În data de 6 iulie 2021 Net-Zero Asset Owner Alliance (un grup de investiții sub patronajul ONU constituit din 40 de instituții și coordonând un fond de investiții de circa 6.6 Trilioane USD) a emis o poziție care susține necesitatea implementării unui preț global al carbonului, scrie dr. Sorin Cebotari, cercetător, pe InfoClima.ro.

Actualmente numai 20% din carbonul emis global este taxat în vre-un fel (fie prin mecanisme ETS sau taxare directă). Absența unei poziții globale pe marginea acestui subiect subminează tranziția către o economie nepoluantă și îngreunează implementarea scopurilor asumate de reducere a traiectoriei încălzirii globale la 1.5C.

Poziția Net-Zero Asset Owner Alliance vine într-un context politic în care Uniunii Europeană intenționează să introducă o modalitate de taxare pentru carbon pentru o serie de produse importate în UE precum Cimentul, Oțelul sau produsele chimice. UE ia în considerare implementarea unui mecanism (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) ce are extindă regulile ETS - Emissions Trade System (Sistemul de Comerț cu Emisiile) și pentru produsele importante în UE.

CBAM își propune să asigure o abordare justă pentru producătorii UE și non-UE. La momentul actual orice producător UE participă în cadrul EU ETS prin intermediul căreia sunt nevoiți să plătească un preț pentru excesul de carbon emis în procesul de producție și să se conformeze unui calendar de reducere a emisiilor de carbon.

Cerințe care la momentul actual nu se aplică producătorilor non-Europeni care exportă produse către UE. Aceștia trebuie sa urmărească legislația țării în care sunt amplasate unitățile de producție, cu puține excepții însă, alte state nu implementează politici la fel de stringente ca și cele implementate de UE, respectiv companiile pot profita de costuri mai mici pentru emisii.

Lipsa componentei de cost pentru carbon emis oferă un avantaj producătorilor non-UE. Acest dezechilibru distorsionează competiția, reduce profitabilitatea companiilor europene și poate duce la relocarea unităților de producție în afara UE pentru a evita costurile de carbon. Relocarea producției în afara UE nu rezolvă însă problema poluării cu carbon ci mai degrabă crează alte probleme pentru UE cum ar fi diminuarea veniturilor din taxe și impozite în UE sau creșterea șomajului în anumite regiuni.

Citește mai departe pe InfoClima.ro