Pilonul II de pensii, funcțional din mai 2008, reprezintă fără îndoială una dintre cele mai importante reforme structurale realizate în România în ultimii 10 ani. Randamentul sumelor investite de către fondurile de pensii, cu atât mai mult cu cât avem deja o perioadă destul de lungă de la înființare, este o informație importantă atât pentru actualii contributori, cât și pentru decidenții de politici publice. Un comunicat recent al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) indică un randament mediu anualizat ai Pilonului II în perioada mai 2008 – septembrie 2017 de 9,1%. În cele ce urmează, voi argumenta că randamentul efectiv al pilonului II a fost mai redus și voi pleda pentru o prezentare mai transparentă a acestuia.

Bogdan DumitrescuFoto: Hotnews

În primul rând, voi explica cum a fost calculat de către APAPR randamentul de 9,1% pentru perioada mai 2008 – septembrie 2017. Astfel, a fost calculată o medie ponderată a valorii unității de fond a tuturor celor existente, utilizând drept ponderi cota de piață după active, iar mai apoi a fost împărțit rezultatul la valoarea unității de fond din luna mai 2008. Ulterior, a fost determinat acel randament mediu anual care conduce la multiplicarea calculată anterior a unității de fond și care într-adevăr este de 9,1%. Acest rezultat reprezintă însă doar creșterea medie anualizată a valorii unității de fond, nu și randamentul mediu anualizat al fondurilor de pensii. De asemenea reprezintă randamentul mediu anualizat al sumelor investite de participanți doar în luna mai 2008, ceea ce nu corespunde randamentului total al investiției lor.

În mod evident, un contributor la pilonul II este mai interesat de randamentul mediu cu care au fost investite toate contribuțiile lui și nu doar cel cu care a fost investit prima contribuție transferată. Sigur că, numărul contribuțiilor transferate din luna mai 2008 până în prezent către Pilonul II diferă de la o persoană la alta în funcție de momentul intrării în câmpul muncii sau de eventuale perioade de inactivitate.

Pentru a explica mai bine aceste idei, precum și pentru a calcula randamentul efectiv al fondurilor transferate către Pilonul II de pensii, vom considera un salariat reprezentativ care a contribuit permanent în perioada mai 2008 – iunie 2017 la nivelul unui salariu mediu pe economie, datele de intrare provenind de pe site-ul Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, secțiunea statistici. De asemenea, va fi avut în vedere comisionul de 2,5% din sumele transferate, iar suma finală strânsă la finele lunii iunie 2017 va fi calculată astfel: pentru fiecare contribuție se va considera creșterea unității de fond din luna iunie 2017 comparativ cu luna respectivă și se va înmulți cu suma efectiv transferată. Astfel, vom ajunge la o sumă totală acumulată de salariatul reprezentativ de circa 11575 lei. Se poate observa din tabel, pe baza coloanei randament mediu anualizat per contribuție, că într-adevăr contribuțiile lunare investite în anul 2008 au un randament mediu anualizat de peste 9%, dar acesta descrește ulterior.

Sursa: calcule proprii pe baza datelor de pe site-ul Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR)

Pentru a calcula randamentul mediu anualizat al tuturor contribuțiilor investite vom căuta acea valoare care conduce la acumularea aceleiași sume finale, respectiv 11575 de lei. Altfel spus, randamentul mediu anualizat va constitui răspunsul la întrebarea: la ce randament mediu anual am plasat toate sumele transferate astfel încât să obținem 11575 de lei pe baza contribuțiilor transferate?

Rezultatul, așa cum se poate observa din fișierul atașat (descarcap2 contributii calcule finale), este de circa 7,1% pentru perioada mai 2008- iunie 2017, fiind cu circa 2 puncte procentuale sau 23% mai redus decât valoarea de peste 9% obținută pe baza creșterii valorii unității de fond. Acest rezultat este mult mai relevant pentru un participant la sistem întrucât arată randamentul tuturor sumelor transferate și nu doar al celor din luna mai 2008. Astfel, utilizarea creșterii valorii unității de fond pentru a arăta randamentul mediu anualizat al fondurilor de pensii reprezintă, în cel mai bun caz, o informație incompletă. Pentru o informare corectă, aș recomanda prezentarea randamentul mediu efectiv obținut de un participant considerând diverse momente de intrare în sistem. De exemplu, reluând metodologia descrisă mai sus, un participant la sistem care a transferat contribuții începând cu luna ianuarie 2010 și până în iunie 2017 a obținut un randament mediu anualizat de circa 6,5%, unul care a început să lucreze în ianuarie 2011 a câștigat în medie 6,35% în timp ce un angajat care a lucrat între ianuarie 2014 și iunie 2017 a beneficiat de un randament mediu de 5,24%. Se observă că randamentele sunt în scădere ceea ce nu este surprinzător având în vedere dobânzile mai scăzute din ultimii ani. Se poate observa însă că randamentul diferă și în funcție...

Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro