Modificările la Codul de Procedură Penală introduc o nouă cale de revizuire, respectiv atunci când hotărârea de condamnare nu este semnată de judecătorul care a participat la soluționarea cauzei. Exact această situație a fost invocată de Liviu Dragnea când a atacat la Înalta Curte decizia de condamnare în dosarul Referendumul, invocând faptul că la redactarea hotărârii nu au participat două judecătoare, care se pensionaseră între timp. Atunci, contestația sa a fost respinsă.

Liviu DragneaFoto: Agerpres

Proiectul publicat miercuri prevede însă explicit o nouă cale de atac:

„La articolul 453 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, lit. g) şi h) cu următorul cuprins:

g) neredactarea şi/sau nesemnarea hotărârii de condamnare de judecătorul care a participat la soluţionarea cauzei;

h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele graveale acestei încălcări continuă să se producă."

În plus, proiectul prevede că această cale de atac poate fi exercitată oricând, chiar și după moartea persoanei condamnate:

„Articolul 457 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată sau considerată executată ori după moartea”

Proiectul mai conține o prevedere care ar putea conduce la blocarea unor procese, spun experți consultați de HotNews.ro.

„În caz de împiedicarea vreunuia dintre membrii completului de judecată de a semna, cauza se repune pe rol şi se reiau dezbaterile”.

Proiectul prevede în plus că o hotărâre „se redactează în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării urmând ca în cazuri temeinic motivate, acest termen să fie prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult 2 ori”.

Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei şi se semnează de membrii completului care au participat la administrarea probelor şi judecată în fond precum şi de grefier.