Consiliul pentru Combaterea Discriminarii sustine ca “exista un tratament diferentiat in fata legii” intre persoanele care au abonamente telefonice si persoanele cu cartele prepay, avand in vedere ca primii sunt obligati sa ofere datele de identificare operatorilor, iar ceilalti nu. “Autoritatile statului nu dispun de instrumentele necesare identificarii si tragerii la raspundere legala a acelor detinatori de cartele prepay care utilizeaza serviciile de telefonie/date/internet cu rea-credinta, in scopul savarsirii de infractiuni grave. Situatia existenta intre cele doua categorii constituie o forma de discriminare”, anunta CNCD, intr-un punct de vedere care i-a fost solicitat de catre Asociatia pentru Implementarea Democratiei, condusa de Alexandru Cumpanasu.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a adoptat pe 14 ianuarie 2015, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenti la sedinta, un punct de vedere cu privire la colectarea de date pentru detinatorii de cartele prepay. Pozitia institutiei "cu privire la asigurarea unui regim juridic nediscriminatoriu intre utilizatorii de servicii de telecomunicatii abonati si utilizatorii de servicii cu plata in avans (prepay)" a fost ceruta pe 7 octombrie 2014, de catre Asociatia pentru Implementarea Democratiei, condusa de Alexandru Cumpanasu.

Csaba Asztalos, presedintele CNCD, a declarat pentru HotNews.ro ca intarzierea este cauzata de faptul ca "am solicitat pozitii de la toti prestatorii de telefonie mobila, de la ANCOM, iar raspunsurile au venit in acest interval de timp".

In punctul de vedere pe care l-a emis, CNCD constata ca "exista un tratament diferentiat in fata legii intre cele doua categorii: posesorii de abonamente telefonice/date/internet au obligatia de a oferi datele de identificare operatorilor, pe cand beneficiarii cartelelor prepay nu. Autoritatile statului nu dispun de instrumentele necesare identificarii si tragerii la raspundere legala a acelor detinatori de cartele prepay care utilizeaza serviciile de telefonie/date/internet cu rea-credinta, in scopul savarsirii de infractiuni grave. Situatia existenta intre cele doua categorii constituie o forma de discriminare". Punctul de vedere al institutiei are caracter consultativ.

Consiliul precizeaza ca "achieseaza in totalitate" la decizia Curtii Constitutionale din septembrie 214, care argumenteaza ca "din moment ce legiuitorul considera necesara retinerea si stocarea datelor, prin ea insasi doar aceasta operatiune nu contravine dreptului la viata intima, familiala si privata, ori secretul corespondentei. Nici Constitutia si nici jurisprudenta Curtii Constitutionale nu interzic stocarea preventiva, fara o ocazie anume a datelor de trafic si localizare, cu conditia insa ca accesul la aceste date si utilizarea lor sa fie insotite de garantii si sa respecte principiul proportionalitatii" (paragraful 32 fraza a doua din Decizia Curtii Constitutionale nr. 461/2014).

CNCD sustine ca "discriminarea, tratamentul diferentiat aplicat celor doua categorii de utilizatori de servicii de telefonie/date/internet din perspectiva posibilitatii legale de a trage la raspundere acei utilizatori care se folosesc de aceste servicii pentru a savarsi infractiuni grave, poate fi corectat de Parlament, prin adoptarea unei legi in conformitate cu Deciziile Curtii Constitutionale in domeniu (in special Decizia nr. 461 din 16 septembrie 2014)".

Argumentatia CNCD:

  • "Din punctul de vedere emis de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) reiese faptul ca proiectul de act normativ ce viza modificarea OUG nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea 140/2012, in sensul introducerii obligatiei de a identifica utilizatorii de cartele preplatite, a fost declarat neconstitutional la data de 16.09.2014 de CCR. De asemenea, ANCOM arata ca furnizorii de servicii de comunicatii sunt in posesia datelor de identificare ale persoanelor care au contract de servicii pe baza de abonament ca urmare a faptului ca, pentru furnizarea acestor servicii, intre acestia se incheie un contract, astfel cum rezulta din prevederile OUG nr. 111/2011, iar, in acest scop, potrivit dreptului comun, este nevoie de identificarea celor doua parti ale contractului. Rezulta ca identificarea persoanelor care utilizeaza servicii pe baza de abonament este o necesitate ce decurge atat din incheierea, cat si din executarea acestui tip particular de contract. Utilizatorii de cartele preplatite in schimb pot oricand sa renunte la cartela, fara nicio obligatie din partea lor, iar necesitatea reglementarii in scris a anumitor aspecte ale relatiei contractuale nu apare in cazul acestora. Prin urmare, rezulta ca identificarea acestora din urma nu este necesara pentru aceleasi motive pentru care sunt retinute datele in cazul abonamentelor, avand in vedere ca situatiile in care se afla cele doua categorii de abonati nu sunt similare/identice".
  • "Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sustine ca a avizat negativ mai multe propuneri legislative si proiecte de acte normative referitoare la impunerea in sarcina furnizorilor de servicii de telefonie si comunicatii electronice neplatite a obligatiei de a-si identifica clientii, persoane fizice sau juridice, la momentul achizitionarii unor astfel de servicii. La analiza textelor supuse atentiei Autoritatii nationale de supraveghere s-a constatat ca sunt aduse grave atingeri vietii private a persoanelor fizice, acestea fiind in contradictie cu principiile statuate de Conventia Consiliului Europei 108/1981 si directivele in domeniu. Sigur, potrivit art. 53 din Constitutia Romaniei, exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune pentru apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor, desfasurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. In plus, se arata ca la nivelul Uniunii Europene nu exista o legislatie unitara pe acest subiect al identificarii utilizatorilor de servicii de tip prepay sau de cartele preplatibile."
  • "De asemenea, companiile de telefonie mobila din Romania, respectiv Vodafone Romania, Telekom Romania, apreciaza ca nu ne aflam intr-o situatie discriminatorie, intrucat cele doua categorii de beneficiari nu sunt in situatie similara".
  • "Colegiul director este chemat sa se pronunte asupra existentei unui tratament diferentiat in fata legii intre persoanele care sunt detinatorii unui abonament de servicii telefonice/date/internet si acele persoane care dispun de cartele prepay, in privinta retinerii de date personale, respectiv de identificare a acestora."
  • "Analizand punctele de vedere depuse la dosar, Colegiul director constata ca din perspectiva raportului contractual dintre furnizorul de servicii de telefonie mobila/date/internet, persoana detinatoare a unui abonament se afla intr-o situatie diferita fata de acele persoane care achizitioneaza cartele prepay. Prima categorie de persoane opteaza pentru plata serviciilor ulterior prestarii acestora, pe cand cea de-a doua categorie plateste in avans un serviciu determinat."
  • "Totusi, raportat la obiectul punctului de vedere solicitat, Colegiul director constata ca cele doua categorii de persoane sunt in situatie comparabila. Astfel, indiferent de modalitatea de achizitionare a serviciilor de telefonie mobila/date/internet, (atat persoanele care sunt posesoare ale unui abonament, cat si cele posesoare ale cartelelor prepay) toti consumatorii au obligatia sa utilizeze aceste servicii cu buna-credinta, in scopuri legale, fara a se folosi de aceste instrumente de comunicare in savarsirea de infractiuni."
  • "Din aceasta perspectiva, exista un tratament diferentiat in fata legii intre cele doua categorii: posesorii de abonamente telefonice/date/internet au obligatia de a oferi datele de identificare operatorilor, pe cand beneficiarii cartelelor prepay nu. Autoritatile statului nu dispun de instrumentele necesare identificarii si tragerii la raspundere legala a acelor detinatori de cartele prepay care utilizeaza serviciile de telefonie/date/internet cu rea-credinta, in scopul savarsirii de infractiuni grave. Situatia existenta intre cele doua categorii constituie o forma de discriminare."

Citeste si: