Polițiștii și procurorii vor avea acces la informaţiile financiare, la analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare și le vor putea folosi în anchetele privind infracțiunilor grave, conform unei Ordonanțe de urgență adoptate lui de Guvern. Până acum, anchetatorii nu aveau acces la informații despre conturi sau tranzacții bancare ale suspecților și solicitau ANAF astfel de date.

PolitiaFoto: Politia Romana

Ce prevede OUG:

 • a) facilitarea accesului autorităţilor competente la informaţiile financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare, precum şi utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave prevăzute.
 • b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor la informaţiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului;
 • c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 • d) schimbul de informaţii financiare și analize financiare dintre autoritățile competente și autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 • e) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.

 • Consultă aici actul normativ

Cum sunt definiții termenii:

 • a)registru centralizat de conturi bancare - registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN prevăzut la art. 611 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) informaţii financiare - orice tip de informaţii sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relaţiile de afaceri financiare, deţinute deja de către Oficiu sau de către unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii, depistării şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;
 • c) informaţii din domeniul aplicării legii - orice tip de informaţii sau date deţinute deja de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor ori deținute de către autorităţile publice sau
 • entităţile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a
 • infracţiunilor şi care sunt accesibile autorităţilor competente, pentru care nu este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile;

Autoritățile competente să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare sunt următoarele:

 • a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
 • b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;
 • c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă.
 • Accesul celorlalte unități de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la informații financiare și analize financiare oferite de Oficiu se face prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică.
 • Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției este autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare.

Prin ordine sau dispoziții ale conducătorilor acestor autorități competente se stabilesc:

 • a) departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorități competente abilitate să acceseze, să consulte și să prelucreze informații privind conturile bancare;
 • b) persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate
 • c) limitele concrete în exercitarea atribuțiilor de prelucrare a informațiilor privind conturile bancare
 • Persoanele trebuie să beneficieze de un înalt grad de integritate și să fie instruite cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la informațiile privind conturile bancare și, ulterior, cel puțin o dată la doi ani.

Conducătorii autorităților competente au în vedere următoarele:

 • a) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să fie necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • b) informațiile privind conturile bancare să fie prelucrate potrivit procedurilor și prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;
 • c) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să respecte dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.