Ministerul Justiției a trimis Consiliului Legislativ spre avizare un proiect de lege privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, doar că acesta a fost nevoit să facă mai multe observații și propuneri de ordin gramatical.

Sediul Ministerului JustitieiFoto: Agerpres

Redăm mai jos câteva dintre aceste observații:

  • La art.1 alin.(2), sintagma ”în anul 2020 și 2021” se va redacta sub forma ”în anii 2020 și 2021”.
  • La art.12. alin.(4), expresia ”de în urma sancționării” trebuie înlocuită cu sintagma ”în urma sancționării”.
  • La art.14 alin.(1), sintagma ”de fi apți” se va redacta sub forma ”de a fi apți”.
  • La alin.(5), pentru corelare cu alin.(1), la care se face trimitere, propunem ca sintagma ”celor prevăzuți” să fie înlocuită cu sintagma ”celui prevăzut”.
  • La art.29 alin.(3), pentru coerența exprimării, formularea ”care se soluționează comisia” trebuie redată sub forma ”care se soluționează de comisia”.
  • La art.54 alin.(7), din considerente de redactare, sintagma ”o taxă al cărui cuantum” trebuie redată sub forma ”o taxă al cărei cuantum”.
  • La art.68 alin.(1), pentru corectitudinea exprimării, formularea ”cu privire la îndeplinirea de către candidați admiși” trebuie redată sub forma ”cu privire la îndeplinirea de către candidații admiși”.