Transparency International Romania i-a transmis ministrului Justiției, Stelian Ion, 37 de recomandări punctuale pentru elaborarea viitoarei Strategii Naționale Anticorupție.

Principalele constatări ale Transparency International Romania cu privire la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:

  • nu a existat o abordare unitară la nivelul instituțiilor publice sau private cu privire la necesitatea punerii în aplicare a unor măsuri concrete de prevenire și combatere a corupției;
  • mijloacele electronice sunt prea puțin utilizate pentru prevenirea corupției sau detectarea timpurie a incidentelor de integritate;
  • componenta de prevenire a corupție rămâne slabă și nu a fost suficient dezvoltată prin implementarea SNA.

Organizația îi transmite ministrului Justiției 37 de recomandări punctuale de care ministerul să țină cont în elaborarea următoarei Strategii Naționale Anticorupție. Printre aceste recomandări se numără:

  • standardizarea procedurilor administrative în administrația publică centrală și locală;
  • transparentizarea dialogului dintre sectorul public și societatea civilă, prin creșterea importanței Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI);
  • implementarea programului de digitalizare a ANAF;
  • transpunerea Directivei Europene privind Avertizarea de Integritate, în dialog cu societatea civilă și mediul privat;
  • elaborarea unui registru național de conformitate pentru întreprinderi și cetățeni, registru care să centralizeze într-o manieră ușor de înțeles toate obligațiile pe care întreprinderile și cetățenii le au în raport cu instituțiile publice;
  • stabilirea şi implementarea unui nivel minim pentru măsurile anticorupție pe care fiecare companie trebuie să le pună în aplicare.
  • includerea tematicilor legate de etică, integritate, conformitate, în programele şcolare de educație pentru societate și în programele de educație academică (universitară).

Lista cu cele 37 de recomandări făcute ministrului Justiției poate fi consultată pe site-ul organizației.