Pentru temerarii care pastreaza forma de desfasurare a activitatii ca PFA si in anul 2016, prezentam principalele obligatii existente dar si modificari ale impozitarii acestei forme de organizare, din perspectiva contabila si fiscala. Contabilitatea PFA sau a intreprinderii individuale are un mare avantaj fata de societati, prin faptul ca este in partida simpla. Acest lucru inseamna ca, practic, incasarile sunt considerate venituri la data incasarii, platile sunt considerate cheltuieli la data platii iar profitul impozabil este generat de diferenta intre incasari si plati. Marele avantaj al PFA este ca poate dispune de sumele incasate chiar de la aceasta data fata de o societate cand sumele pot fi distribuite abia dupa inchiderea exercitiului, depunerea situatiilor anuale la autoritati prin plata dividendului.

Adrian Benta si Dragos PatroiFoto: Hotnews

Sumele incasate si platile se inregistreaza in Registrul de incasari si plati. Astfel, cel putin in primele luni de activitate, cu volum mai redus, aceasta contabilitatea - cu putin ajutor de specialitate - poate fi condusa chiar de catre persoana fizica titulara a PFA. Desigur, ca orice activitate normata, si contabilitatea PFA urilor trebuie sa respecte niste reguli si proceduri, asa cum acestea sunt prevazute in O.M.F.P. nr. 170/2015, privind contabilitatea persoanelor fizice autorizate, cu modificarile si completarile ulterioare.

In principiu, exista urmatoarele documente obligatorii, in care se consemneaza activitatile economice, dupa cum urmeaza:

a. registrul de incasari si plati, in care se inscriu cronologic incasarile si platile generate de activitatea PFA;

b. registrul mijloacelor fixe, in care se consemneaza activele imobilizate cumparate de entitate, in vederea stabilirii amortizarii acestora;

c. registrul de evidenta fiscala. Acest registru a fost introdus printr-o ordonanta de urgenta la inceputul anului, dar - fiind o urgenta - nu a catadicsit nimeni, nici pana astazi, sa adopte formatul registrului si instructiunile de completare.

Cel putin o data pe an este obligatoriu sa se efectueze inventarierea patrimoniului de afaceri al PFA.

Desigur, am plecat de la prezumtia ca, la inmatriculare, aceste entitati nu se declara platitoare de TVA. Contabilitatea se va complica deosebit de mult in momentul in care un PFA se inregistreaza in scopuri de TVA, iar opinia unanima este ca trebuie sa se apeleze la un contabil. Amintim faptul ca plafonul de scutire de TVA anual in Romania este de 220.000 lei. Dupa depasirea plafonului si inregistrarea in scopuri de TVA, apar mai multe declaratii care trebuie completate si depuse in consecinta.

In termen de 15 zile de la inmatricularea la Registrul comertului, persoana fizica trebuie sa solicite inregistrarea la autoritatea fiscala, depunand declaratia de inregistrare 070 "Declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere". In acest caz, impreuna cu declaratia de inregistrare se va depune si prima declaratie estimativa de venit formular 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit". In aceasta declaratie estimativa, persoana fizica autorizata va trebui sa stabileasca veniturile si cheltuielile aferente primului an fiscal, in baza carora urmeaza sa fie impozitata in consecinta, platile de impozit urmand a fi stabilite de organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere comunicata contribuabilului.

In esenta, A.N.A.F. calculeaza urmatoarele impozite: 16% impozitul pe venit si 5,5% contributia la asigurarile individuale de sanatate. Contributia la sanatate se datoreaza chiar daca persoana fizica inregistreaza si alte venituri pentru care plateste asigurari individuale de sanatate. Aceste obligatii fiscale se achita trimestrial pana pe data de 25 a ultimei luni din trimestru.

In anul 2015, daca nu este salariata si nici pensionata, trebuie ca PFA sa achite contributia la asigurarile sociale - pensii depunand declaratia de asigurare formular 600. Un PFA are dreptul sa opteze pentru asigurarea la pensie intr-o suma minima de 35% din salariul mediu pe economie si maxim de 5 ori salariul mediu pe economie. In practica, majoritatea PFA depuneau declaratia de asigurare formular 600 la nivelul salariului minim pe economie. Contributiile ce se achita pentru suma asigurata in baza formularului 600 sunt:

  •  10,5% contributia individuala la pensie;
  •  15,8% contributia angajatorului la pensie.

Practic, pentru pensie, acea PFA care nu este deja asigurata in sistemul de pensii, achita aceste doua contributii la o baza stabilita chiar de catre persoana fizica. Desigur, daca persoana fizica este deja salariata sau pensionata nu se datoreaza contributia la pensii.

Incepand cu anul 2016, raportandu-ne comparat la obligatiile de plata ale unui PFA pentru anul 2015, observam introducerea obligatorie a contributiei individuale la pensii in procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoana. Aceasta contributie este plafonata superior la un plafon anual de 5 ori salariul mediu pe economie x 12 luni, insa nu asigura stagiul complet de cotizare pentru pensii. Aceasta contributie urmeaza sa se plateasca insa chiar daca persoana fizica autorizata este salariata. Mai mult chiar, daca acea PFA doreste sa beneficieze de pensie intreaga, optional achita si contributia de 15,8%, respectiv contributia angajatorului. Recenta OUG nr 50/2015 pentru modificarea Noului Cod fiscal, stabileste ca PFA ce doreste plata acestei contributii opsionale va depune o declaratie in acest sens in primele 30 zile din anul 2016.

Comparand cu situatia actuala din 2015 a Codului fiscal, acestea sunt obligatii fiscale nou introduse, ce revin in sarcina unei PFA ce are si calitatea de salariat. PFA-ul datoreaza contributia la pensii, in acest moment, chiar daca veniturile realizate din profesii/activitati independente nu sunt singurele sale venituri pentru care achita contributia la pensii.

Baza de calcul a contributiei la pensii nu poate sa fie mai mica decat 35% din salariul mediu pe economie, si nici mai mare de 5 ori salariul mediu pe economie. Celelalte doua impozite se pastreaza, respectiv ramane impozitul pe venitul net in procent de 16% si contributia individuala la sanatate in procent de 5,5%, neplafonat, urmand aceeasi procedura declarativa si de plata prezentata anterior.

Pana pe data de 25 mai al anului urmator se va depune declaratia 200 privind impozitul pe venitul persoanei fizice. Aceasta cuprinde situatia finala cu privire la veniturile si cheltuielile exercitiului. In baza acestui document autoritatea fiscala efectueaza calulul final al obligatiilor de plata si va emite decizii de impunere. PFA are obligatia sa achite diferentele in termen de 60 zile de comunicare.