In cadrul trainingului „Fonduri Structurale si de Coeziune 2007-2013: Metodologia de pregatire a dosarului de finantare”, organizat de ConsTrain in perioada 13-15 aprilie 2007, participantii si organizatorii au convenit sa transmita cateva intrebari la Ministerul Economiei si Finantelor, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii

Economice” (POS CCE). Participantii la curs au analizat mai multe prevederi ale Programului acestui program.

Prima dintre ele se refera la eligibilitatea microintreprinderilor. Mai exact:

- Ce se intampla cu intreprinderile mici, cu pana la 9 salariati, care nu sunt microintreprinderi in sensul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal?

- Sunt eligibile pentru finantare in cadrul Axei prioritare 1, domeniul de interventie 1.1. (n.r. numita “Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”) sau nu, iar daca da, in ce conditii?

A doua chestiune pentru care au fost cerute clarificari: in cadrul Programului Complement al POS CCE, axa prioritara nr. 4, domeniul de interventie 4.1, printre criteriile de eligibilitate a solicitantilor se mentioneaza si „solicitantul face dovada ca are experienta in implementarea de proiecte de investitii”.

Intrebarile s-au referit la:

- Ce se intelege prin proiecte de investitii? ? Spre exemplu, cumpararea unui autoturism pentru o organizatie intra pe lista cheltuielilor de investitii ale acesteia. Este un proiect de investitii in sensul acceptat de minister?

- Cum se face dovada experientei in implementarea proiectelor de investitii si ce ar insemna o experienta relevanta din acest punct de vedere?

- Se poate lua in considerare experienta echipei de proiect, in cazul in care membrii acesteia au gestionat proiecte de investitii?

Raspunsurile Autoritatii de Management au fost urmatoarele:

1. Microintreprinderile nu sunt eligibile pentru finantare in cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1, operatiunea 1 (n.r. numita “Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”) din cadrul Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”.

In schimb, microintreprinderile pot beneficia de finantare pentru investitii productive prin Programul Operational Regional gestionat de fostul Minister al Integrarii Europene, actualul Minister al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si al Locuintelor (n.r. in cadrul Axei prioritare 4, conform versiunii actualizate a programului)

Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite conform Legii 346/2004.

2. Referitor la proiectele de investitii, criteriile de eligibilitate se regasesc in “Programul complement” postat pe site www.minind.ro la sectiunea Fonduri structurale si vor fi disponibile in viitor si in ghidul aplicantului si apelurile de propuneri.

Ca experienta a echipei de proiect vor fi considerate proiectele de investii care au fost gestionate de respectiva echipa, indiferent de sursa de finantare a investitiei (contributie financiara proprie, fonduri de pre-aderare, buget de stat, etc.).

Cumpararea unui autoturism este o investitie pentru o societate, dar aceasta achizitie nu reprezinta un proiect de investitii.

Experienta anterioara se refera la gestionarea implementarii unor proiecte de investitii (ex. Investitii productive, modernizarea unei hale de productie, retehnologizarea unitatii de productie, etc.).