Unitatile medicale care, saptamana trecuta din data de 22 noiembrie 2006, beneficiaza de fonduri sunt: Spitalul Clinic Judetean Oradea (2.845.000 RON pentru reparatii capitale ale instalatiilor de incalzire, ascensoarelor, sistemului de alimentare cu energie electrica si pentru proiectul de recompartimentare a constructiilor si instalatiilor necesar obtinerii autorizatiei sanitare de functionare); Spitalul Clinic de Copii Oradea (2.500.000 RON pentru reparatii capitale); Spitalul Municipal Salonta (25.000 RON pentru amenajarea spatiului pentru echipament de radiografie si floroscopie) si Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor (515.000 RON alocati pentru reparatii capitale si amenajarea substatiei Alesd);

“Comparativ cu anii anteriori, suma este semnificativ majorata, iar utilizarea ei pentru unitatile medicale bihorene va duce la inbunatatirea asistentei medicale acordate populatiei judetului Bihor”, spune Dorel Tirt, purtator de cuvant al Autoritatii de Sanatate Publica Bihor.

Conform reformei sanatatii publice, spitalele sunt “institutii publice finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare”. Veniturile proprii provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, prestatii ce au loc pe baza de contract si din alte surse.

In aceeasi reforma se spune ca spitalele publice primesc, in completare, bani de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care sunt folosite numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate.

De la bugetul de stat se asigura desfasurarea activitatilor cuprinse in programele nationale de sanatate, dotarea cu echipamente medicale (in conditiile legii), investitii pentru construirea de noi spitale (inclusiv pentru finalizarea celor aflate in executie), expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte cazuri de forta majora, modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente si efectuarea de reparatii capitale, pentru activitati specifice unitatilor si insititutiilor cu retea sanitara proprie, activitati didactice si de cercetare si pentru alte cheltuieli curente si de capital.