HotNews.ro va prezinta proiectul de lege a descentralizarii, proiect pe care Guvernul Ponta isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului in noiembrie. Proiectul realizat de ministerul Dezvoltarii, condus de Liviu Dragnea, prevede transferul unor institutii centrale de la ministere catre consiliile judetene si consiliile locale. Asa cum a aratat HotNews.ro intr-o analiza, proiectul va duce la cresterea semnificativa a puterii sefilor de Consilii Judetene. (Vezi documentele atasate)

Liviu DragneaFoto: Hotnews

Proiectul prevede masuri generale, precum modul in care sint stabilite bugetele institutiilor descentralizate: pe baza standardelor de cost. Pina la aprobarea acestor standarde, bugetul se realizeaza pe baza bugetului pe anul anterior, actualizat cu indicele preturilor de consum.

  • Textul proiectului de lege: Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preţurilor de consum, prin cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare.”

Atentie! Formularea "pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior" este ambigua, neinsemnind in mod automat ca bugetul pe 2014 este egal cu bugetul pe 2013 actualizat cu indicele preturilor de consum.

Proiectul mai prevede ca "Finanţarea atribuțiilor și competențelor descentralizate la nivel judeţean/local se face integral de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare", iar "sumele alocate pentru fiecare județ pentru finanțarea cheltuielilor publice transferate se repartizează pe unități administrativ-teritoriale prin hotărârea consiliului județean, adoptată după consultarea primarilor".

  • Salarizarea angajatilor care trec din subordinea unor ministere in subordinea autoritatilor locale: Proiectul prevede, la articolul IX, ca "Personalul instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei legi îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a acesteia".

A. Agricultura

Proiectul prevede trecerea Directiilor agricole judetene din subordinea Ministerului Agriculturii in subordinea Consiliilor Judetene. Direcțiile agricole judeţene se înfiinţează prin reorganizarea și comasarea următoarelor structuri:

a) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepția unităților fitosanitare;

b) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene;

c) Casele agronomului;

d) Camerele agricole județene aflate în subordinea consiliilor județene

B. Cultura

Direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu național trec din subordinea Ministerului Culturii in subordinea Consiliilor judetene.

De asemenea, potrivit proiectului de lege, cateva zeci de săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum și alte zeci de imobile administrate de Regia Autonoma „România-Film” trec in administrarea consiliilor locale (vezi Anexele nr. 9 – 11).

Proiectul prevede si modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Ordonanţie Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic (vezi pag. 9 - 11)

C. Turism

Proiectul Dragnea da noi puteri Consiliilor judetene in domeniul turismului, precum autorizarea pensiunilor si clasificarea tuturor structurilor de primire (hoteluri, moteluri, pensiuni etc):

  • autorizează funcţionarea pensiunilor, activitățile ghizilor de turism, centrele de informare şi promovare turistică, structurile de primire turistică şi unităţile de alimentaţie publică situate în unitățile administrativ-teritoriale şi în staţiuni turistice;
  • asigură clasificarea structurilor de primire turistică potrivit legislației în vigoare;
  • autorizează activitățile de agrement nautic, activitățile turistice pe plajă și activitățile ecoturistice.

Mai mult: consiliile judeţene primesc dreptul de a emite avizele de specialitate pentru documentaţii de urbanism privind zone şi staţiuni turistice, precum si pentru documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcționalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistica de tipul:

a) structuri de primire turistice: hotel, hotel-apartament, motel, vila, bungalou, cabana, sat de vacanta, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;

b) structuri de servire a mesei: restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific naţional sau local, braserie, berărie, gradina de vara, baruri de orice tip, unităţi de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetarie, patiserie

c) structuri de agrement turistic: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic - transport turistic pe cablu, pârtii amenajate pentru practicarea schiului şi altele asemenea;

d) structuri de tratament balnear: complexe de turism balnear.

In plus, Autoritatea Nationala pentru Turism pierde dreptul de administrare a plajelor cu destinaţie turistică in favoarea unitatii administrativ-teritorială pe a cărui rază teritorială se află. Mai departe, titularul dreptului de administrare (adica unitatea administrativ teritoriala, de exemplu Consiliul Local Constanta in cazul plajelor din Mamaia) are dreptul să închirieze plajele cu destinație turistică degrevate de sarcini (vezi pag. 37 din proiectul de lege)

D. Educatie

Reteaua scolara pentru invatamintul profesional si tehnic va fi organizata de Consiliile Judetene. De asemenea, palatele si cluburile copiilor si elevilor trec din subordinea inspectoratelor scolare judetene in subordinea consiliilor locale, cu exceptia Palatului National al Copiilor (ramine la Ministerul Educatiei).

De notat ca, desi patrimoniul palatelor si cluburilor copiilor trece la consiliul local, conducerea acestor institutii va fi numita de Consiliul Judetean.

E. Munca si asistenta sociala

Ministerul Muncii pierde din subordinea sa Agențiile judeţene pentru plăți și inspecție socială, care se reorganizează ca servicii publice de interes judeţean în subordinea consiliilor judeţene.

F. Mediu

Ministerul Mediului pierde Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului (aflate acum în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului), acestea urmind sa se reorganizeze ca direcții județene în subordinea consiliilor judeţene.

Ministerul Mediului pierde si filialele regionale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, care trec tot in subordinea consiliilor judeţene.

O prevedere importanta este legata de veniturile provenite din balastiere. Astfel, asa cum au cerut insistent primarii, proiectul prevede ca 50% din totalul sumelor percepute din închirierea şi concesionarea bunurilor proprietate publică a statului cu destinaţia de balastieră, aflate în administrarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, se va duce la bugetele locale (vezi pag. 59).

G. Sanatate

Proiectul prevede ca Direcţiile de sănătate publică judeţene vor trece de la Ministerul Sanatatii in subordinea consiliilor judeţene. In subordinea acestor Directii judetene vor intra:

- unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.”

H. Tineret si Sport

Direcţiile judeţene pentru sport și tineret trec in subordinea Consiliilor Judetene. Cluburile sportive trec in administrarea consiliilor locale, cu tot cu patrimoniul aferent.

I. Metroul

Metroul bucurestean trece din subordinea Ministerului Transporturilor in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Astfel, pachetul de acțiuni de 8.048.364 acţiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei deținut de statul român la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, se transferă cu titlu gratuit municipiului București.