Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis, luni, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu patru întrebări în dosarul „Turceni Rovinari”, în care sunt judecați, între alții, fostul premier Victor Ponta și fostul ministru Dan Șova. Judecarea cauzei a fost suspendată până la soluționarea de către CJUE, informează Mediafax.

Victor Ponta si Dan SovaFoto: Agerpres

„Cu majoritate, admite cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare”, se arată în încheierea ÎCCJ de luni.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este sesizată cu următoarele întrebări preliminare:

1. Articolul 19 alin. (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 325 alin. (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi articolele 2 şi 4 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, trebuie interpretate în sensul că se opun adoptării unei decizii de către un organ exterior puterii judecătoreşti, Curtea Constituţională a României, care impune de plano rejudecarea tuturor cauzelor de corupţie soluţionate de secţia penală a instanţei supreme în primă instanţă, într-o perioadă determinată (2003-ianuarie 2019), aflate în calea de atac a apelului?

2. Articolul 2 şi 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi articolul 47 alin. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul ca se opun constatării de către un organ exterior puterii judecătoreşti a nelegalei compuneri a completurilor de judecată din cadrul unei secţii a instanţei supreme, contrar interpretării evidenţiate de practica organizatorică, dar şi jurisdicţională constantă şi unanimă a acesteia?

3. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii trebuie interpretată în sensul că permite instanţei naţionale să înlăture aplicarea unei decizii a instanţei de contencios constituţional, pronunţată într-o sesizare vizând un conflict constituţional, obligatorie în dreptul naţional?

4. Sintagma „constituită în prealabil prin lege" din cuprinsul art. 47 alineatul 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene poate fi interpretată în sensul că include desemnarea formală a unor completuri de judecată specializate distinct de specializarea judecătorilor care le compun?

Instanța a dispus, totodată, suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cererii de către CJUE.

Decizia este cu drept de recurs în 72 de ore de la pronunţare, pe dispoziţia de suspendare a judecăţii.