​Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis să suspende activitatea didactică față în față la Școala gimnazială nr. 20, din sectorul 3 al Capitalei, pentru o perioadă de 14 zile, la cererea unității de învățământ, potrivit Mediafax.

HotNews.roFoto: Hotnews

„În baza adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 4555/08.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 6263/09.03.2021 prin care s-a înaintat spre aprobare solicitarea Școlii gimnaziale nr. 20 de suspendare a activităților ce presupun prezența fizică și continuarea în online a cursurilor în unitatea de învățământ, purtând avizul ISMB, a hotărât ca începând cu data de 09.03.2021 să se suspende activitatea didactică ce presupune prezența fizică, la nivelul unității de învățământ Școala gimnazială nr. 20 situată în București, str. Prevederii nr. 19, sector 3, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 22.03.3021 inclusiv”, anunță Prefectura Capitalei, după ședința extraordinară a CMBSU.

Potrivit sursei citate, pe perioada suspendării, procesul de învățământ la această unitate se va desfășura în sistem online.

„Directorul unității de învățământ menționate va asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate”, menționează comunicatul de presă.

Când se suspendă cursurile unei școli, potrivit ordinului comun al ministerelor Educației și Sănătății:

ART. 9

(1) Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/ conexe se dispune în următoarele situații:

a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă.

b) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților acestuia. Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSP/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.

c) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal, se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă.

Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/ instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020. (2) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune carantinare acelor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ nedidactic/ auxiliar.

(3) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/ Comitetului Municipiului Bucureşti, la propunerea conducerii unității de învățământ/ instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.