ElectricUP 2 este un program guvernamental destinat să susțină dezvoltarea durabilă prin încurajarea utilizării energiei verzi în rândul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și operatorilor din domeniul HoReCa.

ElectricUP 2: Tot ce trebuie să știi despre acest program de finanțareFoto: inosolar.ro

Programul oferă sprijin financiar semnificativ pentru implementarea sistemelor fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și hibrid plug-in.

ElectricUP 2 nu doar că sprijină tranziția către energie verde, dar contribuie și la reducerea costurilor energetice pentru afaceri, promovând în același timp responsabilitatea ecologică.

Programul stimulează, de asemenea, economia locală prin crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele electrice.

Compania inoSOLAR România continuă să-și întărească angajamentul pentru o Românie mai verde, accelerând tranziția țării către utilizarea energiei verzi prin participarea activă în programe guvernamentale.

După succesul înregistrat în cadrul programului Casa Verde 2023, unde a reușit să sprijine peste 1200 de beneficiari în implementarea soluțiilor de energie regenerabilă, inoSOLAR își propune să amplifice și mai mult activitatea sa, de data aceasta în sectorul IMM.

“Experiența în instalarea sistemelor fotovoltaice premium pentru IMM-uri și în cadrul ElectricUP 1 și pentru persoane fizice subliniază misiunea companiei de a contribui la o tranziție energetică eficientă și sustenabilă în România”, spune Ștefan Pastia, cofondator inoSOLAR, cu o experiență de aproximativ 15 ani în atragerea de fonduri europene pentru sectorul IMM.

Beneficiari Eligibili

Programul este deschis pentru IMM-uri din aproape toate sectoarele, cu excepția agriculturii, industriei alimentare și producției de băuturi alcoolice. De asemenea, sunt eligibili operatorii economici din domeniul HoReCa, cum ar fi hoteluri, restaurante și baruri, care pot beneficia de fonduri pentru a atrage clienții posesori de vehicule electrice.

Finanțarea Disponibilă

ElectricUP 2 permite accesul la fonduri nerambursabile de până la 150.000 de euro per beneficiar. Finanțarea acoperă până la 75% din costurile eligibile ale proiectului, restul de 25% fiind suportat de beneficiar.

Cheltuieli Eligibile

Cheltuielile eligibile includ achiziția și instalarea sistemelor fotovoltaice cu o putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, a stațiilor de încărcare auto, precum și a unui sistem de stocare a energiei produse - respectiv baterii - cu o capacitate de minim 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh), alături de achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire - pompe de căldură.

Alte cheltuieli eligibile sunt cele asociate cu consultanța, proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune.

De asemenea, programul suportă achiziția de echipamente adiționale, cum ar fi invertor/invertoare, echipamente de conectare, și contoare inteligente.

Condiții de Eligibilitate

Pentru a aplica, companiile trebuie să demonstreze că nu au datorii la bugetul de stat sau local, să dețină un contract de furnizare a energiei electrice cu cel puțin 12 luni consecutive facturate, și să nu se afle în proceduri legale precum insolvența sau lichidarea.

Este necesar și o analiză energetică care să evalueze consumurile de energie anterioare și estimate pentru o perioadă consecutivă de 12 luni.

Solicitantul de finanțare trebuie să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare și să aibă calitatea de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul.

Totodoată, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosarul de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte 300.000 euro.

Pentru mai multe informații, puteți completa formularul de preînscriere în program iar unul dintre colegii consultanți tehnici și consultanți experți fonduri europene din cadrul echipei inoSOLAR România, vă va contacta cu drag.

Inițiativa inoSOLAR România de participare la ElectricUP 2 reprezintă un pas important spre un viitor mai sustenabil și mai verde pentru România iar expertiza unuia dintre cofondatorii inoSOLAR, domnul Ștefan Pastia din ultimii 15 ani, în atragerea de fonduri europene, se concretizează într-un mix perfect privind elaborarea documentației conforme și eligibile respectiv structurarea unei soluții tehnice viabile tehnic și financiar pentru fiecare proiect.