Salariile personalului medical s-au triplat, comparativ cu anul 2014, însă deficitul de cadre din sistem de menţine, arată un raport realizat de Curtea de Conturi în urma auditului făcut la spitalele publice aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.

SpitalFoto: Tommaso79 | Dreamstime.com

În pofida lipsei de personal, 83% din posturile vacante din spitalele Ministerului de resort nu au fost scoase la concurs în perioada 2014-2021, în acest context auditorii recomandând Ministerului să realizeze o bază de date integrată şi actualizată în timp real, care să reflecte numărul de posturi vacante de medici pe specialităţi şi care să includă şi situaţia rezidenţilor.

Situaţia celor 58 de spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii a fost analizată de auditorii de la Curtea de Conturi în anul 2022, în cadrul unei misiuni de audit al performanţei privind managementul resurselor umane şi a dezvoltării infrastructurii unităţilor sanitare spitaliceşti, pentru perioada 2014-2021.

„În ceea ce priveşte managementul resurselor umane, raportul arată cum salariile personalului medical au crescut în medie de trei ori faţă de anul de raportare 2014, însă gradul mediu de ocupare a posturilor vacante de medici a fost de 72%, iar al asistenţilor medicali de 80%.

În medie, în perioada analizată, 83% din posturile vacante din sistemul sanitar nu au fost scoase la concurs.

În primele 10 specialităţi medicale cu cel mai mare deficit de medici se încadrează: anestezie şi terapie intensivă, psihiatrie, cardiologie, radiologie-imagistică medicală, chirurgie generală, recuperare, medicină fizică şi balneologie, medicină de urgenţă, medicină de laborator, medicină internă şi gastroenterologie”, sunt concluziile misiunii de audit , făcute publice sâmbătă de Curtea de Conturi.

Auditorii propun Ministerului Sănătăţii o serie de soluţii pentru rezolvarea problemelor legate de personalul din sistem. Una dintre acestea se referă la înfiinţarea unei baze de date integrate şi actualizate în timp real, care să reflecte numărul de posturi vacante de medici pe specialităţi şi care să includă şi situaţia rezidenţilor.

„Referitor la managementul resurselor umane, raportul concluzionează necesitatea înfiinţării unei baze de date integrate care să fie actualizată în timp real şi să reflecte numărul de posturi vacante de medici pe specialităţi, cu acces pe nivel de competenţă. Totodată, această bază de date ar trebui să reflecte numărul medicilor rezidenţi care au finalizat pregătirea în rezidenţiat şi s-au întors/nu s-au întors la postul pentru care au candidat la concursul de rezidenţiat”, transmite Curtea de Conturi.

Auditorii publici recomandă de asemenea „identificarea şi implementarea unor metode de stimulare a medicilor rezidenţi, în colaborare cu ministerele care au în subordine unităţi sanitare cu reţea proprie, cu autorităţile publice locale şi cu universităţile de specialitate, astfel încât după finalizarea pregătirii aceştia să-şi continue activitatea în spitalele unde sunt încadraţi pe post”.

(foto articol: DreamsTime.com)