Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a suspendat licitatia de achizitie de manuale scolare tiparite si digitale pentru clasele I si a II-a. Decizia a fost luata dupa ce doua companii si Federatia Editorilor din Romania au cerut acest lucru. CNSC anunta in decizia publicata pe site-ul sau ca "admite cererile de suspendare a procedurii, formulate de catre Federatia Editorilor din Romania, SC Net Integration Technologies SRL si SC Grand Media Print SRL" si "dispune suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea pe fond a contestatiei".

Decizia CNSC de suspendare a licitatieiFoto: CNSC

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a decis suspendarea licitatiei demarata de Ministerul Educatiei pentru achizitia de manuale scolare pentru clasele I si a II-a. Consiliul a admis astfel contestatiile depuse de Federatia Editorilor din Romania, SC Net Integration Technologies SRL si SC Grand Media Print SRL.

Federatia Editorilor din Romania a cerut CNSC, pe 28 aprilie, anularea procedurii de atribuire "avand in vedere existenta a numeroase abateri grave de la prevederile legislative, care afecteaza procedura de atribuire". "In cazul in care nu se va dispune anularea procedurii de atribuire", Federatia Editorilor din Romania i-a solicitat Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor "obligarea autoritatii contractante la remedierea actelor atacate in prezenta contestatie, in conformitate cu prevederile legale" si "suspendarea procedurii de atribuire pana la solutionarea pe fond a contestatiei", se arata in decizia CNSC.

SC Net Integration Technologies SRL a formulat si ea o contestatie impotriva documentatiei de atribuire, elaborata de catre Centrul National de Evaluare si Examinare, in cadrul procedurii de "licitatie deschisa", pentru atribuirea acordului cadru de furnizare, avand ca obiect "Achizitie manuale scolare pentru clasa I si a II-a". Firma a cerut pe 29 aprilie suspendarea procedurii de atribuire pana la solutionarea pe fond a contestatiei, "eliminarea cerintelor nelegale si refacerea documentatiei de atribuire in conformitate cu prevederile legale in vigoare" si "anularea procedurii de atribuire in cazul in care se constata existenta unor grave abateri legislative ce nu mai pot fi remediate fara a aduce atingere principiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica".

O alta solicitare admisa de CNSC a fost depusa de SC Grand Media Print SRL. In contestatia depusa la Consiliu pe 30 aprilie, firma a cerut "anularea procedurii de atribuire pe considerentul ca autoritatea contractanta a incalcat principiile achizitiilor publice cat si dispozitiile legale imperative in materia achizitiilor publice". In contestatie, firma precizeaza ca cere, "in masura in care motivele invocate in contestatie reprezinta incalcari ale dispozitiilor legale imperative in materia achizitiilor publice, dar nu sunt de natura a avea ca efect anularea procedurii, modificarea documentatiei de atribuire astfel incat aceasta sa respecte dispozitiile legale si sa permita tuturor operatorilor economici interesati sa depuna oferte competitive in cadrul procedurii de atribuire". Si SC Grand Media Print SRL a cerut suspendarea procedurii de atribuire pana la solutionarea pe fond a contestatiei.

In decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor din data de 6 mai, autoritatea anunta ca "admite cererile de suspendare a procedurii, formulate de catre Federatia Editorilor din Romania, SC Net Integration Technologies SRL si SC Grand Media Print SRL" si "dispune suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea pe fond a contestatiei". CNSC anunta de asemenea ca "impotriva prezentei decizii se poate formula plangere in termen de 5 zile de la comunicare".

Decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de suspendare a licitatiei de manuale scolare

Informatii de background

Amintim ca Ministerul Educatiei Nationale a demarat in sambata dinaintea Pastelui, la 1 dimineata, licitatia privind achizitia de manuale scolare tiparite si digitale pentru clasele I si a II-a. Lansarea licitatiei a venit cu patru zile intarziere fata de data de 15 aprilie, anuntata initial de Minister ca termen la care va fi publicata in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) documentatia privind achizitia de manuale pentru clasele I si a II-a.

Contractul are o valoare estimata fara TVA de aproape 6,8 milioane euro si va fi finantat din fonduri bugetare. Conform anuntului publicat initial in SEAP, o firma care voia sa participe la licitatie trebuia sa aiba, printre altele, o cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de minimum 11 milioane de RON, de exemplu, daca ofertantul dorea sa realizeze manualele de Comunicare in limba romana - clasa I.

Dupa ce HotNews.ro a sesizat Ministerul Educatiei cu privire la nelegalitatea cifrelor de afaceri cerute firmelor drept conditie de participare la licitatia pentru manualele digitale, Ministerul a modificat in SEAP limita minima a acestor cifre de afaceri, scazand-o si de aproape pana la 10 ori. Astfel, pentru a indeplini criteriile de participare la licitatia pentru manualele de Comunicare in limba romana - clasa I, de exemplu, cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani ceruta de Minister a scazut la aproape 1,4 milioane de RON.

In urma acestor modificari, Ministerul a prelungit cu 3 zile si intervalul in care se depun ofertele, astfel incat ofertele sau cererile de participare pot fi depuse pana pe 6 iunie. De asemenea, deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 9 iunie.

Anuntul implica incheierea unui acord-cadru, iar contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei in SEAP. Acordul-cadru - a carui durata este de 48 luni - poate fi incheiat cu maxim 6 agenti economici. Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 30.508.150 RON.

Citeste si: