Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor. NU este obligatoriu incheierea acestuia in forma autentica.

Cristian RapcencuFoto: Hotnews

In prezent, conform Codului fiscal, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si ale legii bibliotecilor, precum si cei cei care acorda burse private scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima de mai jos:

- 3 la mie din cifra de afaceri;

- 20% din impozitul pe profit datorat.

De regula, sponsorizarile se acorda spre finalul anului, moment in care societatile au o imagine de ansamblu cu privire la nivelul cifrei de afaceri si al impozitului pe profit, criterii in functie de care se poate stabili nivelul sumei acordate ca sponsorizare.

Si in anul 2016, cheltuielile de sponsorizare/mecenat, burse private raman in continuare nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Ce trebuie remarcat este faptul ca a fost majorata una dintre limite de la 3 la mie din cifra de afaceri la 5 la mie din cifra de afaceri.

Incepand cu 1 ianuarie 2014, sumele aferente acestor cheltuieli care nu sunt scazute din impozitul pe profit in anul in care au fost suportate, pot fi reportate in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora (cronologic), in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (trimestrial/anual).

Aceasta prevedere referitoare la recuperarea in urmatorii 7 ani a cheltuielilor de sponsorizare neutilizate ramane valabila si conform Noului Cod fiscal.

Exemplu:

Entitatea Leader, platitoare de impozit pe profit, a inregistrat urmatoarele venituri si cheltuieli la 31 decembrie:

  • Venituri din vanzarea produselor finite = 100.000 lei;
  • Venituri din prestari servicii = 40.000 lei;
  • Venituri din dobanzi = 5.000 lei
  • Cheltuieli cu materii prime = 40.000 lei;
  • Cheltuieli cu salariile = 10.000 lei;
  • Cheltuieli cu servicii primite de la terti = 15.000 lei;
  • Cheltuieli cu sponsorizarea platite = 4.000 lei;
  • Cheltuieli cu impozitul pe profit = 12.000 lei.

Care este impozitul pe profit datorat la 31 decembrie?

Total cifra de afaceri = 100.000 lei + 40.000 lei = 140.000 lei

Total venituri = 140.000 lei + 5.000 lei = 145.000 lei

Total cheltuieli = 81.000 lei

Profit contabil brut = 145.000 lei - 81.000 lei + 12.000 lei = 76.000 lei

Cheltuielile cu sponsorizarea sunt nedeductibile fiscal.

Rezultat fiscal = 76.000 lei + 4.000 lei (sponsorizare) = 80.000 lei

Impozit pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea = 80.000 lei x 16%

= 12.800 lei

30/00 din cifra de afaceri = 420 lei (140.000 lei x 30/00)

50/00 din cifra de afaceri = 700 lei (140.000 lei x 50/00)

20% din impozitul pe profit = 2.560 lei (12.800 lei x 20%)

Inainte de 1 ianuarie 2016

Suma de scazut din impozitul pe profit este 420 lei (Min(420 lei;2.560 lei))

Impozit pe profit datorat = 12.800 lei - 420 lei = 12.380 lei

Dupa 1 ianuarie 2016

Suma de scazut din impozitul pe profit este 700 lei (Min(700 lei;2.560 lei))

Impozit pe profit datorat = 12.800 lei - 700 lei = 12.100 lei

Suma de 3.300 lei (4.000 lei - 700 lei), reprezentand cheltuieli cu sponsorizarea care nu s-au scazut din impozitul pe profit aferent anului respectiv, se va recupera in urmatorii 7 ani consecutivi, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

N.red: Cristian Rapcencu este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. Este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ, membru CCF. Cristi are titlul de doctor, absolvind Scoala Doctorala, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.