Peste 68.000 de părinți au răspuns unui chestionar online realizat de Federația asociațiilor de părinți din învățământul preuniversitar, iar rezultatele arată că aproape 70 la sută dintre părinți vor școală față în față și în scenariul roșu - rată de infectare cu Covid-19 de peste 3 la mie, dar mulți sunt reticenți și la testele non-invazive, cu salivă, și care ar dori tot ca personalul medical să le administreze.

Parintii si scoala onlineFoto: Profimedia Images / James Veysey / Shutterstock Editorial

Redăm principalele întrebări și răspunsuri:

La întrebarea „Cum apreciați eficiența activităților de predare-învățare-evaluare desfășurate în mediul online comparativ cu cele desfășurate în sala de clasă?” 75,7% dintre părinţi consideră că eficiența activităților din mediul online este mai redusă şi mult mai redusă comparativ cu cea desfășurată în sala de clasă.

„Care sunt îngrijorările legate de activitatea de instruire a copilului dumneavoastră în actualul context pandemic?” - ȋntrebare cu răspuns multiplu:

  • 55,3% dintre părinţii care au răspuns se tem că, datorită actualului context pandemic, copilul nu va avea un nivel de cunoștințe optim care să îi permită trecerea la nivelul următor;
  • 40,5% consideră că vor exista efecte în plan psihologic (anxietate, depresie etc);
  • 33,4% dintre părinţi se tem că vor exista efecte în plan fiziologic (obezitate, afectare oculară etc);
  • 15,6% dintre părinţi nu au nicio îngrijorare.

La ȋntrebarea „Credeţi că decizia de continuare a activităților educaționale, în format fizic, acolo unde incidența depășește 3/1000, este benefică din punct de vedere al învățării pentru aceștia?” observăm că un procent major dintre părinţi - 67,9% - consideră că activitățile educaționale trebuie să continue şi ȋn condiţiile depăşirii unei incidenţe de 3/1000, tocmai pentru a veni ȋn sprijinul elevilor, în vederea dobândirii de cunoștinte, deprinderi și atitudini.

„Credeţi că o eventuală decizie legată de prelungirea cu două săptămâni a structurii anului școlar, ȋncepând cu 2022-2023, este benefică pentru elevi?” observăm un oarecare echilibru ȋntre cei majoritari care spun că nu doresc o modificare a structurii anului şcolar (42,9%) şi cei care doresc o structură modificată a anului școlar (39%):

„În ce măsură considerați că modificarea structurii anului școlar, ȋncepând cu 2022-2023, din semestre în trimestre, este o decizie oportună și eficientă?”:

  • 38,4% spun că nu sunt de acord cu trecerea de la un sistem cu semestre la unul cu trimestre;
  • 24,3% dintre părinţi sunt de acord cu trecerea de la un sistem cu semestre la unul cu trimestre;
  • 37,3% consideră că doar ȋntr-o oarecare măsură este util să trecem la un sistem cu trimestre.

Se poate observa că părinții nu sunt de acord cu trecerea la un alt tip de structură a anului școlar.

Doar 24,3% dintre părinți sunt de acord cu trecerea la o structură a anului şcolar care să cuprindă trimestre.

Testarea non-invazivă cu teste pe bază de salivă

Observăm că mai mult de jumătate dintre respondenți, mai exact 53,2%, spun că ar fi de acord cu testarea copilului doar cu acordul părinților. Procentul celor care răspund ferm că nu sunt de acord cu testarea bazată pe teste non invazive este de 37%. Doar 6,5% dintre respondenţi ar fi de acord cu testarea fară acord parental.

În opinia Federaţiei Naţionale a Părinţilor, dacă se va ţine cont de părerea majorităţii părinţilor, nu va exista posibilitatea de testare ȋn masă fără acordul părinţilor.

„Cine ar trebui să realizeze această testare în unitățile de învățământ cu teste non invazive”, 96,5% dintre părinţi consideră că testarea trebuie să fie făcută obligatoriu de cadrele medicale (un asistent/medic).

Acest procent ne arată că şi dacă ar primi acceptul de testare din partea părinţilor, ţinând cont de numărul cadrelor medicale angajate ȋn cadrul cabinetelor şcolare, Ministerul Educaţiei ȋmpreună cu Ministerul Sănătăţii, nu vor avea posibilitatea să asigure personal medical ȋn fiecare unitate de ȋnvăţământ pentru testarea în masă.