​Inscrierea in clasa pregatitoare si clasa I incepe pe 2 aprilie. Vezi proiectul Metodologiei de inscriere in invatamantul primar in anul scolar 2013-2014

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Duminică, 17 martie 2013, 3:10 Actualitate | Esenţial


Anul acesta, copiii vor fi inscrisi la clasa pregatitoare in doua etape, fata de patru anul trecut: prima - parintii pot opta atat pentru scolile de circumscriptie, cat si pentru celelalte scoli, a doua etapa - copiii pot fi inscrisi doar la scolile cu locuri ramase libere. Inscrierile incep pe 2 aprilie. Pentru cei care se inscriu la scolile din afara circumscriptiei, se aplica intai criteriile generale (grad de handicap, orfan, existenta unui frate inmatriculat la acea scoala), apoi criteriile specifice stabilite de scoala.

Prevederile fac parte din proiectul de Metodologie pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2013 - 2014, lansat sambata 16 martie de catre Ministerul Educatiei Nationale in dezbatere publica. 
 • Scolile cu predare in limba minoritatilor pot introduce test de limba
 • Parintele va putea sa refuze din start scoala de circumscriptie, insa in cazul in care copilul sau va ramane neinscris - repartitia acestuia va fi facuta de aplicatia informatica
 • In cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, parintii vor completa, in ordinea descrescatoare a preferintelor, maximum trei optiuni pentru unitati de invatamant la care mai exista locuri disponibile.
 •  Inscrierea copiilor in unitatile de invatamant particular se face in prima etapa de inscriere.
 • Copiii care implinesc 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, vor fi inmatriculati in clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
 • Si copiii care implinesc 7 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013 se vor putea inscrie in clasa I, dupa evaluarea dezvoltarii psihosomatice care atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

Ministerul Educatiei precizeaza ca pana la aprobarea Metodologiei prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale, documentul poate suferi modificari, ca urmare a procesului de dezbatere publica. "Reprezentantii ministerului vor tine cont de opiniile primite la adresa www.edu.ro, la sectiunea Inscrierea in invatamantul primar 2013, pana la data de 24 martie. Acolo unde va fi cazul, unele dintre observatiile semnalate vor putea deveni prevederi integrate in documentul final", informeaza Ministerul prin comunicatul de presa.

Ce prevede metodologia 

Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv au obligatia sa isi inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare. La solicitarea parintilor, in clasa pregatitoare se pot inscrie si copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. "Orice alta situatie va fi rezolvata de catre inspectoratele scolare, in interesul educational al elevului si in conformitate cu cadrul legal", informeaza Ministerul Educatiei.

Proiectul de metodologie prevede si cine se poate inscrie direct in clasa I:
- copiii care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi inscrisi, la cerere, in clasa I, chiar daca nu au parcurs, anterior, clasa pregatitoare.

- la solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 7 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea Centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE), in perioada prevazuta de calendarul inscrierii in clasa pregatitoare (02 - 19 aprilie 2013).

Parintii copiilor vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere tip in care solicita evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copilului. In situatia in care comisia judeteana/a municipiului Bucuresti decide organizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor si in alte zone ale judetului/municipiului Bucuresti, depunerea cererilor se poate face si la sediul unitatilor/institutiilor in care se va realiza evaluarea.

Perioada de desfasurare a evaluarii dezvoltarii psihosomatice, precum si adresele unitatilor/institutiilor la care se desfasoara evaluarea sunt stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti si sunt afisate la toate unitatile de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB. Activitatea de evaluare a dezvoltarii psihosomatice va fi planificata in intervalul orar 8-20, astfel incat programul de desfasurare sa sprijine accesul parintilor la serviciile de evaluare.

La incheierea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a fiecarui copil, rezultatul evaluarii este comunicat, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

In clasa pregatitoare din invatamantul special sunt inscrisi copii cu cerinte educationale speciale, care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar. La solicitarea scrisa a parintilor, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar.

Alegerea scolii la care va fi inscris copilul

Toti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare, la scoala de circumscriptie, vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant solicitata. Pe locurile libere, se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza, copiii care provin din alte circumscriptii scolare, inclusiv din alte localitati, in conformitate cu solicitarile parintilor si cu prevederile prezentei metodologii.

Numarul locurilor libere la clasa pregatitoare este stabilit ca diferenta dintre numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare si numarul de copii din circumscriptie care trebuie inscrisi la acel nivel de clasa. De exemplu, daca in circumscriptia scolara a unei unitati de invatamant exista 40 de copii care trebuie inscrisi la clasa pregatitoare, atunci scoala primeste prin planul de scolarizare 2 clase pregatitoare (50 de locuri). Ca urmare, numarul de locuri libere este de 10 la clasa pregatitoare (50-40).

In situatia in care, intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale si specifice, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele:

a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;

c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant respectiva.

In cazul in care numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei dintre criterii, apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii si, in final, copiii care indeplinesc doar unul dintre criteriile mentionate.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare scoala si se aplica daca intr-o scoala numarul cererilor de inscriere de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere. De asemenea, criteriile specifice se aplica dupa criteriile generale. Pentru criteriile specifice stabilite vor fi indicate documentele doveditoare pe care parintele trebuie sa le depuna in momentul solicitarii inscrierii.

Prin exceptie de la prevederile referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare, in cazul in care unitatile de invatamant cu predare in limba unei minoritati nationale au stabilit printre criteriile specifice de departajare criteriul de cunoastere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat inaintea criteriilor generale de departajare.

Criteriile specifice nu pot include existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale pentru inscrierea in clasa pregatitoare, sau orice alte proceduri care nu respecta spiritul si litera prezentei metodologii.

In cazul in care la o unitate de invatamant, pe ultimul loc liber, este inmatriculat un copil din alta circumscriptie scolara, fratele sau geaman/sora sa geamana va fi admis/admisa la aceeasi unitate de invatamant, peste numarul de locuri alocat.


Procedura de inscriere in clasa pregatitoare

Cererea-tip de inscriere in clasa pregatitoare se poate completa online sau la secretariatul unitatii de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului. Completarea cererii-tip de inscriere se face, in perioada prevazuta de calendarul inscrierii, prin introducerea in aplicatia informatica a datelor furnizate de parinte (02 - 22 aprilie 2013: prima etapa si 8-17 mai: a doua etapa).

Validarea cererii-tip de inscriere este obligatorie si se face la scoala la care parintele doreste inscrierea, in prezenta parintelui si a cel putin unui membru din comisia de inscriere, conform programarii realizate de catre unitatea de invatamant, zilnic, in intervalul orar 08-20 (luni-vineri), respectiv 08-13 (sambata). Validarea cererii-tip de inscriere consta in compararea datelor introduse in aplicatia informatica cu documentele depuse de catre parinte, tiparirea, verificarea si semnarea de catre parinte a fisei tiparite. Scolile vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonica a parintilor pentru completarea si/sau validarea cererilor-tip de inscriere.

In situatia in care cererea-tip de inscriere se completeaza la sediul unitatii de invatamant la care se doreste inmatricularea copilului, completarea datelor in aplicatia informatica se face in prezenta parintelui, de catre un membru al comisiei de inscriere din scoala. In acest caz, imediat dupa completarea cererii-tip de inscriere se realizeaza validarea acesteia. Comisiile de inscriere din fiecare unitate de invatamant vor asigura imprimarea unui numar de cereri-tip de inscriere, care sa fie completate manual de parinti, in situatia in care completarea cererilor-tip de inscriere nu se poate face direct in aplicatia informatica, din motive obiective, cum ar fi intreruperea alimentarii cu energie electrica, imposibilitatea temporara a conectarii la internet.

Actele de care ai nevoie la inscriere

Parintele depune, in momentul completarii cererii - tip de inscriere la unitatea de invatamant, sau, dupa caz, in momentul validarii acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de nastere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de catre secretariatul unitatii de invatamant, pe baza documentelor originale.

In cazul in care cererea-tip de inscriere este completata pentru un copil care implineste varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013 inclusiv, parintele depune si o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunica rezultatul pozitiv al evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului.

In cazul in care solicita inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe langa documentele mentionate mai sus, parintii depun si documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare.

In cazul in care solicita inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, parintele va mentiona in cererea-tip de inscriere daca este de acord cu inscrierea copilului, la scoala de circumscriptie, in situatia in care acesta nu va fi admis la scoala solicitata, din lipsa de locuri libere.

In momentul prezentarii la unitatea de invatamant pentru completarea cererii-tip de inscriere, parintii vor fi informati ca aplicatia informatica nu permite inscrierea copilului la mai multe unitati de invatamant. In cazul in care aplicatia informatica semnaleaza ca pentru copilul respectiv a mai fost depusa o cerere de inscriere la alta unitate de invatamant, inscrisa in baza de date, intrucat a fost validata, dosarul de inscriere nu va mai fi acceptat si ramane valabila optiunea deja asumata pentru alta unitate de invatamant.

Dupa incheierea perioadei de completare si validare a cererilor-tip de inscriere, cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare se face in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) Prima etapa, in care repartizarea copiilor se face pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, folosind aplicatia informatica si pe baza deciziilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, luate in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscriptii scolare.

b) A doua etapa, in care este asigurata inscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapa sau nu au fost distribuiti, din diferite motive.

In situatii exceptionale, inainte de desfasurarea primei etape de inscriere, consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare pot ajusta planul de scolarizare pentru a asigura accesul la educatie al tuturor copiilor care trebuie sa isi faca debutul scolar in anul 2013-2014.

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

In prima etapa, procesarea cererilor-tip de inscriere se desfasoara la comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar, cu ajutorul aplicatiei informatice, si la nivelul scolilor, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti.

Procesarea cererilor-tip de inscriere se face in ordine, respectand urmatoarele prioritati:

a) in prima faza: sunt admisi la scoala de circumscriptie copiii ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere. Repartizarea acestora conform solicitarii din cererea-tip de inscriere se realizeaza cu ajutorul aplicatiei informatice;

b) in a doua faza: se proceseaza cererile parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizeaza la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant;


c)
in a treia faza: sunt admisi la scoala de circumscriptie copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost inmatriculati, din lipsa de locuri. Repartizarea acestora conform solicitarii din cererea-tip se realizeaza cu ajutorul aplicatiei informatice. 

In a treia faza de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, se proceseaza cererile parintilor care initial au solicitat inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi, din lipsa de locuri si au optat in cererea-tip de inscriere pentru intoarcerea la scoala de circumscriptie. Avand in vedere ca locurile acestor copii au fost rezervate la scoala de circumscriptie pana la aceasta faza, toti copiii din circumscriptia scolara ai caror parinti au optat in cererea-tip de inscriere pentru intoarcerea la scoala de circumscriptie vor fi inmatriculati conform optiunii.

La incheierea primei etape de inscriere, aplicatia informatica stabileste numarul de locuri disponibile de la fiecare scoala. La incheierea primei etape de inscriere, se considera locuri disponibile, pe langa locurile ramase neocupate dupa a doua faza de repartizare, si locurile copiilor din circumscriptia scolara respectiva care au fost inmatriculati la o alta scoala, in faza a doua de inscriere, sau care nu s-au inscris in nicio unitate de invatamant in aceasta etapa.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

Parintii copiilor, care nu au fost cuprinsi intr-o unitate de invatamant in prima etapa de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapa, completeaza o noua cerere-tip de inscriere in doua etapa, pe locurile disponibile.

Cererile-tip de inscriere pot fi completate doar pentru scolile pentru care exista locuri disponibile. Unitatile de invatamant care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de inscriere in invatamantul primar in etapa a doua, iar optiunile online pentru aceste unitati de invatamant vor fi respinse de aplicatia informatica.

In cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, parintii vor completa, in ordinea descrescatoare a preferintelor, maximum trei optiuni pentru unitati de invatamant la care mai exista locuri disponibile.

Parintii depun cererea-tip de inscriere in invatamantul primar online sau la secretariatul scolii aflate pe prima pozitie din cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua. Dupa incheierea perioadei de completare si validare a cererilor-tip de inscriere, scolile analizeaza si solutioneaza cererile parintilor, aplicand o procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.

La incheierea acestor operatii, se afiseaza lista candidatilor inmatriculati la fiecare unitate de invatamant.

In situatia in care mai exista copii care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant, inspectoratul scolar centralizeaza si solutioneaza cererile parintilor acestor copii.

In situatii exceptionale, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide repartizarea copiilor in clase, cu depasirea numarului maxim de elevi prevazut de lege, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scolile cu predare in limba unei minoritati nationale

La stabilirea planurilor de scolarizare, Inspectoratele Scolare Judetene vor lua toate masurile pentru a asigura dreptul la educatie in limba materna al tuturor copiilor, alocand unitatilor de invatamant/sectiilor cu predare in limba respectiva un numar de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc sa studieze in limba materna respectiva. Aceste prevederi se aplica pentru asigurarea dreptului copiilor apartinand minoritatilor nationale de a studia in limba materna, conform legii.

In localitatile in care majoritatea unitatilor de invatamant sunt cu predare in limba romana si exista unitati de invatamant/sectii cu predare in limba unei minoritati nationale, comisiile judetene si a municipiului Bucuresti vor lua toate masurile pentru a asigura accesul oricarui copil din localitate la studiul in limba materna, prin stabilirea de circumscriptii scolare specifice pentru copiii care au ca limba materna limba respectiva.

Daca in localitatile in care majoritatea scolilor sunt cu predare in limba romana exista un numar mic de unitati de invatamant cu predare in limba unei minoritati, atunci inspectoratele scolare respective pot decide sa nu aloce circumscriptii scolare pentru aceste unitati de invatamant. In acest caz, parintii copiilor care au ca limba materna limba minoritatii respective pot solicita inscrierea la oricare din unitatile de invatamant cu predare in limba respectiva.

Pentru unitatile de invatamant cu predare in limba unei minoritati nationale din localitatile mentionate mai sus, inscrierea copiilor apartinand minoritatii nationale respective se face in prima etapa de inscriere, aplicand criteriile generale si criteriile specifice de departajare elaborate de fiecare unitate de invatamant.

Prin exceptie de la prevederile referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare, in cazul in care unitatile de invatamant cu predare in limba unei minoritati nationale au stabilit printre criteriile specifice de departajare criteriul de cunoastere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat inaintea criteriilor generale de departajare.

In localitatile in care functioneaza unitati de invatamant teologic/ confesional care scolarizeaza nivelul de invatamant primar, inspectoratele scolare decid daca acestor unitati li se aloca sau nu circumscriptie scolara.  

Inscrierea in clasa I a copiilor care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv

Copiii care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, vor fi inmatriculati in clasele I deja existente, pe locurile disponibile. Locurile disponibile la clasa I, pentru inscrierea copiilor care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) daca numarul de elevi existenti in clasa in anul scolar 2012-2013 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu exista locuri disponibile in clasa;

b) daca numarul de elevi existenti in clasa in anul scolar 2012-2013 este mai mic decat 25, atunci numarul de locuri disponibile se calculeaza ca diferenta intre 25 si numarul de elevi existenti in clasa in anul scolar 2012-2013. 

In cazul in care exista solicitari de inscriere in clasa I a copiilor care implinesc 7 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inspectoratele scolare/unitatile de invatamant vor consilia parintii privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al elevului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in situatia in care evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi inscrisi in clasa pregatitoare. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat. 

Inscrierea in clasa I a copiilor care indeplinesc conditiile de mai sus se face in perioada prevazuta in calendarul inscrierii pentru aceasta categorie de copii. Depunerea solicitarilor de inscriere in clasa I a acestor copii se face direct la unitatea de invatamant, neexistand posibilitatea completarii online. 

Copiii care indeplinesc conditiile de mai sus, ai caror parinti solicita inscrierea in clasa I, la scoala de circumscriptie, vor fi inscrisi la unitatea de invatamant solicitata, in urma unei solicitari scrise depuse de parinte la unitatea de invatamant, in perioada prevazuta in calendarul inscrierii pentru aceasta categorie de copii.

Inscrierea in clasa I a copiilor ai caror parinti solicita inscrierea in alta scoala decat scoala de circumscriptie se face conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile, in perioada prevazuta in calendarul inscrierii pentru aceasta categorie de copii. 

In situatii exceptionale, in functie de numarul solicitarilor pentru inscrierea direct in clasa I a copiilor, consiliul de administratie al inspectoratului scolar poate aproba depasirea efectivului maxim de 25 de elevi la clasa, pentru a asigura cuprinderea in clasa I a tuturor copiilor. 

In situatii exceptionale, inspectoratele scolare pot solicita MEN infiintarea unor noi clase I, in cazul in care numarul solicitarilor depuse de parintii copiilor care indeplinesc conditiile de mai sus justifica acest lucru. Infiintarea acestor clase se va face doar daca in acele unitati de invatamant exista sali de clasa disponibile, in care procesul de invatamant poate fi organizat in mod corespunzator. 

In situatia in care capacitatea unei unitati de invatamant nu permite cuprinderea in clasa I a tuturor copiilor din circumscriptia scolara, inspectoratele scolare pot decide reconfigurarea circumscriptiilor scolare astfel incat sa asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa I. 

Informatiile cu privire la locurile disponibile la clasa I, pentru inscrierea copiilor care indeplinesc conditiile, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, sunt puse la dispozitia parintilor de catre unitatile de invatamant, prin afisare la sediul unitatii de invatamant si pe site-ul acesteia, in cazul in care unitatea are site propriu. Informatiile sunt puse la dispozitia parintilor si prin publicarea pe site-ul inspectoratului scolar.

Inscrierea in invatamantul particular

Inspectoratele Scolare Judetene le cer unitatilor de invatamant particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregatitoare. Pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor care isi fac debutul scolar in anul scolar 2013-2014 intr-o unitate de invatamant, la solicitarea unitatilor de invatamant particular autorizate sau acreditate, Inspectoratele Scolare Judetene includ oferta unitatilor de invatamant particulare in aplicatia informatica utilizata pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si o comunica scolilor din invatamantul de stat.

Fiecare unitate de invatamant are obligatia de a oferi, la solicitarea parintilor, inclusiv informatii referitoare la unitatile de invatamant particular autorizate sau acreditate, care au in oferta clase pregatitoare.

Inscrierea copiilor in unitatile de invatamant particular, care au solicitat includerea ofertei lor de scolarizare in aplicatia informatica utilizata pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, se face prin completarea si validarea cererii-tip de inscriere si respectarea procedurilor prevazute in metodologie. Inscrierea copiilor in unitatile de invatamant particular se face in prima etapa de inscriere.

In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invatamant particular solicitata de parinte, acesta poate fi inscris la scoala de circumscriptie, daca parintele a bifat optiunea de intoarcere la scoala de circumscriptie sau, in caz contrar, participa la a doua etapa de inscriere.

In cazul in care parintele doreste inscrierea la o unitate de invatamant particular, care nu a dorit includerea ofertei sale de scolarizare in aplicatia informatica, inscrierea se face de catre parinte direct la unitatea de invatamant, conform procedurilor stabilite de aceasta. 

Inscrierea in invatamantul special 

Copiii cu cerinte educationale speciale pot fi inscrisi in scolile de masa, conform acestei metodologii. In situatiile in care orientarea scolara impune inscrierea in invatamantul special, parintii se adreseaza scolii de circumscriptie, de la care vor primi informatiile necesare pentru inscrierea in invatamantul special. 

Inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale in invatamantul special se face direct la scoala speciala, cu documentele prevazute de prezenta metodologie, la care se adauga documentul care atesta orientarea catre scoala speciala. Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant special completeaza cererile-tip de inscriere direct in aplicatia informatica. 

Dupa completare, cererea-tip de inscriere este tiparita, verificata si semnata de parinte. Toti copiii care au orientarea scolara pentru invatamantul special vor fi inmatriculati conform solicitarii. 

Dispozitii finale ale metodologiei 

Prezentarea de inscrisuri false, la inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I, se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda. Persoanele vinovate de transcrierea eronata a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz. 

Se interzice unitatilor de invatamant de stat sa instituie taxe sau sa solicite parintilor alte foloase, pentru a realiza inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I. Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la parintii care solicita inscrierea in invatamantul primar. 

Scolile cu program integrat de arta si sportiv care, potrivit reglementarilor in vigoare, pot organiza programul integrat incepand cu invatamantul primar, pot scolariza elevi in invatamantul de arta si sportiv incepand cu clasa I. Inscrierea copiilor in clasa I cu program integrat de arta si sportiv se face in conformitate cu prevederile legii si ale metodologiilor in vigoare.


Proiectul integral al Metodologiei

Clasa pregatitoare. Proiect Metodologie Inscriere Invatamant Primar 2013 Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

11061 vizualizari

 • 0 (0 voturi)    
  trei in unu (Duminică, 17 martie 2013, 12:54)

  ravyre [utilizator]

  Oare e in regula ca un invatator
  sa aiba intr-o clasa
  elevi de clasa pregatitoare,
  elevi de clasa I si
  elevi de clasa a III-a ???

  Asa se aude c-ar fi la o scoala din Mehedinti!
 • +1 (1 vot)    
  iar a mintit dottore (Duminică, 17 martie 2013, 15:16)

  nash pandelica [utilizator]

  inca o minciuna la dosar.
  pai nu zice el cum ca este o eroare ca acea clasa zero sa fie la scoala, ca, categoric, numai la gradinita ii este locul ?
  lucru intarit de difuzoarea sa, caterinca aburescu zisa abramburica ?

  iar s'a schimbat modificarea ?

  n'ar di exclus sa'l puna pe funeriu ministrul educatiei.
  ba, ar fi prima sa fapta cu cap.:))
  • 0 (0 voturi)    
   bataia de joc continua (Luni, 18 martie 2013, 6:24)

   Ella22 [utilizator] i-a raspuns lui nash pandelica

   Dar despre cadrele didactice nu ne spun nimic? Ii inghesuie pe toti in scoli, dar nu au cadre didactice, iar titularii claselor a IVa, se inghesuie sa ia pregatitoarea pentru ca doar acolo se cotizeaza la greu, au inca din ianuarie liste neoficiale de inscrisi.
   • 0 (0 voturi)    
    cadre didactice? care? (Luni, 18 martie 2013, 10:51)

    frum [utilizator] i-a raspuns lui Ella22

    Intradevar, nu au cadre didactice!
    Dar la noi la scoala titularii claselor a IVa vor lua clasa I si clasa pregatitoare e in aer. Din cele 4 cadre didactice de clasa pregatitoare (in prezent) niciuna nu e titulara si nici una nu ramane in continuare, prin urmare am fost informati ca posturile sunt scoase la concurs... oare ce se va intampla cu copiii nostri?
 • 0 (0 voturi)    
  Din ce vad anul acesta e mai rau! (Luni, 18 martie 2013, 13:05)

  abisala [utilizator]

  Procedura pare mult mai inflexibila, si mult mai supusa arbitrariului (spagii). Cireasa de pe tort este faza a doua. So, copiii vor fi redistribuiti automat de catre minister in functie de locurile disponibile si de catre optiunile parintilor. Gen redistribuirea de la liceu? waw...


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by