Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli la societatea Primăriei Sector 3 - AS3 Administrare Străzi Sector 3, potrivit unui document obținut de HotNews.ro: firma a plătit cazare în China și pentru Elena Cojocari, despre care presa a scris că este iubita primarului, deși aceasta nu era angajată acolo, Primăria a plătit pentru lucrări care nu au fost realizate, echipamentele de joacă cumpărate de Primărie, prin firmă, de la fostul Terra Park, și pentru care a plătit circa 10 milioane lei ca să le pună în Parcul Pantelimon, sunt deteriorate și zac în Hala Laminor, firma a făcut în ultimii 3 ani achiziții de milioane de lei prin negociere directă, deși trebuia să facă licitații, fiind vorba despre bani publici. O parte din nereguli au fost remediate și banii au fost dați înapoi, altele nu. Societatea poate contesta raportul.

HotNews.roFoto: Hotnews

HotNews.ro l-a contactat pe primarul Robert Negoiță pentru un punct de vedere. ”Nu am citit raportul, nu doresc să comentez. Dacă au fost plătiți banii, de ce au mai scris acolo”, a declarat Negoiță.

Controlul Curții de Conturi a avut loc în perioada 25.10.2021-14.12.2021. Redăm mai jos principalele nereguli descoperite de Curtea de Conturi.

  • 1. Depunerea la Administraţia Sector 3 a Finanțelor Publice a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2019, fără aprobarea AGA şi fără a fi auditate de un auditor statutar
  • 2. Majorarea nejustificată a cheltuielilor deductibile fiscal ale societății în anul 2019 cu suma de 8.845 lei și în anul 2020 cu suma de 1.483.733 lei cu consecința majorării pierderii raportate în anul 2019 şi a modificării rezultatului brut raportat în anul 2020

Detaliat, potrivit documentului, pentru anul 2019 societatea a declarat în mod eronat cheltuieli deductibile sumele de:

-8.207 lei, sumă care reprezintă plată nelegală, efectuată fără a avea la bază documente justificative legal întocmite și fără a avea legătură cu scopul și obiectivele societății, majorând astfel nelegal pierderea înregistrată de societate în anul 2019.

- 638 lei reprezentând contravaloarea cazării pentru persoana Elena Cojocari, care nu este angajata entității verificate și nici a Sectorului 3 al Municipiului București.

”Această sumă a fost decontată de către SC AS3 SRL, în contextul plății cheltuielilor efectuate cu deplasarea a 4 persoane în China-Guangzhou, în perioada 30.11.2019-08.12.2019 și cu cazarea a 5 persoane în cadrul aceleiaşi delegații, în condiţiile în care cea de-a 5a persoană nu era angajata entității verificate și nici nu făcea parte din delegația respectivă astfel că nu avea legătură cu activitatea economică a entității verificate. În timpul controlului la SC AS3 SRL, s-au solicitat clarificări de la SC Atelierul de Călătorii în ceea ce privește componența sumei de 18.072,57 lei, ce a reprezentat contravaloarea facturii seria ATL nr.5468 /27.11.2019, referitoare la cazarea celor 5 persoane, din care una nefiind angajata SC AS3 SRL sau a Sectorului 3. Conform Adresei înregistrată la SC AS3 SRL sub nr.2355 / 17.11.2021, SC Atelierul de Călătorii (furnizorul serviciilor de cazare) a prezentat detalii referitoare la componența facturii seria ATL nr.5468 / 27.11.2019, rezultând de aici că SC AS3 SRL, a suportat pe cheltuieli în mod nelegal suma de 638 lei reprezentând contravaloarea cazării pentru persoana Elena Cojocari, care nu este angajata entității verificate și nici a Sectorului 3 al Municipiului București”, se arată în raport.

Prejudiciul a fost recuperat în timpul controlului.

”În timpul controlului, entitatea verificată a luat măsuri operative și a înregistrat ca debit de recuperat suma de 638 lei. Suma de 638 lei a fost încasată de SC AS3 SRL, potrivit confirmării electronice de plată din data de 17.11.2021 și s-a întocmit și declarație rectificativă”, se mai arată în raport.

Despre delegația în care primarul Robert Negoiță a mers în China cu Elena Cojocari, iubita sa, ziarul Libertatea a scris în 2020, dar atunci primarul Robert Negoiță nega că s-ar fi plătit banii din conturile AS3.

”Nu există așa ceva! Dacă cineva a îndrăznit sa facă asta, va Răspunde atât civil cât și penal! Nu cred ca a îndrăznit cineva sa deconteze așa ceva! Dacă a făcut-o, se va alege cu sesizare penală din partea mea”, a declarat atunci Robert Negoiță pentru Libertatea.

Pentru anul 2020 AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L a suportat în mod eronat pe cheltuieli deductibile în sumă de 1.483.733 lei, prin considerarea drept cheltuială deductibilă a contravalorii unor lucrări, pentru care AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L. a restituit sumele încasate de la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, întrucât în anul 2020, Camera de Conturi Bucureşti a constatat că Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a plătit necuvenit către AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L. (în anul 2019) lucrări neefectuate în sumă totală de 1.765.643 lei (din care TVA 281.909 lei), se mai arată în document.

”Din explicaţiile primite precum şi din verificarea documentelor justificative care au stat la baza acestei înregistrări contabile, a rezultat că, în fapt, suma de 1.483.733 lei, a reprezentat contravaloarea unor lucrări pe care SC AS3 SRL, le-a decontat de la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, în anul 2019, dar care nu au fost realizate. Acest lucru s-a constatat în anul 2020, de către Camera de Conturi Bucureşti, conform Notei de Constatare nr.524387/05.10.2020 în care "s-au menţionat un număr de 20 de articole de lucrări, cantităţi de lucrări decontate şi neexecutate" pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi reamenajare parc existent (parcul Pantelimon) şi infiinţare parc pentru activităţi de agrement" precum şi lucrări de amenajări exterioare neexecutate (alee pietonală înierbată), pentru acelaşi obiectiv de investiţii. Precizăm că (...) lucrările neexecutate în fapt se refereau la materiale (beton, armături, borduri din granit, pavaj, balast, cofraje şi transportul betonului) care în fapt nu au fost puse în operă şi nici nu se regăsesc în stocurile societăţii. Se reţine astfel că în anul 2019, SC AS3 SRL, a înregistrat în evidenţa contabilă pe de o parte cheltuielile cu efectuarea acestor lucrări şi pe de altă parte veniturile aferente, prin încasarea de la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contravalorii lucrărilor respective. Astfel, în contextul prezentat, suma de 1.483.733 lei (1.765.643 lei cu TVA) a fost stornată în mod corect de către SC AS3 SRL, şi restituită în anul 2020 Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, adică a fost stornat venitul realizat de SC AS3 SRL fără însă a se storna şi cheltuielile cu materialele respective, care în anul 2019 fuseseră înregistrate pe cheltuieli deductibile. Cu alte cuvinte, contravaloarea acestor lucrări (neexecutate în realitate), pentru care s-a restituit suma Sectorului 3, stornându-se venitul realizat, trebuia declarată cheltuială nedeductibilă în anul 2020, întrucât aceasta nu a generat venituri, în realitate acestea fiind lucrări neexecutate”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Documentul recomandă corectarea rezultului brut contabil al exerciţiului anului 2020.

  • 3. Neinventarierea unor bunuri aflate în custodie, în sumă totală de 10.933.884 lei (inclusiv TVA), pe liste distincte

Aici este vorba despre celebrele echipamente cumpărate de Primăria Sectorului 3, prin una dintre firmele sale, în 2018, din parcul Terra Park, deschis în toamna anului 2011 de Nadia Comăneci, Elena Udrea și care s-a închis la scurt timp.

Echipamentele au costat aproape 10 milioane lei și au fost vândute între societățile primăriei, pentru a fi puse în Parcul Pantelimon, unde administrația locală construiește un aquaparc.

”Din verificarea categoriei economice „Producţia vândută" (...) s-a constatat că entitatea verificată a realizat venituri din servicii prestate, care în fapt au provenit din achiziţionarea de la SC Algorithm Construcţii S3 SRL şi vânzarea către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a unor componente, sub denumirea de "echipamente" în număr de 31 bucăţi şi despre care s-a constatat că au fost lăsate în custodie furnizorului SC Algorithm Construcţii S3 SRL, fără ca acest fapt să fie evidenţiat pe liste distincte cu ocazia efectuării inventarierii generale a patrimoniului realizată la data de 31.12.2020 şi fără a fi înregistrate în conturi în afara bilanţului”, se arată în raport.

"Mai exact, la data de 12.10.2020, entitatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă venituri din servicii prestate în sumă de 9.499.084 lei, conform facturii nr.AS265/12.10.2020, către client Sectorul 3, reprezentând contravaloare echipamente pentru Amenajare Parc Tematic în Parc Pantelimon".

„La baza facturii menţionate este prezentată o "Listă cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări", ce cuprinde "Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj" compusă din 31 de poziţii, cu câte o bucată din fiecare utilaj/echipament, cu o valoare totală de 9.499.084 lei, din care exemplificăm: Magic Galeon- 1 buc- 291.658 lei, Carusel merry go round -1 buc.-323.009 lei, Wonder flight -1 buc.-244.635 lei, Cups Ride -1 buc. -665.910 lei, Midi Discovery Park -1 buc.-538.550 lei, Hidrolift -1 buc. -1.439.890 lei, etc. De asemenea, factura prezentată mai sus este însoțită de un Proces verbal de custodie, fără număr, încheiat în data de 12.10.2020, între un reprezentant al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, având funcţia de diriginte de şantier in calitate de deponent şi reprezentantul AS3 Administrare Străzi S3 SRL având funcţia de Manager de proiect, în calitate de depozitar, şi care are obligaţia să asigure păstrarea şi paza celor 31 de echipamente. Menționăm, că din documentele prezentate de entitatea verificată, a rezultat că aceste echipamente nu au fost înregistrate în Contul «Valori materiale primite în păstrare sau custodie»”, se arată în raport.

În data de 16.11.2021, echipa de control, împreună cu reprezentantul AS3 -Administrare Străzi Sector 3 SRL-Managerul de proiect, s-au deplasat la locul de depozitare a echipamentelor - Hala Laminor pentru a constatata existenţa acestor echipamente/utilaje.

"Din punct de vedere al aspectului precizăm că componentele erau pline de praf şi prezentau urme de deteriorare. În acest sens am executat un număr de 15 fotografii, pe care le prezentăm în anexă. Ca exemplificare, în foto nr. 1 şi nr. 2, ne-a fost prezentată componenta principală a obiectului cu denumirea "Magic Galleon", care conform facturii de cumpărare are un preţ de 335.767,59 lei (inclusiv TVA), şi care se vede cu claritate că este ruptă şi deteriorată. Astfel, din vizionarea obiectelor prezentate nu se poate determina dacă în mulţimea prezentată sunt cuprinse toate elementele din care ar putea fi asamblate cele 31 de obiecte achiziţionate", se arată în raport.

Raportul mai arată și cum au fost vândute aceste echipamente de distracție între firmele Primăriei.

”S-a reţinut că cele 31 de echipamente, vândute Sectorului 3, conform facturii nr.AS265/12.10.2020 cu preţul de 9.499.084 lei, în fapt SC AS3-Administrare Străzi S3 le-a achiziţionat de la SC F Construcţii S3 SRL cu preţul de 9.187.969 lei”, se arată în document.

Echipamentele au fost cumpărate pentru a fi puse în Parcul Pantelimon. Raportul arată și ce lucrări s-au făcut până acum în cadrul proiectului.

”Lucrarea de investiţii Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon a fost aprobată prin HCL Sector 3 nr. 175/27.05.2020 prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi a fost stabilită valoarea totală a lucrărilor de intervenţie de 72.231.458 lei, din care construcţii-montaj (C+M) 51.025.808 lei. De asemenea, lucrarea de investiţii a fost încredinţată de către Sectorul 3 către SC AS3 SRL în temeiul art.31 din Legea nr.98/2016 a achiziţiilor publice, în acest sens încheindu-se contractul nr. 406646/26.06.2020, având ca obiect proiectarea execuţia şi finalizarea obiectivului de investiţii Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon. Din situaţia prezentată a rezultat că în fapt, la data prezentă deşi a fost achiziţionat şi elaborat "Studiu geotehnic", nu s-au executat lucrări în teren, la data de 07.04.2021 a fost emis Ordinul de începere al lucrărilor nr.65868/07.04.2021 şi două zile mai târziu a fost emis Ordinul de sistare al lucrărilor nr.67187/09.04.2021.

Mai mult decât atât, la data de 28.10.2021 pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 3 din data de 28.10.2021 a fost "Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de lucrări nr. 406646/26.06.2020, având ca obiect proiectarea execuţia şi finalizarea obiectivului de investiţii „Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon", încheiat în baza HCL S3 nr. 195/ 23.06.2020. Acest proiect însă, a fost retras în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru încetarea contractului, urmând a se trimite spre consultare Prefecturii Municipiului București. Având în vedere incoerenţa în ceea ce priveşte situaţia acestor bunuri, respectiv starea şi destinaţia lor, în timpul prezentului control s-a intocmit o Notă in vederea verificării aspectelor prezentate mai sus cu ocazia auditului programat în anul 2022, ce se va desfaşura la nivelul Sectorului 3 al Bucureşti”, se arată în raport.

În timpul controlului echipamentele de distracție au fost înregistrate corespunzător în inventar.

  • 4. Efectuarea cheltuielilor în proporţie mai mare decât cea a încasării veniturilor faţă de prevederile bugetare, mai mult decât nivelul maxim admis cu 16.764.000 lei în anul 2019, și cu 1.397.000 lei în anul 2020
  • 5. Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte achizițiile publice efectuate de entitatea verificată în scopul îndeplinirii contractelor atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

”În perioada 2018-27.05.2020, toate achiziţiile efectuate de AS3-Administrare Străzi Sector 3 SRL în scopul îndeplinirii contractelor atribuite spre executare de către Sectorul 3 în temeiul art.31 alin 1 din Legea nr. 98/2016 a achiziţiilor publice, s-au efectuat prin "negociere directă" si nu conform prevederilor Legii nr.98/2016. De menţionat că după data de 02.11.2018, precizările ANAP date în vederea clarificării modului de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice obligau SC AS3 SRL să respecte prevederile legii achiziţiilor publice pentru toate achiziţiile efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor atribuite/ contractate de la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti”, se arată în raport.

Consiliul Local Sector 3 a aprobat o hotărâre care permitea societății să facă achizițiile prin negociere directă, invocând un vid legislativ, deși Agenția Națională pentru Achiziții Publice a explicat clar autorității locale că trebuie făcute licitații, precizează documentul.

”La data de 27.05.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, a adoptat HCLS 3 nr. 149/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare şi achiziţionare în cadrul societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prin care au fost aprobate Proceduri de lucru în cadrul societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL, identificate pe tipuri de achiziţii, dar care şi în această situaţie, procedurile aprobate nu au fost elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 a achiziţiilor publice. Trebuie precizat, că HCLS 3 nr. 149/27.05.2020 a avut la bază Raportul de specialitate nr.356151/19.05.2020, întocmit de Compartimentul Guvernanţă Corporativă, în care s-a arătat eronat: "Necesitatea aprobării acestei metodologii privind procesele de ofertare şi achiziţionare în cadrul societătii AS3- Administrare Străzi S3 SRL este motivată de existenţa vidului legislativ în privinţa achizițiilor făcute de către intreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municiprului Bucureşti este autoritate tutelară, precum şi a faptului că specificul domeniului de activitate impune existenţa unor contracte de parteneriat comercial care nu se află în ipoteza reglementată de HCLS 3 nr.614/2017 cu modificările şi completările ulterioare". Se constată astfel, că deşi Instrucţiunea ANAP nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, clarifică încă din data de 02.11.2018 modul de realizare al achiziţiilor făcute de către întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este autoritate tutelară şi obligația acestor întreprinderi de a aplica prevederile legislației privind achizițiile publice pentru orice achiziţie efectuată în scopul îndeplinirii contractelor atribuite de Sectorul 3, în luna mai 2020, la nivelul Sectorului 3, acest domeniu era considerat un "vid legislativ"”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Curtea de Conturi a dat și un exemplu cum se petreceau lucrurile. Primăria Sector 3 a atribuit prin încredinţare directă companiei contractul pentru ”Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon", în temeiul art.31 din Legea nr.98. Valoarea contractului este de 94.457.920 lei (112.329.309,77 lei cu TVA inclus). Mai departe, toate achiziţiile efectuate de companie în vederea îndeplinirii contractului respectiv, au fost efectuate prin proceduri de achiziţie care nu sunt în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 a achiziţiilor publice. Printre contractele încheiate prin achiziție directă se numără:

- contract nr. 02/232/01.11.2019 încheiat cu Lintrans Beton SRL, în valoare de 845.442 lei

- contract 23/20.04.2019 încheiat cu SC Total Med Construct SRL în valoare de 1.932.060 lei

- contract 253/24.04.2019 încheiat cu S.Y.S Pro Construct SRL, în valoare de 1.784.032 lei

- contract 19-034/03.05.2019 încheiat cu SC AVI Compact SR, în valoare de 1.265.160 lei

Societatea a fost amendată cu 10.000 lei.

HotNews.ro a scris aici cum Primăria Sectorului 3 eludează legea achizițiilor publice.

  • 6. Efectuarea de plăți nelegale în sumă de 8.430 lei fără a avea la bază documente justificative legal întocmite şi fără a avea legătură cu scopul şi obiectivele societății

”S-a constatat că entitatea a înregistrat în anul 2019, cheltuieli în sumă de 8.430 lei fără a avea la bază documente justificative, legal întocmite. S-au făcut două plăţi în sumă de 1.865,09 lei, fiecare, fără documente justificative, plăţi efectuate conform extrasului de cont din data de 30.10.2019, cu explicaţia RENTALCARS.COM, pentru care, din informaţiile furnizate (fără a se prezenta documente în acest sens) s-a concluzionat că acestea au reprezentat contravaloarea închirierii unor maşini în Milano-Italia, în cadrul unei delegaţii desfăşurate de 3 salariaţi ai entităţii în perioada 28-29.10.2019 în Milano-Italia pentru realizarea unui studiu referitor la sistemul de alimentare cu apă şi evacuare a apei uzate de la piscine, cât şi a sistemului de pompare a apei, în vederea execuţiei Contractului nr. 255362/19.11.2018 încheiat cu Sectorul 3 pentru proiectare, modernizare şi reabilitare parc Pantelimon. Plata acestor sume, fără a avea la bază niciun document justificativ a fost efectuată nelegal, întrucât persoanelor care s-au deplasat în delegaţia Milano-Italia (de mai sus), din documentele verificate a rezultat că, în conformitate cu prevederile HG 518/1995 privind unele drepturi şi ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, li s-au decontat contravaloarea transportului, cazării, diurnei precum şi contravaloare mese servite (care au fost înregistrate pe cheltuieli de protocol, în interiorul procentului legal de cheltuieli deductibile). Astfel suma de 3.730 lei (1.865+1.865) a fost plătită nelegal şi fără a avea la bază documente justificative, legal întocmite”, se arată în raport.

Pe lângă cei 3.730 lei s-a mai plăit un 4.700 lei pentru cazare, deși nu a fost identificată vreo delegație în perioada respectivă.

”Suma de 4.700 lei (inclusiv TVA), a fost plătită neexistând documentul justificativ, în baza unei fotografii a facturii seria VLS nr.100329/ 23.11.2019 , emisă de SMG Invest SRL, în valoare de 4.700 lei (din care 223 lei TVA), cu explicaţia "avans cazare 13-12-19 15-12-19", pentru care nu au fost furnizate alte informaţii şi nu a fost identificată vreo delegaţie care s-a defăşurat în perioada respectivă, pentru salariaţi ai entităţii”, se mai arată în raport.

  • 7. Acordarea şi primirea nelegală de împrumuturi către şi de la SC Algorithm Constructii S3 SRL, fără ca această activitate să fie cuprinsă în obiectul de activitate al entităților, fără aprobarea Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Asociaților

”S-a constatat că în perioada 2019-2020, SC AS3 Administrare Străzi S3 SRL a acordat 2 împrumuturi către SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL în sumă totală de 5.000.000 lei, şi totodată a primit de la aceeaşi societate 2 împrumuturi în sumă totală de 8.000.000 lei, fără ca această activitate să fie cuprinsă în obiectul de activitate al entităţilor şi fără aprobarea Consiliului de Administraţie sau a Adunării Generale a Asociaţilor”, a mai constatat Curtea de Conturi.

Unul dintre împrumuturi a fost returnat cu întârziere.

8. Neorganizarea şi neexercitarea controlului financiar preventiv propriu, conform prevederilor legale în domeniu

Despre AS3 Administrare Străzi Sector 3

Administrare Străzi Sector 3 a fost înființată în 2017 și are un capital social de 16,5 milioane lei. Președintele Consiliului de Administrație a fost Roxana Bălăceanu pentru perioada 19.12.2019-04.12.2021. În august 2020 avea 97 de angajați. AS3 deține o participație de 49,9% din acțiunile societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA în valoare de peste 100 milioane lei.

Finanțarea activității societății, în perioada 01.01.2018-31.12.2020 a fost asigurată într-o proporție covârșitoare din veniturile obținute din prestările de servicii către Sectorul 3 (74,97% în 2018, circa 96% în 2019 și 94,5% în 2020).

În 2018 aceasta a avut un buget aprobat de 23 milioane lei, în 2019 - 57 milioane lei, iar în 2020 - 86 milioane lei.

Societatea a fost plătită de Primăria Sector 3 să facă lucrările de modernizare din Parcul Pantelimon și cele de amenajare peisagistică de pe bd. Burebista şi Decebal.