***

Hotararea nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor.

In scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata si ale Legii nr. 1/2000, comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata, se compun si functioneaza conform prezentului regulament.

In situatiile in care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat in aceeasi localitate sau intr-o localitate invecinata.

Oferta va fi trimisa persoanelor indreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire iar termenul in care raspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament.

In cazul in care fostul proprietar sau mostenitorii acestuia nu accepta amplasamentul oferit, comisia locala va trebui sa formuleze o alta oferta in termen de 30 de zile, daca persoanele indreptatite nu opteaza pentru primirea de despagubiri.