Prevederile noului Cod Fiscal ce se vor aplica din 2016 referitor la contributia persoanelor fara venituri la sistemul de asigurari sociale de sanatate se refera la faptul ca acestea, daca nu contribuie intr-o forma sau alta la bugetul de asigurari sociale de sanatate sau nu fac parte din categoria persoanelor exceptate, vor trebui sa plateasca aceasta contributie la valoarea salariului minim pe economie. Cu alte cuvinte acea persoana fara venituri va plati procentul de 5.5% din 1200 de lei cat va fi salariul minim de anul viitor rezultand o suma de 66lei/luna deci 792 lei /an, contributie ce va fi platita trimestrial conform prevederilor din Codul Fiscal.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Exista cateva categorii de persoane exceptatede la plata contributiei de sanatate si anume :

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii ;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului ;

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate ;

d) persoane persecutate politic , veteranii de razboi , revolutionari ;

e) persoanele cu handicap ;

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii,

g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară ;

- la acestea se adauga si cei care au venituri din salarii , pensii , activitati independente , cedarea folosintei bunurilor (chirii) ,

- venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117;

- indemnizaţii de şomaj;

- indemnizaţii pentru creşterea copilului;

- ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă urmare unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

In ceea ce priveste cetatenii romani cu domiciliul in tara , cum ar fi persoanele plecate la munca in strainatate acestea vor exceptate de la plata acestei contributii amintita mai sus conform aceluiasi Cod Fiscal si anume art 153 alin(2) :

“”(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.”

Iar la alin 1 litera a) sunt "cetetenii romani cu domiciliul in tara "

Prin urmare daca o persoana cetatean roman ce se afla in strainatate ce se afla in Spania sa zicem , avand inca domiciliul in tara daca poseda o asigurare medicala in sistemul de securitate sociala din Spania dar care produce efecte pe teritoriul Romaniei si face dovada valabilitatii acesteia la ANAF va fi exceptata de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in Romania.

Daca acea persoana in schimb lucreaza fara forme legale ( la negru ) sau nu are incheiata o asigurare medicala in conditiile art 153 alin (2) de mai sus atunci va trebui sa plateasca acea suma minima de 66lei/luna in conformitate cu prevederile art 180 din Codul Fiscal ce sa va aplica de la 01.01.2016 :

„Art. 180. - (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie.

(2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această categorie.

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj, serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest rticol apartin in exclusivitate autorului.