Ministerul Educatiei Nationale a publicat pe edu.ro proiectul unei ordonante de urgenta care prevede modificarea Legii Educatiei. Potrivit proiectului, "personalul didactic de conducere, de indrumare si de control poate fi degrevat, total sau partial, de post/norma didactica"; de aceasta degrevare "pot beneficia si persoanele desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant".

In prezent, Legea Educatiei spune ca "personalul didactic de conducere, de indrumare si de control poate fi degrevat partial de norma didactica de predare". Legea aflata in vigoare nu da personalului de conducere posibilitatea degrevarii totale si se refera la degrevarea de norma didactica de predare, nu si la degrevarea de post. De asemenea, in prezent legea nu prevede posibilitatea ca de aceasta degrevare sa beneficieze si persoane desemnate de federatiile sindicale.

Ce spune noul proiect de ordonanta de urgenta

Proiectul prevede ca "personalul didactic de conducere, de indrumare si de control poate fi degrevat, total sau partial, de post/norma didactica, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, elaborate cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant. De aceleasi drepturi pot beneficia si persoanele desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale".

De asemenea, proiectul de ordonanta de urgenta prevede completarea Legii Educatiei cu urmatoarele: "Degrevarea reprezinta scutirea efectuarii atributiei de predare, total/partial, din norma didactica, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si de control, ca urmare a indeplinirii unor responsabilitati specifice functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si pentru persoanele desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant. Pe perioada degrevarii se pastreaza drepturile salariale".

In motivarea acestei modificari se arata urmatoarele:

  • potrivit legislatiei in vigoare, cadrele didactice care ocupa functii de conducere in unitati de invatamant nu sunt scutite in totalitate de la indeplinirea normei didactice, fiind nevoite sa se ocupe atat de bunul mers al unitatii pe care o conduc, cat si de educarea copiilor
  • stiind ca personalul didactic de conducere, indrumare si control al unitatilor de invatamant indeplineste concomitent atat responsabilitatile specifice functiilor de conducere, indrumare si control, cat si realizeaza atributiile de predare, ceea ce determina aparitia unor disfuctionalitati in indeplinirea atat a atributiilor didactice, cat si a celor administrative in mod concomitent, misiunea lor fiind vadit ingreunata, este necesar sa se asigure eficientizarea managementului unitatii de invatamant prin scutirea efectuarii atributiei de predare din norma didactica, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si de control
  • participarea la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant presupune prezenta efectiva a personalul didactic, de conducere, de indrumare si de control, la aceste activitati
  • in lege este reglementata doar degrevarea de norma didactica de predare si nu se face referire la degrevarea postului. Or, de acest drept poate beneficia si personalul didactic care ocupa functia didactica de profesor pentru invatamant primar, educator/educatoare, invatator/invatatoare care sunt incadrati pe post

Nota de fundamentare a proiectului de OUG precizeaza ca "degrevarile de post/ norma didactica pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control al unitatilor de invatamant precum si pentru persoanele desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant se suporta de catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat angajatoare din sumele alocate pentru finantarea de baza".

De asemenea, in nota de fundamentare se arata ca acest proiect de act normativ "a fost avizat de Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul din punctul de vedere al oportunitatii promovarii acestora".

Cum se modifica legea educatiei:

Noua prevedere: Art. 263, alin (10): Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control poate fi degrevat, total sau partial, de post/norma didactica, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, elaborate cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant. De aceleasi drepturi pot beneficia si persoanele desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Legea Educatiei asa cum este acum in vigoare: Art. 263, alin. (10): Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control poate fi degrevat partial de norma didactica de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Citeste mai multe despre modificarile aduse Legii Educatiei Nationale: