Pentru ca suntem europeni, de data aceasta si practic, nu numai teoretic, legislatia trebuie aplicata ca la carte in orice domeniu, inclusiv domeniul muncii. In cazul patronilor, legislatia ii obliga la obtinerea unui registru al salariatilor, insa nu unul oarecare, ci electronic. In primul rand, aceasta formula ii va scapa de cozile infernale si, in al doilea rand, de hartoage si birocratie.

Poate pentru ca, inca, nu se pot desprinde de vechiul sistem, patronii nu s-au inghesuit la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bihor pentru preluarea aplicatiei electronice. Conform prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei 161/2006, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 fiecare patron are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, in format electronic.

Ei trebuie sa il transmita, apoi, la Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul. In cazul celor din judetul Bihor, la ITM Bihor.

Registrele infiintate si inregistrate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare (aprobata in data de 1 ianuarie 2007 de HG 161/2006), se pastreaza si se arhiveaza de catre patroni.

Modalitati de transmitere

Registrul salariatilor se transmite la ITM Bihor, in format electronic, prin trei metode, si anume prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul de internet al ITM Bihor, prin e-mail, pe baza de semnatura electronica sau prin depunerea la sediul ITM Bihor, in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.

Patronii pot descarca “Aplicatia angajator” de pe site-ul oficial al Inspectiei Muncii (www.inspectiamuncii.ro) sau pot sa preia aplicatia de la sediul ITM Bihor, camera 209. Avand in vedere ca “Aplicatia angajator” are dimensiunea de sapte MB, patronii trebuie sa fie dotati cu suport electronic de dimensiuni corespunzatoare.

Termene de predare

Patronii au obligatia de a transmite registrul, in format electronic, catre ITM Bihor in functie de anumite termene:

- pana la data de 30 ianuarie 2007, pentru patronii care, la data de 31 decembrie 2006, au in vigoare cel putin un contract individual de munca, indiferent daca este suspendat sau nu;

- in termen de 20 de zile de la data incheierii primului contract individual de munca, pentru angajatorii care, la data de 31 decembrie 2006, nu au salariati;

- in termen de cinci zile de la data la care au intervenit modificari referitoare la elementele de identificare a salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia, tipul contractului, data si temeiul incetarii lui.

Sanctiuni

Lipsa registrului de evidenta a salariatilor atrage dupa sine amenzi usturatoare pe care inspectorii le vor aplica patronilor.

Astfel, neinfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia in forma electronica la ITM Bihor, in termenele si forma prevazute de lege, refuzul de a pune la dispozitie registrul si dosarul personal al salariatilor si necompletarea registrului in conformitate cu prevederile HG 161/2006 constituie contraventii. Acestea se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 RON la 5.000 RON.

Continutul registrului

Registrul electronic de evidenta a angajatilor trebuie completat in ordinea angajarii.

El trebuie sa cuprinda: datele de identificare a tuturor salariatilor (numele, prenumele, codul numeric personal), data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau altor acte normative in vigoare, tipul contractului individual de munca, data si temeiul incetarii contractului individual de munca.