Guvernul Romaniei isi va angaja raspunderea privind descentralizarea in agricultura, sanatate, cultura, mediu, turism, invatamantul preuniversitar, tineret si sport, potrivit proiectului oficial de lege obtinut de HotNews.ro. Legea prevede ca angajatii din institutiile descentralizate isi pastreaza drepturile salariale de la data intrarii in vigoare a legii. Proiectul normativ a fost aprobat de executiv in sedinta de joi, iar Guvernul urmeaza sa isi angajeze raspunderea pe lege in Parlament pe 19 noiembrie.

Liviu Dragnea, artizanul descentralizariiFoto: Hotnews

"Domeniile care se descentralizeaza sunt sanatatea, agricultura, cultura, mediu, tineret si sport (...) Impactul bugetar este neutru. Nu exista cheltuieli in plus (...)", a declarat vicepremierul Liviu Dragnea. "Nu se descentralizeaza porturile, s-a stabilit ca va fi o abordare separata pe acest subiect si nu se transfera cladirile cinematografelor pentru ca majoritatea sunt afectate de contracte de inchiriere", a declarat joi Liviu Dragnea.

Potrivit textului proiectuylui de lege al descentralziarii obtinut de HotNews.ro, domeniile care se descentralizeaza sunt:

  • Agricultura
  • Sanatatea
  • Invatamantul preuniversitar
  • Cultura
  • Mediul
  • Tineretul si Sportul
  • Transporturi prin transferarea Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Proiectul realizat de ministerul Dezvoltarii, condus de Liviu Dragnea, prevede transferul unor institutii centrale de la ministere catre consiliile judetene si consiliile locale. Asa cum a aratat HotNews.ro intr-o analiza, proiectul va duce la cresterea semnificativa a puterii sefilor de Consilii Judetene.

Cum se stabilesc bugetele: In 2014 ca in 2013, apoi pe baza unor standarde de cost

Textul proiectului de lege incepe prin a lamuri modul in care sunt stabilite bugetele institutiilor decsentralizate.

Astfel, proiectul prevede masuri generale, precum modul in care sint stabilite bugetele institutiilor descentralizate: pe baza standardelor de cost. Pina la aprobarea acestor standarde, bugetul se realizeaza pe baza bugetului pe anul anterior.

Textul articolului I: "Trecerea de catre Guvern in administrarea si finantarea autoritatilor administratiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii unor competente, precum si a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizarii acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar pana la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, prin cuprinderea integral si distincta in anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, necesare finantarii cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice."

Angajatii isi pastreaza salariile stabilite la intrarea in vigoare a legii

Legea prevede ca angajatii din institutiile descentralizate isi pastreaza drepturile salariale de la data intrarii in vigoare a legii.

Proiectul prevede, la articolul VII, ca "Personalul institutiilor publice si structurilor descentralizate cse preia cu drepturile salariale stabilite la data intrarii in vigoare a prezentei legi".

A. Agricultura

Proiectul prevede trecerea Directiilor agricole judetene din subordinea Ministerului Agriculturii in subordinea Consiliilor Judetene. Directiile agricole judetene se infiinteaza prin reorganizarea si comasarea urmatoarelor structuri:

a) Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia unitatilor fitosanitare;

b) Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene;

c) Casele agronomului;

d) Camerele agricole judetene aflate in subordinea consiliilor judetene

B. Cultura

Directiile judetene pentru cultura si patrimoniu national trec din subordinea Ministerului Culturii in subordinea Consiliilor judetene.

Proiectul prevede si modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Ordonantie Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic (vezi pag. 9 - 14)

C. Turism

Proiectul Descentralziarii da noi puteri Consiliilor judetene in domeniul turismului, precum autorizarea pensiunilor si clasificarea tuturor structurilor de primire (hoteluri, moteluri, pensiuni etc):

  • autorizeaza functionarea pensiunilor, activitatile ghizilor de turism, centrele de informare si promovare turistica, structurile de primire turistica si unitatile de alimentatie publica situate in unitatile administrativ-teritoriale si in statiuni turistice;
  • asigura clasificarea structurilor de primire turistica potrivit legislatiei in vigoare;
  • autorizeaza activitatile de agrement nautic, activitatile turistice pe plaja si activitatile ecoturistice.

CJ-urile primesc dreptul de a emite avizele de specialitate pentru documentatii de urbanism privind zone si statiuni turistice, precum si pentru documentatii tehnice privind amplasamentul, conformarea si functionalitatea constructiilor noi cu destinatie turistica de tipul:

a) structuri de primire turistice: hotel, hotel-apartament, motel, vila, bungalou, cabana, sat de vacanta, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;

b) structuri de servire a mesei: restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific national sau local, braserie, berarie, gradina de vara, baruri de orice tip, unitati de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetarie, patiserie

c) structuri de agrement turistic: cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalatii si dotari specifice agrementului turistic - transport turistic pe cablu, partii amenajate pentru practicarea schiului si altele asemenea;

d) structuri de tratament balnear: complexe de turism balnear.

In plus, Autoritatea Nationala pentru Turism pierde dreptul de administrare a plajelor cu destinatie turistica in favoarea unitatii administrativ-teritoriala pe a carui raza teritoriala se afla.

D. Educatie

Reteaua scolara pentru invatamintul profesional si tehnic va fi organizata de Consiliile Judetene.

De asemenea, palatele si cluburile copiilor si elevilor trec din subordinea inspectoratelor scolare judetene in subordinea consiliilor locale. Palatele si cluburile copiilor si elevilor sunt in finantarea autoritatilor administratiei locale si in conducerea metodologica a Ministerului Educatiei.

F. Mediu

Ministerul Mediului pierde Agentiile judetene pentru protectia mediului (aflate acum in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului), acestea urmind sa se reorganizeze ca directii judetene in subordinea consiliilor judetene.

Ministerul Mediului pierde si filialele regionale ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, care trec tot in subordinea consiliilor judetene.

G. Sanatate

Proiectul prevede ca Directiile de sanatate publica judetene vor trece de la Ministerul Sanatatii in subordinea consiliilor judetene. In subordinea acestor Directii judetene vor intra:

- centrele de diagnostic si tratament si centrele medicale, finantate integral din venituri proprii si din contractele incheiate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate;

- centrele judetene de intretinere si reparare a aparaturii medicale si policlinicile cu plata, finantate integral din venituri proprii.

Conducatorii directiilor judetene sunt numiti prin hotarare de CJ sau, in Bucuresti, prin dispozitie a primarului general.

H. Tineret si Sport

Directiile judetene pentru sport si tineret trec in subordinea Consiliilor Judetene. Cluburile sportive trec in administrarea consiliilor locale, cu tot cu patrimoniul aferent.

I. Metroul

Metroul bucurestean trece din subordinea Ministerului Transporturilor in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Astfel, pachetul de actiuni de 8.071.035 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,5 lei detinut de statul roman la Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti 'Metrorex' - S.A. cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, se transfera cu titlu gratuit municipiului Bucuresti.

Potrivit textului proiectului de lege, de la bugetul de stat metrorex va mai primi bani doar pentru investitiile aflate in derulare.

"In continuare, pentru realizarea proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii si a materialului rulatn, inclsuiv cele de protectie civila pot fi finantate, in conditiile legii, de la bugetul de stat pentru obiectivele aflate in derulare, bugetul local, venituri proprii, din credite externe si interne, precum si din fonduri externe nerambursabile."