• se pot solicita intre 250.001 si 1.500.000 de euro
  • compania trebuie sa aiba pana la 249 salariati, sa isi desfasoara activitatea in Romania si sa aiba codul CAEN aferent proiectului pentru care solicita finantare inscris in certificatul constatator.

Nu sunt eligibile microintreprinderile, ONG, persoanele fizice, PFA si Asociatiile familiale. Se solicita ca firma sa fi "desfasurat in mod legal activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent depunerii cererii de finantare" si "profit din exploatare in exercitiul financiar precedent.

  • In Anexa 2 a Ghidului (pagina 78 - vezi documentul atasat!) sunt enumerate codurile CAEN care sunt eligibile pentru finantare. Referitor la teren, se mentioneaza ca "solicitantul trebuie sa aiba in proprietate, in concesiune ( pe minim 10 ani) sau asimilat terenul si infrastructura pe care se face investitia in baza unui contract de concesiune.
  • Pentru a demonstra capacitatea de a implementa proiectul, "in cazul in care proiectul este selectat, la incheierea contractului de finantare solicitantul va prezenta o scrisoare de garantie bancara cu o valoare de 20% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil solicitat. Garantia va fi eliberata odata cu ultima cerere de rambursare".
  • Se finanteaza: crearea unei noi unitati de productie, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei, modernizarea intreprinderii, achizitionarea de bunuri intangibile, consultanta specializata - strict legate de activitatile de investitii specificate mai sus. Lista completa a cheltuielilor eligibile se gaseste la pagina 28 (vezi documentul atasat)

Achizitiile publice trebuie aplicate in anumite situatii, in functie de procentul finantarii nerambursabile si valoarea totala a contractului. Toate acestea sunt prezentate intr-un tabel detaliat, la pagina 19 din Ghid (vezi documentul atasat). Pentru o valoare a bunurilor de maxim 10.000 de euro nu este nevoie de nicio procedura de achizitii.

  • Finalizarea proiectului trebuie sa aiba loc in maximum 2 ani de la semnarea contractului.
  • Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil, pentru intreprinderile mici este de 60% in regiunea Bucuresti-Ilfov si 70% pentru restul regiunilor. Pentru intreprinderile mijlocii, procentele amintite scad cu 10%.