(OUG 42 / 2020)

Adrian PopaFoto: Hotnews

Sâmbăta, 04 aprilie 2020, Guvernul a publivat în Monitorul Oficial mult așteptata Ordonanță nr. 42 / 2020 (“IMM Invest Romania” – modificand OUG 110 / 2017) care își propune să creeze cadrul pentru sustinerea IMM-urilor în procesul de contracarare a șocului financiar generat de criza Coronavirus.

Mai exact, dată fiind prudența caracteristică a bancilor în acordarea de finanțări, exacerbată acum de incertitudinile generate de pandemie, Guvernul dorește să stimuleze activitatea de finanțare bancară punând la dispozitiegaranții de stat pentru creditele acordate de banci IMM-urilor, cât și subvenții pentru cheltuielilele cu dobânda și cele de garantare, pe o perioada de timp limitata.

Deși nu avem încă normele de aplicare finale, este important să studiem cadrul general dat de Ordonanță, pentru a anticipa deja unde ne putem încadra cu accesarea finanțării necesare.

Pe scurt, OUG-ul în cauză precizează următoarele:

IMM-urile (companii medii, mici si microcompanii)* vor putea accesa de la bănci finanțări de până la 10 milioane lei (din care maxim 5 milioane lei pentru capital de lucru și maxim 10 milioane lei pentru investiții, suma celor două tipuri neputând să depășească, așadar, 10 milioane lei per beneficiar); procent de garantare din partea statului: 80%

Companiile mici** și, respectiv, microcompaniile** vor putea accesa, separat, doar linii de credit (nu și credite de investiții) de pâna la 1 milion lei (companiile mici) si respectiv 0,5 milioane lei (microcompaniile); procent de garantare din partea statului: 90%.

*pare că există o suprapunere ce poate crea confuzie între cele două puncte legat de facilitățile pentru microcompanii și companii mici, primul punct dând și posibilitatea de a accesa credite pentru investiții, al doilea neavând această opțiune, dar asigurând un procent mai mare de garantare din partea statului pentru capitalul de lucru.

**Mai jos modalitatea de segmentare a IMM-urilor în funcție de mărime, criteriile de pe ultimele două coloane trebuind îndeplinite cumulat pentru încadrarea în respectiva categorie:

In afara limitărilor de mai sus, facilitățile de finanțare garantate de stat nu pot depăși în același timp cea mai mare valoare din urmatoarele 3 categorii, pentru fiecare beneficiar:

1. 2 x fondul anual de salarii pentru anul 2019 al companiei (incluzând contribuții ale angajatului și angajatorului)

2. 25% x cifra de afaceri pe anul 2019 realizată de companie

3. Necesarul de lichidități – atât pentru capital de lucru cât și investitii -, condiționat de prezentarea de documente justificative; în acest caz, cuantumul împrumutului(lor) nu poate depăși valoarea necesarului de lichidități pe următoarele 18 luni de la momentul acordarii împrumutului (n.r. aceasta este o masură mai neclară, introdusă probabil pentru a oferi mai multă libertate / flexibilitate băncilor în a acomoda situații mai puțin intâlnite ale unor companii; ex. cazul companiilor care nu au foarte mulți salariați și nu au avut încă o cifră de afaceri foarte mare, însă au potențial de dezvoltare important).

Alte condiții de acordare:

Statul subvenționează 100% dobânzile aferente liniilor de credite contractate de microcompanii și companiile mici, de la data acordarii pâna la 31.12.2020 (probabil și pentru companiile medii, deși nu reiese foarte clar din OUG). Subvenționarea se va putea prelungi pe încă maximum 2 ani, doar dacă economia va crește (pe baza estimării Comisiei de Prognoză) în anul 2021, respectiv anul 2022, cu o valoare sub cea pe care o va înregistra anul 2020 (deci doar dacă economia o va duce chiar mai greu decât în anul 2020). Având în vedere așteptările de evoluție a economiei în formă de “U” sau “V”, sunt șanse să se elimine așadar subvenția din anul 2021, caz în care clientul va începe să platească el însuși dobânda pentru creditele contractate în cadrul schemei prezente

Comisionul de risc perceput de FNGCIMM (fondul însărcinat de Ministerul Finantelor Publice cu administrarea schemei) va fi acoperit de asemenea de stat prin acordarea unui grant

• Durata maximă a finanțării: 6 ani pentru creditele de investiții; 3 ani pentru liniile de capital de lucru (cu posibilitatea de a fi prelungite la scadență cu înca 3 ani)

• Băncile pot cere și garanții suplimentare, pe lângă cea de stat și, eventual, cele achiziționate din creditul de investiții; în cazul creditelor de investiții, valoarea totală a garanțiilor va trebui să acopere 100% creditul

• În caz de executare, băncile se pare că vor trebui să se îndestuleze mai întâi executând alte garanții, care vor diminua expunerea, și doar apoi din garanția statului (n.r. acesta este un element negativ în ceea ce privește stimularea apetitului băncilor, pentru că procesul de recuperare în caz de neplată este destul de anevoios, durează câțiva ani)

• Compania nu trebuie să fi avut restanțe în ultimele 6 luni (sau să fi avut cel mult de nivel A, B sau C) în CRC; să nu aibă incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni, să nu aibă interdicție de a emite CEC-uri; să nu fie în insolvență; să nu fie în dificultate, etc.

Companiile beneficiare vor trebui să depună o declarație scrisă prin care asumă, până la 31.12.2020, nu vor disponibiliza personalul pe care îl aveau la data publicării OUG (04.04.2020).

Alte informații relevante despre schemă:

• Plafonul maxim de garantare: 3,1 miliarde EUR

• Bugetul schemei de stat (incluzând dobânzi subvenționate, comisioane garantare, etc.): 161 milioane EUR

• Numarul de beneficiari acceptați: 40.000.

Zilele următoare sunt așteptate normele de aplicare asociate acestei ordonanțe.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro