​​Comisia de la Veneția nu se opune desființării Secției de Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și recomandă eliminarea articolelor din lege care creează o superimunitate pentru magistrați.

Comisia de la VenetiaFoto: www.coe.int

„Comisia de la Veneția salută intenția autorităților române de a reforma sistemul judiciar și de a restabili atribuțiile procurorilor DNA și DIICOT și înțelege că primul pas urgent în această reformă mai largă este desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție”, se arată într-un comunicat al Comisiei de la Veneția.

Forul internațional recomandă totodată eliminarea unor articole de lege care conferă o superimunitate magistraților.

Recomandări specifice:

Articolul 4 din amendamentele Camerei Deputaţilor ar trebui înlăturat, având în vedere că introduce un nou tip de imunitate pentru judecători şi procurori în cadrul unui domeniu extrem de sensibil - urmărirea penală - care merge mult dincolo de imunitatea funcţională.

Recomandarea se referă la amendamentul de modificare a art.95 din statutul procurorilor și judecătorilor:

  • (1) Judecătorii şi procurorii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv sau arestați la domiciliu numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
  • (2) Judecătorii şi procurorii pot fi trimiși în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra înfăptuirii justiției, de corupție și de serviciu ori a unei infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 12 Magistraturii.
  • (3) În caz de infracțiune flagrantă, judecătorii și procurorii pot fi reținuți și supuși percheziției potrivit legii, Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori fiind informată de îndată de organul care a dispus reținerea sau percheziția.”

Articolul 6 din amendamentele Camerei nu ar trebui să fie urmărit. Articolul prevede o nouă competenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii prin acordarea secţiei relevante din acesta competenţă exclusivă de a decide acţiunile în chestiuni penale împotriva judecătorilor şi procurorilor. Comisia de la Veneţia consideră că procedurile penale ce nu se încadrează competenţei imunităţii funcţionale nu ar trebui să fie de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii şi ar trebui aduse direct în faţa curţii de justiţie fără examinarea anterioară a CSM.

Recomandarea se referă la amendamentele pentru modificarea legii CSM:

  • (5) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii încuviințează trimiterea în judecată a judecătorilor pentru săvârșirea unei infracțiuni contra înfăptuirii justiției, de corupție și de serviciu ori a unei infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.
  • (6) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii încuviințează trimiterea în judecată a procurorilor pentru săvârșirea unei infracțiuni contra înfăptuirii justiției, de corupție și de serviciu ori a unei infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.
  • (7) Dacă cererea de încuviințare a trimiterii în judecată privește un magistrat membru al Consiliului Superior al Magistraturii, acesta nu are drept de vot la soluționarea respectivei cereri. Dispoziţiile prezentului alineat sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul cererilor de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu.
  • (8)Analizând cererea de încuviințare a trimiterii în judecată, secția nu se poate pronunța cu privire la temeinicia acuzației și nici cu privire la oportunitatea trimiterii în judecată, la legalitatea administrării probelor și a efectuării celorlalte acte de urmărire penală. Secția corespunzătoare se pronunță prin hotărâre, în termen de 15 zile de la primirea acesteia. Secția poate respinge cererea, prin hotărâre motivată.

În ansamblu, amendamentele Camerei Deputaților ridică multe semne de întrebare atât din din punct de vedere al conținutului cât și al procedurii, se arată în comunicatul Comisiei de la Veneția.

Camera Deputaților a adoptat pe 24 martie legea prin care se desființează SIIJ, cu amendamente privind necesitatea avizului CSM pentru trimiterea în judecată a procurorilor și judecătorilor.

Această superimunitate a fost criticată chiar de asociații ale magistraților. Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție consideră avizul CSM pentru trimiterea în judecată a procurorilor și judecătorilor, așa cum au decis deputații juriști, reprezintă „un privilegiu inadmisibil” și poate fi considerat „o garanţie a impunităţii magistraţilor”.

Pe 29 martie, ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat că solicită un punct de vedere Comisiei de la Veneția în privința desființării SIIJ și a amendamentelor adoptate de Camera Deputaților.