​Admiterea la facultate începe în data de 11 iulie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Calendarul admiterii se întinde până pe 29 iulie 2018 și cuprinde înscrierea la examenul de admitere la facultate, probele de concurs, afişarea rezultatelor, contestațiile și redistribuirea locurilor disponibile. Vezi mai jos care sunt facultățile de la Universitatea Babeș-Bolyai unde se dă examen de admitere, precum și calendarul de admitere la diverse specializări.

Universitatea Babes-Bolyai Foto: ubbcluj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță că are două specializări noi, în anul universitar 2018-2019: Specializarea Management şi audit de mediu la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, și Specializarea Studii de securitate (învăţământ la distanţă) la Facultatea de Istorie şi Filosofie.

1. Admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Matematică au de ales între următoarele trei specializări:

 • Specializarea Matematică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Matematică Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară sau engleză
 • Specializarea Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană sau engleză

Examen de admitere

11-14 iulie 2018Înscrierile

15 iulie 2018, ȋncepând cu ora 9.00 Examen scris cu durata 3 ore, din tematica de Matematică/Informatică anunțată pe site-ul facultății

Vezi aici Modele noi de subiecte de Matematică și Informatică pentru admiterea la facultate UBB 2018

17 iulie 2018Afişarea rezultatelor

18 iulie 2018, ȋntre orele 9.00-12.00 Depunerea contestaţiilor

18 iulie 2018Afişarea rezultatelor examenului de admitere

Detalii despre Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2018

2. Admitere la Facultatea de Fizică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Fizică au de ales între următoarele patru specializări:

 • Specializarea Fizică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Fizică Medicală (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Fizică Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Fizică Tehnologică (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Examen de admitere

Candidații vor susține un examen scris de tip test grilă, iar media de admitere este formată din notă Bacalaureat (50%) și nota de la examenul scris de admitere la facultate (50%). În ceea ce privește nota de la Bac, candidații pot să prezinte, la alegere, media generală de bacalaureat sau nota de la disciplina Fizică sau Matematică.

16- 20 iulie Înscrierea candidaților

23 iulie, ora 10:00Examen tip grilă

23 iulie, dupa ora 16:00Afișarea rezultatelor testului grilă

24 iulie, 8:00-12:00 Contestații

24 iulie, după ora 14:00Afișarea rezultatelor după contestații

25-26 iulie Confirmări, redistribuiri locuri

27 iulieAfișarea rezultatelor finale

Detalii aici despre admiterea la Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai

3. Admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Inginerie Biochimică, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ştiinţa și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Substanţelor Anorganice și Protecţia Mediului, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Chimia și Ingineria Substanţelor Organice, Petrochimie și Carbochimie, (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Chimie, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Examen de admitere

Candidații vor susține un examen scris de tip test grilă (cu durata de 1 oră şi 30 de minute), la alegere din: Chimie anorganică, Chimie organică sau Matematică - Algebră. Vezi aici tematica de examen și modele de subiecte pentru admiterea 2018

Admiterea la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică se realizează pe baza testului grilă (20%) și a mediei de la bacalaureat (80%).

11-14; 16-18 iulieÎnscrierea candidaţilor

20 iulieTest admitere

Afişarea rezultatelor

21-22 iulieDepunerea şi rezolvarea contestaţiilor

23 iulieAfişarea rezultatelor după contestații

23-25 iulie Prima etapă de confirmare a ocupării locului

Detalii aici despre admiterea la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai

4. Admitere la Facultatea de Biologie şi Geologie UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Biologie şi Geologie au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Biologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Admiterea se face pe baza mediei de Bacalaureat (cu pondere 70% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară) și a rezultatului la un Test grilă de admitere (cu pondere 30% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară).

Testul de grilă de admitere este, la alegere, din Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau din Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biochimie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se face pe baza Mediei de la bacalaureat (cu pondere 70% în media finală) și a rezultatului la un Test grilă de admitere (cu pondere 30% în media finală).

Testul grilă de admitere la Biochimie se susține, la alegere, din Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biologie Ambientală (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se face luând în calcul Media de la bacalaureat (70% în media finală) și Testul grilă (contează 30% în media finală).

Testul grilă se dă, la alegere, la Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau la Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Ecologie și Protecţia Mediului (3 ani, cu frecvenţă) în limbile maghiară sau germană

Admiterea se realizează pe baza Mediei de bacalaureat (70%) și a Testului grilă (30%).

Testul grilă de admitere se susține, la alegere, din Biologie clasele IX-X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biotehnologii Industriale, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se realizează pe baza Mediei de bacalaureat (70%) și a Testului grilă (30%). Testul grilă este susținut, la alegere, la Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Geologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecţie pentru linia română

a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)

b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală

Criterii de selecţie pentru linia maghiară

a. Media de bacalaureat - cu pondere 70% în media finală

b. Test grilă: capitole din disciplina Geografie fizică cu pondere 30% în media finală

 • Specializarea Inginerie Geologică (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)

b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală

Vezi aici Calendarul admiterii la specializările de mai sus

5. Admitere la Facultatea de Geografie UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Geografie au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Geografie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Geografia Turismului (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară sau germană şi învățământ la distanţă 3 ani, în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Gheorgheni (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Geografia Turismului, la Sighetu Marmaţiei (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Bistriţa (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Zalău (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Planificare Teritorială (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Cartografie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Hidrologie și Meteorologie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

 • Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.
 • Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la Bacalaureat

Calendar Admitere Geografie 2018

11 iulie – 18 iulie 2018Înscriere

19 iulie 2018Afișarea rezultatelor inițiale

20 iulie – 24 iulie 2018Perioada de confirmare a locului

24 iulie 2018Redistribuirea și afişarea rezultatelor

25 iulie 2018Confirmarea locului după redistribuire

26 iulie 2018Afişarea rezultatelor finale

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Geografie UBB 2018

6. Admitere Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Ştiinţa Mediului, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Știința Mediului la Sf. Gheorghe, (3 ani cu frecvență), în limba maghiară
 • Specializarea Geografia Mediului, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Mediului (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

 • Eseu motivațional (cu calificativul Admis/Respins)
 • Media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală)

Calendar Admitere Ştiinţa şi Ingineria Mediului 2018

11-14 iulie; 16-17 iulieÎnscrierea candidaților la admitere și completarea/predarea eseului

18 iulieComunicarea rezultatelor în urma notării eseului. Depunerea contestațiilor

19 iulieComunicarea rezultatelor concursului de admitere, după soluționarea contestațiilor

20-21 iulie; 23-24 iulieConfirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis (buget sau taxă)

25 iulieComunicarea rezultatelor în urma confirmărilor – etapa 2. Redistribuiri

26 iulieConfirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor. Confirmarea locurilor la taxă

27 iulieComunicarea rezultatelor finale

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului UBB 2018

7. Admitere Facultatea de Drept UBB 2018

Specializarea Drept (4 ani, cu frecvenţă și la distanță) în limba română

Criterii de selecţie:

O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere

Media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere

Calendar Admitere Facultatea de Drept 2018

11-13 şi 16-17 iulie 2018Înscrieri

18 iulie 2018 Proba scrisă

19 iulie 2018Afişarea rezultatelor

20 iulie 2018Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

20-21 şi 23-26 iulie 2018Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate

27 iulie 2018Afişarea rezultatelor finale

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Drept UBB 2018

8. Admitere Facultatea de Litere UBB 2018

1. Specializarea: Limba și Literatura Română; Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă Sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Literatură Universală și Comparată (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.

Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta, pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

2. Specializarea: Limba și Literatura Română - Limba și Literatura Maghiară sau Limba și Literatura Germană (3 ani, cu frecvenţă) (Limba română ca limbă nematernă)

Criterii de selecţie:

Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.

Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

Vezi aici condițiile de admitere la specializări ca Limba și Literatura Engleză, Franceză, Germană, Rusă, Ucraineană, Italiană, Spaniolă, Norvegiană, Japoneză, Chineză, Coreeană, Finlandeză sau la Filologie clasică

9. Admitere Facultatea de Istorie şi Filosofie UBB 2018

Specializarea Istorie, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limbile română şi maghiară

Specializarea Istoria Artei (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Specializarea Arheologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Specializarea Arhivistică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Specializarea Ştiinţe ale Informării și Documentării (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Specializarea Etnologie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Specializarea Turism Cultural (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Specializarea Relaţii Internaţionale și Studii Europene (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară

Specializarea Filosofie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română

Specializarea Studii de Securitate, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau engleză

Admiterea se realizează pe baza unei scrisori de motivație, notată cu Admis/Respins, și a Mediei generale la examenul de Bacalaureat.

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Istorie şi Filosofie UBB 2018

10. Admitere Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială UBB 2018

Specializarea Sociologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Specializarea Resurse Umane (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Specializarea Antropologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Specializarea Asistenţă Socială (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecție:

Scrisoare de motivaţie notată cu Admis/Respins şi media de la bacalaureat.

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială UBB 2018

11. Admitere Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei UBB 2018

Specializarea Psihologie (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecție pentru linia română:

50% media de la examenul de bacalaureat

50% test grilă de cunoștințe - Psihologie de liceu

Criterii de selecție pentru linia maghiară:

50% media de la examenul de bacalaureat

50% proba scrisă

Reprezentanții UBB spun că proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalităţii.

Specializarea Psihopedagogie Specială (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi învăţământ la distanţă 3 ani, în limba română

Criterii de selecție pentru liniile de studiu română și maghiară:

50% media de la examenul de bacalaureat

50% test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

Specializarea Pedagogie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecție:

Eseu motivational scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins

Media generală obținută la examenul de bacalaureat

Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar și Preşcolar (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană și (învăţământ la distanţă) în limbile română și maghiară

Criterii de selecție:

Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.

Media generală obținută la examenul de bacalaureat

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei UBB 2018

12. Admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor UBB 2018

Criterii de selecţie:

criteriul 1: Eseu motivațional, scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins.

criteriul 2: Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fără a depăși nota 10.

Detalii aici

13. Admitere la Facultatea de Studii Europene UBB 2018

Specializarea Relaţii Internaţionale și Studii Europene (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, germană și engleză și învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română

Criterii de selecţie:

 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Pentru liniile de studiu germană și engleză, scrisoarea de motivație va fi susținută oral în limba germană/engleză.
 • Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală

Specializarea Management (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

Specializarea Administratie Europeană (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Studii Europene UBB 2018

14. Admitere la Facultatea de Business UBB 2018

Specializarea Administrarea Afacerilor (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză și învățământ la distanță, 3 ani, în limba română

Specializarea Administrarea Afacerilor La Bistrița, (3 ani, cu frecvență) în limba română

Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română

Criterii de selecţie:

 • Candidații care optează pentru specializările în limba română trebuie să depună la dosarul de concurs un eseu redactat în limba română, care va fi notat cu Admis/Respins.
 • Candidații care optează pentru specializările în limba engleză vor depune la dosarul de concurs un eseu redactat în limba engleză, care va fi notat cu Admis/Respins.

Media de admitere se bazează pe media examenului de bacalaureat.

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Business UBB 2018

15. Admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării UBB 2018

Criterii de selecție:

Etapa I (eliminatorie):

 • Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație, care se depune la înscriere, notată cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins.
 • Candidații care se înscriu la programe în altă limbă decât română și maghiară vor susține o probă de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv. Doar candidații declarați admiși în urma acestei verificări vor intra în etapa a doua de admitere.

Etapa a II-a:

 • Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de următorul criteriu: media examenului de la bacalaureat.

În urma redistribuirii locurilor rămase neconfirmate de către candidații admiși în etapa a II-a, candidații de pe listele de așteptare care solicită redistribuirea și candidații distribuiți în etapa a II-a care nu au fost admiși la prima lor opțiune vor intra în etapa a III-a.

Etapa a III-a:

 • La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării UBB 2018

16. Admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport UBB 2018

Criterii de selecţie la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică:

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere

Criterii de selecție la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, notat cu calificativul Admis/Respins (Probă eliminatorie)

Examen scris, tip test grilă la Biologie, cls. a XI-a

Vezi aici detalii despre admiterea la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport UBB 2018

Știre în curs de actualizare

Citește și: