La alegerile din 6 decembrie 2020, vor fi aleși membrii Senatului și ai Camerei Deputaților. Senatorii și deputații sunt aleși pe listele propuse de partide, urmând ca mandatele să fie distribuite proporțional, în funcție de procentele obținute de fiecare partid, cu condiția să fie depășit pragul electoral de 5%. Vedeți mai jos un ghid al alegătorului pentru alegerile de duminică, organizate în condiții speciale, în contextul pandemiei de COVID-19.

Stampila votFoto: Agerpres

Votarea în țară se desfășoară într-o singură zi - duminică, 6 decembrie 2020.

Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripții electorale în cele 41 de județe, o circumscripție în municipiul București și o circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Numărul total al circumscripțiilor electorale este de 43. În secțiile de votare va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora vor fi desemnați prin tragere la sorți din rândul membrilor Corpului experților electorali.

La vot, alegătorii trebuie să respecte măsurile speciale de protecție stabilite de autorități în contextul pandemiei de COVID-19.

Cine are dreptul de a alege?

 • Cetățenii români au drept de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv.

Nu au drept de vot:

 • a) debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție;
 • b) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului și la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaților.

Fiecare alegător își exprimă votul personal, exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă, iar votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.

Cine are dreptul de a fi ales?

 • Cetățenii români au dreptul de vot și de a fi aleși, indiferent de rasă, sex, naționalitate, origine etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau origine socială, conform Constituției și legislației în vigoare.

Nu pot fi aleși:

 • a) cetățenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituția României, republicată;
 • Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică (Art.40 alin. (3) din Constituția României)
 • b) debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție; persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă; persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sau prin lege.

Programul votării:

 • Secțiile de votare se deschid la ora 7.00. La ora 21.00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.
 • Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot.
 • Alegătorii aflați în situația de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. Doi membri desemnați din cadrul biroului electoral al secției de votare vor verifica la ora 21.00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și vor monitoriza ordinea în care aceștia au acces în localul de vot.

Unde se votează?

 • Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința. În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași circumscripții electorale, aceștia pot vota la orice secție de votare din cadrul circumscripției electorale unde își au domiciliul sau reședința.

Cum puteți afla la ce secție de votare sunteți arondat?

 • Accesați www.registrulelectoral.ro, introduceți datele personale și veți afla secția de votare la care ați fost arondat, inclusiv adresa acesteia.
 • Orice alegător poate solicita primarului localității unde își are domiciliul sau reședința, după caz, prin cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu, informații cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral.

Cine poate vota prin intermediul urnei speciale?

 • Pentru cetățenii cu drept de vot din țară, care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba votarea prin intermediul urnei speciale. Măsura se poate aproba la cererea scrisă a alegătorului, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată în preziua votării, în data de 5 decembrie 2020, în intervalul 18.00-20.00 la cea mai apropiată secție de votare.
 • Pot solicita urna specială și persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, cu condiția să domicilieze în raza teritorială a circumscripţiei electorale în care au loc alegeri. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie de alegători este stabilită prin hotărâre a Biroului Electoral Central.

Cum se poate verifica dacă persoanele care votează prin intermediul urnei mobile nu și-au mai exercitat dreptul de vot la același scrutin?

 • Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri pentru urna specială sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei care s-a deplasat la locul unde se află alegătorul netransportabil, pe baza semnăturilor în extrasul de pe lista electorală.
 • Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.

Cu ce acte de identitate se poate vota la alegerile parlamentare?

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate:

 • a) cartea de identitate;
 • b) cartea electronică de identitate;
 • c) cartea de identitate provizorie;
 • d) buletinul de identitate;
 • e) pașaportul diplomatic;
 • f) pașaportul diplomatic electronic;
 • g) pașaportul de serviciu;
 • h) pașaportul de serviciu electronic;
 • i) carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Important: Alegătorul care are un act de identitate dintre cele prevăzute de lege, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie - 6 decembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot la alegerile de duminică în baza acestuia.

Cum va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului multiplu (SIMPV)?

La intrarea în secția de votare, trebuie să prezentați operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa. Acesta va înscrie codul numeric personal în sistem, care va semnala dacă:

 • ați împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
 • v-ați pierdut drepturile electorale;
 • sunteți arondat/ă la altă secţie de votare;
 • sunteți omis/ă din lista electorală permanentă şi ați formulat o solicitare de a fi înscris/ă în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
 • ați mai votat la acelaşi scrutin.

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia măsurile care se impun, conform legii:

 • opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;
 • permite alegătorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT".
 • tentativa unei persoane de a vota de mai multe ori sau fără a avea acest drept se pedepsește conform legii penale.

Cum se desfășoară procedura de vot?

 • Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea "VOTAT" în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.
 • După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
 • În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.
 • Ștampila cu mențiunea "VOTAT", încredințată pentru votare, se restituie președintelui, care o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe verso-ul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea "VOTAT" și data scrutinului.
 • Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.
 • În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista electorală permanentă, președintele face o mențiune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa și a unui alt membru al biroului electoral.

În ce condiții este permis accesul alegătorului în cabina de vot împreună cu o altă persoană?

 • Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
 • Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de acesta, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secției de votare.

Cum arată buletinul de vot utilizat la alegerile parlamentare?

 • Pe buletinul de vot se vor regăsi patrulatere, paralele între ele, în număr suficient pentru a cuprinde toate listele de candidați și candidaturile independente, în afară de ultima pagină, pe care se aplică ștampila de control.
 • În patrulaterele fiecărui buletin de vot se vor regăsi listele de candidați. Candidații se identifică pe listă prin prenume, nume și, în cazul alianțelor, prin apartenența politică și se trec în ordinea stabilită de partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care a depus lista.

(Sursa: Autoritatea Electorală Permanentă)

CITEȘTE ȘI: