BAT optimizează raportarea de sustenabilitate a companiei cu primul său Raport anual combinat al performanței de business și sustenabilitate*, care include informații detaliate despre acțiuni în domeniul sustenabilității și obiectivele de mediu, sociale și guvernanță (ESG) în raportarea anuală statutară. Această abordare precede cerințele globale viitoare pentru companii de a extinde domeniul de aplicare și de a îmbunătăți calitatea informațiilor legate de durabilitate pe care acestea le publică.

Mike Nightingale, Chief Sustainability Officer BATFoto: BAT
  • BAT prezintă primul raport anual combinat al performanței de business și sustenabilitate, prin care anunță rezultate remarcabile obținute în atingerea obiectivelor ambițioase privind protejarea mediului, sociale și de guvernanță (ESG)
  • BAT își asumă un rol de leadership, fiind între primele companii la nivel global care au efectuat și prezentat rezultatele unei Evaluări de Dublă Materialitate
  • BAT anunță obiective noi și actualizate de sustenabilitate
  • Cu 22.5 milioane de consumatori ai noilor categorii de produse care nu implică arderea tutunului, BAT face un important pas înainte în călătoria de transformare pentru reducerea impactului asupra sănătății

Prin intermediul acestui raport au fost anunțate obiective noi sau actualizate, precum:

  • atingerea nivelului de 30% surse de energie regenerabile cu doi ani mai devreme față de ținta inițială – anul 2025, rezultând astfel revizuirea acestui prag la 50% surse de energie regenerabile până în 2030;
  • creșterea pragului inițial de 15% de reducere a deșeurilor rezultate din operațiunile BAT până în 2025 la 25%;
  • extinderea domeniului de aplicare a anjagamentului BAT pentru 100% ambalaje reutilizabile, reciclabile sau compostabile și la alte materiale decât plastic și
  • stabilirea unui nou obiectiv de conversie zero a ecosistemelor naturale în lanțul său de aprovizionare cu tutun până în 2025

Mike Nightingale, Director de sustenabilitate în cadrul BAT, a spus:

”Suntem mândri să ne îmbunătățim tot mai mult raportarea de sustenabilitate cu primul nostru raport anual combinat al performanței de business și sustenabilitate. Este tot mai larg semnalat faptul că problemele de sustenabilitate și din aria ESG au un impact semnificativ atât asupra societății, cât și asupra performanței unei companii. Un raport combinat de busines și sustenabilitate reflectă angajamentul nostru puternic față de raportarea transparentă și de integrarea durabilității și a aspectelor ESG în modul în care ne gestionăm afacerea.

Continuăm să facem progrese în promovarea strategiei noastre de sustenabilitate și construirea unui viitor mai bun – A Better Tomorrow™. Odată cu transformarea afacerii noastre, reducem impactul asupra sănătății și ne stabilim noi obiective. În 2022, de exemplu, numărul consumatorilor care folosesc produsele noastre care nu implică arderea tutunului a crescut la 22,5 milioane și, totodată, am redus emisiile de GES (gaze cu efect de seră) din Scopul 1 și 2 cu 15% față de 2021. Știm că avem încă multe de făcut și suntem nerăbdători să atingem obiectivele ambițioase asumate.”

Acest raport include, de asemenea, rezultatele primei Evaluări de Dublă Materialitate a BAT, o abordare a evaluării impactului care ajută compania să stabiliească cele mai importante priorități și acțiuni de sustenabilitate. O astfel de abordare analizează nu doar modul în care afacerea impactează problemele de sustenabilitate, ci și modul în care aspectele legate de sustenabilitate afectează afacerea. Rezultatele evaluării dublei materialități au contribuit deja la formularea strategiei BAT și vor continua să facă acest lucru în 2023 și ulterior. Aceste evaluări ajută companiile să-și ajusteze obiectivele și planurile de acțiune și să genereze îmbunătățiri importante în asigurarea sustenabilității.

* Combined Annual and ESG Report 2022

Articol susținut de BAT