În România va fi impusă o carantină totală, a anunțat marți, președintele Iohannis. Ieșirea din casă va fi permisă de miercuri doar pentru a merge la serviciu sau pentru cumpărături de alimente. Iohannis a spus că restricțiile de până azi, la nivel de recomandare de a nu ieși din casă decât pentru cauze bine întemeiate, vor deveni obligații. Astfel, românii ar putea avea nevoie de aceleași documente - o declarație pe proprie răspundere și o adeverință de la angajator - ca să iasă din casă.

Politia verifica masurile de carantinaFoto: Hotnews

NOTĂ: Declarația pe proprie răspundere ar putea fi diferită decât cea din actuala ordonanță militară care prevede interdicția deplasărilor doar în intervalul 22.00-06.00. Președintele Iohannis a declarat marți că va fi publicată o nouă ordonanță militară în acest sens.

Declarația pe proprie răspundere:

Declarațiepe proprie răspundere,Subsemnatul(a)_____________________________, fiul/fiicalui ____________ și al ___________, domiciliat(ă)în ________________,județul/sectorul ___________, strada, ________________________, număr___, bloc___,etaj__, apartament ___, având CNP __________________, BI/CI seria ___, număr _________,

Locuind în fapt1în localitatea________________,județul/sectorul ___________, strada, ________________________, număr ___, bloc___, etaj, __, apartament __

Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declarații, precum și ale art.352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că mă deplasez în interes profesional/personal, între orele _____________, de la ____________________________________________________________________________,

până la ______________________________________________________________________, pentru:

- deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes profesional care nu poate fi amânată.

- consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;

- deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de

domiciliu;

- deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau

pentru însoțirea copiilor;

- deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;

- deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie

- deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente: ..................................

............................................................................................

Atât declar, susțin și semnez.

Data ___/____/_______ Semnătura,

-----------------------------------

Declarația de la angajator:

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ

Subsemnatul (nume, prenume),...............................................................................,

în calitate de (funcția)................................................................. în cadrul (organizația) ...............................................................................................................confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

Nume : ........................................................................................................................

Prenume : ...................................................................................................................

Data nașterii: ..............................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................................

Domeniul activității profesionale : ............................................................................

Locul de desfășurare al activității profesionale: ........................................................

Traseul deplasării: .....................................................................................................

Mijlocul de deplasare: ...............................................................................................

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

DATA SEMNĂTURA