Ultimele lovituri date de Ecaterina Andronescu reformei in educatie: Dispar incompatibilitatile rector-parlamentar, pensionarii pot fi rectori si directori, institutele de cercetare pot sa treaca in subordinea universitatilor

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Joi, 20 decembrie 2012, 19:11 Actualitate | EsenţialSursa foto: Agerpres

O ordonanta de urgenta promovata de ministrul Ecaterina Andronescu in ultimele zile ale mandatului a dat cateva lovituri decisive reformei in invatamant. Guvernul a scos din Legea Educatiei Nationale incompatibilitatile care privesc rectorii-parlamentari. Guvernul a adoptat marti, 18 decembrie, ordonanta de urgenta care prevede ca profesorii universitari pot de acum inainte sa fie rectori si dupa pensionare, rectorii pot fi si parlamentari sau pot avea functii de conducere in partide politice, profesorii universitari pot sa conduca la doctorat cati studenti-doctoranzi aproba senatul universitar.

Guvernul a adoptat in sedinta de marti, 18 decembrie, o Ordonanta de urgenta (OUG 92/2012) care modifica semnificativ Legea Educatiei Nationale. Miercuri, 19 decembrie, "Ordonanta de urgenta privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013" a fost publicata in Monitorul Oficial.

Vezi mai jos care sunt principalele modificari pe care le aduce aceasta ordonanta de urgenta:
 • profesorii universitari vor putea indruma la Doctorat cati studenti-doctoranzi aproba senatul universitar. (Pana astazi, Legea Educatiei Nationale - LEN - prevedea indrumarea a maximum 8 studenti-doctoranzi de catre un profesor)
 • profesorii universitari pot de acum inainte, dupa ce ies la pensie, sa ocupe functii de conducere in toate universitatile, fie de stat, particulare sau confesionale
 • dispar incompatibilitatile: persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica vor putea sa fie in paralel si rectori, cu exceptia membrilor Guvernului sau a secretarilor de stat care au obligatia sa sa suspende din functia de rector
 • dispar incompatibilitatile: functia de rector este de azi inainte compatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic
 • profesorii din preuniversitar vor putea fi in functii de conducere si dupa ce se pensioneaza
 • in preuniversitar, profesorii cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor pot fi mentinuti, cu aprobarea anuala a consiliului de administratie, ca titulari in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, la cerere
 • numarul de ore platite in regim de plata cu ora, pentru un profesor titular din preuniversitar, poate de astazi inainte sa depaseasca norma didactica minima
 • dispar conditiile (regimul de cotutela) pe care profesorii universitari care au peste 65 de ani trebuie sa le indeplineasca pentru a conduce studenti-doctoranzi
 • Dispare Atestatul de Abilitare dintre conditiile pentru ocuparea functiei de profesor universitar
 • Se schimba definitia termenului "Abilitare", care devine: "Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat." (Pana acum definitia era: "Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar")
 • se modifica din temelii regulile de organizare si de alegere a conducerii Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) - aceasta este singura institutie din Romania care acrediteaza universitatile si care realizeaza clasificarea facultatilor
 • platile sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti care se refera la salarii se esaloneaza din nou
 • institutele de cercetare pot trece in subordinea universitatilor - Aceasta prevedere ar face posibila trecerea unui institut de prestigiu precum institutele de la Magurele in subordinea unei universitati care ar beneficia de sprijin politic in acest demers.
Citeste punct cu punct modificarile la Legea Educatiei Nationale pe care le opereaza Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern:  

Art 167, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Numarul studentilor-doctoranzi care pot fi indrumati simultan de catre un conducator de doctorat se stabileste de catre senatul universitar.

Art. 167, alineatul (2) asa cum era in LEN:
(2) Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 studenti-doctoranzi, aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat. 

La articolul 172 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor in stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral;

Articolul 172 alineatul (1), litera a) asa cum era pana acum in LEN:
Art. 172. — (1) Programele postdoctorale de cercetare avansata:
a) sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor in stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral si care doresc sa se perfectioneze in cadrul unei alte institutii decat cea in care au obtinut titlul de doctor;

La Art. 172, alineatul (4) se abroga.
Art. 172, alineatul (4) asa cum era in LEN:
(4) Cercetatorii postdoctorali sunt incadrati de catre universitati cu contract de munca pe perioada determinata. Cercetatorii postdoctorali sunt incadrati, de regula, pe functia de cercetator stiintific sau cercetator stiintific gradul III, dar pot fi incadrati si pe functii de cercetare superioare acestora, in functie de indeplinirea conditiilor necesare.

La Art. 211, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
- In cazul exercitarii unei functii de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligatia de a se suspenda din functie pe perioada exercitarii respectivei demnitati.
(In noul Guvern exista doi rectori propusi ministri: Remus Pricopie - rector al SNSPA si propus ministru al Educatiei si Mihnea Costoiu - rector al Politehnica Bucuresti si propus ministru delegat al Cercetarii)

Art. 215 se abroga
Art. 215 asa cum era in LEN:
(1) Dupa implinirea varstei de pensionare, ocuparea oricarei functii de conducere in universitatile de stat, particulare si confesionale este interzisa, cu exceptia mandatelor in exercitiu la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Persoanele care exercita o functie de conducere sau de demnitate publica au dreptul de a li se rezerva postul din sistemul educational. (prin abrogarea acestui aliniat sunt afectati toti parlamentarii si ceilalti demnitari care sunt si profesori - n.red.)
(3) Persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica nu pot exercita functia de rector pe perioada indeplinirii mandatului.
(4) Functia de rector este incompatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic, pe perioada exercitarii mandatului.
(5) Functiile de conducere sau de demnitate publica se pot cumula cu functiile didactice si/sau de cercetare (si prin abrogarea acestui aliniat sunt afectati toti parlamentarii si ceilalti demnitari care sunt si profesori - n.red.).

La Art. 247, dupa litera b) se introduce o noua litera cu urmatorul cuprins:
- prin exceptie de la prevederile lit. b), pana in anul 2018, in invatamantul prescolar: educator/educatoare - se normeaza un post pentru fiecare grupa de copii; in unitatile cu program prelungit sau saptamanal, educatoarele se normeaza pe ture.

Art. 247 litera b) asa cum era in LEN:
- b) in invatamantul prescolar: profesor pentru invatamant prescolar - se normeaza cate un post pentru fiecare grupa de copii; in institutiile cu program prelungit sau saptamanal, personalul didactic se normeaza pe ture;

La Art. 247, dupa litera c) se introduce o noua litera cu urmatorul cuprins:
- prin exceptie de la prevederile lit. c), pana in anul 2018, in invatamantul primar: invatator/invatatoare - se normeaza un post pentru fiecare clasa de elevi.

Art. 247 lit. c) asa cum era in LEN:
c) in invatamantul primar: profesor pentru invatamant primar - se normeaza cate un post pentru fiecare clasa de elevi;

La Art. 284, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare.

Art. 284 alin. (2) asa cum era in LEN:
(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. Dupa data implinirii varstei legale de pensionare, se interzice indeplinirea oricarei functii de conducere, de indrumare sau de control.

La Art. 284, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care in unitatile de invatamant normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut, cu aprobarea anuala a consiliului de administratie, ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare i se poate recunoaste aceasta calitate de catre consiliul de administratie, conform metodologiei prevazute la alin. (6), cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular.

Art. 284 asa cum era in LEN:
(1) Personalul didactic beneficiaza de pensie in conditiile prevazute de legislatia de asigurari sociale si pensii care reglementeaza sistemul public de pensii.
(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. Dupa data implinirii varstei legale de pensionare, se interzice indeplinirea oricarei functii de conducere, de indrumare sau de control.
(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de indrumare si de control se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv al inspectoratului scolar.
(4) Cadrele didactice pensionate pot desfasura activitati didactice, salarizate prin plata cu ora, dupa implinirea varstei standard de pensionare.
(5) Personalul didactic pensionat din invatamant beneficiaza de asistenta medicala si de acces la casele de odihna si la bazele de tratament ale cadrelor didactice.

La Art. 288, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- (1) Activitatile didactice care excedeaza o norma didactica prevazuta la art. 287 sunt remunerate in regim de cumul sau plata cu ora.

Art. 288, alineatul (1) asa cum era in LEN:
(1) Activitatile didactice care excedeaza o norma didactica prevazuta la art. 287 sunt remunerate in regim de plata cu ora. Pentru personalul titular, numarul maxim de ore platite in regim de plata cu ora, indiferent de institutia la care se efectueaza, nu poate depasi norma didactica minima.

La articolul 289, alineatele (2) si (4) se abroga.
Art. 289, alin (2) si (4), asa cum era in LEN:
(2) In invatamantul superior de stat, particular si confesional se interzice ocuparea oricarei functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, dupa pensionare. Mandatele celor care detin functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, inceteaza de drept in cazul persoanelor care au implinit varsta de pensionare. Fac exceptie de la aceste reglementari functiile de membru al consiliului de administratie al universitatilor particulare.
(4) Cadrele didactice si de cercetare care conduc doctorate se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani si:
a) pot conduce doctoratele in desfasurare la data pensionarii pana la implinirea varstei de 70 de ani;
b) dupa implinirea varstei de 65 de ani, pot conduce noi studenti-doctoranzi numai in regim de cotutela impreuna cu un cadru didactic si de cercetare care nu implineste varsta de pensionare pe toata durata desfasurarii doctoratului respectiv.

La articolul 289, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular i se poate recunoaste aceasta calitate, anual, de catre senatul universitar, conform metodologiei prevazute la alin. (6), cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular.

La articolul 301 alineatul (5), litera b) se abroga
Articolul 301, alineatul (5) litera b) asa cum era in LEN:
(5) Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar sunt urmatoarele:
b) detinerea atestatului de abilitare;

La anexa, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
1. Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat.
In LEN, definitia era urmatoarea:
1. Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar.

Prevederile art. 9 alin. (2) si art. 101 alin. (2) referitoare la finantarea de baza pentru invatamantul preuniversitar particular si confesional acreditat, precum si prevederile art. 27 alin. (6) si art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2013.  

Ce prevedea LEN:
Art. 9 alin. (2) cum e in LEN: Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul general obligatoriu de stat, particular si confesional acreditat. De asemenea, statul asigura finantarea de baza pentru invatamantul profesional si liceal acreditat, de stat, particular si confesional, precum si pentru cel postliceal de stat. Finantarea se face in baza si in limitele costului standard per elev sau per prescolar, dupa metodologia elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 101 alin. (2) cum e in LEN: Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum si pentru elevii din invatamantul postliceal special de stat. Finantarea de baza se face in limitele costului standard per elev/prescolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 27 alin. (6) cum e in LEN: Statul sprijina educatia timpurie, ca parte componenta a invatarii pe tot parcursul vietii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate in scop educational, conform legislatiei in domeniul asistentei sociale, in functie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 361 alin. (3) lit. e) cum e in LEN: e) masura acordarii a 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut se aplica incepand din anul 2013; 

Alte modificari operate prin aceasta Ordonanta de Urgenta

Art. IV. - Absolventilor liceelor pedagogice, filiera vocationala, profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar, li se recunoaste indeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv pentru invatamantul primar, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza diplomei de licenta.  

Art. V - Pana la absolvirea masteratului didactic prevazut la art. 154 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei nationale de catre prima promotie a absolventilor de licenta admisi in conditiile acestei legi, formarea pentru cariera didactica se asigura prin departamentele de specialitate din cadrul institutiilor de invatamant superior, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei.

Art. VI - Educatorii si invatatorii incadrati in sistemul national de invatamant au dreptul sa isi continue activitatea in functiile didactice din invatamantul prescolar, respectiv invatamantul primar pe care le ocupa, cu conditia absolvirii studiilor universitare de licenta, in profilul postului, in cel mult 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VII - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatele (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
(7) Durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.
(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 17 mandate de membru al Consiliului ARACIS. Mandatele se ocupa pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19 1 alin. (5). Noul consiliu isi alege presedintele si vicepresedintele.

Cum era in LEN pana acum:
(7) Membrii consiliului nu pot cumula mai mult de doua mandate, iar durata unui mandat este de 3 ani.
(8) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 10 posturi, in conditiile stabilite la alin. (5) lit. d), si isi alege presedintele si vicepresedintele.

2. Articolul 19 1 va avea urmatorul cuprins:
(1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar.
(2) Membrii ARACIS sunt selectati pe baza criteriilor de prestigiu profesional si moral, pe principii de competenta profesionala si stiintifica.
(3) Consiliul ARACIS se organizeaza si functioneaza independent de orice ingerinte ideologice, politice sau religioase.
(4) Consiliul ARACIS este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului.
(5) Membrii Consiliului ARACIS sunt selectati, prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declansarii selectiei.
(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori universitari titulari sau care isi continua activitatea didactica cu aprobarea senatului universitar, precum si conferentiari universitari cu experienta in asigurarea calitatii educatiei.
(7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitarii functiei respective. In situatia in care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, isi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS incepand cu data confirmarii prin ordin al ministrului educatiei, potrivit prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.
(8) Nu pot fi membri ai consiliului persoanele care indeplinesc o functie de demnitate publica pe perioada exercitarii functiei respective. In situatia in care un membru al Consiliului ARACIS este numit intr-o functie de demnitate publica, isi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS incepand cu data numirii in functie.
(9) Mandatele de membri ai Consiliului ARACIS care devin vacante se ocupa conform procedurii prevazute la alin. (5), pentru durata restanta a fiecarui mandat vacantat.
(10) Pot fi experti evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare sau care isi continua activitatea didactica cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferentiar sau profesor universitar, cu experienta in asigurarea calitatii educatiei. De asemenea, pot participa in comisiile de evaluare studenti si reprezentanti ai angajatorilor.
(11) In cazul in care institutia sau programul de studiu supus evaluarii are angajat in cadrul sau unul sau mai multi membri ai Consiliului ARACIS ori soti, rude sau afini pana la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participa la procedurile aferente evaluarii respective.
(12) In cazul in care institutia sau programul de studiu supus evaluarii are angajat in cadrul sau unul sau mai multi membri evaluatori ARACIS ori soti, rude sau afini pana la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participa in cadrul procedurilor aferente evaluarii respective.

3. La articolul 34, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
(2) In termen de un an de la emiterea raportului prin care se constata neindeplinirea standardelor de calitate, furnizorul de educatie solicita agentiei de asigurare a calitatii o noua evaluare. In caz contrar, raportul elaborat in conditiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluarii suplimentare sunt suportate de catre furnizorul de educatie.

Art. VIII - Pentru asigurarea continuitatii activitatilor ARACIS, ministrul Educatiei numeste, provizoriu, membrii Consiliului ARACIS dintre persoanele care au avut aceasta calitate, pana la finalizarea procedurilor de evaluare externa a ARACIS, coordonate de "European Association for Quality Assurance and Higher Education" ENQA, inclusiv pana la confirmarea listarii in "European Quality Assurance Register for Higher Education" EQAR, in decursul anului 2013.

Art IX. - La expirarea mandatelor de membri ai Consiliului ARACIS numiti provizoriu conform prezentei ordonante de urgenta se organizeaza, in termen de 30 de zile de la data finalizarii procedurilor prevazute la art. VII, o selectie conform procedurii prevazute la art. 19 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. X. - (1) Alineatul (3) al articolului 17 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Institutul national are patrimoniu propriu si administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfasurarii activitatii si functioneaza, dupa caz, in coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale sau a unei institutii de invatamant superior acreditate, potrivit legii.
(2) In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, sintagma "in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale" se inlocuieste cu sintagma "dupa caz, in coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale sau a unei institutii de invatamant superior de stat acreditate, prin reorganizare sau infiintare, potrivit legii".

Ce prevedea legea pana acum:
(3) Institutul national are patrimoniu propriu si administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfasurarii activitatii si functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale.

Capitolul II - Masuri in domeniul platii titlurilor devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

Art. XI. - (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, se va realiza astfel:
a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu;
(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
(3) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).

Art. 66 din Legea Educatiei Nationale se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- (1) numarul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire este stabilit prin planurile-cadru de invatamant si se aproba prin ordin al ministrului educatiei. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate.
- (2) In cadrul Curriculumului national, ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor optionale se stabileste prin planurile-cadru, astfel incat sa fie respectate atat principiul asigurarii egalitatii de sanse si al echitatii, cat si principiul relevantei si al descentralizarii.
- (3) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 75% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. In functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev.   
 
Art. 66 asa cum era pana acum in LEN:
- (1) Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este de maximum 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar, 25 de ore pe saptamana la invatamantul gimnazial si 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate, conform prezentei legi.
- (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), numarul maxim de ore poate fi depasit cu numarul de ore prevazute pentru studierea limbii materne, a istoriei si traditiei minoritatilor nationale si a invatamantului bilingv.
- (3) In cadrul Curriculumului national, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% in planurile-cadru de la nivelul invatamantului obligatoriu si de 70% in cele de la nivelul liceului.
- (4) In cadrul Curriculumului national, disciplinele optionale au o pondere de 20% in planurile-cadru pentru invatamantul obligatoriu si de 30% in cele pentru liceu.
- (5) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 75% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. In functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, in cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev.

Art. 85. alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- (2) Statul subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum si pentru cei care frecventeaza scolile profesionale. Modalitatea de subventionare si criteriile de acordare a subventiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei".

Art. 85 alin. 2 asa cum era pana acum in LEN:
- (2) Statul subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum si pentru cei care frecventeaza scolile profesionale. Modalitatea de subventionare se stabileste prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 104, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- (2) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata, prin bugetele locale, pentru urmatoarele articole de cheltuieli, in functie de care se calculeaza costul standard per elev/scolar:
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;
b) cheltuieli cu pregatirea profesionala;
c) cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor;
d) cheltuieli cu bunuri si servicii.

Art. 104 alin. 2 asa cum era pana acum in LEN:
(2) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;
b) cheltuielile cu formarea continua si evaluarea personalului;
c) cheltuielile cu evaluarea periodica interna a elevilor;
d) cheltuielile materiale si pentru servicii;
e) cheltuielile cu intretinerea curenta.

La articolul 105 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- (2) Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
 
Articolul 105 alineatul (2) asa cum era pana acum in LEN:
(2) Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

La articolul 111, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Articolul 111 alineatul (6) asa cum era pana acum in LEN:
(6) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si din alte surse, potrivit legii.

La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara pentru functia de educator-puericultor din invatamantul prescolar si primar, pentru functiile de educatoare/educator si invatatoare/invatator se realizeaza prin liceele pedagogice.

Articolul 236, alineatul (2) asa cum era pana acum in LEN:
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara se realizeaza prin liceele pedagogice.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


Comentarii alese de moderator

 • Nesimtire!!! Unde era urgenta?! (Joi, 20 decembrie 2012, 20:00)
  slakeritul [utilizator]

  Mai lipsea propunere de a fi numite persoanele actuale din conducere pe viata, iar rectorii sa-si desmneze prin testament succesorul la tron.
  Jos dinozaurii comunisti care au dus de rapa invatamantul romanesc!!!

25396 vizualizari

 • +55 (57 voturi)    
  Baroneasa (Joi, 20 decembrie 2012, 19:20)

  Trojan.H [utilizator]

  Multa vreme, madam Kati a lasat impresia ca e picata intimplator in mijlocul raptorilor PSD. Pe naiba! Baroneasa e de o viclenie uluitoare.
  • +31 (35 voturi)    
   loool (Joi, 20 decembrie 2012, 20:18)

   Dr.Mythnick [utilizator] i-a raspuns lui Trojan.H

   ce face abramburica... ce smechera eeeeeeeste...

   si noi cu batman , batman ... cand colo era popa.
   • +9 (13 voturi)    
    Aceasta este CRIMA ORGANIZATA!!! (Vineri, 21 decembrie 2012, 10:26)

    pedepsitorul [utilizator] i-a raspuns lui Dr.Mythnick

    Cand MAFIA instutionala aplica masuri in interesul grupurilor, masura este perceputa ca fiind masura INSTITUTIEI!

    Mafiotii astia privatizeaza orice functie publica!
  • +40 (42 voturi)    
   viclenie.... (Joi, 20 decembrie 2012, 20:21)

   translativus [utilizator] i-a raspuns lui Trojan.H

   ....socialista de cea mai joasa speta !
   Ma'marea plagiatorilor are o durere'n k..ot de invatamant, morala, etica....samd, telul ei si nazuinta cea mai fierbinte este banul si puterea, trasatura specifica politicianului roman, care si-a vandut tara la fier vechi si nu se lasa pana nu o distruge complect.
   Astfel de mascarici au fost votati si revotati de glata ingesuita la pomana, care are si ea un tel si o nazuinta fierbinte - micul si berea "gratis" - de care nu are parte dar la care viseaza neincetat.
   SICTIR !
  • +37 (39 voturi)    
   Andronescu iese la pensie in 2013 (Joi, 20 decembrie 2012, 20:53)

   dumitrica [utilizator] i-a raspuns lui Trojan.H

   Noua lege a invatamintului este cu autodedicatie pentru Ecaterina Andronescu deoarece aceasta ar trebui sa iasa la pensie pe 7 Apr. 2013 si cu asta si-ar pierde atit doctoranzii cit si calitatea de profesor si rector.

   Asa dupa noua lege, odata renumita rector la UPB, ceea ce se va intimpla in curind, deoarece actualul rector este desemnat ministrul cercetarii, Ecaterina Andronescu va putea sa-si mentina postul de conducere si dupa pensionarea din 7 Apr. 2013.

   Asta inseamna ca legile sa nu fie trecute prin parlament. Un ministru da legi in folosul sau personal fara sa se gindeasca la consecintele negative care le are o asemenea prevedere pentru altii.

   Bataie de joc.
   • 0 (10 voturi)    
    nu mai poate fi rector (Joi, 20 decembrie 2012, 23:55)

    theli [utilizator] i-a raspuns lui dumitrica

    are deja 2 mandate.
    in rest nici o obiectie
   • +7 (9 voturi)    
    din pacate nu e asa simplu (Vineri, 21 decembrie 2012, 10:05)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui dumitrica

    Daca este o lege 'cu autodedicatie' de ce nu vedem astazi cateva mii de cadre didactice universitare protestand? Nu toti.. macar aia mai tineri care au inca 10+ ani pana ies la pensie? Macar sa faca un front comun, sa faca publica o opinie, sa critice intr-un fel sau altul aceste modificari ale legii?
    Nimic.
    Sistemul e prea putred... nu poate fi schimbat decat din exterior.
  • +13 (15 voturi)    
   Bine ca ati votat/o! (Vineri, 21 decembrie 2012, 8:57)

   , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui Trojan.H

   Abia acum v/ati dat seama?
   Era de asteptat ca pisica sa zgarie rau!
   Acum, invatati sa traiti cu ea 4, 8, 12 ... ani!
   Degeaba au murit copii aia acum 23 de ani!
   Bravo tie popor roman!
  • +12 (14 voturi)    
   !!! (Vineri, 21 decembrie 2012, 9:07)

   cristiian [utilizator] i-a raspuns lui Trojan.H

   Viclenie?

   BOLSEVISM PE FATA!
 • +44 (46 voturi)    
  *********** (Joi, 20 decembrie 2012, 19:32)

  Cataleya [utilizator]

  Batjocura totala
  Pana la urma, totul se va intoarce impotriva lor.
  Nu poti fi membru deplin al UE si totodata sa emiti niste legi si ordonante care contravin legislatiei europene.
  Cred ca Abramburica va da o socoteala foarte urata in fata legii. Chiar daca nu azi sau maine..dar exista si un poimaine!
 • +48 (50 voturi)    
  ********** (Joi, 20 decembrie 2012, 19:35)

  Cataleya [utilizator]

  In alta ordine de idei,..
  Nu prea inteleg cum un ministru poate sa decida intr-o asemenea problema.
  Daca e vb de (in)compatibilitate, asta tine de justitie, nicidecum de un ministru!
  Dar, cu USL la putere, totul e posibil.
  • +15 (17 voturi)    
   spunea ponta, pe cand era in opozitie (Vineri, 21 decembrie 2012, 8:47)

   V. Val [utilizator] i-a raspuns lui Cataleya

   ca va schimba toate legile implementate de PDL si ca se va ajunge la legile anterioareguvernarii acestuia, adica la legile PSD & co.
   Zis si facut !
   Daca observam cu atentie ISL-ul nu prea s-a preocupat pana acuùm cu guvernarea tarii, in schimb a fost foarte activ in doua directii : ocuparea institutiilor si acoperirea cu legi, dupa "bunul" model FNS-PSD. Adica acoperirea cu legi a abuzurilor trecute, prezente si viitoare.
   Cum mai bine de jumatate dintre parlamentari suge bani frumosi de la universitati e limpede ce vor dori si vota parlamentarii. Alta afacere uriasa sunt universitatile private. USL-ul, implicat si acolo, le apara cu mana Abramburicai. Institutele de cercetari ... si cu ele se fac afaceri ametitoare. Sa nu uitam ca problemele lui voiculescu cu justitia pornesc de la afaceri care au dus la spolierea unui institut agricol in folosul buzunarului sau. Ghici cine a luat jumatatea de Minister al Educatiei care se ocupa cu cercetarea ? Un copil de suflet al Abramburicai. Iar la Ministerul Agriculturii e "ala micu' si obligatu"....

   Diferenta dintre coruptii din PDL si cei din USL este imensa, nu numai in ceea ce priveste numarul, amploarea abuzului, ci in primul rand aceea ca pentru primii, faptele sunt izolate la o persoana si eventualul anturaj, pe cand cele ale uselistilor se fac concomitent cu legiferarea lor, adica se implementeaza posibilitatea de a le face nu de unul, ci de toti, nu numai acum, dar si in viitor.
 • +51 (53 voturi)    
  Ce mizerie! (Joi, 20 decembrie 2012, 19:38)

  Calin_file_de_dosar [utilizator]

  Unde nu-i cap, vai de educatie!

  Aveti ce-ati votat, natangilor: scoala de vangheloizi pentru propasirea spetei vanghelozilor!

  Ramaneti dara in putoarea lenei, prostiei slinoase si a obtuzitatii voastre nemarginite!

  Mi-e sila!
  • +13 (15 voturi)    
   iar cei care nu au mers la vot (Vineri, 21 decembrie 2012, 8:49)

   V. Val [utilizator] i-a raspuns lui Calin_file_de_dosar

   au - ei si copiii lor - ceea ce au delegat ei, prin absenta, pe altii sa voteze/decida in numele lor. 58 % dintre romani s-au dat pe mana a 23 %.
 • +36 (38 voturi)    
  min.alzheimer (Joi, 20 decembrie 2012, 19:45)

  elwis [utilizator]

  mi-e scirba sa citesc toate modificarile ! transformati min.invatamintului in min alzheimer, plagiatului si membrilor psd ! ingropati-i in curtea institutiei , in drum, sa nu le ia altcineva locul ! dati-le functiile mostenire la urmasi-legal, ca altfel ...nepotismul e in floare ! .si cu tinerii ce facem , babelor ? cele doua catastrofe antoneasca si ...aca aia de la min.muncii-min.pensionarilor si asistatilor social ! spuneti-mi si mie o masura de promovare a muncii, a tineretului ?
 • +40 (42 voturi)    
  Nesimtire!!! Unde era urgenta?! (Joi, 20 decembrie 2012, 20:00)

  slakeritul [utilizator]

  Mai lipsea propunere de a fi numite persoanele actuale din conducere pe viata, iar rectorii sa-si desmneze prin testament succesorul la tron.
  Jos dinozaurii comunisti care au dus de rapa invatamantul romanesc!!!
 • +36 (38 voturi)    
  da lovitura si... (Joi, 20 decembrie 2012, 20:02)

  dasgiga30 [utilizator]

  da lovitura si dispari din peisaj....cam asa se pare ca se lucreaza in guvernul ponta unde mai multi indivizi au facut asta, Liviu Pop,Marga si acum Abramburica,de fapt nu ma mai mira nimic la asemenea personaje care ne conduc tara
 • +31 (33 voturi)    
  Sfarsitul lumii (Joi, 20 decembrie 2012, 20:03)

  rzzsmurf [utilizator]

  Sa fie oare asta inceputul sfarsitului lumii ce a fost preconizat? :)
 • +29 (31 voturi)    
  ************ (Joi, 20 decembrie 2012, 20:14)

  Cataleya [utilizator]

  Pardon!!????
  Lovitura a fost data de Ponta nicidecum de Abramburica
  Din moment ce vorbim despre o Ordonanta de urgenta, nu mai este vorba de un ministru ci de Premierul Romaniei.
  Sa vedem, pe asta cum o mai scalda?
  • +8 (10 voturi)    
   asa este (Vineri, 21 decembrie 2012, 8:54)

   V. Val [utilizator] i-a raspuns lui Cataleya

   In plus, in perioada dintre alegeri si instalarea noului Parlament si a noului Guvern, aceste institutii functioneaza in vechia structura ca interimare si au camp de actiune redus.
   De unde, pana unde urgenta ?
 • +23 (25 voturi)    
  Nimic nu s-a schimbat de la 1600 incoace (Joi, 20 decembrie 2012, 20:15)

  Pooky [utilizator]

  Pe vremea aia, Ecaterina a XIV-a ar fi declarat in Parlament: L'État c'est moi!

  ...iar Ecaterina Viteazu ar fi replicat: Deh, daca aiasta-i pohta ce-ai pohtit, asa sa fie.
  • +13 (15 voturi)    
   nu mai sint (Joi, 20 decembrie 2012, 21:31)

   TheDude [utilizator] i-a raspuns lui Pooky

   aceeasi voievozi mah nene.. cum erau odata.. :))
 • +31 (33 voturi)    
  A iesit la iveala adevarata fata (Joi, 20 decembrie 2012, 20:18)

  banatul e fruncea [utilizator]

  Acuma, dupa scandalul plagiatelor, chiar nu mai are ce sa pierda, isi permite sa faca acesti pasi care dau ultima lovitura invatamantului romanesc...

  Macar este pe fata...
  • +25 (27 voturi)    
   Au fost pe fata: (Joi, 20 decembrie 2012, 21:38)

   ty [utilizator] i-a raspuns lui banatul e fruncea

   - legea de impartire a patrimoniului universitatilor private fondatorilor.
   - Bacalaureatul profesional
   - mutarea elevilor de la o scoala la alta cu incuvintarea inspectoratelor
   Printre alte obiective urmarite este si "educarea" viitorilor votanti USL
   Prin ordonanta de urgenta e cel mai bine pentru ca nimeni nu o mai poate contesta.
 • +26 (28 voturi)    
  Voi i-ati votat (Joi, 20 decembrie 2012, 20:20)

  Fiend [utilizator]

  cu ei sa va spalati pe cap.

  Nu e nevoie sa urlam "Moarte Romaniei", au rezolvat-o baietii "destepti", votantii fruntasi ai patriei :)
  • +10 (12 voturi)    
   si cei care n-au votat (Vineri, 21 decembrie 2012, 8:56)

   V. Val [utilizator] i-a raspuns lui Fiend

   i-au votat indirect, prin cei care au facut-o. N-au de ce sa se planga.
   • -2 (2 voturi)    
    Serios? (Vineri, 21 decembrie 2012, 12:21)

    Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui V. Val

    Este un lucru bine cunoscut ca cei care nu voteaza sunt de partea lui Basescu.

    De fapt alegerile au fost castigate de ARD cu cei 55% ce nu s-au prezentat la vot.

    Parca asa era pe la referendum.
 • +26 (28 voturi)    
  Pe sestache, (Joi, 20 decembrie 2012, 20:21)

  ZeroAbsolut [utilizator]

  cu nesimtire si fara numar, Katiusha Abramburicovici da dedicatii pentru mangi, margi si alti magari. Fericiti cei saraci cu duhul, care voteaza hoti, incompatibili si tembeli sa conduca Romania.

  Intr-o tara normala, asemenea gunoaie ar fi maturate de valurile de nemultumire ale poporului majoritar. In Romania, poporul majoritar molfaie diplome fara valoare si isi netezeste circumvolutiunile cu tembeliziunea antena3 care prezinta calea USL spre noi culmi de ridicol si furtisag.
 • +24 (26 voturi)    
  Si chiar (Joi, 20 decembrie 2012, 20:34)

  mamarutza2 [utilizator]

  nu poate contesta nimeni aberatiile astea???? Mai avem Avocat al Poporului sau nici asta nu e de competenta lui? Unde e urgenta????
  • +17 (19 voturi)    
   e impaiat ! (Joi, 20 decembrie 2012, 21:59)

   elwis [utilizator] i-a raspuns lui mamarutza2

   cred ca e impaiat si tinut sa ocupe locul , sa nu-l ia altul ! el este modelul viitorilor rectori, cond.de doctorate etc. care nu mai stiu de ce-i duce familia psd-ista si-i propteste pe un scaun !
  • +14 (16 voturi)    
   Avocatul Poporului (Joi, 20 decembrie 2012, 22:46)

   ZeroAbsolut [utilizator] i-a raspuns lui mamarutza2

   interimar e grajdanul PSD-ist Valer Dorneanu, numit inca de la puciul din vara cu intentia de a paraliza aceasta institutie. Acest tovaras nu face altceva decat sa arunce la cos toate actele primite.

   In ianuarie 2013 sper sa vad in strada cetatenii romani revoltati pe bune, nu platiti cu ora, care sa isi ia tara inapoi de la sleahta asta de infractori.
 • +22 (24 voturi)    
  Instigare la optimism! (Joi, 20 decembrie 2012, 20:45)

  Irina25 [utilizator]

  Eu zic ca trebuie sa fiti fericiti pentru ca, deocamdata, parlamentarii nu sunt facuti profesori universitari prin ordonanta de urgenta. Altfel, va dati seama ce ar pati omul care lipseste la cursul lui Becali! L-ar taia in doua cu sabia laser. Pe loc! :)
 • +25 (27 voturi)    
  Abramburica (Joi, 20 decembrie 2012, 21:03)

  yolande [utilizator]

  Aceasta este lovitura de copita a Abramburicai. Si, dupa cum se vede, sub puterea USL totul este posibil. O ordonanta de urgenta pe o lege de o asemenea importanta este o incalcare a oricaror norme democratice. Rusine. Da, apocalipsa a inceput. Vor urma si alte abuzuri la care vom asista neputinciosi.
 • +32 (34 voturi)    
  Calitate? Performanta? Carti lucrari stiintifice I (Joi, 20 decembrie 2012, 21:14)

  Zoar [utilizator]

  Sint profesor universitar, indeplinesc conditiile de abilitare (din vechea lege) si sint conducator de doctorat de ceva ani. Consider dezonorant ceea ce a facut doamna Andronescu, mi se pare o bataie de joc profunda si perfecta la adresa tuturor celor care isi petrec 12 ore pe zi, in fiecare zi, pentru a scrie, a se documenta, a indruma doctoranzi. Asta e Romania non-valorii, haideti sa ajungem cu totii profesori universitari... Ce mai conteaza criteriile stiintifice si didactice... As propune, de fapt, sa se desfiinteze titlurile didactice, nu mai au sens, sa fim cu totii profesori...
  • +11 (13 voturi)    
   domnule profesor, (Vineri, 21 decembrie 2012, 9:06)

   V. Val [utilizator] i-a raspuns lui Zoar

   iata ca si SOV a publicat din puscarie o "carte stiintifica" intr-o editura stiintifica ... Traim in iperiul nonvalorii. Ar trebui sa se revolte adevaratii profesori universitari si studentii care doresc calitate si respectabilitate a diplomelor pe care le pregatesc.

   In anii '50, activistii de incredere si cu dosar bun, faceau cateva luni scoala de partid, obtineau astfel si bacalaureatul, dupa care cu acelas minim efort se trezeau cu o diploma universitara. La studiile universitare nu aveau insa acces copiii de chiaburi, preoti, mici sau mari proprietari si chiar, copiii de intelectuali - toti fiind dusmani ai poporului. Originea sanatoasa din anii '50 este inlocuita astazi cu radacina in parlament sau in sistemul uslas.
  • +1 (3 voturi)    
   nu ar fi mai simplu? (Vineri, 21 decembrie 2012, 11:49)

   foarte-curios [utilizator] i-a raspuns lui Zoar

   de ce sa desfiintam titlurile? nu ar fi mai simplu sa desfiintam USL?
   • +2 (2 voturi)    
    așa este, (Vineri, 21 decembrie 2012, 17:27)

    dan63 [utilizator] i-a raspuns lui foarte-curios

    dar mai simplu este să desființăm titlurile, usl-așii sunt prea mulți!
 • +20 (22 voturi)    
  sfarsitul romaniei (Joi, 20 decembrie 2012, 21:38)

  ursucu [utilizator]

  romania a fost invinsa SA SE FURE IN VOIE
  • +13 (15 voturi)    
   Nu este sfarsitul (Joi, 20 decembrie 2012, 22:19)

   Pooky [utilizator] i-a raspuns lui ursucu

   Nu cand vor teleormanenii, doljenii, gorjenii, mehedintenii, olteni, bucurestenii si din pacate ... constantenii :( (Mazare este in Brazilia la ora asta, iar fraierii care l-au votat joaca samba printre nametii de pe strada, asteptand puiul cadou de Craciun). Unde este Manuela, dragostea lui Mitrea? Who knows!
   Stai linistit, tara asta a trecut prin vremuri mult mai grele, probleme serioase, foamete, razboaie, ocupatie, epidemii etc. Un regim mafiot USL, disperat sa fure cateva (zeci, sute?) milioane de iouroi ca sa manance si gura la copii lor ceva pentru cativa ani...e frectie.
   Nu mor caii cand vor cainii. Parvenitii vin si pleaca. Romania ramane.
   • +9 (11 voturi)    
    Romania ramane ... (Vineri, 21 decembrie 2012, 9:08)

    V. Val [utilizator] i-a raspuns lui Pooky

    dar CUM ramane ?!
   • +1 (1 vot)    
    nu stiu.. (Vineri, 21 decembrie 2012, 16:14)

    akillies [utilizator] i-a raspuns lui Pooky

    ..dar parca un razboi e mai usor de suportat decat un sistem bazat doar pe coruptie, furt, minciuna, ipocrizie, nesimtire si lipsa de respect.. Adica...in cazul Sistemului ai 23 de ani de razboi.. in cazul razboiului ai de la 0,01 ani pana la sa zicem 10 ani de Sistem.. Deci e mai greu de suportat Sistemul..

    Aaah, si nu mai spun ca razboiul de mai scapa de Sistem, dar Sistemul nu te scapa de razboi..
 • -23 (27 voturi)    
  Asa... si? (Joi, 20 decembrie 2012, 22:11)

  Shaolin [utilizator]

  Cele mai multe schimbari de acolo mi se par de bun simt. De exemplu, nu vad de ce o persoana ar fi obligata sa aleaga intre functia de rector si cea de parlamentar...

  As intelege sa nu ocupe functie in Guvern si in conducerea unei universitati din motiv de eventuale conflite de interese.

  Dar ma rog... inca un titlu alarmist marca hotniuz, menit sa bage frica in activistii si inregimentatii partidului prezidential.

  Urmeaza: mogulii si rusii conspira impreuna cu bugetarii, viermii si borfasii la scoaterea Romaniei din Europa. Votati cu basescu... Pfff...
  • +13 (15 voturi)    
   Incercati sa va raspundeti singur (Joi, 20 decembrie 2012, 23:25)

   fat [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

   Cum ar fi sa faceti un exercitiu de argumentatie si sa gasiti doua motive pentru incompatibilitatea celor doua functii, si doua impotriva. Pentru o persoana cu pareri atat de ferme, cum pareti, nu ar trebui sa fie foarte dificil. Asta daca plecam de la premiza ca parerile sunt rezultatul unei analize rationale...

   Permiteti-mi sa va ajut cu posibile motive pentru care cele doua functii pot fi considerate incompatibile:
   * dirijarea preferentiala a resurselor catre universitatile pe care le conduc, fara a tine cont de criterii de performanta institutionala. Initiative legislative in favoarea mentinerii sau concentrarii puterii decizionale academice intr-un cerc restrans de persoane (legi "cu dedicatie"). De altfel acesta ar fi si motivul pentru care si functia de ministru este incompatibila cu cea de rector, in caz contrar existand tocmai posibilitatea ca un rector-ministru sa dea o OUG care sa-i permita sa-si mentina pozitia personala intr-o Universitate. Suna cunoscut?
   * politizarea invatamantului superior - se poate presupune ca un astfel de personaj faciliteaza ascensiunea altor cadre didactice inregimentate politic
   * criteriul eficientei - rectorul ocupa o functie de management al unei institutii mari; este, in plus profesor universitar cu responsabilitatile ce decurg (predare, indrumare, cercetare). Actitvitatea de parlamentar presupune la randul ei (atunci cand e facuta cu buna intentie) prezenta la sedinte, intalniri cu alegatorii, documentare.
   • -14 (18 voturi)    
    Mai bine vă răspund dumneavoastră (Vineri, 21 decembrie 2012, 1:04)

    Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui fat

    Şi poate aveţi bunăvoinţa să îmi răspundeţi şi mie la o întrebare: Sunteţi de acord cu faptul că titlul acestui articol nu este unul onest deoarece pleacă de la premize neverificate şi sugerează concluzii dubioase: (a) presupune că legea Funeriu este o "reformă", (b) sugerează că acţiunile Ecaterinei Andronescu sunt rău voitoare şi lovesc în acea "reformă".

    * Gestionarea resurselor este realizată de către Executiv şi nu de Legislativ. Iniţiativa legislativă nu este automat implementată (mai trebuie şi votată, iar votul unui singur parlamentar nu este suficient). Dacă premiza dv. ar fi adevărată atunci nu ar trebui sa permitem, de exemplu, nici oamenilor de afaceri să intre în Parlament deoarece aceştia ar putea propune legi care să le favorizeze afacerile.

    * Prin politizare se înţelege acapararea de către anumite cercuri politice a pârghiilor din mediul universitar în scopul obţinerii unor avantaje. Implicarea unui rector în politică are loc oarecum în direcţia opusă şi nu implică în mod neapărat politizarea instituției respective. (Poate, în anumite situaţii, dar nu întotdeauna). Politizarea instituțiilor nu se face cu o singură persoană.

    * Aveţi dreptate în legătură cu posibilitatea scăderii eficienţei muncii în acest caz. Dar nu consider că este un argument suficient împotriva interzicerii ocupării simultane a celor două funcţii. Dacă angajatul face faţă cu succes celor două joburi de ce să fie dat afara de la una? Iar dacă nu face faţă trebuie să fie scos din funcţie de către angajator şi nu de către stat.
    • +6 (6 voturi)    
     Mulțumesc pentru răspuns (Vineri, 21 decembrie 2012, 8:49)

     fat [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

     Nu cred că titlul este lipsit de onestitate, dar poate fi considerat subiectiv: LEN, în varianta Funeriu, a schimbat multe în establishment-ul academic, prin urmare cred că poate fi considerată reformatoare. E discutabil (subiectiv) dacă schimbările au fost în bine sau în rău și știm că părerile sunt împărțite. Acțiunile dnei Andronescu modifică LEN și sunt o expresie a voinței sale politice. Aș spune, deci, că titlul respectă faptele dar conține o judecată de valoare (LEN - bună, modificările - rele) care poate fi considerată subiectivă.

     * De acord cu contraargumentul Dvs. Calea nu pare să fie restrângerea accesului în parlament (a rectorilor, oamenilor de afaceri, etc) ci existența unor mecanisme de control și echilibrare a deciziilor politice.

     * Rectorul nu este o persoană oarecare într-o universitate, ci are putere de decizie asupra politicilor de personal și financiare. Cred că riscul afinităților pe criterii politice există și se poate reflecta în structura și activitatea universităților. Vă dau dreptate însă asupra faptului că nu grupurile politice sunt cele mai dăunătoare universităților în prezent, ci cele de interese (financiare sau de putere decizională).

     * În ambele instanțe angajatorul este statul. Pentru parlamentari decizia asupra angajării revine electoratului, dar, din păcate, nu există mecanisme de responsabilizare individuală a parlamentarilor în fața electorilor.

     Concluzia mea este că incompatibilitatea rector-parlamentar este restrictivă, dar, în climatul politic din România ultimilor 20 de ani, ar fi putut echilibra puțin balanța puterii în universități și reduce influența polilor tradiționali de decizie (grupuri a căror principală vină este neglijarea criteriilor de performanță profesională). Ar fi fost, de asemenea, un mecanism de asigurare a calității gestiunii treburilor academice.
    • +3 (3 voturi)    
     Dar dumneavoastra stiti.. (Vineri, 21 decembrie 2012, 16:20)

     akillies [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

     ..ca ministrii se aleg din cadrul parlamentarilor? Daca nu, va spun eu: sunt faorte putine cazuri de ministri alesi dinafara Parlamentului..

     Nu pot sa va dau argumente mai bune decat 'fat' ca sa va explic de ce aceasta "modificare" a LEN e absurda si inutila..
     • 0 (0 voturi)    
      Recititi articolul (Vineri, 21 decembrie 2012, 18:17)

      Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui akillies

      Ministrii fac parte din Guvern. Iar incompatibilitatea membru Guvern-Rector exista inca.
  • +18 (20 voturi)    
   asa ma spalatule (Joi, 20 decembrie 2012, 23:34)

   aracic [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

   eu nu inteleg o chestie. Ce trebuie sa mai faci pt ca masa asta amorfa de bivoli (cc 4,4 mil) sa inteleaga in ce rahat au bagat tara asta. Uluitor faptul ca inca se tin cu pieptu scos si o tot mai dau si cu dusmanu basescu, ca niste mori stricate. Niste verze.
   • -13 (19 voturi)    
    De reținut (Vineri, 21 decembrie 2012, 0:31)

    Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui aracic

    La viermi, borfaşi, râme, asistaţi, etc, adăugăm şi bivoli.

    Masă amorfă, chiar, de bivoli...

    Prin dispreţ şi-au pierdut Băsescu şi PDL-ul alegerile. Prin dispreţ vor şi dispărea.
    • +3 (3 voturi)    
     corect politic (Vineri, 21 decembrie 2012, 13:40)

     quetzal [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

     sa le spunem altfel: o masa de oameni fara cultura politica si deci usor influentabili de o propaganda necinstita. E mai corect asa?:)
     • -1 (1 vot)    
      Sunteţi convins (Vineri, 21 decembrie 2012, 18:19)

      Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui quetzal

      de faptul că sunt aşa de uşor influenţabili de propagandă? Când această masă de oameni l-au ales şi reales pe Băsescu tot influenţabilă era?
    • 0 (2 voturi)    
     ..ghici prin ce vor pierde USL.. (Vineri, 21 decembrie 2012, 16:23)

     akillies [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

     .. (daca vrei sa ti-o imaginezi ca pe o "alegere") puterea
    • 0 (2 voturi)    
     aah, si oameni ica tine... (Vineri, 21 decembrie 2012, 16:30)

     akillies [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

     .. nu pot intelege ce rau si-au facut singuri, dar si cand vor intelege.. mama, mama..21 Dec 2012 Redivivus!!!
     • +1 (1 vot)    
      well (Vineri, 21 decembrie 2012, 17:30)

      dan63 [utilizator] i-a raspuns lui akillies

      poate 21.12.1989!
     • 0 (0 voturi)    
      Să vă cred pe dumneavoastră pe cuvânt (Vineri, 21 decembrie 2012, 18:22)

      Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui akillies

      Aveţi cumva acces la informaţii ce nu sunt disponibile publicului larg?

      Sau, este doar o opinie personală? Formată în urma informaţiilor şi opiniilor ce apar prin media?

      Dacă este doar o opinie poate nu ar trebui să o ridicaţi la rangul de certitudine sau de adevăr de necombătut.
  • +9 (11 voturi)    
   interes (Vineri, 21 decembrie 2012, 6:27)

   cotora [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

   nu este conflict de interes intre functia de parlamentar si cea de rector ?
   • 0 (0 voturi)    
    Eu cred că nu (Vineri, 21 decembrie 2012, 18:23)

    Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui cotora

    Şi am explicat mai devreme de ce cred acest lucru.
 • +21 (23 voturi)    
  Previzibil (Joi, 20 decembrie 2012, 22:17)

  fat [utilizator]

  Era previzibil ca, odata revenite la putere, gastile care au impartit banii atata vreme in academie/cercetare sa faca tot posibilul pentru a-si recastiga pozitiile. A existat, din cate am auzit, o comisie care a propus modificarile, alcatuita de ei, din ei si pentru ei. As fi foarte curios cum pot justifica modificarile aduse LEN; nu ca ar conta, dar poate ar desena un profil psihologic mai complet al acestor impostorilor. Cu ce argumente rationale poti apara o astfel de pozitie? Poate ne lumineaza mazetele si coloneii de pe-aici.
 • +18 (20 voturi)    
  Lipseste ceva (Joi, 20 decembrie 2012, 22:40)

  IoanP [utilizator]

  A omis sa introduca un articol care sa permita plagiatul. Sau chiar sa il faca obligatoriu pentru functia de profesor.
 • +14 (16 voturi)    
  Chiar asa.. (Joi, 20 decembrie 2012, 22:43)

  dreptul [utilizator]

  Incompatibilitatea parlamentarilor este consfintita in constitutie art.71 alin (2) care inca este in vigoare(sper) . Ministreasa nu cunoaste constitutia sau crede ca e facultativa aplicarea ei ?
 • +22 (24 voturi)    
  Rector part-time? (Joi, 20 decembrie 2012, 23:09)

  EllySt [utilizator]

  Chiar crede cineva ca se poate sa fii parlamentar si rector in acelasi timp si sa faci ambele corect, eficient, responsabil etc.?
  A tine un curs si a fi parlamentar este oarecum posibil, dar a conduce o universitate este cu totul altceva.
  Dar cum Politehnica are un rector doctorand cred ca orice este posibil.
  Oricum aceasta lege ii va permite rectorului - ministru Costoiu sa-si semneze propria diploma de doctor.
  Cei de la Guiness Book ar trebui sa-si faca un birou permanent in Romania pentru ca vom avea foarte multe recorduri de inregistrat.
 • +14 (16 voturi)    
  scarba (Vineri, 21 decembrie 2012, 0:02)

  zambara [utilizator]

  e singura senzatie ce o am
  • +2 (4 voturi)    
   zau? (Vineri, 21 decembrie 2012, 11:52)

   foarte-curios [utilizator] i-a raspuns lui zambara

   nu era mai bine sa ai aceasta scarba inainte de vot? si poate si cei din jurul tau? Cine a crezut palavrele de la Caritas a platit din buzunar. Cine a a crezut palavrele USL ne face sa platim (mai ales) noi.
 • +9 (11 voturi)    
  interese (Vineri, 21 decembrie 2012, 6:33)

  cotora [utilizator]

  sunt interese politice, clientelare(facultaile particulare), personale,etc, istoria o va judeca pentru aceasta nesimtire, pentru ca a schimbat prin ordonanta in ultima clipa de mandat, nu mai vorbim de dezbatere publica
 • +12 (14 voturi)    
  mda (Vineri, 21 decembrie 2012, 9:14)

  SoulSearcher [utilizator]

  PAC PAC.. cu dedicatie de la ambramburica, asa de sarbatori.

  nu s-a lasat pana n-a facut terci progresul realizat cu greu pana acum in reformarea invatamantului

  deci ramanem cu fosilele de prin invatamant, care vin la ore si turuie programe scolare invechite de acum 30 ani, ce nu au nicio legatura cu piata muncii... si apoi ne miram de ce nu mai exista oameni calificati.

  desi mi-am raspuns singur, partidul te vrea prost, ca doar drept de vot sa ai, si TV sa te uiti la latrinele lui voiculescu, spalarea pe creier fiind completa.

  ma tem ca in 30-40 ani, in romania sa ai un gram de inteligenta va insemna sa fii minoritar
 • +10 (12 voturi)    
  stupefiant ! (Vineri, 21 decembrie 2012, 9:18)

  elwis [utilizator]

  culmea imoralitatii ! sa poti sa modifici o lege care te acuza ! pe cind se trece la legalitate furtului voturilor, permisiunea de a cumpara utilaje vechi drept noi, spaga pentru partid si mai stiu eu ce ? e 'rasplata' pentru plagiatul lui ponta ! si cind cineva zicea ca e santajabil , toata lumea a tacut ! ba, dimpotriva ! asteptam reactia cadrelor universitare tinere , care stiu ce e invatamintul modern , metodele de 'dincolo' etc.! va sustinem ! daca si la aberatiile astea, ale tainuitoarei de plagiatori , nu va fi o reactie clara si hotarita...atunci, ce meritam asta avem !
 • +9 (11 voturi)    
  len (Vineri, 21 decembrie 2012, 10:02)

  antena_bate_filmu [utilizator]

  La Cluj in UTCN se mancau intre ei. Am fost fericit cand am vazut incercarea lui Funeriu de depolitizare a conducerii universitatii......Din pacate, femeia asta, prbabil proasta sau santajabila a impins invatamantul cu inca 20 de ani in spate....Multumesc Ecaterina
 • +5 (7 voturi)    
  Plagiatul? (Vineri, 21 decembrie 2012, 10:21)

  marvio [utilizator]

  Cred ca a uitat sa legifereze plagiatul la teza de doctorat! Singura conditie ar fi sa nu se plagieze mai mult de 95% din teza.
 • +5 (7 voturi)    
  ai timp de ambele functii? (Vineri, 21 decembrie 2012, 10:25)

  Mihai_TM [utilizator]

  Pina la incompatibilitate de functii unde discutia e lunga ma gindesc daca e chiar asa simplu sa fii si rector si parlamentar incit ai timp sa te ocupi de ambele in acelasi timp?
  • 0 (0 voturi)    
   exact la asta ma gandeam si eu... (Vineri, 21 decembrie 2012, 16:45)

   akillies [utilizator] i-a raspuns lui Mihai_TM

   .. un rector trebuie sa reprezinte interesele a vreo 4-5 mii de oameni; un parlamentar de la 70 de mii(deputat) la 200 de mii(senator); deci, un numar destul de mare de oameni nu va avea un reprezentant real in nicio institutie..

   Asadar, paote cineva sa imi explice de ce se elimina acest articol din LEN? si de ce se eimina cu OUG si nu cu trecerea deciziei prin PArlament?!?!?
 • +2 (4 voturi)    
  bmj (Vineri, 21 decembrie 2012, 10:59)

  alip [utilizator]

  De-aia nu trebuiau sa castige alegerile animalele astea de prada. Fiinta asta este cel mai clar exemplu pentru ce se poate intampla daca ajung la conducere oameni de nimic, limitati.
 • 0 (2 voturi)    
  poate (Vineri, 21 decembrie 2012, 12:30)

  catalin_mattei [utilizator]

  poate ni se va explica de ce o varianta este mai buna ca alta... o explicatie argumentata nu cu " aia e lege buna ca e facuta de X care mie imi place"... Cat timp universitatile au autonomie nu vad de ce ar fi incompatibila functia de rector sau decan cu cea de parlamentar... vorbim foarte mult doar strict politic nu si tehnic.. dar vorbim ca ne place sa ne auzim.. mai lipseste punctul de vedere al unui ONG-ist care are in cartea sa de vizita si pata mortii unui tanar in incinta liceului pe care il conducea si gata.. am facut treaba de .. sa lasam abordari din astea de tip Antena 3 si sa privim realitatea la rece fara sa includem si nume
 • 0 (2 voturi)    
  dex (Vineri, 21 decembrie 2012, 12:56)

  nash pandelica [utilizator]

  copiatul si plagiatul sunt la litere diferite, departe unul de altul.
  asa'i in teni..dex !

  caterinca a lasat oua in cosul iedukatiei !
  diplome, diplome !

  la anul, si la multi ani !
 • +1 (3 voturi)    
  Cata marsavie!!!! (Vineri, 21 decembrie 2012, 13:11)

  IOG [utilizator]

  Stiu ca nu are rusine fata de ceea ce a facut ....
  Hahalera !!!!!
 • -1 (1 vot)    
  blestemul (Vineri, 21 decembrie 2012, 13:34)

  DHondt [utilizator]

  Femeia asta nu are Dumnezeu,se crede infailibila pe acest pamant,totusi Dumnezeu nu doarme,loveste cand nu te astepti!!!!
 • -1 (1 vot)    
  Doamna Andronescu = un Funeriu cu fusta (Vineri, 21 decembrie 2012, 18:57)

  hahahaha [utilizator]

  1. Doamna exministru nu a reparat gravul prejudiciu adus profesorilor cu gradul I, pentru care in legea Funeriu s-au marit normele cu 2 ore. Se pare ca si PSD-ului (prin doamna Andronescu) i se pare corecta aceasta masura !
  2. Desi invatatorii si educatoarele titulare au contract cu statul si calificarea lor a fost recunoscuta de statul roman la angajare , acum , printr-un artificiu de lege si prin abuz de putere sunt obligati sa se recalifice si sa parcurga studii universitare desi la angajare nu au stiut ca vor trebui sa faca acest lucru. Trebuie dat in judecata ministerul si ministrul care a propus asa ceva , pentru ca anuleaza drepturi si calificari recunoscute anterior de statul roman.
  3. Doamna ministru nu a catadixit sa reintroduca prevederea ca in invatamantul preuniversitar sa existe posibilitatea pensionarii cu 3 ani mai devreme , asa cum prevedeau chiar si legile comuniste.
  Daca vreti semnati si petitia http://www.petitieonline.ro/petitie/36340145
 • 0 (0 voturi)    
  in 14... (Sâmbătă, 22 decembrie 2012, 18:11)

  marsman [utilizator]

  I se rupe lu' madame in 14... atata timp cat nu are cine s-o ia de gat (la figurat, desigur) face ce vrea pe mosia sa. Halal! ascunde-te, draga tovarasa! si pentru alte motive, pe care le stii si care nu ar trebui sa te lase dormi noptile!
 • 0 (0 voturi)    
  ...Cloaca.. (Duminică, 6 ianuarie 2013, 9:59)

  paganini [utilizator]

  acum sa vedeti invatmantul romanesc in ce hal o sa ajunga...o Cloaca ..!!! macar de ar apare alternativa la sistemul de STAT....!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by