România, în stare de urgență din cauza coronavirusului: De când intră în vigoare noile restricții / Primele noi măsuri, de duminică seară, de la ora 22.00

de I.H.     HotNews.ro
Duminică, 22 martie 2020, 17:04 Actualitate | Coronavirus


Coronavirus
Foto: Pixabay
Noile restricții impuse de autorități în România, aflată din 14 martie în stare de urgență din cauza coronavirusului, intră în vigoare etapizat, începând de duminică seară de la ora 22.00. Astfel, de la această oră mall-urile rămân închise și se suspendă activitatea în cabinetele de stomatologie. Restricțiile de circulație în afara locuinței vor intra în vigoare de luni, 23 martie, ora 22.00.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat sâmbătă seara o serie de restricții de circulație care, chiar dacă au caracter de recomandare, trebuie considerate ca fiind "obligatorii”, după cum a precizat Raed Arafat. Astfel, între orele 6 dimineața și 10 seara, se "recomandă” ca în afara locuinței casei să se facă pentru o serie restrânsă de motive, printre care mersul la serviciu, cumpărarea de produse, inclusiv pentru animale de companie, sau îngrijirea persoanelor în vârstă. Ministrul a precizat, de asemenea, că trebuie evitată formarea de grupuri mai mari de trei persoane care nu locuiesc împreună.

Aceste restricții - prevăzute de Ordonanța militară nr. 2 - vor intra în vigoare de luni, de la ora 22.00.

De duminică seară, însă, de la ora 22.00, vor intra în vigoare alte măsuri dispuse prin același act normativ, precum închiderea mall-urilor, suspendarea activității cabinetelor stomatologice și interzicerea intrării în România, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor.

Ordonanţa militară a fost publicată sâmbătă noapte în Monitorul Oficial.

Textul actului normativ publicat în Monitorul Oficial:
 • "Art.1 - (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
 • (2) Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă.
 • (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
 • Art. 2 - (1) Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul, a produselor şi serviciilor, în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.
 • (2) Prin centru comercial se înţelege "structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate", astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
 • Art. 3 - (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane.
 • (2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
 • Art. 4 - În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 • b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
 • c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
 • e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.
 • Art. 5 - (1) În intervalul orar 22.00 - 06.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
 • (2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.

 • (3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

 • (4) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

 • (5) Fac excepţie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituţiilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, corpului diplomatic şi personalul care asigură serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.
 • Art. 6 - (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, astfel cum sunt definiţi în art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care aceştia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înţelegeri cu statele vecine.
 • (2) Prin excepţie, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor străini şi apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:
 • a) sunt membri de familie ai cetăţenilor români;
 • b) sunt membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
 • c) sunt persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile române potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
 • d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;
 • e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecţiei consulare;
 • g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
 • h) sunt persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
 • Art. 7 - (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază.
 • (2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
 • (3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) şi (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravenţională sau penală.
 • (4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României.
 • Art. 8 - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.
 • (2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/ al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
 • (3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă identifică modalităţi de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).
 • (4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • Art. 9 - (1) Ordonanţa militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă, care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
 • 1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatul (2) şi (3), cu următorul cuprins:
 • "(2) Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult, de către slujitorii bisericeşti/religioşi fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
 • (3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la domiciliul acestora".
 • 2. La articolului 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
 • "(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t".
 • 3. La articolului 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
 • "(3) Alte excepţii de la interdicţia prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii".
 • (2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • Art. 10 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
 • a) Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1 şi 2;
 • b) Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 şi 7;
 • c) Poliţia de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

 • (2) Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute la art.1 - 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanţa de urgenţă nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
 • (3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanţa de urgenţă nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Art. 11 - (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare".
---
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

42516 vizualizari

 • 0 (10 voturi)    
  Unele prevederi sunt ambigue (Duminică, 22 martie 2020, 17:14)

  democtrates [utilizator]

  Poate cineva clarifica utilizarea acestor declaratii ?
  In declaratia pe proprie raspundere este specificat ca pe langa aceasta declaratie trebuie sa prezinti si declaratia de la angajator :" Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta):
  € deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională
  este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei
  adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate
  fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)"
  -deci prin urmare declaratia data de angajator trebuie sa fie permanent la tine, nu doar pentru deplasarile pe timp de noapte; am discutat cu multa lume si parerile sunt impartite, deci solicitare HOTNEWS sa clarifice acest aspect. Multumesc.
  • -1 (9 voturi)    
   Recomandare? (Duminică, 22 martie 2020, 17:58)

   caloian [utilizator] i-a raspuns lui democtrates

   Pe timp de criza nu exista recomandare ci obligatie! Statul in casa trebuie sa fie obligatoriu, desi nu place! E vorba de vietile noastre! Ne jucam cu ele?
  • -2 (6 voturi)    
   da.... (Duminică, 22 martie 2020, 19:46)

   AnderT [utilizator] i-a raspuns lui democtrates

   nu mai bine stai acasa, sau eviti la maxim iesirile?
   sau "iesti" prea destept si virusul nu se lipeste de tine...

   semnat un diasporean in carantina de doua saptamani care in mod responsabil nu s-a intors in RO!!!
   • -1 (1 vot)    
    Respect ! (Duminică, 22 martie 2020, 22:34)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui AnderT

    Chapeau Bas !
 • +7 (15 voturi)    
  ??? (Duminică, 22 martie 2020, 17:17)

  heraasku [utilizator]

  De ce puneți în ghilimele se recomandă când în textul original nu este în ghilimele? Cu poți spune, ca arafat, ca recomandările sunt obligatorii??? Cum poți avea încredere în cineva care nu are proprietatea termenilor?
  Dacă sunt obligatorii, scrie SUNT OBLIGATORII! A, nu te lasă Constituția?
 • -7 (13 voturi)    
  Cam tarziu (Duminică, 22 martie 2020, 17:32)

  robyzs [utilizator]

  Cam târziu, se vede ca este an electoral si PNL nu dorește sa ia măsuri stricte ci recomandări.
 • -13 (17 voturi)    
  alo (Duminică, 22 martie 2020, 17:40)

  cucuveauamov [utilizator]

  Liiceanu va fi si mai indignat pe oamenii stirbi ... la asta v-ati gandit?
  • 0 (2 voturi)    
   Acuma (Duminică, 22 martie 2020, 22:35)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Daca esti Stirb si la Suflet, nu ai Tratament !
 • 0 (10 voturi)    
  Intrebare (Duminică, 22 martie 2020, 18:00)

  DomnuTrandafir [utilizator]

  Intrebare:
  Oare Miliția & Securitatea si-au facut o baza de date cu diaspora care a venit in Ro in ultimele zece zile?
  Poate un milion.
  In proportie mare a formata din hoti, pitiboance, cocalari, cersetori si altii.
  Cred ca si urmăriți general.
  Sunt in izolare la domiciliu.
  Pregătesc jafuri în România!
  • -1 (1 vot)    
   ))))) tzeapa (Duminică, 22 martie 2020, 22:36)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui DomnuTrandafir

   Dat fiind ca multi stau acasa ii cam greu ))))
 • +1 (5 voturi)    
  Si freelanceri (Duminică, 22 martie 2020, 19:35)

  /./ [utilizator]

  ce facem cu ei??Astia de la ce companie iau declaratie ca trebuie sa calatoreasca??Niste masuri luate pe genunchi in conditiile in care minim 30% din populatie nici nu stie sa scrie (ca de avut acces la o imprimanta probabil ca vro 70% din populatie nu are).Asa e cand te conduc niste incompetenti la toate nivelurile.Dar in schimb granitele sunt libere sa intre oricine in tara si nici macar nu e obligat sa se izoleze daca tara nu a trecut de 500 de cazuri.
 • 0 (10 voturi)    
  hmmm (Duminică, 22 martie 2020, 19:44)

  AnderT [utilizator]

  si de unde mai castiga bani BOR? dar grataragiii ai pot aprinde "sculele" macar pe balcon?

  oricum, prea tarziu....

  Incapatinati oameni mai avem si o clasa politica de sters de pe fata pamantului !!!
 • 0 (2 voturi)    
  restricti, restrictii, restrictii (Luni, 23 martie 2020, 0:36)

  Coco Whistle [utilizator]

  dar ce ne facem cu organizarea, cine ce face si cum face? cine comunica si educa? cum actioneaza autoritatile sa beneficiem de atentie medicala de calitate, cum se organizeaza lanturile de aprovizionare atit cu echipament medical imediat de stricta necesitete, cite paturi, ce noi facilitati si unde vor fi instalate a sa nu se amestece persoanele infectate cu bolnavii obisnutiti, cum se asigura aprovizionare cu alimente astfel incit sa nu se ajunga la panica? cum organizeaza mediul de afaceri cu restrictii a se lucra de acasa (sint institutii in care se poate lucra de acasa dar sefii refuza), de ce popii acestei tari se considera deaspura legii si fac ce vor ei? de ce nu se pune sub control aceasta institutie ptr a elimina derapaje si a se moderniza ptr cerintele 2020. de ce presedintele si premierul nu apar zilnic la tv sa dea raportul in fata populatiei? cine se cred ei?
 • 0 (4 voturi)    
  2020 (Luni, 23 martie 2020, 3:24)

  TheFreeOne [utilizator]

  STATUL denunta(!) la CEDO respectarea drepturilor omului.
  STATUL imi ia dreptul de a circula.
  STATUL reglementeaza drastic importul si distributia de kituri de testare COVID-19, practic acestea nu sunt destinate "prostimii" (ce inseamna cuvinete astea coronavirus, testare? Nu le-am auzit niciodata. Pai du-te la ala ce ti-a bagat in cap prostiile astea, nu la mine. Eu vad aicea in cartea de pe care am facut medicina in '85 ca nu e nici un coronavirus.).
  Carnetul de partid garanteaza testare periodica la 2-3 zile, trebuie doar sa vrei. Nu le ai cu partidul, dar esti dispus sa cotizezi: se rezolva!
  Daca nu si nu, dar ai simptome, stai na*bii in casa (eventual suna la DSP pana s-o plictisi robotul) si poate scapi sau poate crapi, nu ne pasa, doar nu deranja STATUL, ete dra*ia dra*ului...

  Si in tot acest timp NIMENI nu m-a oprit sa ma intrebe daca vreau o carpa cu manere sa-mi acopar fata in timp ce ma duc la magazin sa iau mancare. Nici nu stiu cum arata o masca medicala, simpla sau complexa. Cum se poarta? Unde te poarta?
  Ma simt singur si APATRID.

  Pe toti mo*rtii si ran*tii (la propriu) de i-a lasat in urma infectia asta, jur ca atunci cand norii vor zbura din ape tulburi, am sa inot prin cer senin.
 • 0 (2 voturi)    
  Statul mafiot incompetent si esuat PNL/PSD (Luni, 23 martie 2020, 8:44)

  floriniulian [utilizator]

  1.Impozitarea pensiilor aberante speciale si de serviciu a celor din statul mafiot care au adus aceasta tara in situatia in care suntem.Nici o pensie mai mare de 30 de milioane.

  2.Impozitarea cu pana la 80% a salariilor aberante a celor platiti de la bugetul statului din Justitie/Politie/Servicii/Armata adica a celor care sunt direct raspunzatori de distrugerea acestei tari.

  3.Trecerea in somaj a jumatate din bugetari care oricum nu fac nimic.

  Nimeni nu este ''special'' in aceasta tara.Fiecare trebuie sa fie platit in functie de munca depusa.Orice alte privilegii''speciale''intr-o tara praf si pulbere de hotii si coruptie tocmai din cauza acestor''speciali''care reprezinta statul mafiot,trebuie sa inceteze altfel vom iesi in strada.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by