia sursei gamma. Apoi poate ne comunica si noua public detalii tehnice despre sistemul VEGA, ca senzatia in IFIN-HH este ca nimeni nu stie aceste detalii tehnice, dar si de ce a fost modificat caietul de sarcini din 2019 fata de cel din 2013.
  Dar ca o remarca generala tuturor semnatarilor acestei scrisori: SA VA FIE RUSINE!
 • +3 (7 voturi)    
  cei mai tari romani in NP (Miercuri, 29 iulie 2020, 14:01)

  mulliganoglu [utilizator]

  cf. Scopus:

  Zamfir, N.V.: 7097 citari, h 42

  pe locul 38 in IFIN-HH, nu in Romania
  • +1 (3 voturi)    
   nu ma intereseaza hirsh ul dlui (Joi, 30 iulie 2020, 22:56)

   tanar_cercetator_din_IFIN [utilizator] i-a raspuns lui mulliganoglu

   noi nu il criticam pe zamfir omul de stiinta ci pe zamfir managerul (iar "rezultatele" lui manageriale se vad de la sine); adica putea sa aiba hirsh ul 1000 sau putea sa l aiba 0 si tot la fel de direct si de aprig criticam ce e de criticat; aptitudiniile lui stiintifice nu sunt o garantie a reusitei manageriale (si invers); nu mi pasa de hirsh ul dlui sau de cat de bun om de stiinta este (intre noi fie vorba eu chiar cred ca e foarte bun) ci imi pasa daca managementul lui distruge ifin/eli-np sau nu....raspunsul imi e clar...


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by