​Ordonanța militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța Militară 3/2020”), publicată în Monitorul Oficial din data de 24 martie 2020, stabilește anumite măsuri suplimentare destinate combaterii răspândirii virusului COVID-19, între care și o serie de restricții aduse circulației persoanelor.

Anca Puscasu, Ruxandra NitaFoto: Tuca Zbarcea & Asociatii

Ordonanța Militară 3/2020 abrogă unele prevederi ale Ordonanței militare nr. 2/2020 din 21.03.2020 care stabilea de asemenea limitări de circulație, dar reglementate cu titlu de obligație sau, respectiv, de recomandare, în raport de intervalul de timp în care deplasarea avea loc.

1. Limitări aduse circulației persoanelor

Ordonanța Militară 3/2020 prevede că, indiferent de momentul la care are loc, circulația persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei se poate face numai pentru anumite motive de ordin profesional, personal sau umanitar, indicate în mod limitativ.

Restricții mai severe de circulație sunt aplicabile în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani și care se pot deplasa, ca regulă, numai în intervalul orar 11:00-13:00. Cu titlu de excepție, aceste persoane se pot deplasa în interes profesional și în afara acestui interval orar.

Pentru a justifica o deplasare efectuată în afara locuinței în interes profesional, persoana în cauză trebuie să prezinte, în cazul unui control, după caz, legitimația de serviciu, o adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe proprie răspundere.

Reamintim că prevederile Ordonanței Militare 3/2020 vin în completarea măsurilor deja stabilite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României care a prevăzut obligativitatea implementării pe durata stării de urgență, dacă este obiectiv posibil, a muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă de către angajatorii din mediul public și privat.

2. Adeverințele emise de angajatori pentru deplasările în interes profesional

Deplasările în interes profesional trebuie probate în principal prin adeverințe emise de angajator care confirmă existența raportului profesional și traseul deplasării (de ex., domiciliu – loc de muncă).

Adeverințele se emit și sunt valabile numai pentru perioada sau intervalul de timp necesare desfășurării de către angajat de activități în afara domiciliului. Perioada de timp pentru care se emit adeverințele nu poate depăși durata stării de urgență.

Deși Ordonanța Militară 3/2020 nu circumstanțiază motivele care pot justifica deplasările în interes profesional, aceste motive transpar din modelul de formular (adeverință angajator) comunicat în data de 26 martie 2020 de către Grupul de Comunicare Strategică, precum și din Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020 emisă de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență („CNSSU”) care a stat la baza emiterii Ordonanței Militare nr. 2/2020.

Potrivit modelului de formular pentru adeverința emisă de angajator, este permisă deplasarea în interes profesional atunci când aceasta este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă. Hotărârea nr. 13/2020 a CNSSU se referă însă la deplasări necesare atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță.

Din interpretarea acestui pachet de documente conexe rezultă că deplasarea în interes profesional poate fi justificată de caracterul esențial al muncii care reclamă prestarea respectivei activități în afara domiciliului. Spre exemplu, o activitate ar putea fi considerată esențială atunci când neefectuarea acesteia ar perturba în mod semnificativ activitatea angajatorului. Vom discuta aceste aspecte în cele ce urmează.

3. Măsurile pe care trebuie să le ia angajatorii în legătură cu emiterea adeverințelor de deplasare

Orice adeverință emisă de un angajator în scopul efectuării unor deplasări în interes profesional trebuie să aibă la bază o analiză internă a caracterului esențial al muncii, precum și, acolo unde nu este evident, a necesității deplasării, în considerarea specificului activității și structurii organizaționale ale angajatorului.

Această analiză presupune un studiu de oportunitate realizat de angajator în contextul dat, cu parcurgerea unor pași, precum:

• Identificarea de către angajator a acelor domenii de activitate/departamente esențiale în desfășurarea activității sale și fără de care activitatea sa ar fi perturbată;

• Identificarea acelor activități esențiale care se pot realiza sub forma muncii la domiciliu/telemuncii și a costurilor necesare pentru efectuarea acestora de la distanță;

• Identificarea angajaților care deservesc acele departamente considerate esențiale și a căror deplasare este necesară, activitatea neputând fi desfășurată de la distanță. Această categorie poate include și acei angajați care desfășoară activități pentru care costurile de organizare a muncii la distanță se dovedesc a fi excesiv de oneroase sau implementarea acestora în condiții optime nu se poate realiza în timp util;

• Stabilirea numărului de angajați minim fără de care activitatea anumitor departamente nu poate continua în condiții satisfăcătoare și a unui program de lucru adecvat care să limiteze durata deplasării și frecvența acesteia. De exemplu, se va evita pe cât posibil deplasarea în același timp a mai multor persoane care îndeplinesc funcții similare/conexe.

De asemenea, angajatorul trebuie să ia în considerare implementarea unor măsuri în vederea protecției persoanelor care se deplasează, atât la locul prestării activității, cât și pe durata efectivă a deplasării (de exemplu, măsuri pentru minimizarea riscurilor care se pot produce în drum spre locul unde se desfășoară activitatea profesională).

Măsurile de protecție stabilite de angajator vor ține cont de recomandările la zi comunicate de autoritățile competente (de exemplu, curățarea și dezinfectarea periodică a spațiilor de lucru, limitarea contactului dintre persoane prin reorganizarea spațiului de lucru etc.).

4. Răspunderea angajatorilor

Având în vedere că angajatorul este cel care evaluează oportunitatea deplasării în interes profesional, tot el este și răspunzător pentru decizia luată. Nerespectarea măsurilor stabilite prin Ordonanța Militară 3/2020 poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau chiar penală a angajatorilor în contextul în care se demonstrează că deplasarea angajaților nu s-a făcut în scopul desfășurării unei activități profesionale esențiale.

Din acest motiv, orice decizie de a emite o adeverință pentru scopul unor deplasări în interes profesional trebuie să aibă la bază documente justificative care să probeze procesul de analiză internă efectuat de către angajator, modalitatea în care au fost selectate persoanele a căror deplasare este necesară și măsurile de protecție care au fost adoptate pentru protecția acestora.

COVID-19 Legal Insights reprezintă răspunsul Țuca Zbârcea & Asociații în contextul epidemiei de coronavirus din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: http://www.tuca.ro/covid-19/

Articol semnat de Anca Pușcașu, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații (anca.puscasu@tuca.ro) și Ruxandra Niță, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații (ruxandra.nita@tuca.ro)