Primăria Sectorului 2 a lansat licitația pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare de pe raza sectorului. Valoarea estimată a contractului este de 2.062.651.873 fără TVA, iar durata contractului de concesiune este de 8 ani. În prezent, serviciul este prestat de compania Supercom, în baza unui contract încheiat în urmă cu 23 de ani și prelungit prin multiple acte adiționale.

Gunoi Sector 2 - 10Foto: Hotnews

Cetățenii din Sector se plâng de faptul că străzile sunt murdare, iar gunoiul nu este ridicat la timp.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu spune că potrivit caietului de sarcini, noul operator va colecta gunoiul pe 5 fracții, va crește semnificativ măturatul mecanizat și spălatul străzilor, iar curățenia stradală va include și zonele din spatele blocurilor.

 • “La 23 de ani de la încheierea contractului de servicii cu operatorul de salubritate în Sectorul 2, lansarea acestei licitații este o premieră și un reset complet pentru modul în care vom aborda curățenia la noi în sector.
 • Este un pas esențial pentru civilizarea sectorului, cu impact direct în creșterea calității vieții oamenilor, a protecției mediului și a sănătății publice.
 • Vom colecta deșeurile pe 5 fracții, vom crește semnificativ măturatul mecanizat și spălatul străzilor pentru a preveni poluarea cu praf, curățenia stradală va include și zonele din spatele blocurilor, vom avea o flotă modernă de mașini care vor ridica deșeurile.
 • Dar în același timp vom monitoriza constant respectarea obligațiilor contractuale de către operator și de cetățeni pentru că - așa cum am mai spus - e responsabilitatea noastră, a tuturor, să avem un sector curat”, a declarat Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.

O altă schimbare este că utilizatorii casnici și non-casnici plătesc cât gunoi aruncă (principiul european “pay as you throw”), conform unor tarife diferențiate pentru a stimula creșterea gradului de colectare selectivă, străzile vor fi și aspirate și vor fi instalate pubele cu sistem inteligent.

 • „Acum, urmează pasul doi – lansarea licitației pentru desemnarea unui nou operator, conform unei strategii axate pe principii și cerințe concrete: creșterea eficienței și calității serviciului, investiții masive în modernizarea infrastructurii de colectare și transport deșeuri, monitorizarea calității serviciului prestat (conform unor indicatori tehnici și de performanță obiectivi). Sacul de gunoi abandonat la stâlp trebuie înlocuit cu pubele cu sistem inteligent cu etichete RFID.
 • Măturatul stradal nu e suficient, trebuie dublat de un sistem mecanizat (aspiratoare) când vine vorba de curățenie stradală de secol 21. Un serviciu prestat de mântuială trebuie înlocuit cu monitorizarea echipamentelor prin GPS, indicatori de performanță de neignorat și penalizări în caz de nevoie” , declară Radu Mihaiu.

Mecanismul de plată va fi pe bază de tarif de salubrizare, care pentru utilizatorii finali reprezintă suma a 3 tarife distincte: tariful distinct pentru deșeurile reciclabile, tariful distinct pentru biodeșeurile colectate separat și tariful distinct aferent celorlalte categorii de deșeuri.

”Important de menționat – tariful pentru utilizatorii casnici, ce acoperă toate activitățile (colectare, transport, tratare, eliminare deșeuri) nu poate depăși capacitatea de plată a populației (pentru primul an de operare tariful este estimat la 27,86 lei/persoană/lună)”, a mai comunicat Primăria Sectorului 2.

Potrivit anunțului din SEAP, activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:

 • colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
 • colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
 • măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
 • curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Numărul de locuitori din aria administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București este de 377.268 locuitori rezidenți în anul 2024 (primul an de operare), iar numărul de gospodării individuale este de circa 29.992.

”Va fi necesară sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (menajere, similare, din piețe și din coșurile stradale). În ceea ce privește sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat, cantitățile ce vor trebui sortate depind în mod direct de succesul implementării colectării separate, respectiv de asigurarea ratelor minime de capturare stabilite. Deșeurile se vor sorta în stații de sortare autorizate”, se arată în anunț.

Firmele care se înscriu la licitație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Ofertanții, asociatii, terții sustinători (daca este cazul) vor demonstra un Nivel minim al cifrei de afaceri anuală globală pe fiecare din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) care să fie cel puțin egal cu 218.000.000 lei
 • Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului de operare pentru primele 4 luni de derulare a contractului, în valoare de: 31.840.466 lei
 • Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat si dus la bun sfârșit, in oricare an din ultimii 3 ani servicii similare, respectiv:
 • Colectarea si transportul unei cantități de minim 100.000 tone/anual de deșeuri municipale și deșeuri similare
 • Măturatul mecanizat și manual a căilor publice (trotuare și/sau suprafețe carosabile) pentru o suprafata de minim 288.000.000 mp/anual
 • Stropitul și spălatul căilor publice pentru o suprafață de minim 280.000.000 mp/anual
 • Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice pentru o suprafata de minim 1.000.000 mp/anual
 • Fiecare dintre cele 4 cerinte va fi demonstrata la nivelul a minim unul - maxim 3 contracte per cerință, pentru oricare an din ultimii 3 ani de referință ai experienței similare;
 • Cele 4 cerințe pot fi realizate în cadrul aceluiași contract sau în contracte separate, maxim 3 contracte pe fiecare activitate în parte.