La o săptămână de la descinderile anchetatorilor în cele trei azile ale groazei din Voluntari și Afumați, Ministerul Muncii condus de Marius Budăi anunță că Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) a fost sesizată de vecini încă din iulie 2022 în cazul unuia dintre centrele în care oamenii erau supuși unor abuzuri de neimaginat. În urma unor controale făcute în 23 și 24 august, instituția a constatat mai multe probleme, a lăsat o listă cu 24 de măsuri de îndeplinit, unele cu termen finalul lui februarie 2023, iar acum spune că toate recomandările făcute au fost implementate de către angajații asociației „Sfântul Gabriel cel Viteaz”.

Persoane sunt aduse la sediul DIICOT in dosarul azilelor de batrani Foto: Inquam Photos / George Calin

Asociația „Sfântul Gabriel cel Viteaz” îi aparține lui Ștefan Godei, liderul uneia dintre grupările infracționale care dețineau cele trei centre în care persoanele cu dizabilități și cele în vârstă erau ținute în condiții greu de redat în cuvinte, fiind agresate, înfometate, puse la muncă și lipsite de medicație.

De la declanșarea acestui scandal nu a existat nicio demisie la vârful statului.

Singurele măsuri au fost demiterile președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Mihai Tomescu, și a vicepreședintelui Adela Crăciun.

Astăzi, la o săptămână distanță de la descinderile de la azilele groazei, Ministerul Muncii anunță că ANPDPD a făcut, de fapt, controale la centrele asociației „Sfântul Gabriel cel Viteaz”.

Instituția a fost sesizată de vecini în iulie 2022, a mers în control la unul dintre centre în 23 și în 24 august și a trasat o listă cu 24 de măsuri, în urma problemelor constatate. „Măsurile și recomandările (....) au fost implementate de către angajații Asociației „Sfântul Gabriel cel Viteaz”, cât și de specialiști ai DGASPC S3”, spune Ministerul Muncii într-un comunicat transmis luni.

De asemenea, ANPDPD ar fi primit „documente doveditoare și rapoarte de monitorizare a centrului, realizate în cursul lunilor ianuarie, februarie și martie de specialiști ai direcției, însoțite de fotografii, transmise prin poșta electronică de către reprezentanții asociației”.

Și la cel de al doilea azil al asociației „Sfântul Gabriel cel Viteaz” - Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) ”Armonia” - ANPDPD a fost în control în noiembrie 2022, după ce instituția a fost sesizată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), instituție căreia între timp Marius Budăi i-a reziliat contractul care îi permitea să facă verificări în centrele sociale.

Ce spune Ministerul Muncii despre controalele făcute la azilele asociației lui Ștefan Godei, fost șofer la Primăria Capitalei

Redăm integral comunicatul Ministerului Muncii:

 • „1) Situația Centrului de Îngrijire și Asistență (CIA) „Sfântul Gabriel cel Viteaz“ ce aparține Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz” a intrat în atenția Autorității Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) ca urmare a sesizărilor făcute de vecini ai respectivului centru (adresă înregistrată la ANPDPD în luna iulie a anului trecut). Aceștia au mai semnalat nereguli în cadrul centrului, pe care ANPDPD le-a raportat Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Ilfov, la sfârșitul lunii iulie 2022.
 • La o nouă revenire a vecinilor, în 1 august 2022, președintele ANPDPD a dispus efectuarea unei acțiuni de monitorizare și control.
 • În zilele de 23.08.2022 și 24.08.2022, trei reprezentante ale Autorității au vizitat CIA „Sfântul Gabriel cel Viteaz“.
 • Ulterior, în 29.08.2022, ANPDPD a solicitat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 3 Programele Individuale de Reabilitare și Integrare Socială (PIRIS) întocmite beneficiarilor, precum și rapoartele de anchetă socială, fiind solicitate totodată clarificări cu privire la motivele pentru care beneficiarii din centru nu au avut un manager de caz desemnat de Direcție.
 • Majoritatea concluziilor rezultate în urma verificărilor, conform notei de monitorizare și control privesc încălcări ale prevederilor Anexei 1 din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
 • Prin nota de monitorizare și control întocmită, ce a fost transmisă atât furnizorului privat de servicii sociale, cât și DGASPC Sector 3, au fost stabilite măsuri și recomandări, perioada de timp necesară aplicării, precum și persoanele responsabilizate cu implementarea acestora.

Ce probleme au fost găsite la unul dintre azilele groazei

Astfel, potrivit Notei de monitorizare și control, cele 24 de măsuri și recomandări dispuse în legătură cu CIA „Sfântul Gabriel cel Viteaz“ au fost:

 • ”1. Asociația va depune diligențe în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru clădirea în care este amplasat centrul, astfel cum a fost precizat și în adresa nr. C/6586/08.11.2021 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov și în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu. Responsabil: managerul general al centrului/președintele Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz” / Termen: 31.12.2022
 • 2. Vor fi amenajate spațiile exterioare cu bănci, foișoare și/sau cu diverse echipamente de relaxare și mișcare (coș de baschet, mese de șah ș.a.), astfel cum impun standardele minime de calitate. Responsabil: managerul general al centrului/președintele Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz” / Termen: 28.02.2023
 • 3. Având în vedere aspectele constatate cu privire la potențialele riscuri (de accidentare, împiedicare) existente în curtea centrului, ce pot pune în pericol siguranța beneficiarilor, vor fi întreprinse demersuri în vederea remedierii/înlăturării acestora, astfel încât beneficiarii se vor bucura de un mediu de viață sigur, accesibil şi adaptat nevoilor acestora. Responsabili: managerul general al centrului, administratorul imobilului / Termen: de îndată
 • 4. Numărul şi structura de personal a CIA „Sfântul Gabriel cel Viteaz” va corespunde Regulamentului de organizare și funcționare al centrului. Vor fi identificate soluţii astfel încât lipsa personalului să nu limiteze activitățile pentru care centrul a fost înființat, să poată furniza serviciile necesare beneficiarilor în acord cu nevoile lor, potrivit standardelor minime de calitate specifice unui centru rezidențial de îngrijire și asistență. Vor fi realizate de urgență demersuri pentru ocuparea posturilor vacante sau, după caz, contractarea serviciilor unor specialişti. Responsabili: managerul general al centrului/președintele Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”, angajatul/angajații cu atribuții privind recrutarea personalului și gestionarea resurselor umane / Termen: 28.02.2023
 • 5. Va fi clarificată situația angajatului în funcția de kinetoterapeut. În situația desfacerii contractului individual de muncă, vor fi realizate demersuri în vederea ocupării postului vacant, ori vor fi achiziţionate serviciile unor specialişti din comunitate, astfel încât persoanele găzduite în centru să beneficieze cât mai rapid de servicii de abilitare/reabilitare adecvate. Responsabili: managerul general al centrului/președintele Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”, angajatul/angajații cu atribuții privind recrutarea personalului și gestionarea resurselor umane / Termen: 31.12.2022
 • 6. Se va asigura accesul beneficiarilor la servicii medicale de medicină de familie, precum și la orice specialități medicale. Va fi reevaluată starea de sănătate a tuturor beneficiarilor, ținând seama de istoricul de boală și recomandările specialiștilor. Responsabili: managerul general al centrului, medici / Termen: de îndată
 • 7. Va fi facilitat de urgență accesul domnului M.I.V. la consultații de pneumologie și oncologie, precum și la realizarea tuturor analizelor și investigațiilor recomandate de medicii specialiști. Totodată, beneficiarului i se va furniza întreaga medicație stabilită de medici și i se va asigura o alimentație în acord cu recomandările medicale (hipocalorică, cu aport de legume proaspete). Responsabili: managerul general al centrului, asistentul medical, medici / Termen: de îndată
 • 8. Vor fi întocmite meniuri care vor respecta principiile unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate în funcţie de afecțiunile beneficiarilor şi vor fi avute în vedere recomadările medicale referitoare la regimurile alimentare ale tuturor beneficiarilor, ținând cont pe cât posibil, de preferințele acestora. Se va încuraja consumul de fructe și legume proaspete. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul medical, medici / Termen: de îndată
 • 9. Se vor încuia dulapurile în care se găsesc medicamente - medicația curentă, aparatul de urgență, precum medicația rămasă ca urmare a schimbării schemelor de tratament. Centrul va întocmi o condică de evidență a medicamentelor și materialelor consumabile, conform standardelor minime de calitate. Vor fi evidențiate în mod distinct medicamentele excedentare, precum și cele aflate în aparatul de urgență, cu menționarea corespunzătoare a cantității și motivului care au condus la administrarea lor sau a oricărei alte situații care duc la scoaterea lor din gestiune. Responsabil: managerul general al centrului, administratorul imobilului, asistentul medical / Termen: de îndată
 • 10. Va fi clarificată situația celor 8 beneficiari - dacă aceștia locuiesc sau nu la demisolul clădirii. Din cauza faptului că spațiile de la demisol sunt reci și nu primesc suficientă lumină naturală, va fi luată în considerare varianta în care vor fi amenajate spațiile de la parterul clădirii, prin mutarea personalului administrativ la demisol, astfel încât beneficiarilor cu afectări psihice/mentale grave să li se asigure condiții de locuit decente, spații dotate și utilate în conformitate cu MODULUL I - MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL, Standard 2 - GĂZDUIRE prevăzut în Anexa 1 din Ordinul nr.82/2019. Responsabili: managerul general al centrului, administratorul imobilului / Termen: 28.02.2023
 • 11. Vor fi create condițiile ca fiecare dormitor să asigure o suprafață de cel puțin 6 m.p. pentru fiecare beneficiar care nu folosește fotoliu rulant și pentru ca un grup sanitar să revină unui număr maxim de 6 persoane, în acord cu standardele minime aplicabile.
 • Responsabili: managerul general al centrului, administratorul imobilului / Termen: 28.02.2023
 • 12. Va fi reevaluată situația beneficiarilor care manifestă comportamente abuzive față de alți beneficiari sau comportamente deviante și vor fi identificate serviciile de specialitate corespunzătoare. Vor fi planificate și furnizate intervențiile și serviciile de specialitate, în acord cu nevoile identificate. Responsabili: managerul general al centrului, psiholog, asistent social, manager de caz, director general al DGASPC S 3 / Termen: 31.12.2022
 • 13. Centrul va identifica soluții în vederea prevenirii și intervenției corespunzătoare în cazurile de abuz dintre beneficiari. Se va asigura în mod corespunzător protecția persoanelor găzduite în centru împotriva abuzurilor. Intervențiile psihologice vor fi planificate pe baza programelor personalizate de consiliere. Intervențiile de specialitate (inclusiv cele ale psihologului și infirmierilor) vor fi consemnate în fișa beneficiarului. Responsabili: managerul general al centrului, psiholog, personal de specialitate / Termen: de îndată
 • 14. Beneficiarii vor fi consiliați cu privirea la menținerea unui stil de viață sănătos, în conformitate cu prevederile MODULUL I - MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL Standard 3 – ALIMENTAȚIE, prevăzut în Anexa 1 din Ordinul nr.82/2019.
 • Responsabili: managerul general al centrului, asistentul medical, psiholog / Termen: 31.12.2022
 • 15. Se va cerceta situația potrivit căreia beneficiara M.G. a fost izolată și, în funcție de rezultate, se va angaja răspunderea disciplinară a persoanelor implicate în izolarea beneficiarei. Responsabili: managerul general al centrului, psiholog, personal de specialitate / Termen: de îndată
 • 16. În vederea respectării și asigurării vieții intime a beneficiarilor, centrul va amenaja o cameră intimă pentru cupluri, în acord cu prevederile standardelor minime aplicabile. De asemenea, beneficiarii vor fi consiliați cu privire la măsurile contraceptive.
 • Responsabili: managerul general al centrului, administratorul imobilului / Termen: 31.12.2022
 • 17. Beneficiarilor li se vor facilita menținerea legăturii cu familia, prietenii, conform MODULUL IV - ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII, Standard 1 - INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ /SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, prevăzut în Anexa 1 din Ordinul nr. 82/2019. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social / Termen: de îndată
 • 18. Centrul va întocmi documente din care să rezulte turele planificate personalului de specialitate, condică de prezență/pontaj, evidența serviciilor prestate de colaboratori. Responsabil: managerul general al centrului / Termen: de îndată
 • 19. Se vor iniţia demersuri astfel încât angajații centrului să beneficieze de instruiri specifice şi cursuri de formare continuă cu privire la prevederile legale aplicabile unui centru de îngrijire și asistență și procedurile de lucru (inclusiv în caz de abuz sau alte violențe).Responsabili: managerul general al centrului, personalul de specialitate / Termen: 31.12.2022
 • 20. Vor fi efectuate demersurile necesare în vederea reînnoirii actelor de identitate ale beneficiarilor CIA „Sfântul Gabriel cel Viteaz“ ce au termenul de valabilitate expirat sau care urmează să expire. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social /Termen: de îndată
 • 21. Asistentul social al centrului va utiliza instrumentele de lucru în activitatea sa în acord cu prevederile Ordinului nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități și celelalte acte normative aplicabile și va colabora cu managerul de caz desemnat în vederea monitorizării serviciilor furnizate. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social / Termen: de îndată
 • 22. Beneficiarii vor fi evaluați în vederea revizuirii/reînnoirii/actualizării certificatelor de încadrare în grad de handicap, PIS, PIRIS, în vederea planificării/oferirii serviciilor și stabilirii tipului serviciului rezidențial, în conformitate cu nevoile specifice identificate și prevederilor legale. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social, manager de caz, director general al DGASPC S 3 / Termen: 31.12.2022
 • 23. Vor fi furnizate și monitorizate în mod corespunzător realizarea activităților și serviciilor planificate pentru fiecare beneficiar conform planurilor personalizate, în acord cu prevederile Ordinului nr. 82/2019. În Fișa beneficiarilor vor fi consemnate toate intervențiile specialiștilor. Fișele de monitorizare ale beneficiarilor vor include, în toate situațiile, informații privind progresele obținute și gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în planurile personalizate. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social, manager de caz, director general al DGASPC S 3 / Termen: 31.12.2022
 • 24. Pentru asigurarea intimității beneficiarelor va fi demontată camera video din camera nr. 7 și va fi plasată în spațiile interioare comune sau exterioare, conform standardelor minime aplicabile. Responsabili: managerul general, administratorul imobilului /
 • Termen: de îndată”

„Măsurile și recomandările au fost implementate”

 • Măsurile și recomandările de mai sus au fost implementate de către angajații Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”, cât și de specialiști ai DGASPC S3 (conform adreselor din 13.12.2022, respectiv din 30.03.2023, emise de DGASPC Sector 3). Au mai fost transmise ANPDPD documente doveditoare și rapoarte de monitorizare a centrului, realizate în cursul lunilor ianuarie, februarie și martie de specialiști ai direcției, însoțite de fotografii, transmise prin poșta electronică de către reprezentanții Asociației.
 • Facem precizarea că, la solicitarea organelor de cercetare penală, ANPDPD a transmis toate documentele solicitate ca urmare controalelor desfășurate în legătură cu CIA ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”.
 • Ca urmare a încălcării drepturilor fundamentale ale beneficiarilor centrului, prin tratamente inumane ori degradante asupra acestora, prin care le-a fost pusă viața în pericol, AJPIS Ilfov a propus retragerea licenței de funcționare a serviciului social, iar prin Decizia nr. 698/06.07.2023, președintele ANPDPD a retras licența de funcționare acordată centrului.

În al doilea centru controlat s-a constatat că este frig, iar asociația a spus că nu a fost plătită de DGASPC

 • 2) La Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) ”Armonia”, al doilea centru ce aparține Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”, controlul ANPDPD a fost declanșat ca urmare a sesizării Centrului de Resurse Juridice (CRJ), prin petiția înregistrată în 09.11.2022 la instituție.
 • Prin Ordinul președintelui nr.1100/17.11.2022, ANPDPD a demarat de urgență o acțiune de monitorizare și control. Vizita celor două reprezentante ale Autorității a avut loc la CIA ”Armonia” în datele de 21.11.2022 și 22.11.2022.
 • În primă fază, reprezentanții Autorității au constatat că în CIA ”Armonia” era frig și s-a invocat faptul că Direcția nu achitase contravaloarea serviciilor prestate către Asociație. Prin urmare, în 23.11.2022, ANPDPD a solicitat Asociației, printr-o adresă scrisă, furnizarea căldurii în centru.

În urma verificărilor efectuate la CIA „Armonia“, ANPDPD a stabilit, conform Notei de monitorizare și control din 06.12.2022, un număr de 14 măsuri și recomandări, astfel:

 • ”1. Asociația va depune diligențe în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor de funcționare în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Responsabil: managerul general al centrului/președintele Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz” / Termen: 31.05.2023
 • 2. Vor fi amenajate spațiile exterioare cu diverse echipamente de relaxare și mișcare (coș de baschet, mese de șah ș.a.), astfel cum impun standardele minime de calitate. Responsabil: managerul general al centrului/președintele Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”/ Termen: 30.04.2023
 • 3. Numărul și structura de personal a CIA „Armonia” va fi în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările ulterioare, conform cărora raportul personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CIA este de 1/1,20. Vor fi identificate soluții astfel încât lipsa personalului să nu limiteze activitățile pentru care centrul a fost înființat, să poată furniza serviciile necesare beneficiarilor în acord cu nevoile lor, potrivit standardelor minime de calitate specifice unui centru rezidențial de îngrijire și asistență. Vor fi realizate demersuri pentru ocuparea posturilor vacante sau, după caz, contractarea serviciilor unor specialiști. Responsabili: managerul general al centrului/președintele Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz, angajatul/angajații cu atribuții privind recrutarea personalului și gestionarea resurselor umane / Termen: 31.05.2023
 • 4. Se vor realiza demersuri în vederea ocupării posturilor de asistent social și psiholog, ori vor fi achiziționate serviciile unor specialiști din comunitate, astfel încât persoanele găzduite în centru să beneficieze cât mai rapid de servicii de abilitare/reabilitare adecvate. Totodată, conducerea centrului va cere kinetoterapeutului, angajat al centrului, să realizeze intervențiile de abilitare/reabilitare pe care acesta trebuie să le ofere beneficiarilor, în acord cu serviciile stabilite în planurile întocmite beneficiarilor. Responsabili: managerul general al centrului/președintele Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”, angajatul/angajații cu atribuții privind recrutarea personalului și gestionarea resurselor umane / Termen: 31.05.2023
 • 5. Vor fi întocmite meniuri care vor respecta principiile unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate în funcţie de afecțiunile beneficiarilor şi vor fi avute în vedere recomandările medicale referitoare la regimurile alimentare ale tuturor beneficiarilor, ținând cont pe cât posibil, de preferințele acestora. Se va încuraja consumul de fructe și legume proaspete. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul medical, medici / Termen: de îndată
 • 6. Se va continua renovarea spațiilor (dormitoare și grupuri sanitare/băi), astfel încât fiecare dormitor să asigure o suprafață de cel puțin 6 m.p. pentru fiecare beneficiar care nu folosește fotoliu rulant, dar și pentru ca un grup sanitar să revină unui număr maximum de 6 persoane, în acord cu Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Responsabili: managerul general al centrului, administratorul imobilului / Termen: 30.04.2023
 • 7. Va fi reevaluată situația beneficiarilor care manifestă comportamente abuzive față de alți beneficiari sau comportamente deviante și vor fi identificate serviciile de specialitate corespunzătoare. Vor fi planificate și furnizate intervențiile și serviciile de specialitate, în acord cu nevoile identificate. Responsabili: managerul general al centrului, psiholog, asistent social, manager de caz /Termen: 28.02.2023 / Responsabili: managerul general al centrului, psiholog, personal de specialitate / Termen: de îndată
 • 8. Beneficiarii vor fi consiliați cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos, în conformitate cu prevederile MODULUL I - MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL Standard 3 – ALIMENTAȚIE, prevăzut în Anexa 1 din Ordinul nr.82/2019.
 • Responsabili: managerul general al centrului, asistentul medical, psiholog / Termen: 28.02.2023
 • 9. Beneficiarilor li se vor facilita menținerea legăturii cu familia, prietenii, conform MODULUL IV - ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII, Standard 1 - INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ /SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, prevăzut în Anexa 1 din Ordinul nr. 82/2019. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social / Termen: de îndată
 • 10. Centrul va întocmi documente din care să rezulte turele planificate pentru personal de specialitate, condică de prezență/pontaj, evidența serviciilor prestate de colaboratori. Responsabil: managerul general al centrului / Termen: de îndată
 • 11. Vor fi efectuate demersurile necesare în vederea reînnoirii actelor de identitate ale beneficiarilor CIA „Armonia“ ce au termenul de valabilitate expirat sau care urmează să expire. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social / Termen: de îndată
 • 12. Beneficiarii vor fi evaluați în vederea eliberării/revizuirii/reînnoirii/actualizării certificatelor de încadrare în grad de handicap, PIS, PIRIS, în vederea planificării/oferirii serviciilor și stabilirii tipului serviciului rezidențial, în conformitate cu nevoile specifice identificate și prevederilor legale. În funcție de rezultatele evaluării și emiterii planurilor menționate mai sus, se vor încheia contracte pentru acordarea serviciilor sociale cu toți beneficiarii/reprezentanții legali ai acestora, în acord cu voința beneficiarilor și prevederile legale. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social, manager de caz, director general al DGASPC Ilfov/DGASPC Giurgiu / Termen: 30.04.2023
 • 13. Vor fi furnizate și monitorizate în mod corespunzător realizarea activităților și serviciilor planificate pentru fiecare beneficiar conform planurilor personalizate, în acord cu prevederile Ordinului nr. 82/2019. Conducerea centrului va urmări realizarea intervențiilor și serviciilor specialiștilor. Fișele de monitorizare ale beneficiarilor vor include, în toate situațiile, informații privind progresele obținute și gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în planurile personalizate. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social, manager de caz, director general al DGASPC Ilfov / Termen: de îndată
 • 14. Se vor depune toate diligențele pentru evaluarea situației beneficiarilor M.C. și G.A. pentru a li se identifica nevoile reale, a li se stabili servicii și intervenții în acord cu rezultatele evaluării, inclusiv prin oferirea sprijinului în acordarea asistenței juridice, în acord cu art. 25 și următoarele din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Legii nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative. Responsabili: managerul general al centrului, asistentul social (pentru beneficiarul M. C.), manager de caz al DGASPC Ilfov, director general al DGASPC Ilfov (pentru beneficiara G. A.).”
 • Facem mențiunea că beneficiara G.A. provine de la DGASPC Ilfov, iar pentru beneficiarul M.C. familia (tutorele) achită Asociației contravaloarea serviciilor prestate. Față de dorința acestora de a părăsi serviciul social, au fost primite răspunsuri: de la Asociația la care beneficiara G.A. intenționa să meargă (adresă transmisă DGASPC Ilfov de Organizația suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual prin care se exprimă imposibilitatea preluării în serviciul acesteia a beneficiarei), iar de la familia beneficiarului M.C. Asociația a primit o declarație prin care tutorele nu era de acord ca acesta să părăsească centrul.

Aproape 30 de persoane în azil, la momentul controlului

 • La data controlului în CIA „Armonia“ se găseau un număr de 29 de beneficiari, dintre care 15 beneficiari proveneau de la DGASPC Ilfov.
 • ANPDPD a transmis adrese atât entității controlate, Asociația ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”, cât și DGASPC Ilfov, însoțite de notele de monitorizare și control, în vederea implementării măsurilor și recomandărilor.
 • Prin adresa ANPDPD din 27.02.2023, au fost solicitate Asociației ”Sfântul Gabriel cel Viteaz” documente justificative cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate prin nota de monitorizare și control. În data de 13.04.2023, Asociația a transmis ANPDPD documentele doveditoare, însoțite de fotografii, care au demonstrat remedierea problemelor identificate de echipa de monitorizare și control.
 • Ca urmare a sesizării CRJ, ANPDPD a transmis acestuia rezultatele verificărilor din CIA ”Armonia”, printr-o adresă, în 16.01.2023.
 • În urma vizitelor de monitorizare desfășurate la CIA „Armonia“, aparținând Asociației „Gabriel cel Viteaz“, Centrul de Resurse Juridice a adresat ANPDPD mai multe solicitări. Una dintre cereri a fost în legătură cu verificarea procedurilor de transfer și prezenței persoanelor cu dizabilități intelectuale/psihosociale în centrele Asociației.
 • ANPDPD a solicitat DGASPC Ilfov, printr-o adresă din 24.02.2023, transmiterea informațiilor privind procedura de transfer, locul de proveniența a beneficiarilor din CIA ”Armonia”, rapoarte de monitorizare, precum și o situație nominală a beneficiarilor centrului. Prin adresa de răspuns a DGASPC Ilfov, din 28.03.2023, se arată că măsurile și recomandările dispuse prin nota de control au fost îndeplinite, aceasta fiind însoțită de rapoartele de monitorizare ale Direcției, realizate ulterior controlului.
 • Tot în legătură cu cererea CRJ, ANPDPD a solicitat și DGASPC Sector 3 transmiterea de informații privind procedura de transfer, proveniența beneficiarilor în CIA ”Sfântul Gabriel cel Viteaz”, celălalt centru al asociației, descris mai sus și rapoarte de monitorizare, precum și o situație nominală privind modalitatea în care beneficiarii CIA ”Gabriel cel Viteaz” au fost transferați/admiși în acest serviciu social, conform adresei ANPDPD din 24.02.2023. Prin adresa de răspuns a DGASPC Sector 3 (din 22.03.2023) se aduc informații cu privire la respectarea legislației în ceea ce privește transferul beneficiarilor și se transmite situația nominală a beneficiarilor.

Sesizarea CRJ în cazul azilului aparținându-i liderului celeilalte grupări, redirecționată de ANPDPD

3) Petiția prin care CRJ a sesizat ANPDPD în legătură cu concluziile rezultate în urma vizitei acestuia la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Dependente (CIAPD) „Casa Cora" a fost redirecționată Direcției Politici Servicii Sociale, în 15.02.2023.

Neregulile sesizate de CRJ la căminul de persoane vârstnice, CIAPD „Casa Cora", au mai făcut obiectul unei sesizări, iar pentru faptul că ANPDPD nu are competențe de control în astfel de servicii sociale, sesizarea a fost redirecționată Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), în vederea efectuării de verificări la serviciul pentru persoane vârstnice, în 28.12.2022.

Potrivit ANPIS, Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Cora era recent înființat. Centrul existent anterior, respectiv Centrul rezidențial de îngrijire și asistență persoane dependente Casa Cora, a fost controlat de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS Ilfov în perioada 04.01-05.01.2023. Controlul a fost solicitat de ANPIS ca urmare a petiției adresate ANPDPD. Au fost dispuse măsuri de remediere a abaterilor constatate constând în:

 • îmbunătățirea condițiilor de hrană;
 • angajarea de personal calificat;
 • realizarea planului de formare a angajaților;
 • realizarea și consemnarea informărilor obligatorii privind beneficiarii, cât și angajații.

 • Printr-o adresă din 07.03.2023, ANPDPD a solicitat AJPIS Ilfov luarea măsurilor legale care se impun cu privire la ambele centre (CIA ”Sfântul Gabriel cel Viteaz” și CIA ”Armonia”), ca urmare a concluziilor rezultate din controalele efectuate.
 • Prin adresa ANPDPD din 21.04.2023 DGASPC Ilfov a fost informată că un număr de 3 măsuri și recomandări au fost parțial implementate.
 • Prin adresa din 10.05.2023, DGASPC Ilfov comunică ANPDPD punctul de vedere cu privire la îndeplinirea tuturor măsurilor și recomandărilor și transmite actele doveditoare.
 • Precizăm că, la solicitarea organelor de cercetare penală, ANPDPD a transmis toate documentele solicitate ca urmare controalelor desfășurate în legătură cu CIA ”Armonia”.
 • Ca urmare a încălcării drepturilor fundamentale ale beneficiarilor centrului, prin tratamente inumane ori degradante asupra acestora, prin care le-a fost pusă viața în pericol, AJPIS a propus retragerea licența provizorie de funcționare a serviciului social, iar prin Decizia nr. 697/06.07.2023, președintele ANPDPD a retras licența de funcționare provizorie acordată centrului”.

CITEȘTE ȘI: