​Firon Bar-Nir a obţinut în favoarea clientului său o soluție definitivă privind instituirea unui sechestru judiciar asupra unui număr de 5 imobile care fac obiectul litigiului principal. Hotărârile judecătoreşti prin care a fost confirmat raţionamentul juridic propus de avocaţii Firon Bar-Nir au o importanţă practică din cel puţin două perspective:

Victorie obţinută de Firon Bar-Nir în materia măsurilor asiguratoriiFoto: Firon Bar-Nir

1. A fost stabilită competenţa instanţei române învestite cu litigiul principal cu privire la soluționarea cererii privind măsura asigurătorie și referitor la imobilul vizat care se află pe teritoriul altui stat din Uniunea Europeană.

2. A fost circumstanțiată modalitatea de apreciere a judecătorului asupra oportunităţii instituirii măsurii sechestrului judiciar prin prisma unei analize sumare a fondului pretenţiilor raportată la un material probator restrâns în limitele impuse de specificul unei astfel de proceduri.

Echipa de avocaţi care a gestionat această cauză a fost compusă din Ramona Bîrlog, Managing Associate şi Cosmin Şovar, Senior Associate.

Firon Bar-Nir a construit de-a lungul anilor un departament de litigii și insolvență cu o arie de practică și o experiență vastă în asistența și reprezentarea antreprenorilor și dezvoltatorilor naționali şi internaționali, precum și a autorităților și instituțiilor publice.

Echipa de litigii şi insolvenţă din cadrul Firon Bar-Nir este coordonată de Cătălin Cotorogea, Senior Partner, și își propune ca principiu al practicii sale o abordare inovativă menită să identifice soluția juridică optimă care să răspundă poziției clientului și circumstanțelor specifice din fiecare cauză.