Drept la Replică. Opt cercetători de la ELI- NP semnează un drept la replică la articolul HotNews în care era criticată comunicarea pe care o face ELI-NP

de redactia     HotNews.ro
Joi, 23 iulie 2020, 17:47 Actualitate | Esenţial


Publicăm mai jos dreptul la replică a opt cercetători din cadrul ELI-NP la articolul Laserul de la Măgurele, trei dezamăgiri. Prima dezamăgire: laserul nu vindecă cancerul, nu poate trata deșeurile radioactive și nu a existat până acum vreun puls de 10 PW
Către Hotnews

Subscrișii

Dimiter Balabanski

Ioan Dâncuș

Catalin Matei

Dan Stutman

Kazuo Tanaka

Catalin Ticoș

Calin Ur

Daniel Ursescu

Cercetători științifici în cadrul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP),

Având în vedere articolul ”Laserul de la Măgurele, trei dezamăgiri. Prima dezamăgire: laserul nu vindecă cancerul, nu poate trata deșeurile radioactive și nu a existat până acum vreun puls de 10 PW” publicat în data de 21 iulie 2020 pe site-ul hotnews.ro,

Având în vedere că articolul conține informații neconforme cu realitatea, eronate din punct de vedere științific față de care nu ni s-a solicitat opinia anterior publicării, pentru a se respecta cel puțin la nivelul aparențelor gradul de obiectivitate atât de necesar pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare, pentru o informare corectă și obiectivă a publicului,

Având în vedere că articolul conține afirmații profund calomnioase si denigratoare la adresa proiectului, a României și a comunității științifice internaționale care a elaborat Cazul științific al proiectului de infrastructură de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI), așa după cum vom dovedi în cele ce urmează, vă solicităm în numele întregului colectiv al ELI-NP publicarea prezentului drept la replică, pe aceeași pagină unde a fost publicat articolul mai sus indicat.

Astfel, pentru început, subliniem faptul că titlul articolului, deși fără acoperire în realitate, înțelegem că este conceput din rațiuni de marketing, citarea brand-ului ”Laserul de la Măgurele” putând aduce cititori, totuși instrumentalizarea publicației prin promovarea ”dezamăgirilor” unor actuali și potențiali sponsori nu poate justifica gravele prejudicii de imagine aduse proiectului și României.

Nu putem să nu ne întrebăm conform cărei deontologii se extrag, din context, afirmații și comentarii reale cu privire la CE ESTE Laserul de la Măgurele, iar acestea sunt răstălmăcite și interpretate, ulterior, tendențios având ca bază doar pe afirmații despre CE NU ESTE LASERUL ale unei/unor persoane lipsite de expertiză și recunoaștere științifică în domeniul interacției fasciculului laser de mare putere cu materia.

Îndemnăm aceste persoane, așa cum de altfel le obligă și Codul de conduită al profesiei de cercetător din care pretind că fac parte, să-și publice teoriile și descoperirile științifice și, dacă acestea vor fi validate de comunitatea științifică, cu siguranță vor obține și recunoașterea publică.

Laserul, așa cum este binecunoscut, ESTE un instrument și, ca oricare alt instrument, indiferent de complexitatea și costurile sale, va îndeplini scopurile pentru care a fost creat de oameni. NU va substitui nici doctori, nici cercetători, nici ingineri, ci va constitui ajutorul de care aceștia au nevoie pentru a obține cunoaștere și care, apoi, această cunoaștere să fie valorizată în beneficiul oamenilor.

Ținem să afirmăm cu fermitate faptul că acest proiect a fost asumat de România și este finanțat din fondurile alocate României, contributor la bugetul UE și având calitatea de Stat Membru al UE, astfel încât afirmația că este ”un cadou frumos pentru România” este lipsită de orice fel de temei. Laserul de la Măgurele este o poveste frumoasă și, per ansamblu de succes umbrită, vremelnic, de intervenții al căror unic scop este discreditarea unei realizări de excepție a României, cu prezentarea falsă, voit sau din lipsă de educație științifică adecvată, a fenomenelor fizice ce apar la interacția unui astfel de fascicul laser cu materia.

În aceeași manieră, afirmații ca cele care spun că proiectele ELI din Cehia și Ungaria ar fi de succes, spre deosebire de proiectul românesc ELI-NP, nu dovedesc altceva decât o lipsă îngrijorătoare de cunoaștere și informare asupra realității, concomitent cu o satisfacție de neînțeles în a susține incapabilitatea României să realizeze ceva, să fie la nivelul altor state europene.

Centrul ELI-NP este construit și este unicul deținător al unui sistem de laseri de mare putere care intră gradual în operare, conform etapelor de implementare, iar concentrarea pe a nega această realitate este de domeniul ridicolului.

Științific, tehnologic, legal, managerial și financiar, România și-a îndeplinit, cel puțin în aceeași măsură cu celelalte două state - Cehia și Ungaria, toate obligațiile și a demonstrat capabilitatea construirii unui centru de excelență la nivel European și international așa cum este ELI-NP.

De aceea, dacă tentativele de diabolizare a conducerii proiectului ELI-NP și în special a directorului acestuia nu ne surprind, ele ne mâhnesc pentru că sunt instrumentalizate de această dată printr-un site respectat în România.

Mai mult, articolul este conceput de o manieră care, din păcate, nu se axează pe elemente corecte ținând de cazul științific al ELI, așa cum ar fi fost normal în orice dezbatere științifică, persoanele care sunt citate în text făcând afirmații sau comentarii care demonstrează lipsa educației științifice și a cunoștințelor necesare unui dialog de nivel academic.

Sunt, astfel, comentate tendențios aspecte desprinse din explicațiile directorului proiectului cu privire la unele teme de cercetare ale ELI-NP de interes pentru publicul larg, aceste teme având ca bază cazul științific al ELI elaborat și promovat de comunitatea științifică internațională; în acest fel articolul aduce un mare prejudiciu atât comunității științifice cât și publicului larg prin difuzarea unor informații cel puțin eronate, adesea tendențioase, așa cum arătăm în continuare.

Afirmația "Există alte lasere în lume incomparabil mai mari decât laserul de la Măgurele destinate cercetării tehnologice" este vădit eronată nespecificându-se ce înseamnă "mai mare"; ELI-NP dispune de cel mai puternic sistem laser din lume la ora actuală cu cei 2x10 PW ai săi. Tendința manipulatorie a persoanei intervievate de autorii articolului este evidentă în condițiile în care se declară cercetător, deci cu bună știință, ”omite” să admită că W (Watt) este unitatea de măsură atribuită puterii și, în consecință, introduce în discuție alte elemente care să ”bagatelizeze” realizarea extraordinară, unică, ”nr 1 în lume la ora actuală”, așa cum recent declara Profesorul Gérard Mourou, Laureatul Nobel pentru fizică 2018, a Sistemului Laser de Mare Putere de la ELI-NP.

Legat de afirmațiile "Laserul de la Măgurele nu vindecă cancerul" și "Pentru terapia cancerului, este nevoie ca energia protonilor să fie în intervalul 70-250 MeV (megaelectronvolt), iar obținerea lor în facilități medicale dedicate se face cu ajutorul acceleratoarelor de particule....cercetător suedez care anunţa în 2019 succesul unei noi abordări în obținerea unor protoni cu energii de 17 MeV, ...că vor mai trece cel puțin 30 de ani pentru a obține energiile de 10 ori mai mari necesare penetrării cu protoni a țesuturilor mai adânci" vă informăm, acum, deși v-am fi furnizat aceste date și în timpul documentării dumneavoastră dacă ne-ați fi solicitat:

Tematica tratării cancerului prin hadronoterapie este prezentata pe larg în Cartea Alba ELI (ELI White book) (https://eli-laser.eu/media/1019/eli-whitebook.pdf), la pagina 186 (vezi capitolul Applications in multidisciplinary sciences). Puteți observa ușor că nici una dintre persoanele care comentează afirmațiile directorului de proiect ELI-NP în articol nu se regăsește printre contributorii acestui Raport care reunește cele mai importante competențe în domeniu, oameni care își afișează identitatea și susțin onest adevărul și știința. Vă informăm că recordul actual de accelerare de protoni nu este de 17 MeV așa cum greșit se menționează în articol, ci de 94 MeV așa cum a fost raportat în Nature Communications în anul 2018. Acest record a fost obtinut cu laserul Vulcan de 1 PW din Marea Britanie.

Creșterea puterii laserului de zece ori (adică la cei 10 PW ai ELI-NP) va duce la obținerea de protoni cu energii de peste 200-300 MeV. Aceste previziuni se bazează pe simulări numerice sofisticate implementate pe calculatoare foarte puternice și rapide. Așadar, este nevoie de o creștere a energiei fasciculului de protoni cu un factor

de 2,5 pentru a deveni viabil pentru terapia cu hadroni, si nu de 10 ori, ceea ce este perfect realizabil.

Legat de afirmația ” E ușor de observat că Nicolae Zamfir este singurul comunicator al Institutului, nu am văzut vreun alt cercetător sau vreun șef de departament la televizor sau în presa de pe Internet” este evident că este nereală și denotă lacune grave în documentare, numai o simplă vizitare a paginii de Internet a proiectului www.eli-np.ro conține suficiente informații despre aparițiile în mass-media ale cercetătorilor și personalului ELI-NP care sunt evident mult mai numeroase decât ale directorului acestuia.

De asemenea respingem ferm alegațiile din articol aparținând autorilor și celor intervievați de aceștia cu privire la nefuncționalitatea Sistemului Laseri de Mare Putere de la ELI-NP, care are două brațe fiecare de 10 PW, două brațe fiecare de 1 PW și două brațe fiecare de 100 TW:

Colaborarea dintre ELI-NP și Thales a dus la implementarea cu succes a laserului de la Măgurele, prin activități coordonate, cu scopul atingerii capacităților științifice și tehnice necesare temelor propuse în programul de cercetare.

Toate măsurările de putere pentru laserele pulsate ultraintense, cum este cel de la Măgurele, sunt realizate indirect și presupun măsurarea energiei (E), a duratei de puls (t) și folosirea formulei standard: P = E/t, adică: puterea este raportul dintre energia și durata pulsului laser. Această metodă este folosită la toate centrele laser de putere din lume, deoarece nu există un dispozitiv pentru măsurarea directă a unei puteri de PW (situații similare de determinare indirectă există în multe cazuri în fizică, de exemplu determinarea temperaturii pe suprafața Soarelui). Aceste rezultate au fost validate de comunitatea științifică internațională, ele fiind prezentate în cadrul unor conferințe de prestigiu în fața celor mai valoroși cercetători din acest domeniu. O conferință importantă la care au fost prezentate aceste rezultate este conferința Advanced Solid State Lasers 2019 organizată de The Optical Society (OSA), cea mai importantă organizație profesională din domeniul opticii și laserelor. Rezultatele au fost prezentate în mod direct în fața comunităților de specialiști laser din cadrul rețelei LaserLab Europe (rețeaua europeană a facilităților laser) în cadrul unei vizite a acestora la ELI-NP (Noiembrie 2019). Deasemenea, rezultatele au fost prezentate la întâlnirea anuală a specialiștilor în operarea centrelor laser (ILOW2019) care reunește specialiștii din toate centrele laser mari cum sunt: NIF – SUA, LLE – SUA, LMJ – Franța, Apollon – Franța, CLF – UK etc (Iulie 2019).

Probabil cea mai relevantă poziție despre succesul implementării laserului de la Măgurele este a laureatului Premiului Nobel pentru Fizică în 2018, Gerard Mourou (https://www.eli-np.ro/article.php?id=21).

Apariția laserului de la ELI-NP pe coperta revistei Photonics Spectra din luna Mai 2020, dedicată aniversării a 60 de ani de la invenția laserului, demonstrează încă o dată succesul acestui proiect https://www.photonicsspectra-

digital.com/photonicsspectra/may_2020/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=Cover#pg1.

Este bine de știut, și pentru evitarea pe viitor a confuziilor induse în articol de diverși ”dezamăgiți”, că în sistemul laser de 2x10 PW de la ELI-NP sunt folosite multe componente optice care sunt bazate pe cea mai avansată tehnologie. Printre acestea, putem să amintim primele cristale din lume de safir dopat cu titan cu un diametru de aproximativ 20 de centimetri. O componentă importantă sunt oglinzile de mari dimensiuni utilizate în transportul pulsurilor laser de mare putere amplasate după sistemul laser deja finalizat. Aceste oglinzi sunt construite să reziste la pulsurile laser de la ELI-NP și au fost deja instalate în sistemul de distribuție a pulsurilor spre zonele experimentale, urmând a fi testate în următoarele luni, conform graficului de implementare.

Toate marile infrastructuri de cercetare din lume, în rândul cărora intră și ELI-NP, sunt construite pentru a fi utilizate timp de decenii, așa încât absurditatea cerinței demonstrării tuturor capabilităților încă înainte de finalizarea implementării este evidentă și denotă lipsa totală de cunoaștere a intervievaților din articol în ce privește construcția și operarea de infrastructuri de cercetare.

În legătură cu posibilele contribuții ale ELI-NP la dezvoltarea de metode pentru diagnosticarea Covid 19, constatând în articol aceeași tehnică de manipulare prin desprinderea din context și comentarea tendențioasă a afirmațiilor directorului proiectului precizăm următoarele:

Cu elemente optice adiționale, imagistica X cu contrast de fază poate folosi și o sursă ‘normală’ de raze X, tubul Roentgen. Întreaga putere a imagisticii cu contrast de fază devine însă disponibilă numai folosind surse neconvenționale, ultraintense, coerente spațial și puternic direcționate, precum sincrotronul sau surse produse cu laseri de mare intensitate. Aceasta deoarece, fiind bazată pe fenomene ondulatorii, imagistica de fază este avantajată de distanțe cât mai mari de propagare a razelor X (ordinul a câțiva metri sau mai mult), unde tubul Roentgen nu mai este utilizabil. Acest fapt a motivat includerea încă din 2011 a imagisticii X biomedicale bazate pe laseri în White Book al proiectului ELI. Imagistica X de fază nu necesită laseri de putere de 10 PW și cost de 60 de milioane, așa cum tendențios se afirmă în articol, ci o putere laser de mai puțin de 0.1 PW. Unul din scopurile majore ale cercetării în acest domeniu la ELI-NP este, de fapt, producerea de surse X pentru aplicații medicale folosind laseri de putere cât mai mică. Pentru aceasta este însă necesar mai întâi să studiem și să înțelegem bine mecanismele de producere la putere mare, iar acest lucru se poate face numai la ELI-NP, care este singura facilitate care dispune de instrumentele necesare și specialiștii capabili să le utilizeze. Evaluările realiste de costuri de echipament se pot face însă numai cu o înțelegere bună a ideilor, fizicii și tehnologiei implicate.

Scrisoarea de la Președintele Universității Johns Hopkins din SUA exprimă intenția de colaborare cu ELI-NP în aplicațiile medicale ale imagisticii X de fază, precum și interesul în cercetarea de noi metode de radioterapie și diagnoză de cancer bazate pe laseri de mare putere.

Imagistica X de fază pentru detecția efectelor Covid-19 are de fapt potențial de realizare și implementare clinică în viitorul imediat. În Germania un sistem de

imagistică X de fază este deja în curs de teste clinice pentru detecția efectelor Covid-19 asupra plămânului (https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/36031/). La ELI-NP am început proiectarea și prime măsurători pentru realizarea unui sistem pilot de radiografie de fază pentru plămân, în colaborare cu Universitatea Johns Hopkins.

ELI-NP înțelege că serviciul cel mai mare care poate fi adus publicului plătitor de taxe și impozite de către toți cercetătorii este și depunerea de eforturi oneste de a realiza ceva util în situația dificilă de acum. Deasemenea este deschis și rămâne deschis pentru orice propunere de colaborare și sprijin al ideilor care sunt atât la frontiera cunoașterii cât și în beneficiul oamenilor și respinge ferm acțiunile celor fără merit, competență și palmares care doresc să-și fabrice notorietate și să afecteze climatul academic.

Legat de transmutație nucleară, pentru a înțelege realitatea științifică și nu realitatea închipuită a persoanelor care comentează subiectul în cadrul articolului:

Proiectul de Transmutație Nucleară inițiat la ELI-NP este o activitate științifică în deplin acord cu Cartea Albă ELI (pagina 150-151). Exemplul identificat aiciilustrează procesul de transmutație a nucleului de iod-129 în nucleul iod-128 (cu reducerea timpului de înjumătățire de la milioane de ani la 25 de minute) folosind pulsuri intense de fascicule gama induse de un fascicul laser de mare putere. Pe lângă procesul de transmutație folosind fascicule gama menționat în Cartea Albă ELI, activitățile de cercetare au în considerare și alte metode de transmutație folosind fascicule de neutroni sau protoni energetici produse cu fascicule laser de mare putere.

Intenția proiectului de Transmutație Nucleară inițiat la ELI-NP este de a înlocui acceleratorii convenționali de protoni folosiți în facilitățile de transmutație de tip ADS (Accelerator Driven System) cu fascicule de protoni, extrem de intense (multe ordine de mărime mai intense decât orice fascicul de protoni generat de acceleratorii convenționali) produse de laseri de mare putere. Laserii de mare putere de la ELI-NP cu nivel de putere de 10 PW și intensități de ordinul 1023 W/cm2 vor permite accelerarea protonilor la energii de ordinul sutelor de MeV, energii necesare pentru inițierea reacțiilor de tip spalație nucleară care conduc la transmutația nucleelor și, în consecință, la transformarea lor în nuclee cu timpi de viață scurți. Cu toate că energia maximă a protonilor obținută până în prezent este de ordinul a 100 MeV, potențialul laserilor de mare putere în domeniul accelerării de particule este încă în mare parte neexplorat și face obiectul activității științifice de la ELI-NP.

Propunerea de construire a laserilor de 10 PW la centrul ELI-NP din Măgurele a fost făcută într-o perioadă când laserii de ordinul 1 PW erau în faza de concepție. Saltul propus de ELI-NP a presupus un risc, dar pe baza analizei efectuată de echipa IFIN-HH în colaborare cu experți din toată lumea s-a considerat că problemele tehnologice pot fi

rezolvate pe parcursul proiectului, iar beneficiile unui salt major în puterea laserilor ar depăși cu mult riscurile. Atingerea nivelului de 10 PW la începutul lui 2019 a fost

confirmarea unei politici de dezvoltare tehnologică și științifică corectă și cu beneficii importante pentru centrul de cercetare ELI-NP care a devenit unic în lume prin tehnologia de care dispune. Mai mult, centrul dispune de doi laseri de 10 PW care pot fi folosiți împreună, în același aranjament experimental, fapt care, deasemenea, nu are rival in lume.

Având la dispoziție o astfel de tehnologie de vârf este normal ca centrul să-și propună proiecte care se găsesc la frontiera cunoașterii, acolo unde tehnologia încă nu există sau se află în stadiu embrionar.

Este vorba de același echilibru risc-beneficiu de la alegerea soluției cu doi laseri de 10 PW, dar de data aceasta privind aplicațiile tehnologiei de care dispune centrul. Este singurul mod în care centrul de cercetare din România poate deveni un deschizător de drumuri în cercetare și în dezvoltarea de tehnologii si pentru a efectua tranziția de la utilizator de tehnologie la furnizor de idei și aplicații de avangardă. Proiectele propuse implică o puternică componentă de cercetare fundamentală pentru a rezolva problemele tehnologice și una dedicată tranziției către aplicațiile pentru societate.

În final, trebuie înțeles că este de esența domeniului cercetării științifice inovarea, ideile de frontieră, care, odată lansate și recunoscute de comunitatea științifică, generează explorări și căutări și, în final, cele care se confirmă, generează progres social.Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9721 vizualizari

 • +12 (48 voturi)    
  hahahaha (Joi, 23 iulie 2020, 18:07)

  alexandre dumas nepotul [utilizator]

  atunci cand dreptul la replica e mai lung decat articolul propriu zis... banuiesc ca au fost pusi de nicolae zamfir sa scrie imensitatea asta de drept la replica.

  pe de alta parte, cum explica faptul ca partenerii din ue ii ocolesc si ca anumite activitati care trebuiau facute la magurele sunt acum efectuate de alte entitati din lume, iar parteneriatele nu se mai incheie cu romania ci cu alte tari? e clar ca e o problema la nivel international din cauza lui zamfir.
  • -4 (24 voturi)    
   tu ai (Joi, 23 iulie 2020, 18:26)

   victor L [utilizator] i-a raspuns lui alexandre dumas nepotul

   ceva dsovezi la clare pentru vorbele in vint aruncate?
   • +7 (21 voturi)    
    Uite aici! (Joi, 23 iulie 2020, 21:18)

    IFINRadiatia [utilizator] i-a raspuns lui victor L

    Partenerii din UE nu numai ca "ne ocolesc", Franta chiar a zis clar "NU CONTRACTE CU IFIN", uite citeste aici:

    http://federatiahermes.ro/salvati-ifin-hh-de-la-distrugere/

    Iar aici ai si pozitia ELI-DC cu privire la NEINCLUDEREA ELI-NP in ERIC - consortiul international destinat acoperirii 2/3 din costurile de functionare a pilonilor ELI ;) :

    http://federatiahermes.ro/pozitia-eli-dc-cu-privire-la-neincluderea-eli-np-in-eric/
  • +4 (26 voturi)    
   Foaie verde de mohor, Zamfir e un impostor (Joi, 23 iulie 2020, 19:28)

   pancu [utilizator] i-a raspuns lui alexandre dumas nepotul

   Foaie verde de mohor,
   Zamfir e un impostor,
   Mincinos și trădător.
   Da-mi un par sa îl omor!

   Ai lui 10 petawati
   Se dovediră @@ti.

   Laserul din Măgurele
   Aduce tarii belele,
   Sărăcie numai rele.

   Zamfire cu ce ți-am greșit
   De pe toți ne-ai pedepsit?!

   Lumina ce ne-ai promis
   Nu-o vedem decât în vis
   Și bate spre rosu 'nchis.

   Foaie verde de mărar,
   Zamfir este un coșmar.
   În loc sa creeze putere,
   Aduce numai durere.

   Cade frunzele de nuc,
   Zamfir sade singur cuc
   Calare pe-o sursa gama
   Fără ca sa-și deie seama
   Ca proiectul ce-a poftit
   E de-acuma depășit.
   Poate-l vinde pe un leu
   Printr-un sat la un muzeu.
   • +2 (4 voturi)    
    Am îmbătrânit așteptând, dar încă mai sper! (Vineri, 24 iulie 2020, 22:48)

    pancu [utilizator] i-a raspuns lui pancu

    Eram la scoală primara,
    Când, la TV, într-o seara,
    Zamfir aparu pe ecran,
    Vorbind de un laser baban.

    Acum ma întreabă nepoții
    Dacă apucam cu toții
    Sa-l vedem trăgând o data
    Acea raza minunata.

    P. S.
    Le răspund condescendent:
    "Posibil, când facem anii lui Jeanne Calment."
  • +5 (15 voturi)    
   Puterea e măsurată indirect dar energia direct?!! (Joi, 23 iulie 2020, 21:10)

   Argon [utilizator] i-a raspuns lui alexandre dumas nepotul

   Nicolae Zamfir măsoară puterea laserului de la Măgurele indirect, cu formula P=E/t.

   Energia fasciculului, nu cea pompata, cum o măsoară direct? De unde știe ca energia de pompaj se regăsește și în raza emisa de acest dispozitiv?

   Dacă randamentul laserului sau este de 1% atunci în loc de 10 PW obține 0.1 PW, cum de altfel s-au și întâmplat lucrurile.

   Citat:
   "Toate măsurările de putere pentru laserele pulsate ultraintense, cum este cel de la Măgurele, sunt realizate indirect și presupun măsurarea energiei (E), a duratei de puls (t) și folosirea formulei standard: P = E/t, adică: puterea este raportul dintre energia și durata pulsului laser. Această metodă este folosită la toate centrele laser de putere din lume, deoarece nu există un dispozitiv pentru măsurarea directă a unei puteri de PW (situații similare de determinare indirectă există în multe cazuri în fizică, de exemplu determinarea temperaturii pe suprafața Soarelui). Aceste rezultate au fost validate de comunitatea științifică internațională, ele fiind prezentate în cadrul unor conferințe de prestigiu în fața celor mai valoroși cercetători din acest domeniu."
   • +4 (12 voturi)    
    Apare laserul pe coperta = proiect de succes?!! (Vineri, 24 iulie 2020, 13:08)

    Argon [utilizator] i-a raspuns lui Argon

    Nicolae Zamfir acesta (cum o fi ajuns academician?!) își bate joc de cititorii dreptului sau la replica.

    Unde este scrisa regula asta ca dacă apare ceva pe coperta unei publicații, chiar științifică și serioasa, atunci se certifica ca acel lucru merge la parametrii pretinși și este o realizare de excepție?

    Pe coperți apar colaje publicitare, desene și montaje fotografice atractive care vând revista.

    Citat: "Apariția laserului de la ELI-NP pe coperta revistei Photonics Spectra din luna Mai 2020, dedicată aniversării a 60 de ani de la invenția laserului, demonstrează încă o dată succesul acestui proiect https://www.photonicsspectra-
    digital.com/photonicsspectra/may_2020/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=Cover#pg1."
    • +3 (5 voturi)    
     Photonics Spectra e o publicatie insignifianta (Sâmbătă, 25 iulie 2020, 17:13)

     Mr. Beam [anonim] i-a raspuns lui Argon

     Photonics Spectra nu mai e revistă ISI din 2017. Ultimul factor de impact pe care l-a avut, în 2016, e impresionant: 0,063.
     E mai greu să apari pe coperta Click decât pe coperta acelei reviste obscure.
  • +6 (20 voturi)    
   Da’ cei 95 care cer demisia lui Zamfir? (Joi, 23 iulie 2020, 21:51)

   sfarleaza [utilizator] i-a raspuns lui alexandre dumas nepotul

   Ghici ce avem noi aici ? 8 lingai :)
   Care se fac ca ploua ca alti 95 colegi au semnat o scrisoare de dezicere:

   https://www.contributors.ro/95-de-cercetatori-din-institutul-de-fizica-nucleara-cer-inlocuirea-actualului-director-al-institutului/
  • -2 (20 voturi)    
   Interesant (Vineri, 24 iulie 2020, 8:33)

   Iomen [utilizator] i-a raspuns lui alexandre dumas nepotul

   Deci problema ta nu e ca au spus in replica, ci ca au scris prea mult si ca banui tu nu stiu ce (da’ nu poti fi sigur).
   Asta e un pic pe principiul daca nu poti sa-i contrazici, discrediteaza-i.
  • +3 (9 voturi)    
   de fapt ... (Vineri, 24 iulie 2020, 17:40)

   asada [utilizator] i-a raspuns lui alexandre dumas nepotul

   ...cei de pe acilea care nu sant de specialitate dar se baga si ei ca musca in cu... calului ar cam trebui sa inteleaga ca atat cei cu articolul cat si cei cu dreptul la replica isi regleaza niste conturi incercand fiecare sa se dea cat mai rotunzi si priceputi !!! De fapt este o tragere de pres tipic romaneasca cand este preferabil sa moara si capra vecinului decat sa isi dea mana pentru o colaborare benefica tuturor !!!
 • +3 (21 voturi)    
  obositor (Joi, 23 iulie 2020, 18:31)

  nahir [utilizator]

  drept la replică.
  Acesta trebuia să fie concis, la subiectul articolului, să-l contrazică cu argumentele științifice invocate nu cu logoreea în limbaj de lemn din prima treime, că mai mult nu am rezistat să citesc.
 • -5 (13 voturi)    
  Bla-Bla-Bla... (Joi, 23 iulie 2020, 18:54)

  dd68 [utilizator]

  Bla..bla...bla-bla...bla...
  În final, trebuie înțeles că este de esența domeniului cercetării științifice inovarea, ideile de frontieră, ...
 • +3 (19 voturi)    
  lamentabil (Joi, 23 iulie 2020, 18:58)

  Enache [anonim]

  Nu inteleg de ce l-au lasta pe Kazuo Tanaka sa scrie comunicatul.! Cel putin daca ne luam după calitatea limbii romane.
  • +1 (1 vot)    
   Ha ha ha (Vineri, 24 iulie 2020, 20:46)

   Bogdan_100 [utilizator] i-a raspuns lui Enache

   Observatii la adresa "calitatii limbii romane" scrise in limbaj agramat!
 • +4 (14 voturi)    
  DARK (Joi, 23 iulie 2020, 19:07)

  mulliganoglu [utilizator]

  mda...
  hadronoterapia s-a rezolvat acum vreo 35 de ani. centre de hadronoterapie:
  https://www.ptcog.ch/index.php/facilities-in-operation

  o solutie compacta, la cheie (acceleratoarele au evoluat foarte mult):
  https://iba-worldwide.com/proton-therapy/proton-therapy-solutions/proteus-one

  acceleratorul compact:
  "S2C2 is a highly compact proton therapy accelerator which delivers protons at 230 MeV energy with an average current of 135 nAmps while weighing less than 50 tons and measuring less than 2.5 meters in diameter"
 • +7 (23 voturi)    
  Oau! (Joi, 23 iulie 2020, 19:22)

  IFINRadiatia [utilizator]

  O prima replica pentru ce 8 colegi de la ELI-NP: imi imaginez ca trebuie sa fie foarte relaxant sa poti face afirmatii in media dezinhibat fara sa apelezi la protectia anonimatului, fara pericolul de a fi persecutat, de a fi tarat prin comisii de etica si disciplina unde sa fii executat sumar in stil Stalinist de doctorul sociolog pentru acuzatia de "defaimare a institutului" pentru ca in final sa-ti fie distrusa cariera si sa-ti fie desfacut contractul de munca.
  Am rugamintea ca autorii articolului original care a generat aceasta replica sa furnizeze si traducerea in limba engleza a articolului si sa le solicite si varianta in limba englaza a replicii colegilor de la ELI-NP pentru a face cunoscute aceste lucruri comunitatii stiintifice internationale. Daca primim acceptul, ne oferim noi, cercetatorii din IFIN-HH, sa producemi variantele in limba engleza, doar sa nu apara probleme de copyright.
  Reactia colegilor de la ELI-NP este halucinanta: deci a fost "tras" pulsul de 10 PW!? Argumentul lor este acea prezentare la o conferinta internationala. Pai in proceeding-ul acelei conferinte ei afirma exact ce s-a afirmat clar in articolul HN: pulsul NU a fost generat, pentru ca nu exista sistemul de transport laser in martie 2019, doar a fost demonstrat faptul ca sistemul are capacitatea de a genera pulsuri de 10 PW. De ce atata "deranj" la ELI-NP daca cineva exprima clar acest fapt?
  Despre tratarea cancerului, procesarea deseurilor nucleare cu ADS-uri echipate cu laseri de mare putere, lupta anti-COVID si alte basme de tipul asta, ce sa mai zic? Ma bazez la modul cel mai sincer pe inteligenta si bunul simt al cititorilor.
  Noi, cercetatorii din IFIN, ne-am dori din tot sufletul sa fim pusi fata in fata cu cei 8 colegi de la ELI-NP in cadrul unui workshop, workshop deschis publicului larg la care sa fie invitati si reprezentanti MEC.
  Oare ar permite asa ceva "vizionarul" Zamfir?
  Dumneavoastra ce credeti?
  • +6 (14 voturi)    
   uite un raspuns (Vineri, 24 iulie 2020, 0:47)

   tanar_cercetator_din_IFIN [utilizator] i-a raspuns lui IFINRadiatia

   " pulsul NU a fost generat, pentru ca nu exista sistemul de transport laser in martie 2019, doar a fost demonstrat faptul ca sistemul are capacitatea de a genera pulsuri de 10 PW. De ce atata "deranj" la ELI-NP daca cineva exprima clar acest fapt?"

   Pentru ca Zamfir & Co. au declarat Comisiei Europene ca laserul e in graficul corespunzator de implementare, functioneaza corespunzator (inclusiv senzationalul de a atinge 10 PW). De ce a fost nevoit sa declare asta? Dincolo de senzational, avea si un motiv practic: banii de la Comisia Europeana sunt dati in transe in functie de daca si cum proiectul respecta graficul de implementare. Deci, ca sa se inteleaga, desi 85% din bani vin de la Comisie, acesti bani sunt defapt, initial, platiti 100% doar de Romania urmand ca apoi (dar numai daca este respectat graficul de implementare, si muuulte alte lucruri) Comisia sa-i ramburseze Romaniei 85% din suma. Deci ca Romania sasi primeasca banii Zamfir trebuia sa arate si sa dea cu subsemnatul (vezi comunicatul ELI-NP cu atingerea celor 10 PW) ca sunt cu strictete in garficul de rambursare. Iata-ti raspunsul! Si a semnat pt afirmatia asta, deci nu o mai poate da la intors...asa-i cand ii dai inainte cu fake news, minciunele albe...
  • -1 (17 voturi)    
   Aha (Vineri, 24 iulie 2020, 8:40)

   Anarb [utilizator] i-a raspuns lui IFINRadiatia

   Deci de fapt toata seria de articole despre cum ne scot alte tari din proiectul ELI e despre un scandal intern la romani, probabil lupte pentru putere.
   Ne-am linistit; sintem buni la asta.
  • -1 (3 voturi)    
   confruntare de fizica (Sâmbătă, 25 iulie 2020, 9:51)

   physicist [anonim] i-a raspuns lui IFINRadiatia

   Dle draga la o confruntare cu cei de la ELI-NP veti pleca cu coada intre picioare, garantat!
   La ELI-NP fizica nu e o gluma, asa cum o fi pentru voi plangaretii de serviciu, ci e o treaba foarte serioasa!
   Ocazii sa combateti ELI-NP si cercetatorii de acolo au fost sute, in fiecare an cel putin una publica (na poftim, ca sa-i faceti de ras cum v-ar surade) avand in vedere workshopurile, scolile, conferintele, samd. organizate chiar la voi in institut, dar ati tacut malc, pentru ca nu aveti habar de fizica din spatele ELI-NP.
   E usor sa te dai zmeu in fizica pe site de stiri sub anonimat....dl pensionar prelungit.
   Mai e o chestie: daca s-a lipit numele de articolele strainilor, nu inseamna ca s-a liptit si fizica de nume....la asta ar trebui sa meditati mai adanc!
 • +7 (25 voturi)    
  Deci astia sunt lingai lui Zamfir? (Joi, 23 iulie 2020, 19:37)

  UnOarecare [utilizator]

  Vorbesc mult dar nu spun daca:

  e adevarat ca Directorul Zamfir a fost mentinut in functie printr-un ordin ilegal?

  e adevarat ca ELI-NP e fost eliminat din ELI-ERIC si cu aceasta ocazie s-a pierdut si finantarea UE?

  e adevarat ca IFIN-HH are interzisa colaborarea cu institutii de cercetare din Franța - si de ce?

  e adevarat ca a semnat un contract de asistență tehnică de 35.000 Euro/zi fără TVA pentru operare și mentenanță sisteme laser ELI-NP - si cu ce firma?
 • +6 (18 voturi)    
  Poftim?! (Joi, 23 iulie 2020, 20:09)

  willow [utilizator]

  Pe scurt:
  1) ELI-NP nu poate nici macar ajuta tratarea cancerului, dintr-un motiv cat se poate de simplu: protonii rezultati, pe langa faptul ca nu au energiile corespunzatoare, au o dispersie energetica care ii face neutilizabili. Cu alte cuvinte veti iradia barbar pacientul peste toate organele in conditiile in care trebuie tintita doar tumoarea intr-un mod foarte EXACT. Va faceti de rusine cu astfel de afirmatii si chiar meritati facuti de ocara. Afirmatiile cum ca la ELI-NP se lucreaza la tratarea cancerului sunt pura manipulare a publicului; public care ar trebui sa stie ca in IFIN-HH zace nefolosit din 2012 un ciclotron pentru radiofarmaceutice de tip TR19 (http://ccr.nipne.ro) si care ar trebui sa fabrice trasorul radioactiv pentru diagnosticul cancerului:Flor18. Nu stiu cum dl Zamfir se arunca la promisiuni de tratare a cancerului la ELI-NP cand are acest schelet in dulap? Dragi fizicieni, stimate public, daca IFIN-HH sub Nicolae Victor Zamfir nu a putut fabrica un banal Fluor18 pentru a salva vieti din ghearele cancerului, cum credeti ca va trata cancerul la Cel mai mare laser din lume?
  2)Tratarea deseurilor radioactive e foarte bine demontata in articolul original HN. La ELI-NP se pot trata deseuri radioactive la fel de bine cum se pot trata si la un ciclotron/linac, punct! Ba chiar un ciclotron/linac poate opera un termen mai lung si la un cost mult mai redus. Va rog sa nu mai folositi astfel de argumente fiindca ne facem de ras in comunitatea stiintifica.
  3)Diagnosticul Covid19 e un demers demn de laudat in contextul actual. Din nefericire pentru acesta nu aveti nevoie nici de „cel mai mare laser din lume” nici de sursa gama ce va fi disponibila din 2023. Eu ii doresc dlui Stutman mult succes si chiar sper ca patentul dumnealui realizat la Universitatea Johns Hopkins sa aiba o finalizare in Romania.
  Dragi fizicieni, stiu ca trebuie sa aparati reputatia dlui Zamfir, dar in acelasi timp aveti grija sa nu v-o murdariti pe a voastra iremediabil.
 • +5 (21 voturi)    
  postacii lui zamfir (Joi, 23 iulie 2020, 20:38)

  nevermind [anonim]

  ...au trecut la treaba. aveti si voi firma de PR, sclavilor?
 • +4 (24 voturi)    
  drept la bla, bla! (Joi, 23 iulie 2020, 20:42)

  mike_the_hunter [utilizator]

  Eu inteleg ca domnii astia isi apara proiectul asta cu laserul de unde iau 3000 -4000 de Euro net pe luna. Pe cale de consecinta, il apara si pe cel care il da ...dl Zamfir . Vine altcineva in locul lui si e o problema,scad salariile...se refac gastile, yesmanii de azi se schimba cu yesmanii de maine.Stiu, e greu sa fii vertical in Romania, dar colegii vostrii cei 95 care au semnat pentru demiterea lui Zamfir au regasit tarziu acea verticalitate si consecintele ei neplacute : comisii de ancheta, amenintari, dari afara din institut.
  Acest drept la replica e insa penibil. In proportie de 80 % ii cearta pe ziaristi ca nu s-au informat , ca bla, bla.
  De fapt nu ati raspuns la intrebarea subintelasa a titlului lor : trei dezamagiri, sau trei minciuni?
  Se discuta de cartea alba, de potentialitati, de bla, bla...bla...Parole, parole!

  Ati demonstrat ceva ? Nu ...ca era plina presa de stiri si aglometarie de ziaristi prin Magurele si nu e. Singura activitate vizibila sunt niste escavoare care scurma prin centrul "orasului" , basculante si autobuze care se clatina la propriu prin hartoape, praf, mult praf. Magurele “orasul” care in proportie de 70 la suta nu are canalizare si apa curenta e Pricetonul Romaniei?
  Ati uitat ce spuneti cumcatva timp CU MULTA INSISTENTA , ca de aici de la laserul din Magurele se va castiga un premiul Nobel.
  Alta dezamagire, alta minciuna!Pana una alta marele Dv. director a pus acest proiect pe butuci si relatiile cu UE sunt rupte. O excelenta performanta manageriala daca ne gandim ca acum costurile sunt preluate da tara asta amarata!
  • -4 (6 voturi)    
   copacabana (Vineri, 24 iulie 2020, 17:41)

   jiji7 [utilizator] i-a raspuns lui mike_the_hunter

   In singurul "oras" cu un Vietnam exista riscul sa izbucenasca si un al doilea. Miroase a napalm. Calmati-va fratilor! Veteranii din Vietnam au ramas cu PTS.
 • +5 (19 voturi)    
  Atat poate "Laser Frate"? (Joi, 23 iulie 2020, 20:54)

  marchiza [utilizator]

  Inteleg ca managementul a reusit sa stranga 8 oameni din care 2 probabil ca nu au inteles nimic din ce au semnat si restul de 6 sunt fie directori fie sefuleti si-si apara scaunul si salariul calcand pe orice, inclusivi pe colegi pentru interesul personal?

  Daca Opinia Publica ar fi interesata de ce se intampla la Magurele ar trebui sa vina acolo, sa vorbeasca cu toate lumea nu doar cu directorul asa cum s-a intamplat pana acum, sa vorbeasca cu Consiliul Stiintific ales democratic de toti cercetatorii din institut.
 • +5 (19 voturi)    
  Intrebare (Joi, 23 iulie 2020, 21:01)

  Cetateanu [utilizator]

  O intrebare pentru marii cercetatori din ifin hh/ELI ex cercetatori din INFLPR CETAL:
  Daca sunteti asa de buni ce ati facut cu laserul de 1PW din CETAL?
  Sa nu uit: ii gasiti pe toiti ca si sefuleti la ELI slugi bine platite de Zamfir.
  • +5 (17 voturi)    
   Lingai incompetenti. (Joi, 23 iulie 2020, 21:12)

   marchiza [utilizator] i-a raspuns lui Cetateanu

   Vorbesti de Nr. 6 din lista adus sef peste noapte pentru obedienta sa invers proportionala cu cunostintele sale in domeniu?
   • +5 (13 voturi)    
    Nr. 6 (Vineri, 24 iulie 2020, 4:20)

    Haakon [anonim] i-a raspuns lui marchiza

    In adevar, "plin de obedienta". L-am cunoscut prin 2007-2008 pe cand se straduia sa ramana cercetator la Los Alamos in grupul lui Glen Wurden care insa i-a zis "pass"....
 • +6 (16 voturi)    
  Somnul ratiunii naste monstrii (Joi, 23 iulie 2020, 21:28)

  cercetator-ifin-hh [utilizator]

  Acesti monstrii sunt fostii securisti care detin parghiile de putere in Romania. Situatia la IFIN nu este singulara, insa noi, cercetatorii, nu ne imaginam ca ne vom intalni la 30 de ani de la revolutie cu aceleasi tactici, intr-unul din cele mai mari institute ale tarii. In acest 'drept la replica' vedem cum membri din partidul ELI sustin pana in panzele albe maritul lider. Este rusinos ca s-a ajuns la astfel de 'lupte', cand in stiinta totul este exact, se poate determina precis cine are dreptate si cine nu. Un mod de a stabili veridicitatea celor spuse mai sus sunt reactiile comunitatii internationale, impartiale -> excluderea ELI din consortiul international ERIC. Atat!
 • +5 (15 voturi)    
  Despre tratarea cancerului (Joi, 23 iulie 2020, 21:35)

  willow [utilizator]

  Legat de tratarea cancerului....Cu ce clinica/spital/universitate colaborati? Doresc un raspuns SCURT SI LA OBIECT.
 • -8 (22 voturi)    
  oftica mare la rezvratiti (Joi, 23 iulie 2020, 21:56)

  HernandCortez [anonim]

  Oftica Mare oftica la razvratitii din IFIN. motivul priincipal este ca ei nu au facut nimic cu care sa se laude, poate doar cu faptul ca i-au convins pe straini sa-i treaca si pe ei pe articole ca sa para mai ...adevarati.

  Da ce conteaza sa se strige darul...ca-i mare bairam...
  30 de la nasu mare Nicu Marginitu, acest I. Iliescu al fizicii de Romania
  25 de la socru mare...Livius Tra....lalalala....acest Vadim al nuclearei romanesti
  20 de la Dan Fi...fi...fi...nu fifi, WILLOW,...sau mai exact blonda de la IFIN speciasita in drept nuclearo medicalo comercial...
  si 15 de la soacra mica..GEpure...acest panditor din umbra a umbrelor razelor laser.
  Traiasca petrecaretii....
 • +6 (16 voturi)    
  strofa (Joi, 23 iulie 2020, 22:07)

  mulliganoglu [utilizator]

  El Patron, flămând cât 10,
  a-nghițit un laser rece
 • +9 (19 voturi)    
  White Book (Joi, 23 iulie 2020, 23:21)

  IFINRadiatia [utilizator]

  Referitor la trimiterea facute de ELI-tisti catre WhiteBook-ul de pe eli-laser.eu (in care by the way sectiunea despre tratamentul cancerului cu ioni accelerati cu laseri de mare putere, este cel mai probabil scrisa de ilustrul D. Habs), ii invit pe distinsii cercetatori sa faca trimitere si la WhiteBook-ul mioritic www.eli-np.ro/whitebook.php, de ce sa ne jenam? Ne-o fi jena de TDR-uri? http://www.rrp.infim.ro/2016_68_S/S275.pdf vezi de la pg.29.
  Daca avem curiozitatea sa dam o cautare in acest WhiteBook dupa cuvantul "cancer": NIMIC !!!
  Mai incercati un search dupa ADS : NIMIC !!! (auleu!)
  La cuvantul "waste" apar ceva rezultate, dar la o scurta analiza - SHOC! - toate sunt legate de High Brilliance Gamma Rays (auleu!)
  Pai ce ne facem domnilor ?!!!
  Hai sa mai incercam cateva search-uri in white-book-ul mioritic:
  "DANCUSI" - NIMIIIC !!!! (si nu e de la diacritice)
  "STUTMAN" - NIMIIIIC !!!!
  "BALABANSKI" - NIMIC, dar aste este de inteles avand in vedere ca tot el a aprobat proiectul ELI in faza de propunere din pozitia de evaluator "independent", avand in vedere ca trebuia sa iasa la pensie de undeva;
  "MATEI" - NIMIIIIC !!!!
  "TANAKA" - apare o "Referinta"
  Stiti cine apare printe autori: "N. Mărginean" !!!
  Si O SINGURA data "C. A. Ur", probabil introdus pe vremea aceea de Bucurescu si Marginean.
  Da domnilor, ACEL N. Marginean, pe se chinuie acum din rasputeri academicianul "vizionar" cu ajutorul d-lui Ur sa-l dea afara din institut.
  Felicitari domnule Ur!
 • +4 (16 voturi)    
  pai nu asta spune in esenta si articolul original? (Vineri, 24 iulie 2020, 0:37)

  tanar_cercetator_din_IFIN [utilizator]

  Citez: "Având la dispoziție o astfel de tehnologie de vârf este normal ca centrul să-și propună proiecte care se găsesc la frontiera cunoașterii, acolo unde tehnologia încă nu există sau se află în stadiu embrionar."
  In aceasta Replica a colegiilor de la ELI este invocata adeseori The White Book al ELI. Acolo, odata cu construirea unui caz stiintific, sunt mentionate o serie de potentiale directii de cercetare exploratorie la limita cunoasterii noastre. Deci, prin definitie, probabilitatea ca acele lucruri sa iasa asa cum sunt mentionate acolo este FOARTE MICA. in general. Si e firesc sa fi asa, nu e nimic in neregula cu asta - de aia se numeste cercetare exploratorie (asta- i cercetarea care ne place:) ). Problema este ca, in esenta, noi criticam faptul ca Zamfir - atunci cand a propovaduit aceste cercetari din White Book- nu a facut-o atentionand foarte clar (si onest, as spune) ca este putin probabil ca lucrurile alea sa iasa (dar ca poate ies altele, la fel de importante, pt ca Universul are obiceiul sa ne "surprinda"). Din contra, Zamfir le-a prezentat aproape ca si cand "gata, maine la realizam, o sa sara Nobelurile ca pop cornul" (exagerez, desigur, dar o fac ca sa ma fac inteles). Deci Zamfir a propavaduit fake news. Iar articolul initial (prima dezamagire) tocmai asta incearca sa demonteze: aceste asteptari, fake news, nerealiste de la acest laser (mai ales pe partea de aplicatii tehnologice). In alta ordine de idei: cum am citit intr-unul dintre comentariile de mai sus, domeniul nostru este parte a stiintelor EXACTE (toata fizica este matematica, cantitativa). Asa ca orice chestiune la noi se transeaza foarte usor, nu e nevoie de "tabere" si de "opinia mea versus opinia ta". In acest context sustin din inima organizarea unei conferinte/workshop cu specialisti (dar si public, cu oameni si de la MEC, colegi din afara Romaniei, etc.) in care sa fie dezbatute temele din articol si fezabilitatea lor - am "sterge pe jos" cu cei 8 semnatari ai acestei Replici.
  • +4 (14 voturi)    
   precizare suplimentara (Vineri, 24 iulie 2020, 9:50)

   tanar_cercetator_din_IFIN [utilizator] i-a raspuns lui tanar_cercetator_din_IFIN

   Si ca sa fiu precis (si onest): nu afirm ca am sterge pe jos cu cei 8 pentru ca nu sunt cercetatori buni. Departe de mine acest gand. Din contra, sunt cercetatori foarte buni doar ca propovaduiesc un caz stiintific care este foarte foarte dificil de implementat (pentru ca sunt fenomene la limita cunoasterii, asa cum chiar si autorii admit). Si atunci repet: nu mai faceti fake news ci prezentati lucrurile asa cum sunt: cercetare EXPLORATORIE. Si dupa ce la ELI se va face efectiv cercetarea asta om vedea ce-o iesi...
   Sunt, de asemenea, foarte multumit ca Hotnews le-a oferit imediat dreptul la Replica. Asa este natural si democartic, si sper sa ajung din nou la acel punct in care in IFIN sa poti avea din nou dreptul la opinie fara sa existe riscul de repercursiuni de tip stalinist. Dar poate ca sunt naiv si prea optimist....
 • -4 (16 voturi)    
  razvratitii sa scrie un articol..asta daca pot (Vineri, 24 iulie 2020, 9:00)

  HernandCortez [anonim]

  Razvratitilor din SC IFIN,
  decat sa zgariati la gardul ELI si sa va consumati energia inutil, mai bine scrieti un articol.....
  Cum? AHHH, da,trebuie sa te si pricepi sa faci treaba asta....am omis asta. Credeam ca.....
  Nu-i nimic. Rugati prieteneii vostri francezi sa va scrie ei niste articole...
  Ce? nu mai vor? S-au suparat pe voi?
  Ahhhhh.....da...durere mare. nasol.
  V-au taiat de la publicatiile lor....va scade hirshul....umflat cu steroizi
 • 0 (8 voturi)    
  Sa vedem daca am inteles (Vineri, 24 iulie 2020, 14:41)

  ipolitic [utilizator]

  deci, daca iau un laser CW de un milliwatt, si fac ca sa-i comprim emisia la -sa zicem- 1 attosec, iese un puls laser de 1 petawatt. Cu cat mai scurta este durata impulsului la o cantitate de energie data, cu atat mai mare este puterea laserului. Pana aici e bine?
  Cred ca am prins logica eforturilor lui Zamfir. Daca se tot scurteaza durata pulsului, asfel ca sa ajungem ca pulsul sa se termine inainte de a fi inceput, ajungem la...????
 • +3 (11 voturi)    
  100de cercetatori pe dracu !! (Vineri, 24 iulie 2020, 15:18)

  Freudenstein [anonim]

  Unde dracului sunt acei peste 100 de cercetatori care cică il sustin pe Tovarășul Zamfir daca pe lista celor care semneaza se regasesc economisti, tehnicieni , specialisti achizitii publice si culmea culmilor i-a mai obligat si pe doctoranzi si post-doctoranzi sa semneze !? Portarii si femeile de serviciu mai lipseau de pe acea lista !!!! E tare ofuscat Tovarasul Zamfir de a recurs la asa ceva !! Eu cred ca i-a indemnat in modul urmator: " Semnati pentru ca altfel salariile de minimum 5000 euro/net/lună nu mai pupaţi !!!"
 • -3 (11 voturi)    
  drept la replica (Vineri, 24 iulie 2020, 15:35)

  neconflictualul [anonim]

  Sunt trist sa vad o confruntare fara miza intre confrati (fizicienii de la ELI si cei de la IFIN), presarata cu acuze, invective si verdicte care din pacate umbresc si argumentele valabile. Cum s-a ajuns aici, la aceasta situatie absurda, asta ar merita descalcit, macar sa avem o lectie pentru viitor!
  Orice mare proiect isi face reclama cu idei de bataie lunga, nerealiste la momentul proiectului insa cu atractivitate la public, inclusive la partea din public numita politicieni si care sunt cei ce hotarasc in cele din urma esentialul: finantarea.. O astfel de campanie a fost facuta si cu ELI la momentul lansarii proiectului. Ulterior, pe masura realizarii apareau in presa informatii despre evolutia acestuia, accentual cazand pe calificarea de mare proiect national si international de cercetare. Pana aici totul e in ordine. Totusi, pe parcursul realizarii au aparut si dificultati. Unele mai mici, altele mai importante. Cea mai importanta a fost legata de sursa gama. Gestionarea acestui conflict a fost cum stie toata lumea: conflict, reziliere contract, process, ruptura intre Romania si unele tari europene (in principal Franta), ne-admisia in consortiul ELI. Pana la acest moment managementul fusese (cel putin asa cum l-am perceput eu) unul de success. Dar, nimeni nu e infailibil! Partea proasta e ca din acea perioada dateaza si informatii din ce in ce mai insistente despre izolarea lui Zamfir de cercetatori, un fel de instalare a unui neasteptat (sau poate ma insel?) despotism, sustinut de cei doi colaboratori apropiati (dir. Ec., Compart. Juridic) care au marit izolarea lui Zamfir in raport cu fizicienii, cei pe care ar fi trebuit sa-i consulte in primul rand. De aici inainte, lucrurile au degenerat. Actualmente Zamfir duce o campanie de revigorare a interesului pentru proiect din partea publicului larg, cu intentia de a masca faptul ca in propriul institut (adica IFIN-HH care include si ELI-NP) e un conflict deschis, o rana! Zamfir a luat (abuzand de puterile cu car
 • +1 (11 voturi)    
  drept la replica (Vineri, 24 iulie 2020, 15:56)

  neconflictualul [anonim]

  (continuare)
  ! Zamfir a luat (abuzand de puterile cu care e investit ca Director General si uzand de influenta de care se bucura ca academician si director) o serie de masuri greu de inteles (desfiintarea Consiliului Stiintific legal ales pentru simplul motiv ca nu-i placea compozitia si presedintele acestuia, incercarea de a desfiinta un department intreg din IFIN-HH, tot felul de sicane ale unor cercetatori mai vocali in a critica aceste abuzuri, ultimul exemplu: un sef de department vocal dat afara pentru ca l-a criticat pe Zamfir!). In cele din urma, acest conflict a ajuns in presa. Presa nu e domeniul fizicienilor! Are regulile si procedeele ei specifice si foarte curand s-a ajuns la aceasta absurda contradictie ELI-IFIN! Si asta cand suntem toti colegi, prieteni, am lucrat impreuna si sper ca vom mai lucra astfel! S-a mai exploatat si alt aspect: Zamfir e la carma institutului de cel putin 4 mandate; intre timp a ajuns la venerabila varsta de 68 de ani, cu 3 mai mult decat limita legala pentru ocuparea functiei de DG. Recent, Secretarul de Stat D. Ciuparu a dat o decizie (a carei ilegalitate e evidenta) de prelungire a mandatului lui Zamfir pana la terminarea proiectului ELI (adica inca aproape 4 ani). O dovada – in opinia mea – de comoditate! Se puteau gasi solutii care sa multumeasca pe toata lumea dar nu s-a vrut, nimeni n-are curajul sa-l infrunte pe Zamfir! Intre timp comisia de disciplina (ghiciti in ce componenta) ii rade in liniste pe toti cei ce indraznesc sa spuna ceva! Astea sunt lucrurile grave, nu o stupida si nejustificata infruntare a cercetatorilor din IFIN si de la ELI!
  • +5 (5 voturi)    
   cel mai bun comentariu de la ambele articole (Sâmbătă, 25 iulie 2020, 9:34)

   tanar_cercetator_din_IFIN [utilizator] i-a raspuns lui neconflictualul

   Nu stiu cine esti dar apreciez foarte mult rezonabilitatea in ceea ce spui. Ar trebui ca acest comentariu sa fie republicat ca un articol de sine statator (si sa ajunga si la MEC) pentru ca descrie cu buna credinta exact ceea ce se intampla in IFIN: atat lucrurile bune pe care le-a facut Zamfir (si sunt multe) cat si situatia curenta crunta (ultimul exemplu l-ai mentionat si tu: un sef de departament, opozant vocal, a fost concediat abuziv vineri). Dar ce imi place cel mai mult este modul in care explici cum s-a ajuns la aceasta contradictie absurda dintre cercetatorii din IFIN si cei de la ELI. Contradictie care doare pentru ca noi nu am criticat ELI ci l-am criticat pe Zamfir. Evident ca Zamfir are tot interesul sa prezinte aceasta critica spre dlui ca fiind indreptata spre ELI (ce alta cale de aparare are? criticile sunt auto-evident adevarate). Si atunci si-a "pus" (o sa scriu probabil) cativa din sefuletii de la ELI sa scrie acest Drept la Replica pt a da impresia ca este un conflict ELI-IFIN cand defapt este un conflict IFIN-Zamfir legat de fake news-urile (despre ELI e drept) dar propovaduite de Zamfir si nu de catre ELI. Ideea de a oferi drept la replica celor de la ELI este foarte ok, se cheama democratie, dar haideti va rog sa decuplam Zamfir de ELI. Si daca tot suntem aici, haideti sa decuplam Zamfir de IFIN. Adica daca eu spun "Zamfir se comporta despotic" (asta o arata clar faptele dlui) aceasta afirmatie NU este o critica a IFIN sau o patare a imaginii IFIN-lui ci este o patare a imaginii lui Zamfir si atat. Desigur Zamfir, din nou ca si in cazul de la ELI, are interesul sa transforme orice critica asupra dlui personal ca fiind o patare a imaginii IFIN. Am incredere ca pentru publicul larg nu tine acest truc si ca oamenii inteleg ce incearca sa faca Zamfir. Proiectul ELI este crucial pt IFIN si pentru Romania. Dar oare unde ne vor duce aceste cai despotice de a conduce via o numire ca director general ilegala??? Las raspunsul in seama cititorului...
   • +1 (3 voturi)    
    Laserul lui Zamfir este un eșec, bani aruncați. (Sâmbătă, 25 iulie 2020, 10:58)

    Argon [utilizator] i-a raspuns lui tanar_cercetator_din_IFIN

    Laserul lui Nicolae Zamfir nu va genera niciodată pulsuri de 10 petawati și va fi un eșec total. Investițiile aceste guvernamentale uriașe în proiecte științifico-tehnice gigant, de la care se așteaptă lucruri nemaipomenite, nu au succes. 1% dacă reușesc.

    Dau exemple de asemenea finanțări care pana la urma au fost bani aruncați:

    - Avionul din 1897 al lui Clement Ader (Franța).
    - Aeroplanul din 1903 al lui Samuel Langley (US).
    - Proiectul Apollo (US) - terminat prin trucarea unor aselenizări cu echipaj uman.
    - Large Hadron Collider care ar fi pus în evidenta particula Higgs (Europa). O înșelătorie. Nu s-a detectat nimic. Nobel dat este o frauda.
    - Proiectul LIGO care în 2015 ar fi înregistrat undele gravitaționale (US) - o escrocherie întărita tot cu un Nobel. Facilitatea nu a detectat niciodată vreo asemenea oscilație.
 • -2 (2 voturi)    
  jale mare (Sâmbătă, 25 iulie 2020, 10:11)

  HernandCortez [anonim]

  zise N:
  Am fost mare trubadur
  Dar m-am linistit pe drum
  Ca mi-a luat nucleul lat
  Ca sa-l dea la petawat

  ce-ai mai auzit de mine
  Stai departe ca nu e bine
  lumea rea sa nu o crezi
  Doar asculta-i pe francezi

  zise L:
  hai sa vad daca puteti
  cu gura mea sa va puneti...
  n-ai tupeu stai acasa
  ai putere iesi in fata
  dute dute dute dute...
  Ca la Magurele pute
  una doua trei si... poc
  M-am trezit fara noroc
  M-au tot dus cu zaharel
  Si m-au lasat fara Nobel

  zise D:
  Am lasat tot de la mine
  Numai ca sa-mi fie bine
  Am lasat si petawatul
  Si m-am ales doar cu ....

  Vorbe triste nu au rost
  Nici eu nu mai sunt....
  Credeau ca ma lovesc
  Cu al lor laser ma topesc
  Dar ma tot scarpin la tampla
  Cum naiba de e raza aia stramba?
  • +1 (5 voturi)    
   Cum este laserul și poeziile. Zero absolut. (Sâmbătă, 25 iulie 2020, 11:14)

   Argon [utilizator] i-a raspuns lui HernandCortez

   Citesc aici poezii de cea mai slaba calitate, deșeuri, dar nu am pretenții atâta vreme cât se referă la proiectul laserului de la Măgurele care el însuși este un gunoi.

   Ar trebui oprita orice investiție, Nicolae Zamfir băgat 10 ani la răcoare pentru inducerea în eroare a statului roman, lucru care a condus la o paguba importanta în visteria tarii. Laserul în sine trebuie demontat și găsit un cumpărător iar dacă nu distrus.
   • -2 (4 voturi)    
    Fa sesizare la Interpol sa aresteze Nobelul (Sâmbătă, 25 iulie 2020, 12:34)

    Avatar [anonim] i-a raspuns lui Argon

    Argon, nu-ti plac poeziile pentru ca esti inert.!!! :)))

    Fa o sesizare la Interpol sa aresteze Academia Regala de Stiinte din Stockholm si sa-i bage pe toti la puscarie!
    Nu uita sa-i cooptezi in sesizare si pe cei 95....

    Util: mai sunt locuri libere la balaceanca, mai rau e cu covidul-fiecare pe cont prorpiu.
    • +1 (3 voturi)    
     Internează la nebuni Grupul de la Copenhaga! (Sâmbătă, 25 iulie 2020, 15:21)

     Argon [utilizator] i-a raspuns lui Avatar

     Articolul din Physical Review, care a pretins punerea în evidenta a undelor gravitaționale de către facilitatea LIGO, prezintă un grafic fals. Plecând de la el, Grupul de Fizicieni de la Copenhaga a ajuns la concluzia ca nu s-a detectat nici o unda gravitațională.

     Vezi: https://www.newscientist.com/article/mg24032022-600-exclusive-grave-doubts-over-ligos-discovery-of-gravitational-waves/
 • +1 (1 vot)    
  Trag speranta ca acest institut de cercetare (Marţi, 28 iulie 2020, 20:53)

  richter [utilizator]

  se va reorganiza, regla, reface,,, si sa functioneze optim in acest domeniu de inalta tehnologie, si, mai ales, de foarte mare importanta, actualitate si viitor.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by