Guvernul a aprobat miercuri, 20 aprilie, doua proiecte de lege, 23 de hotarari, noua bugete de venituri si cheltulieli si trei memorandumuri. Vezi care sunt actele normative aprobate.

  • Proiecte de lege

PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993

  • Hotarari

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare DN7 km 246+500 - km 251+025", judeţul Sibiu

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti, la 01 aprilie 2015

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucureşti, la 01 aprilie 2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.1589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Barcani, judeţul Covasna

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Boteşti şi Cordun, judeţul Neamţ

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

HOTĂRÂRE pentru actualizarea elementelor cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică Bucureşti şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov

HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.26 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Saritov Albert

HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei Sassa Kateryna

HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei Zhydachevska Kateryna

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de subprefect de Vrancea de către domnul Misăilă Cristi Valentin

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2"

HOTĂRÂRE privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi.

  • Bugete de venituri si cheltuieli

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul - Metrorex S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" -S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii "Telecomunicaţii" C.F.R.-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Romtehnica"-S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

  • Memorandumuri

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea menţinerii domnului Doru Petru Dudaş, Vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat în cadul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de reprezentant al Statului român în adunările generale ale acţionarilor Fondului Român de Contragarantare S.A şi Companiei Naţionale Imprimeria Naţională S.A

MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 300 milioane euro, în vederea acoperirii parţiale a contribuţiei bugetului de stat pentru investiţiile de mediu din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, aferente axelor prioritare 3, 4 şi 5

MEMORANDUM cu tema: Depăşirea limitei plăţilor restante cumulate pe anul 2016 pentru Compania Naţională ''Poşta Română'' S.A.-unitate la care Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar.