​I. Context

Andreea Micu si Alin-Gabriel Oprea, STOICA & AsociatiiFoto: STOICA & Asociatii

Utilizarea sistemelor CCTV montate la bordul autovehiculelor s-a extins masiv în ultimii ani, iar dispozitivele au devenit din ce în ce mai accesibile, în timp ce calitatea acestora s-a îmbunătățit substanțial. Motivele care justifică instalarea unei camere video la bordul unui autovehicul par să varieze, însă de cele mai multe ori sunt invocate preocupările pentru securitatea personală și asigurarea unui mijloc de a stabilire a răspunderii în caz de accident.

Unele dintre companiile de asigurări au început să ofere discounturi pentru contractele de asigurare încheiate de conducătorii auto care achiziționează un sistem video de supraveghere. Anumite camere video sunt orientate spre exterior și înregistrează doar imagini de pe drumul din față, însă există și versiuni care înregistrează atât secvențe audio, cât și video, din interiorul autovehiculului, dar și din exteriorul acestuia.

În mod cert, în cazul în care sunt înregistrate fragmente video și/sau audio ale persoanelor fizice aflate într-un vehicul (spre exemplu, un taxi sau autobuz) ori într-un videoclip apare un pieton înregistrat de camera orientată spre exterior, pot să apară probleme în ceea ce privește prelucrarea datelor personale. Prin urmare, considerăm că este importantă informarea conducătorilor auto care instalează camerele, pentru ca aceștia să înțeleagă obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

În data de 10 decembrie 2018, Comisia pentru protecţia datelor din Irlanda a publicat un Ghid pentru conducătorii auto cu privire la utilizarea camerelor (intitulat "DPC Guidance for Drivers on the use of Dash Cams"). În cele ce urmează, vom face o scurtă prezentare a concluziilor la care a ajuns autoritatea irlandeză, având în vedere că GDPR stabilește un cadru uniform pentru legislația privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană, iar concluziile ar putea fi reținute și în dreptul național.

II. Calitatea utilizatorilor camerelor

Legislația europeană privind protecția datelor conferă persoanelor fizice sau juridice care colectează, înregistrează și stochează informații referitoare la alte persoane fizice (inclusiv imagini și sunete) calitatea de "operatori de date" sau "persoane împuternicite de operatori".

În mod cert, într-un context cotidian, mulți dintre noi prelucrează informațiile personale ale membrilor familiei și prietenilor în situații diverse. GDPR nu se aplică acestui tip de prelucrare, considerându-se că este vorba despre o "prelucrare a datelor efectuată în cursul unei activități exclusiv personale sau domestice". Cu toate acestea, în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a stabilit că „În măsura în care o supraveghere video (…) se extinde, fie și parțial, la spațiul public și, în consecință, este îndreptată în afara sferei private a persoanei care efectuează prelucrarea datelor prin acest mijloc, aceasta nu poate fi considerată drept o activitate exclusiv «personală sau domestică»" (Cauza Rynes c. Urad, 2014).

Deși această cauză a avut în vedere existența unui sistem CCTV fix, considerentele instanței din Luxemburg au implicații clare pentru utilizatorii camerelor video montate la bordul autovehiculelor, care înregistrează video și/sau audio în interiorul și în exteriorul respectivelor vehicule.

III. Calitatea de operatori de date în viziunea autorității irlandeze

În cazul în care înregistrați imagini prin intermediul camerei de la bordul autovehiculului, este posibil să fiți un operator de date cu caracter personal în sensul legislației privind protecția datelor și, prin urmare, trebuie să acordați atenția cuvenită obligațiilor legale care vă incumbă. Operatorii de date trebuie să prelucreze datele în conformitate cu principiile aplicabile în materie. Astfel, conform autorității irlandeze, unele dintre elementele-cheie care ar trebui să fie luate în considerare sunt următoarele:

  • Datele personale trebuie prelucrate în mod transparent. GDPR impune operatorului să furnizeze o gamă largă de informații oricărei persoane ale cărei date sunt colectate. De aceea, pe și/sau în interiorul vehiculului ar trebui să existe un semn sau o etichetă foarte vizibilă, după caz, care să indice că are loc filmarea. O foaie conținând datele dvs. de contact, temeiul în baza căruia colectați imaginile și sunetul, scopurile pentru care datele sunt utilizate și perioada pentru care le veți păstra, ar trebui să fie pregătită de dvs. și pusă la dispoziția tuturor celor care solicită informații suplimentare (la cerere). În cazul unui accident, ar trebui să avertizați celelalte părți că ați filmat evenimentul;
  • Datele personale trebuie păstrate numai atât timp cât este necesar și numai pentru scopul în care au fost colectate. Este necesar să fiți foarte atenți la perioada pentru care doriți să stocați respectivele imagini. Imaginile referitoare la accidente de circulație pot fi utilizate în cadrul unui eventual proces sau pentru desfășurarea unei investigații și pot fi păstrate în acest scop. Alte tipuri de înregistrări nu ar trebui păstrate pentru o perioadă nedeterminată și ar trebui șterse în mod regulat;
  • Datele personale trebuie păstrate în siguranță. Fiți responsabili și limitați sfera persoanelor care au acces la camera video și la orice dispozitive externe de stocare;

  • Persoanele fizice au dreptul de a accesa informațiile care le vizează. Dacă o persoană cunoaște faptul că aveți o înregistrare în care apare, persoana respectivă are dreptul de a vizualiza înregistrarea. Trebuie să fiți în măsură să furnizați o copie a înregistrării persoanelor care o solicită, în termen de o lună. Nu în ultimul rând, este necesar să evitați dezvăluirea datelor altor persoane fizice, care ar trebui, în limita posibilităților, să fie eliminate/blurate din respectivul material.

IV. Publicarea și transmiterea înregistrărilor

Dacă utilizați o cameră video pentru asigurarea securității sau pentru dovedirea răspunderii în cazul unor accidente, ar trebui să știți că publicarea înregistrărilor, de exemplu pe platformele de social media, reprezintă o prelucrare ulterioară ce riscă să încalce dreptul la viață privată al persoanelor înregistrate, precum și legislația privind protecția datelor. Publicarea datelor cu caracter personal poate fi justificată, în anumite circumstanțe, în scopuri jurnalistice, dar trebuie să fie asigurat un echilibru între nevoia de informare a opiniei publice și dreptul la viață privată.

De asemenea, este posibil să doriți să transmiteți materialul video unei societăți de asigurări, în cazul unui accident. Înainte de a face acest lucru, este necesar să vă asigurați că societatea căreia doriți să îi transmiteți înregistrările va limita utilizarea datelor doar la ceea ce este necesar, le va păstra în siguranță și nu le va stoca mai mult decât este necesar. În cazul în care compania de asigurări solicită înregistrarea unui accident pentru a soluționa o pretenție, Comisia pentru protecţia datelor din Irlanda consideră că aceasta va dobândi calitatea de operator de date de îndată ce respectivul material va fi predat. Ca atare, societatea de asigurări trebuie să se asigure că toate datele personale conținute în filmare sunt prelucrate în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

V. Raporturile cu societățile de asigurări

Comisia pentru protecţia datelor din Irlanda a analizat și situațiile în care unele companii de asigurări oferă reduceri la polițele de asigurare pentru conducătorii auto care utilizează camerele video de supraveghere.

În cazul în care utilizarea unei camere video este realizată în acest mod, conducătorul auto își manifestă, în prealabil, intenția clară de a colecta și procesa informațiile personale ale altor persoane fizice, în scopul înregistrării accidentelor. De aceea, se consideră că această intenție prealabilă de a obține date cu caracter personal în domeniul public plasează activitatea în afara noțiunii de "prelucrare a datelor efectuată în cursul unei activități exclusiv personale sau domestice" despre care am discutat mai sus și care exclude aplicarea GDPR, rezultând în mod evident calitatea de operator de date a conducătorului auto, acestuia revenindu-i toate obligațiile impuse de GDPR.

Atunci când încheiați un acord cu asigurătorul dvs., prin care vă obligați să dețineți sau să utilizați o cameră video pentru a beneficia de o reducere, asigurătorul poate acționa în calitate de operator de date asociat, în privința tuturor datelor personale pe care le înregistrați. Această concluzie poate să rezulte dacă în cuprinsul contractului de asigurare există clauze prin care:

  • Vă obligați să instalați și să utilizați camera;
  • Vă obligați să furnizați materialele asigurătorului dvs., la cererea acestuia sau să le încărcați pe site-ul său;
  • Asigurătorul monitorizează utilizarea camerei și/sau

  • Asigurătorul vă informează cu privire la modelul de cameră sau aplicație pe care trebuie să îl utilizați.

Conform GDPR, atunci când două persoane fizice sau juridice au calitatea de operatori de date asociați, este necesar să existe un contract care să stabilească în mod transparent responsabilitățile acestora în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Înainte de a încheia un acord cu asigurătorul dvs. în vederea utilizării unei camere video instalată la bordul autovehiculului, ar trebui să îi solicitați să vă prezinte politicile referitoare la protecția datelor pe care le-a implementat și obligațiile pe care urmează să și le asume în calitate de operator de date.

VI. Concluzii

Utilizarea sistemelor CCTV montate la bordul autovehiculelor ridică probleme serioase din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal gestionează plângerile persoanelor care consideră că drepturile conferite de GDPR le-au fost încălcate.

În cazul în care autoritatea înregistrează o plângere din partea unei persoane fizice, în legătură cu un conducător auto care utilizează o cameră video (de exemplu în cazul în care conducătorul auto a refuzat să furnizeze accesul la imagini, atunci când acesta a fost solicitat, sau a refuzat să ofere informații despre scopul pentru care înregistrează imaginile) autoritatea este obligată, conform legii, să analizeze plângerea.

În cazul în care autoritatea identifică încălcări ale legislației privind protecția datelor, aceasta are competența de a aplica sancțiuni, putând inclusiv să aplice amenzi într-un cuantum care nu poate fi neglijat.

Deși concluzia conform căreia conducătorii auto care utilizează camere video la bordul autovehiculelor pot dobândi calitatea de operatori de date cu caracter personal aparține Comisiei pentru protecţia datelor din Irlanda, nu excludem posibilitatea reținerii aceleiași concluzii și în dreptul intern.

Articol semnat de Andreea Micu - Partner și Alin-Gabriel Oprea - Junior Lawyer STOICA & Asociaţii