PNL va depune in Parlament o initiativa legislativa prin care CNATDCU sa analizeze in continuare lucrarile de doctorat in cazul scolilor doctorale neacreditate, a anuntat luni vicepresedintele partidului Raluca Turcan. Scolile doctorale acreditate isi pastreaza autonomia universitara.

Ecaterina Andronescu si Raluca TurcanFoto: Colaj / Sursa foto: Agerpres

"Se respecta intru-totul autonomia universitara pentru scolile doctorale acreditate", a spus Turcan, potrivit News.ro.

Ea a precizat ca, pentru scolile doctorale neacreditate, "Consiliul National de Atestare a Titlurilor (CNATDCU) va functiona in continuare ca instanta in care toate sesizarile de nerespectare a eticii profesionale sa poata fi inaintate Ministerului Educatiei Nationale".

"PNL isi expirma in continuare speranta ca vom obtine o majoritate parlamentara care sa priveasca in viitor pentru sistemul de educatie romanesc, sa nu mai fie politizat acest sistem si sa stea la baza unei Romanii prospere prin educatie", a mai afirmat Turcan.

Ce prevede proiectul - vezi aici documentul (si atasat):

  • "In cazul tezelor de doctorat elaborate de studenti inmatriculati in scoli doctorale autorizate din cadrul altor IOSUD comisia de doctorat este propusa de directorul scolii doctorale si aprobata de conducerea IOSUD. Comisia de doctorat este alcatuita din cel putin 5 membri: presedintele, ca reprezentant al IOSUD, si cel putin 4 referenti oficiali din tara sau din strainatate, specialisti in domeniul in care a fost elaborata teza de doctorat sau in domenii apropiate si din care cel putin doi isi desfasoara activitatea in afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor si au cel putin functia didactica de conferentiar universitar sau de cercetator stiintific gradul II ori au calitatea de conducator de doctorat, in tara sau in strainatate. Membrii comisiei nu pot proveni din IOSUD in cadrul caruia functioneaza scoala doctorala autorizata in care este inmatriculat studentul doctorand.
  • Fiecare IOSUD este obligata sa elaboreze un raport anual privind situatia tezelor de doctorat, pe care il prezinta Senatul universitar/Prezidiului Academiei Romane spre validare si il face public prin afisare pe site-ul IOSUD si pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
  • In cazul nerespectarii standardelor de calitate sau de etica profesionala, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice pe baza unor rapoarte externe de evaluare, intocmite, dupa caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etica si management universitar sau de Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, poate lua urmatoarele masuri, alternativ sau simultan:
  • a) retragerea calitatii de conducator de doctorat;
  • b) retragerea titlului de doctor in cazul in care acesta a fost acordat prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice;
  • c) retragerea acreditarii scolii doctorale, ceea ce implica retragerea dreptului scolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenti-doctoranzi.
  • In cazul scolilor doctorale acreditate sesizarile cu privire la nerespectarea standardelor de etica profesionala pentru titlul de doctor/atestatul de conducator de doctorat, acordate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice sau in baza hotararii Senatului universitar/Prezidiului Academiei Romane, sunt transmise comisiei de etica a IOSUD care efectueaza o cercetare prealabila si propune, dupa caz, sanctiuni privind retragerea titlului de doctor/atestatului de abilitare.
  • In cazul scolilor doctorale autorizate sesizarile cu privire la nerespectarea standardelor de etica profesionala pentru titlul de doctor/atestatul de conducator de doctorat, acordate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice sau in baza hotararii Senatului universitar/Prezidiului Academiei Romane, sunt transmise direct Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
  • Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice solicita CNATDCU confirmarea sau infirmarea propunerii comisiei de etica. In baza avizului conform al CNATDCU, Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice retrage prin ordin titlul de doctor/atestatul de abilitare, iar in baza ordinului, IOSUD anuleaza diploma."