Invatamantul profesional de scurta durata se va desfasura incepand din septembrie de-a lungul a trei ani, iar in primul an elevii vor avea parte de o pregatire majoritar teoretica. Situatia se va schimba in clasele a X-a si a XI-a de scoala profesionala, unde practica are o pondere mai mare. Schimbarea planurilor-cadru survine la doi ani de la lansarea invatamantului profesional de scurta durata, care initial cuprindea doar doi ani de invatamant si in care pregatirea practica pleca de la 60% in primul an si ajungea la 75% in al doilea. Printre materiile pe care elevii le vor invata in primul an de scoala profesionala se numara limba si literatura romana, doua limbi straine, matematica, fizica, chimie, religie, dar si cultura de specialitate si stagii de pregatire practica.

Admiterea in invatamantul profesional 2014Foto: alegetidrumul.ro

In luna mai incep inscrierile elevilor de clasa a VIII-a la invatamantul profesional cu durata de 3 ani, iar candidatii respinsi de la admiterea in scoala profesionala sau cei care doresc sa renunte la locul ocupat aici se pot inscrie la admiterea in invatamantul liceal. Fiecare elev din scoala profesionala de scurta durata primeste o bursa lunara de 200 de lei, masura pe care Ministerul Educatiei a mentinut-o de acum doi ani.

Ministerul Educatiei a publicat planurile-cadru finale pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a. Planurile-cadru pentru scoala profesionala cu durata de 3 ani au fost aprobate in 24 februarie 2014, prin ordinul nr. 3152 semnat de ministrul Educatiei Nationale, Remus Pricopie.

Aceste planuri-cadru se aplica incepand cu clasa a IX-a, din anul scolar 2014 - 2015.

Plan-cadru de invatamant pentru clasa a IX-a - invatamant profesional de 3 ani

Limba si literatura romana - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Limba moderna 1 - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Limba moderna 2 - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Matematica - 3 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Fizica - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Chimie - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Biologie - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Istorie - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Geografie - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun) + 5 ore/saptamana (in Curriculumul in dezvoltare locala - CDL)

Socio-umane/Logica, argumentare si comunicare - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Religie - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Educatie fizica - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Consiliere si orientare - 1 ora/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Cultura de specialitate - 6 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

Pregatire practica saptamanala - 3 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

* Pregatirea practica poate fi organizata atat in unitatea de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera

Stagii de pregatire practica - 30 ore/saptamana (in Curriculumul in dezvoltare locala - CDL)

* Stagiul de pregatire practica se desfasoara la operatorul economic/institutia publica partenera. Planificarea orara a pregatirii elevilor este realizata de unitatea de invatamant, cu respectarea numarului total de ore/saptamana si a numarului total de ore/an pentru fiecare disciplina/modul. Astfel:

- pregatirea practica poate fi organizata saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau comasata pe durata mai multor saptamani;

- orele de pregatire pentru cultura de specialitate pot fi planificate saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel incat acestea sa fie corelate cu pregatirea practica;

- orele de pregatire alocate fiecarei discipline pot fi planificate saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fi comasate, in functie de planificarea orara pentru pregatirea practica.

Plan-cadru de invatamant pentru clasa a X-a - Invatamant profesional de 3 ani

Limba si literatura romana - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Limba moderna 1 - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Limba moderna 2 - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun) + 1 ora/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

Matematica - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Fizica - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Chimie - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Socio-umane/Psihologie - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Religie - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Educatie fizica - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Consiliere si orientare - 1 ora/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

Cultura de specialitate - 5 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

Pregatire practica - 16 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

* Pregatirea practica poate fi organizata atat in unitatea de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera

Stagiu de pregatire practica - 30 ore/saptamana (in Curriculumul in dezvoltare locala - CDL)

* Stagiul de pregatire practica se desfasoara la operatorul economic/institutia publica partenera. Planificarea orara a pregatirii elevilor este realizata de unitatea de invatamant, cu respectarea numarului total de ore/saptamana si a numarului total de ore/an pentru fiecare disciplina/modul. Astfel:

- pregatirea practica poate fi organizata saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau comasata pe durata mai multor saptamani;

- orele de pregatire pentru cultura de specialitate pot fi planificate saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel incat acestea sa fie corelate cu pregatirea practica;

- orele de pregatire alocate fiecarei discipline pot fi planificate saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fi comasate, in functie de planificarea orara pentru pregatirea practica.

Plan-cadru de invatamant pentru clasa a XI-a - invatamant profesional de 3 ani

Limba si literatura romana - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Limba moderna 1 - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Limba moderna 2 - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Matematica - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Fizica - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Socioumane/Educatie antreprenoriala - 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)

Educatie fizica - 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)

Consiliere si orientare - 1 ora/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

Pregatire practica - 21 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat - CD)

* Pregatirea practica poate fi organizata atat in unitatea de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera

Stagiu de pregatire practica - 30 ore/saptamana (in Curriculumul in dezvoltare locala - CDL)

* Stagiul de pregatire practica se desfasoara la operatorul economic/institutia publica partenera. Conditiile in care stagiul de practica se desfasoara in unitatea de invatamant sunt stabilite prin metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional.

Planificarea orara a pregatirii elevilor este realizata de unitatea de invatamant, cu respectarea numarului total de ore/saptamana si a numarului total de ore/an pentru fiecare disciplina/modul. Astfel:

- pregatirea practica poate fi organizata saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau comasata pe durata mai multor saptamani;

- orele de pregatire pentru cultura de specialitate pot fi planificate saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel incat acestea sa fie corelate cu pregatirea practica;

- orele de pregatire alocate fiecarei discipline pot fi planificate saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fi comasate, in functie de planificarea orara pentru pregatirea practica.

Trunchiul comun (TC) este stabilit la nivel central si reprezinta oferta educationala constituita din discipline, cu un anumit numar de ore, pentru toate domeniile si calificarile profesionale. Aceste discipline sunt comune cu cele din trunchiul comun de la invatamantul liceal tehnologic, cu scopul de a asigura competentele de baza specifice invatamantului obligatoriu si conditiile pentru a continua studiile in ciclul superior al invatamantului liceal, se arata in Nota de fundamentare. Trunchiul comun este obligatoriu pentru toti elevii care urmeaza invatamantul profesional cu durata de 3 ani.

Curriculumul Diferentiat (CD) este stabilit la nivel central si reprezinta oferta educationala constituita dintr-un pachet de discipline/module, cu alocarile orare aferente, diferentiata pe calificari. In cadrul modulelor sunt alocate ore de pregatire teoretica, dar si ore pentru pregatirea practica necesara formarii competentelor profesionale si a unor abilitati-cheie. Pregatirea practica poate fi organizata atat in unitatea de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera.

Aceasta oferta educationala asigura pregatirea pe trasee de formare specializate. Curriculumul diferentiat este obligatoriu pentru toti elevii din cadrul aceleiasi calificari si vizeaza dezvoltarea anumitor competente-cheie si a unor competente tehnice generale si specializate necesare acesteia.

Curriculumul in Dezvoltare Locala (CDL) reprezinta numarul de ore alocate in scopul dezvoltarii unor oferte curriculare dezvoltate in parteneriat de operatorii economici impreuna cu unitatile de invatamant si are un profund caracter practic. Prin aceasta oferta curriculara se asigura cadrul pentru realizarea unei instruiri care sa permita formarea in totalitate a competentelor tehnice de specialitate descrise in Standardele de pregatire profesionala, in contextul tehnologic oferit de operatorii economici locali. Ponderea mai mare a CDL-ului in clasele a X-a si a XI-a, invatamant profesional cu durata de 3 ani, comparativ cu clasa a IX-a, asigura premisele pentru coparticiparea operatorilor economici, alaturi de scoala, la elaborarea si furnizarea ofertei curriculare, precizeaza Nota de fundamentare.

Alocari si ponderi orare in clasa a IX-a

  • Ponderea orelor din Trunchiul Comun: 60,42%
  • Ponderea orelor din Curriculumul Diferentiat: 27,46%

- dintre care pregatire Teoretica: 238 de ore

- pregatire Practica: 102 ore

  • Ponderea orelor din Curriculumul in Dezvoltare Locala: 12,12% (numai pregatire Practica)

Alocari si ponderi orare in clasa a X-a

  • Ponderea orelor din Trunchiul Comun: 26,55%
  • Ponderea orelor din Curriculumul Diferentiat: 53,09%

- dintre care pregatire Teoretica: 192 de ore

- pregatire Practica: 512 ore

  • Ponderea orelor din Curriculumul in Dezvoltare Locala: 20,36% (numai pregatire Practica)

Alocari si ponderi orare in clasa a XI-a

  • Ponderea orelor din Trunchiul Comun: 25,58%
  • Ponderea orelor din Curriculumul Diferentiat: 51,16%

- dintre care pregatire Teoretica: 30 de ore

- pregatire Practica: 630 de ore

  • Ponderea orelor din Curriculumul in Dezvoltare Locala: 23,26% (numai pregatire Practica)

Pana acum, Scoala Profesionala de scurta durata a durat doi ani, cu urmatoarea structura: in primul an, elevii fac 40% teorie (525 de ore) si 60% practica (740 de ore). In anul al doilea de invatamant profesional de scurta durata: 25% teorie (315 ore), 75% practica (885 de ore), explica la evenimentul de lansare a invatamantului profesional de scurta durata fostul ministru Daniel Funeriu.

Descarca de aici Ordinul de ministru nr. 3152 din 24 februarie 2014 privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a

OMEN 3152 - Planurile-cadru finale pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

Citeste si: