În ciuda presiunilor publice din ultimii ani, niciun partid politic nu a modificat legea salarizării în așa fel încât să reglementeze sporurile pe care bugetarii le primesc pe lângă salariul de bază. Inițial sporurile au fost introduse în lege pentru a ajuta la creșterea indemnizațiilor bugetarilor care erau unele mici. Pe măsură ce a trecut timpul și s-au succedat guvernările aparatul administrativ s-a mărit considerabil la fel și indemnizațiile funcționarilor publici.

Oameni pe strada in Bucuresti Foto: lcv / Alamy / Alamy / Profimedia

Potrivit unei analize a Consiliul Fiscal, în 2021 salariul din sistemul bugetar ajungea la o medie de peste 7.000 de lei, cu mai bine de 1.500 de lei peste salariu din mediul privat.

În 2020, ministrul Muncii pe atunci, Violeta Alexandru, a încercat să contabilizeze sporurile și intenționa să modifice legea salarizării publice. Aceasta preciza că sporurile din sistemul public, cu câteva excepţii, „au apărut precum pensiile speciale şi cine s-a descurcat să prindă un moment prielnic şi a fost aproape de decident a obţinut un spor”.

Potrivit informațiilor centralizate de aceasta există peste 50 de tipuri de sporuri, de la cel pentru condiţii de stres sau suprasolicitare neuropsihică, la spor pentru munca în ture, spor pentru gestionarea informaţiilor clasificate şi pentru păstrarea confidenţialităţii.

Din 2020 nu s-a modificat mare lucru când vine vorba de sporurile bugetarilor. HotNews.ro a solicitat tuturor ministerelor o informare privind numărul de sporuri acordate angajațiilor. Concluzia? Aproximativ toți bugetarii angajați în ministere primesc sporuri.

Cele mai acordate sporuri sunt cele pentru condiții periculoase sau vătămătoare(vechiul spor de calculator) care este de 15% din salariu, spor pentru proiecte europene, pentru complexitatea muncii, suprasolicitare neuropsihică. Practic aceleași pe care le contabiliza în 2020 Violeta Alexandru.

În topul cu cei mai mulți angajați se află ministerul Afacerilor Interne care are 124.000 de salariați, urmat de ministerul Apărării Naționale cu 86.149 salariați și Ministerul de Externe cu 2.188 salariați. Toți beneficiază de sporuri potrivit informațiilor oficiale.

De menționat că două ministere nu au răspuns solicitării HotNews.ro. Ministerul Educației nu a transmis niciun răspuns, în schimb ministerul Afacerilor Interne a emis un răspuns oficial prin care transmite că nu deține o contabilizare a informațiilor privind sporurile angajațiilor.

Ministerul Afacerilor Interne are aproximativ 124.000 de salariați potrivit răspunsului oficial dat. În schimb, reprezentanții ministerului precizează că „nu dețin o evidență a datelor și informațiilor solicitate, întrucât forma de evidență nu permite selectarea informațiilor în discuție potrivit criteriilor menționate, iar un document care să îndeplinească aceste cerințe necesită o prelucrare individuală a fiecărui act/document în parte, activitate care excedează cadrul legal al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare”.

Mai departe reprezentanții ministerului invocă o decizie a Curții de Apel București care spune:

 • „Legea nr. 544/2001 nu impune nici unei instituții să prelucreze informațiile deținute pentru a furniza celor interesați un fel de statistici ‹‹ a la carte ›› ci se referă doar la furnizarea informațiilor în forma în care sunt deținute de instituție. Interpretarea contrară ar face ca activitatea de furnizare de informații să devină mult prea împovărătoare pentru instituția publică, fără nicio justificare în scopul pentru care a fost reglementat liberul acces al cetățenilor la informațiilor de interes public întrucât s-ar ajunge ca orice persoană să poată solicita instituțiilor publice efectuarea de studii mai mult sau mai puțin complexe cu privire la informațiile pe care acestea le dețin într-o formă brută”.

Ministerul Apărării are 86.149 de angajați dintre care tot atâția toți primesc sporuri.

 • spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase - 81.000 salariați
 • spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică - 889 salariați
 • spor pentru izolare - 510 salariați
 • spor pentru păstrarea confidențialității - 167 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor sau doctor docent -1.084 salariați
 • spor pentru condiții deosebit de periculoase precum TBC, bruceloză, gripă aviară, febră aftoasă - 2.901 salariați
 • spor pentru personalul care lucrează cu cifrul de stat - 727 salariați

Ministerul de Externe anunță că are 2.188 de angajați și toți beneficiază de diverse sporuri.

 • spor de condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase - 764 salariați
 • spor pentru cifrul de stat - 201 salariați
 • spor pentru soția / soțul neîncadrată / neîncadrat, pe timpul cât aceasta / acesta se află în întreținere permanentă în străinătate, precizăm că, în prezent - 519 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor - 157 salariați
 • spor pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator - 51 salariați

Ministerul Finanțelor are 1.556 de angajați dintre care 1.551 primesc sporuri. În răspunsul trimis HotNews.ro, Finanțele evită abil să ofere informații referitoare la sporurile acordate pentru condițiile vătămătoare. Mai exact, Finanțele fac referire la articolul 23 din legea cadru 153/2017, articol care stipulează generalități despre sporuri și indemnizații.

 • spor pentru condiții de muncă vătămătoare sau periculoase - 1.551 salariați (*Răspunsul ministerului Finanțelor „Numărul total al angajaților care au beneficiat de sporul pentru condiții de muncă conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este de 1.551”)
 • spor pentru gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene - 104 salariați
 • spor pentru deținerea titlului științific de doctor - 56 salariați

De asemenea ministerul Finanțelor mai face referire la art. 7 din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 569/2017 care precizează “Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă...”.

Ministerul Proiectelor Europene are 999 de angajați dintre care 992 primesc sporuri.

 • spor de condiții vătămătoare - 992 salariați
 • spor pentru muncă cu fonduri europene – 977 salariați
 • spor pentru complexitatea muncii - 19 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor sau doctor docent – 36 salariați

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație are 797 de angajați dintre care primesc sporuri 732.

 • spor pentru condiții vătămătoare de muncă -732 salariați
 • spor pentru gestionarea fondurilor europene - 495 salariați
 • indemnizație de hrană - 731 salariați
 • spor pentru complexitatea muncii - 35 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor - 35 salariați
 • majorare pentru îndeplinirea atribuțiilor pentru aprobarea PNDL - 65 salariați
 • majorare CFP - 16 salariați
 • spor handicap - 2 salariați

Ministerul Agriculturii are 624 de angajați.

 • spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare- 597 salariați
 • spor pentru fonduri europene - 599 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor- 66 salariați

Ministerul Economiei are 480 de angajați dintre care 209 primesc sporuri.

 • spor de condiții periculoase sau vătămătoare de muncă - 209 salariați
 • spor pentru munca cu fonduri europene - 18 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor sau doctor docent - 6 salariați

Ministerul Transporturilor are 446 de angajați dintre care toți primesc sporuri.

 • spor pentru condiții de muncă vătămătoare: 446 salariați
 • spor pentru munca cu fonduri europene: 103 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor: 11 salariați

Ministerul Mediului are 392 de angajați dintre care 386 primesc sporuri.

 • spor acordat pentru conditii vătămătoare - 386 salariați
 • spor pentru titlul stiintific de doctor - 30 salariați
 • indemnizatie de grad profesional silvic - 12 salarizați

Ministerul Justiției are un număr de 342 salariați

 • spor pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare - 309 salariați
 • spor pentru complexitatea muncii 152 salariați
 • spor pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate 38 salariați
 • spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică 169 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor sau doctor docent 22 salariați
 • spor pentru munca cu fonduri europene 44 salariați

Ministerul Muncii anunță ca are 337 de angajați care primesc sporuri

 • sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare - 337 salariați
 • spor pentru proiecte europene în funcție de activitățile lunare - 96 salariați
 • spor pentru titlu de doctor - 4 salariați
 • sporul pentru persoanele cu handicap - 5 salariați
 • indemnizații lunare în valută pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în străinătate - 3 salariați

Ministerul Sănătății are un număr total de 280 de angajați.

 • spor de condiții vătămătoare periculoase sau vătămătoare de muncă - 233 salariați
 • spor pentru complexitatea muncii 233 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor sau doctor docent 7 salariați

Ministerul Energiei are 272 de angajați

 • spor pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare este de 272 salariați
 • indemnizație pentru titlu științific de doctor este de 13 salariați
 • spor pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene este de 41

Ministerul face mențiunea că potrivit prevederilor art. I alin. (5) din OUG nr. 130/2021, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Ministerul Cercetării are 225 de angajați dintre care toți primesc sporuri.

 • spor pentru condiții vătămătoare - 225 salariați
 • spor pentru titlul de doctor - 18 salariați

Ministerul Culturii are potrivit răspunsului remis 145,5 angajați

 • spor de condiții periculoase sau vătămătoare de muncă - 138,5 salariați
 • spor pentru titlul științific de doctor sau doctor docent -7 salariați

Ministerul Sportului are 126 de angajați dintre care 122 primesc sporuri.

 • spor condiții vătămătoare de muncă -122 salariați
 • spor de risc si suprasolictare neuropsihică- 1 salariat
 • spor pentru titlu stiințific de doctor - 5 salariați

Ministerul Familiei are 90 de angajați dintre care tot atâția primesc sporuri. Ministerul face precizarea că prin Protocolul de predare-primire a posturilor personalului aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului încheiat între la data de 24.03.2022 între Ministerul Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, instituția a preluat de la Ministerul Sportului, începând cu data de 01.04.2022, posturile și personalul aferent domeniului tineret din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului și Sportului.

 • spor de condiții periculoase sau vătămătoare de muncă - 90 salariați