Ministerul Educației vine cu precizări după ce primarii au cerut ca banii pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevi, să fie asigurați de la bugetul de stat, nu local. Ministerul susține că proiectul de hotărâre privind majorarea valorii minime a burselor la 100 lei a fost discutat cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale din România. Prin acest proiect, ministerul își propune să elimine discrepanțele, pentru că în unele localități bursele primite de elevi sunt de doar 8 lei, iar în alte localități se ajunge și la 1.000 lei.

Ministerul EducatieiFoto: edu.ro

Precizări ale Ministerului Educației:

  • în luna ianuarie 2019, ca urmare a adoptării Legii nr. 38/17.01.2019, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 53/21.01.2019, care prevede, în completarea art. 82 (1),necesitatea stabilirii, prin Hotărâre a Guvernului, a unui cuantum minim pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, Ministerul Educației Naționale a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru ducerea la îndeplinire a acestor prevederi;
  • potrivit vechilor prevederi legale, art. 82 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale (LEN) nr. 1/2011,cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şinumărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  • în conformitate cu noile prevederi legale ale LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 82 ,cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă se stabilește, anual, prin Hotărâre a Guvernului. Stabilirea cuantumului și a numărului acestora se face, ca până acum, potrivit art. 82 alin. (2) din LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritățile locale;
  • actorii de decizie din Ministerul Educației Naționale au organizat consultări, în perioada ianuarie-aprilie 2019, cu factori de decizie din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din Ministerul Finanțelor Publice și cu reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale din România, pentru a decide cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă, în vederea elaborării proiectului de act normativ;
  • în prealabil, Ministerul Educației Naționale a solicitat o situație a numărului de burse acordate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv cuantumul pentru fiecare categorie de bursă. În urma unei analize a datelor prezentate în situația centralizatoare, au fost constatate discrepanțe între sumele alocate burselor/fiecare categorie de bursă/ județ/unitate administrativ-teritorială, fiind acordate burse de la 8 lei până la 1.000 de lei;
  • în vederea asigurării echității în sistemul de învățământ/egalității de șanse la educație pentru toți copiii, inclusiv pentru cei proveniți din categorii sociale și economice dezavantajate, luând în considerare o medie a burselor acordate la nivelul țării, precum și execuția bugetară pentru aceste cheltuieli în anul trecut, s-a decis, împreună cu cei prezenți la consultări, să se propună ca începând cu anul școlar 2019-2020, bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social să fie acorde într-un cuantum de minimum 100 de lei.

Citește și:

MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!