Sursa foto: Agerpres

O ordonanta de urgenta promovata de ministrul Ecaterina Andronescu in ultimele zile ale mandatului a dat cateva lovituri decisive reformei in invatamant. Guvernul a scos din Legea Educatiei Nationale incompatibilitatile care privesc rectorii-parlamentari. Guvernul a adoptat marti, 18 decembrie, ordonanta de urgenta care prevede ca profesorii universitari pot de acum inainte sa fie rectori si dupa pensionare, rectorii pot fi si parlamentari sau pot avea functii de conducere in partide politice, profesorii universitari pot sa conduca la doctorat cati studenti-doctoranzi aproba senatul universitar.

Guvernul a adoptat in sedinta de marti, 18 decembrie, o Ordonanta de urgenta (OUG 92/2012) care modifica semnificativ Legea Educatiei Nationale. Miercuri, 19 decembrie, "Ordonanta de urgenta privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013" a fost publicata in Monitorul Oficial.

Vezi mai jos care sunt principalele modificari pe care le aduce aceasta ordonanta de urgenta:

 • profesorii universitari vor putea indruma la Doctorat cati studenti-doctoranzi aproba senatul universitar. (Pana astazi, Legea Educatiei Nationale - LEN - prevedea indrumarea a maximum 8 studenti-doctoranzi de catre un profesor)
 • profesorii universitari pot de acum inainte, dupa ce ies la pensie, sa ocupe functii de conducere in toate universitatile, fie de stat, particulare sau confesionale
 • dispar incompatibilitatile: persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica vor putea sa fie in paralel si rectori, cu exceptia membrilor Guvernului sau a secretarilor de stat care au obligatia sa sa suspende din functia de rector
 • dispar incompatibilitatile: functia de rector este de azi inainte compatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic
 • profesorii din preuniversitar vor putea fi in functii de conducere si dupa ce se pensioneaza
 • in preuniversitar, profesorii cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor pot fi mentinuti, cu aprobarea anuala a consiliului de administratie, ca titulari in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, la cerere
 • numarul de ore platite in regim de plata cu ora, pentru un profesor titular din preuniversitar, poate de astazi inainte sa depaseasca norma didactica minima
 • dispar conditiile (regimul de cotutela) pe care profesorii universitari care au peste 65 de ani trebuie sa le indeplineasca pentru a conduce studenti-doctoranzi
 • Dispare Atestatul de Abilitare dintre conditiile pentru ocuparea functiei de profesor universitar
 • Se schimba definitia termenului "Abilitare", care devine: "Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat." (Pana acum definitia era: "Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar")
 • se modifica din temelii regulile de organizare si de alegere a conducerii Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) - aceasta este singura institutie din Romania care acrediteaza universitatile si care realizeaza clasificarea facultatilor
 • platile sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti care se refera la salarii se esaloneaza din nou
 • institutele de cercetare pot trece in subordinea universitatilor - Aceasta prevedere ar face posibila trecerea unui institut de prestigiu precum institutele de la Magurele in subordinea unei universitati care ar beneficia de sprijin politic in acest demers.

Citeste punct cu punct modificarile la Legea Educatiei Nationale pe care le opereaza Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern:

Art 167, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Numarul studentilor-doctoranzi care pot fi indrumati simultan de catre un conducator de doctorat se stabileste de catre senatul universitar.

Art. 167, alineatul (2) asa cum era in LEN:

(2) Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 studenti-doctoranzi, aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat.

La articolul 172 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor in stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral;

Articolul 172 alineatul (1), litera a) asa cum era pana acum in LEN:

Art. 172. — (1) Programele postdoctorale de cercetare avansata:

a) sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor in stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral si care doresc sa se perfectioneze in cadrul unei alte institutii decat cea in care au obtinut titlul de doctor;

La Art. 172, alineatul (4) se abroga.

Art. 172, alineatul (4) asa cum era in LEN:

(4) Cercetatorii postdoctorali sunt incadrati de catre universitati cu contract de munca pe perioada determinata. Cercetatorii postdoctorali sunt incadrati, de regula, pe functia de cercetator stiintific sau cercetator stiintific gradul III, dar pot fi incadrati si pe functii de cercetare superioare acestora, in functie de indeplinirea conditiilor necesare.

La Art. 211, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:

- In cazul exercitarii unei functii de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligatia de a se suspenda din functie pe perioada exercitarii respectivei demnitati.

(In noul Guvern exista doi rectori propusi ministri: Remus Pricopie - rector al SNSPA si propus ministru al Educatiei si Mihnea Costoiu - rector al Politehnica Bucuresti si propus ministru delegat al Cercetarii)

Art. 215 se abroga

Art. 215 asa cum era in LEN:

(1) Dupa implinirea varstei de pensionare, ocuparea oricarei functii de conducere in universitatile de stat, particulare si confesionale este interzisa, cu exceptia mandatelor in exercitiu la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Persoanele care exercita o functie de conducere sau de demnitate publica au dreptul de a li se rezerva postul din sistemul educational. (prin abrogarea acestui aliniat sunt afectati toti parlamentarii si ceilalti demnitari care sunt si profesori - n.red.)

(3) Persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica nu pot exercita functia de rector pe perioada indeplinirii mandatului.

(4) Functia de rector este incompatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic, pe perioada exercitarii mandatului.

(5) Functiile de conducere sau de demnitate publica se pot cumula cu functiile didactice si/sau de cercetare (si prin abrogarea acestui aliniat sunt afectati toti parlamentarii si ceilalti demnitari care sunt si profesori - n.red.).

La Art. 247, dupa litera b) se introduce o noua litera cu urmatorul cuprins:

- prin exceptie de la prevederile lit. b), pana in anul 2018, in invatamantul prescolar: educator/educatoare - se normeaza un post pentru fiecare grupa de copii; in unitatile cu program prelungit sau saptamanal, educatoarele se normeaza pe ture.

Art. 247 litera b) asa cum era in LEN:

- b) in invatamantul prescolar: profesor pentru invatamant prescolar - se normeaza cate un post pentru fiecare grupa de copii; in institutiile cu program prelungit sau saptamanal, personalul didactic se normeaza pe ture;

La Art. 247, dupa litera c) se introduce o noua litera cu urmatorul cuprins:

- prin exceptie de la prevederile lit. c), pana in anul 2018, in invatamantul primar: invatator/invatatoare - se normeaza un post pentru fiecare clasa de elevi.

Art. 247 lit. c) asa cum era in LEN:

c) in invatamantul primar: profesor pentru invatamant primar - se normeaza cate un post pentru fiecare clasa de elevi;

La Art. 284, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare.

Art. 284 alin. (2) asa cum era in LEN:

(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. Dupa data implinirii varstei legale de pensionare, se interzice indeplinirea oricarei functii de conducere, de indrumare sau de control.

La Art. 284, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care in unitatile de invatamant normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut, cu aprobarea anuala a consiliului de administratie, ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei.

(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare i se poate recunoaste aceasta calitate de catre consiliul de administratie, conform metodologiei prevazute la alin. (6), cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular.

Art. 284 asa cum era in LEN:

(1) Personalul didactic beneficiaza de pensie in conditiile prevazute de legislatia de asigurari sociale si pensii care reglementeaza sistemul public de pensii.

(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. Dupa data implinirii varstei legale de pensionare, se interzice indeplinirea oricarei functii de conducere, de indrumare sau de control.

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de indrumare si de control se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv al inspectoratului scolar.

(4) Cadrele didactice pensionate pot desfasura activitati didactice, salarizate prin plata cu ora, dupa implinirea varstei standard de pensionare.

(5) Personalul didactic pensionat din invatamant beneficiaza de asistenta medicala si de acces la casele de odihna si la bazele de tratament ale cadrelor didactice.

La Art. 288, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

- (1) Activitatile didactice care excedeaza o norma didactica prevazuta la art. 287 sunt remunerate in regim de cumul sau plata cu ora.

Art. 288, alineatul (1) asa cum era in LEN:

(1) Activitatile didactice care excedeaza o norma didactica prevazuta la art. 287 sunt remunerate in regim de plata cu ora. Pentru personalul titular, numarul maxim de ore platite in regim de plata cu ora, indiferent de institutia la care se efectueaza, nu poate depasi norma didactica minima.

La articolul 289, alineatele (2) si (4) se abroga.

Art. 289, alin (2) si (4), asa cum era in LEN:

(2) In invatamantul superior de stat, particular si confesional se interzice ocuparea oricarei functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, dupa pensionare. Mandatele celor care detin functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, inceteaza de drept in cazul persoanelor care au implinit varsta de pensionare. Fac exceptie de la aceste reglementari functiile de membru al consiliului de administratie al universitatilor particulare.

(4) Cadrele didactice si de cercetare care conduc doctorate se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani si:

a) pot conduce doctoratele in desfasurare la data pensionarii pana la implinirea varstei de 70 de ani;

b) dupa implinirea varstei de 65 de ani, pot conduce noi studenti-doctoranzi numai in regim de cotutela impreuna cu un cadru didactic si de cercetare care nu implineste varsta de pensionare pe toata durata desfasurarii doctoratului respectiv.

La articolul 289, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular i se poate recunoaste aceasta calitate, anual, de catre senatul universitar, conform metodologiei prevazute la alin. (6), cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular.

La articolul 301 alineatul (5), litera b) se abroga

Articolul 301, alineatul (5) litera b) asa cum era in LEN:

(5) Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar sunt urmatoarele:

b) detinerea atestatului de abilitare;

La anexa, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat.

In LEN, definitia era urmatoarea:

1. Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar.

Prevederile art. 9 alin. (2) si art. 101 alin. (2) referitoare la finantarea de baza pentru invatamantul preuniversitar particular si confesional acreditat, precum si prevederile art. 27 alin. (6) si art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2013.

Ce prevedea LEN:

Art. 9 alin. (2) cum e in LEN: Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul general obligatoriu de stat, particular si confesional acreditat. De asemenea, statul asigura finantarea de baza pentru invatamantul profesional si liceal acreditat, de stat, particular si confesional, precum si pentru cel postliceal de stat. Finantarea se face in baza si in limitele costului standard per elev sau per prescolar, dupa metodologia elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 101 alin. (2) cum e in LEN: Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum si pentru elevii din invatamantul postliceal special de stat. Finantarea de baza se face in limitele costului standard per elev/prescolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 27 alin. (6) cum e in LEN: Statul sprijina educatia timpurie, ca parte componenta a invatarii pe tot parcursul vietii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate in scop educational, conform legislatiei in domeniul asistentei sociale, in functie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 361 alin. (3) lit. e) cum e in LEN: e) masura acordarii a 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut se aplica incepand din anul 2013;

Alte modificari operate prin aceasta Ordonanta de Urgenta

Art. IV. - Absolventilor liceelor pedagogice, filiera vocationala, profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar, li se recunoaste indeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv pentru invatamantul primar, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza diplomei de licenta.

Art. V - Pana la absolvirea masteratului didactic prevazut la art. 154 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei nationale de catre prima promotie a absolventilor de licenta admisi in conditiile acestei legi, formarea pentru cariera didactica se asigura prin departamentele de specialitate din cadrul institutiilor de invatamant superior, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei.

Art. VI - Educatorii si invatatorii incadrati in sistemul national de invatamant au dreptul sa isi continue activitatea in functiile didactice din invatamantul prescolar, respectiv invatamantul primar pe care le ocupa, cu conditia absolvirii studiilor universitare de licenta, in profilul postului, in cel mult 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VII - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatele (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:

(7) Durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.

(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 17 mandate de membru al Consiliului ARACIS. Mandatele se ocupa pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19 1 alin. (5). Noul consiliu isi alege presedintele si vicepresedintele.

Cum era in LEN pana acum:

(7) Membrii consiliului nu pot cumula mai mult de doua mandate, iar durata unui mandat este de 3 ani.

(8) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 10 posturi, in conditiile stabilite la alin. (5) lit. d), si isi alege presedintele si vicepresedintele.

2. Articolul 19 1 va avea urmatorul cuprins:

(1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar.

(2) Membrii ARACIS sunt selectati pe baza criteriilor de prestigiu profesional si moral, pe principii de competenta profesionala si stiintifica.

(3) Consiliul ARACIS se organizeaza si functioneaza independent de orice ingerinte ideologice, politice sau religioase.

(4) Consiliul ARACIS este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului.

(5) Membrii Consiliului ARACIS sunt selectati, prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declansarii selectiei.

(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori universitari titulari sau care isi continua activitatea didactica cu aprobarea senatului universitar, precum si conferentiari universitari cu experienta in asigurarea calitatii educatiei.

(7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitarii functiei respective. In situatia in care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, isi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS incepand cu data confirmarii prin ordin al ministrului educatiei, potrivit prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.

(8) Nu pot fi membri ai consiliului persoanele care indeplinesc o functie de demnitate publica pe perioada exercitarii functiei respective. In situatia in care un membru al Consiliului ARACIS este numit intr-o functie de demnitate publica, isi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS incepand cu data numirii in functie.

(9) Mandatele de membri ai Consiliului ARACIS care devin vacante se ocupa conform procedurii prevazute la alin. (5), pentru durata restanta a fiecarui mandat vacantat.

(10) Pot fi experti evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare sau care isi continua activitatea didactica cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferentiar sau profesor universitar, cu experienta in asigurarea calitatii educatiei. De asemenea, pot participa in comisiile de evaluare studenti si reprezentanti ai angajatorilor.

(11) In cazul in care institutia sau programul de studiu supus evaluarii are angajat in cadrul sau unul sau mai multi membri ai Consiliului ARACIS ori soti, rude sau afini pana la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participa la procedurile aferente evaluarii respective.

(12) In cazul in care institutia sau programul de studiu supus evaluarii are angajat in cadrul sau unul sau mai multi membri evaluatori ARACIS ori soti, rude sau afini pana la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participa in cadrul procedurilor aferente evaluarii respective.

3. La articolul 34, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

(2) In termen de un an de la emiterea raportului prin care se constata neindeplinirea standardelor de calitate, furnizorul de educatie solicita agentiei de asigurare a calitatii o noua evaluare. In caz contrar, raportul elaborat in conditiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluarii suplimentare sunt suportate de catre furnizorul de educatie.

Art. VIII - Pentru asigurarea continuitatii activitatilor ARACIS, ministrul Educatiei numeste, provizoriu, membrii Consiliului ARACIS dintre persoanele care au avut aceasta calitate, pana la finalizarea procedurilor de evaluare externa a ARACIS, coordonate de "European Association for Quality Assurance and Higher Education" ENQA, inclusiv pana la confirmarea listarii in "European Quality Assurance Register for Higher Education" EQAR, in decursul anului 2013.

Art IX. - La expirarea mandatelor de membri ai Consiliului ARACIS numiti provizoriu conform prezentei ordonante de urgenta se organizeaza, in termen de 30 de zile de la data finalizarii procedurilor prevazute la art. VII, o selectie conform procedurii prevazute la art. 19 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. X. - (1) Alineatul (3) al articolului 17 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Institutul national are patrimoniu propriu si administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfasurarii activitatii si functioneaza, dupa caz,in coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale sau a unei institutii de invatamant superior acreditate, potrivit legii.

(2) In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, sintagma "in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale" se inlocuieste cu sintagma "dupa caz, in coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale sau a unei institutii de invatamant superior de stat acreditate, prin reorganizare sau infiintare, potrivit legii".

Ce prevedea legea pana acum:

(3) Institutul national are patrimoniu propriu si administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfasurarii activitatii si functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale.

Capitolul II - Masuri in domeniul platii titlurilor devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

Art. XI. - (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, se va realiza astfel:

a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;

b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;

c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu;

(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.

(3) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).

Art. 66 din Legea Educatiei Nationale se modifica si va avea urmatorul cuprins:

- (1) numarul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire este stabilit prin planurile-cadru de invatamant si se aproba prin ordin al ministrului educatiei. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate.

- (2) In cadrul Curriculumului national, ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor optionale se stabileste prin planurile-cadru, astfel incat sa fie respectate atat principiul asigurarii egalitatii de sanse si al echitatii, cat si principiul relevantei si al descentralizarii.

- (3) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 75% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. In functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev.

Art. 66 asa cum era pana acum in LEN:

- (1) Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este de maximum 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar, 25 de ore pe saptamana la invatamantul gimnazial si 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate, conform prezentei legi.

- (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), numarul maxim de ore poate fi depasit cu numarul de ore prevazute pentru studierea limbii materne, a istoriei si traditiei minoritatilor nationale si a invatamantului bilingv.

- (3) In cadrul Curriculumului national, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% in planurile-cadru de la nivelul invatamantului obligatoriu si de 70% in cele de la nivelul liceului.

- (4) In cadrul Curriculumului national, disciplinele optionale au o pondere de 20% in planurile-cadru pentru invatamantul obligatoriu si de 30% in cele pentru liceu.

- (5) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 75% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. In functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, in cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev.

Art. 85. alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

- (2) Statul subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum si pentru cei care frecventeaza scolile profesionale. Modalitatea de subventionare si criteriile de acordare a subventiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei".

Art. 85 alin. 2 asa cum era pana acum in LEN:

- (2) Statul subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum si pentru cei care frecventeaza scolile profesionale. Modalitatea de subventionare se stabileste prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 104, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

- (2) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata, prin bugetele locale, pentru urmatoarele articole de cheltuieli, in functie de care se calculeaza costul standard per elev/scolar:

a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;

b) cheltuieli cu pregatirea profesionala;

c) cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor;

d) cheltuieli cu bunuri si servicii.

Art. 104 alin. 2 asa cum era pana acum in LEN:

(2) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;

b) cheltuielile cu formarea continua si evaluarea personalului;

c) cheltuielile cu evaluarea periodica interna a elevilor;

d) cheltuielile materiale si pentru servicii;

e) cheltuielile cu intretinerea curenta.

La articolul 105 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

- (2) Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

Articolul 105 alineatul (2) asa cum era pana acum in LEN:

(2) Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

La articolul 111, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Articolul 111 alineatul (6) asa cum era pana acum in LEN:

(6) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si din alte surse, potrivit legii.

La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara pentru functia de educator-puericultor din invatamantul prescolar si primar, pentru functiile de educatoare/educator si invatatoare/invatator se realizeaza prin liceele pedagogice.

Articolul 236, alineatul (2) asa cum era pana acum in LEN:

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara se realizeaza prin liceele pedagogice.