Senatul a modificat lun in totalitate, in comisia de invatamant, ordonanta de guvern 4/2016 privind titlurile de doctor si plagiatele, iar aceasta a intrat pe ordinea de zi a sedintei de plen de marti, desi au trecut mai putin de 24 de ore. Pentru ca acest proiect sa intre pe ordinea de zi a fost nevoie de suplimentarea acesteia, intrucat raportul intocmit de comisie nu era redactat inca.

Ecaterina AndronescuFoto: Agerpres

Senatoarea Ecaterina Andronescu, care este presedintele comisiei de invatamant, a sustinut in plen modificarile aduse, desi reprezentantul ministerului educatiei a declarat in plen ca ministerul sustine ordonanta in forma data de guvern, fara a face insa alte precizari.

UPDATE Votul pe aceasta lege, care este organica, s-a amanat pe martea viitoare (a treia zi de Paste), din lipsa de cvorum (este necesara o prezenta de cel putin 82 de senatori pentru legi organice).

Ce s-a intamplat in plen marti:

Secretarul de stat in Miniserul Educatiei Andras Kiraly a luat cuvantul primul in plen, pentru a sustine pozitia guvernlui, si a afirmat sec: "Ministerul Eduucatiei sustine Ordonanta in forma adoptata de guvern". Se intelege de aici ca minsiterul nu este de acord cu toate modificarile aduse de senatorii din comisia de invatamant.

I s-a dat apoi cuvantul presedintelui comisiei de invatamant, fostul ministru al educatiei Ecaterina Andronescu.

"Atat comisia de la Camera cat si de la Senat a analizat-o cu foarte mare atentie si fara indoiala venim cu un raport pe care va rog sa dati un vot favorabil. Este vorba de regandirea putin a scolilor doctorale si doctoratelor in jurul carora s-au iscat multe disdcutii, ca si cand esenta acestor scoli ar fi doar derapajaul in care anumite persoane sau institutii pot ajunge la un moment dat. Noi va propunem o crestere a responsabilitatii universitatilor pentru ca ele sunt cele acre acorda (titlul de doctor - n.r.). Exigenta creste atat la nivelul universitatii cat si la nivel national CNADTCU, care devine instanta de apel," a spus in plen Andronescu.

Ulterior, Din partea PNL, in cadrul dezbaterilor din plen, a luat cuvantul senato

trebuie sa dam un vot favorabil deoerece acesta este doar un prim pas pt cresterea exigentei atunci cand vine vorba de doctorate.

Modificari - au taiat inclusiv articolul care facea obiectul OUG

Ce se schimba in privinta doctoratelor, acum, in urma acestor modificari operate de senatori: titlurile de doctor sunt acordate si retrase de universitati. Acum, titlul de doctor se va mai acorda prin ordin de ministru, ci printr-o hotarare a Senatului fiecarei universitati, iar retragerea acestui titlu se face tot de catre universitate. Se acorda astfel o autonomie mult crescuta universitatilor, asa cum de altfel ministrul Adrian Curaj intentiona in luna februarie, plan la care a renuntat ulterior.

Se observa ca prima modificare operata este chiar la textul OUG - se elimina primul articol al acesteia, care stipula:

La articolul unic punctul 1, articolul 146^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

"Art. 146^1. - Diploma de doctor inceteaza sa mai produca efecte juridice din momentul comunicarii dispozitiei de retragere a titlului."

Fata de toate modificarile aduse in Camera Deputatilor, cea mai importanta ar fi vizeaza articolul 158, alin. 4) din Legea Educatiei, si stipuleaza ca: "Evaluarea scolilor doctorale se va face de catre ARACIS (Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior) sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate".

In forma actuala, aflata in vigoare, Legea prevede ca evaluarea ARACIS se face "pe baza rapoartelor Consiliului National al Cercetarii Stiintifice referitoare la calitatea cercetarii si a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane".

La sedinta comisiei de invatamant, senatoarea Cristiana Anghel a afirmat, potrivit PressOne, cu privire la aceasta modificare: "Noi dam totul pe mana ARACIS".

PressOne a scris pe larg despre cele mai importante modificari operate luni la comisie, pe care le redam mai jos:

La art. 158, dupa alin (3), se introduce alin (3) indice 1, cu urmatorul cuprins:

In vederea profesionalizarii activitatilor privind organizarea studiilor universitare de doctorat si pentru a asigura schimbul de bune practici, institutiile coordonatoare de studii universitare de doctorat pot infiinta un Colegiu National Institutiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumit in continuare CNIOSUD.

Alineatul 7) se modifica astfel:

Scolile doctorale din cadrul IOSUD se organizeaza prin hotararea Senatului universitar/Prezidiul Academiei Romane pe discipline sau tematici disciplinare si interdisciplinare.

La art. 166, alin. 2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Calitatea de conducator de doctorat este acordata prin hotarare a Senatului universitar/Prezidiului Academiei Romane prin atestatul de abilitare, in conformitate cu standardele propuse de CNATDCU si aprobate prin ordin al ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel international. Standardele minimale propuse de CNATDCU pentru obtinerea atestatului de abilitare nu depind de functia didactica sau de gradul profesional si sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.

La articolul 168, dupa alineatul 4), se introduc doua noi alineate:

- La nivelul fiecarei institutii organizatoare de studii de doctorat, Senatul universitar aproba constituirea unor comisii, cu rol stiintific, care sa verifice respectarea procedurilor si a standardelor de calitate si etica profesionala pentru fiecare teza de doctorat.

- Comisiile prevazute la alin. anterior analizeaza in ce masura au fost respectate procedurile si standardele de calitate si etica profesionala pentru fiecare teza de doctorat in parte si elaboreaza un raport pe care il prezinta Senatului universitar.

La art. 168, alin 5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5) Daca studentul-doctorand a indeplinit toate cerintele prevazute in programul de cercetare stiintifica si aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea unuia dintre calificativele: "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfacator", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se inainteaza Senatului universitar, in vederea acordarii titlului de doctor.

La art. 168, dupa alin. 5) se introduc doua noi alineate, cu urmatorul cuprins:

-In cazul atribuirii calificativului "Nesatisfacator", comisia de doctorat precizeaza elementele de continut care urmeaza sa fie refacute sau completate in teza de doctorat si solicit o noua sustinere publica a tezei. A doua sustinere publica a tezei are loc in fata aceleiasi comisii de doctorat, ca si in cazul primei sustineri. In cazul in care si la a doua sustinere publica se obtine calificativul "Nesatisfacator", comisia de doctorat propune Senatului universitar neacordarea titlului de doctor si exmatricularea studentului-doctorand.

- Senatul universitar, in baza propunerii formulate de comisia de doctorat privind acordarea//neacordarea titlului de doctor si, dupa caz, a raportului comisiei prevazut la alineatul 4 indice 1), in urma propriilor evaluari, hotaraste acordarea sau neacordarea titlului de doctor. In baza hotararii Senatului universitar de acordare a titlului de doctor, rectorul elibereaza diploma de doctor.

Titlul de doctor se acorda, dupa caz, prin hotarare a Senatului universitar al IOSUD sau prin hotararea Prezidiului Academiei Romane.

Titularul unui titlu stiintific poate solicita dupa caz Ministerului Educatiei ori IOSUD care i-a acordat titlul de doctor renuntarea la titlul in cauza. In astfel de cazuri, Ministerul Educatiei ori IOSUD emite actul prin care ia act de renuntare la titlu, in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.

La art. 168, alineatul 7) indice 2, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Actul administrative constatator al titlului stiintific se anuleaza la data emiterii actului de revocare si produce consecinte doar pentru viitor.

La articolul 168, dupa alineatul 9) se introduce alineatul 10), cu urmatorul cuprins:

Fiecare IOSUD este obligata sa elaboreze un raport anual privind situatia tezelor de doctorat pe care il prezinta Senatului universitar spre validare si pe care il face public prin afisare pe site-ul IOSUD.

Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1) In cazul nerespectarii standardelor de etica profesionala, Ministerul Educatiei Nationale, in baza unor rapoarte externe de evaluare, intocmite de catre CNATDCU, CNCS, Consiliul de Etica si Management Universitar sau de catre Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii si Inovarii, poate lua masura retragerii acreditarii scolii doctorale, ceea ce implica retragerea dreptului scolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi student-doctoranzi.

2) Reacreditarea scolii doctorale se poate obtine dupa cel putin 5 ani de la pierderea acestei calitati, numai in urma reluarii procesului de acreditare, conform art. 158.

3) Sesizarile cu privire la nerespectarea standardelor de etica profesionala sunt transmise comisiei de etica a IOSUD care efectueaza o cercetare prealabila si propune, dupa caz, aplicarea sanctiunii privind retragerea titlului de doctor.

4) Propunerea comisiei de etica prevazuta la alin.3) se transmite MENCS.

5) MENCS solicita CNATDCU confirmarea sau infirmarea propunerii comisiei de etica.

6) In baza avizului conform al CNATDCU, ministrul educatiei retrage prin ordin titlul de doctor

7) In baza ordinului prevazut la alin. 6), IOSUD anuleaza diploma.

8) Cercetarea si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin 3) si 7) se pot realiza numai in baza legislatiei in vigoare la data acordarii titlului.

La art. 300, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) Sustinerea publica a tezei de abilitare in fata unei comisii de specialitate numite de catre Senatul universitar/Prezidiul Academiei Romane si formata din cel putin 3 persoane, care au calitatea de conducator de doctorat, in tara sau in strainatate.

La art. 300, alin 5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5) Atestatul de abilitare si acordare a calitatii de conducator de doctorat se realizeaza prin hotarare a Senatului universitar/Prezidiului Academiei Romane.

Art. 318 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sanctiunile care se pot aplica personalului didactic si de cercetare si personalului didactic si de cercetare auxiliar de catre comisia de etica universitara pentru incalcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduita in cercetarea stiintifica sunt urmatoarele:

a) Avertisment scris

b) Retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea regulilor de buna conduit

c) Retragerea titlului de doctor

d) Retragerea calitatii de conducator de doctorat

e) Diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare si control

f) Suspendarea, pe o perioada determinata de timp, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare ori a unei functii de conducere, de indrumare si control, ca membru in comisii de doctorat, de master sau de licenta

g) Destituirea din functia de conducere din institutia de invatamant superior

h) Interzicerea, pentru o perioada determinate, a accesului la finantarea din fonduri publice destinata cercetarii-dezvoltarii

i) Desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Art. 324 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Pentru abaterile de la buna conduita in cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul institutiilor de invatamant superior, constatate si dovedite, Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii stabileste aplicarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele sanctiuni:

a) Avertisment scris

b) Retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea regulilor de buna conduit

c) Abrogata

d) Abrogata

e) Retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea

f) Destituirea din functia de conducere din institutia de invatamant superior

g) Desfacerea disciplinara a contractului de munca

h) Interzicerea, pentru o perioada determinata, a accesului la finantarea din fonduri publice destinata cercetarii-dezvoltarii.