Asociația “Forumul Judecătorilor din România” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” spun că Raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, dat publicității marți, este unul extrem de critic și care confirmă că provocările la adresa independenței sistemului judiciar din România reprezintă o serioasă îngrijorare pentru Uniunea Europeană. Cele două asociații consideră că toți factorii responsabili pentru acest Raport MCV critic trebuie "să își asume neîntârziat eșecul pe bandă rulantă indicat de Comisia Europeană" și să ia urgent mai multe măsuri, între care desființarea Secției speciale.

HotNews.roFoto: Hotnews

Asociația “Forumul Judecătorilor din România” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” afirmă, într-un comunicat de presă comun, că cele mai multe dintre recomandările ce decurg din Raportul anterior, din noiembrie 2018, nu au fost puse în aplicare de autoritățile române.

Astfel, raportul MCV arată că:

 • ”Modificările legate de accelerarea înființării Secției speciale pentru anchetarea magistraților și extinderea competenței sale sau modificările succesive aduse cerințelor și regulilor procedurale de numire a procurorilor (inclusiv a personalului de conducere) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au alimentat și mai mult sursele de îngrijorare și lipsa de încredere în aceste modificări.
 • În special, unele dintre modificările propuse ale legilor păreau să servească intereselor anumitor persoane. (...) Punerea în aplicare a legilor justiției modificate a confirmat, de asemenea, preocupările exprimate în raportul din noiembrie cu privire la prejudiciile aduse sistemului judiciar.
 • În particular, funcționarea Secției speciale pentru anchetarea magistraților a confirmat temerile exprimate atât în România, cât și în exterior că secția respectivă ar putea fi utilizată ca instrument de presiune politică.
 • Au existat mai multe situații în care Secția specială a intervenit pentru a schimba cursul anchetelor penale într-un mod care ridică îndoieli serioase cu privire la obiectivitatea sa. Printre aceste situații se numără și cazurile în care Secția specială a inițiat anchete împotriva judecătorilor și a procurorilor care s-au opus modificărilor actuale ale sistemului judiciar, precum și modificările bruște ale abordării adoptate în cauzele aflate pe rolul instanțelor, de exemplu retragerea căilor de atac introduse anterior de DNA în dosarele de corupție la nivel înalt.
 • Numirile în funcțiile de conducere din Secția specială au stârnit, la rândul lor, polemici”.

În ceea ce privește Inspecția Judiciară, Raportul MCV a constatat că ”în perioada care a trecut de la ultimul raport, au continuat să fie inițiate proceduri disciplinare împotriva magistraților, inclusiv a șefilor instituțiilor judiciare care se opun reformării sistemului judiciar, și au continuat să fie divulgate documente în presă".

Cele două asociații ale magistraților reamintesc că rapoartele MCV au atras atenția asupra presiunii la care sunt supuși magistrații și instituțiile judiciare ca urmare a atacurilor publice din partea politicienilor și a presei și că Direcția Națională Anticorupție și Parchetul General sunt de mult timp supuse unor presiuni deosebite în această privință.

De asemenea, sunt invocate și criticile aduse Consiliului Superior al Magistraturii de către Comisia Europeană:

 • ”Perioada care s-a scurs de la raportul din noiembrie 2018 a fost marcată de disensiuni și controverse în cadrul CSM.
 • CSM a fost adesea dat la o parte atunci când guvernul sau parlamentul au luat decizii esențiale privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar.
 • Pozițiile exprimate în cadrul CSM cu privire la aspecte fundamentale ale funcționării sistemului judiciar din România, cum ar fi înființarea Secției speciale pentru anchetarea magistraților sau numirile în posturi-cheie și apărarea independenței justiției, suscită îngrijorare cu privire la independența instituției și la autoritatea sa.
 • Situația a fost exacerbată și mai mult de modificările aduse legilor justiției, care au făcut posibilă luarea unor decizii cu privire la aspecte esențiale de către un număr restrâns de membri ai CSM. Acest lucru este demonstrat și de o serie de declarații prezentate ca venind din partea CSM când de fapt fuseseră agreate doar de o parte din membrii CSM.
 • Este o situație recurentă, ilustrată și de lipsa sprijinului asociațiilor profesionale sau a unei concertări cu magistrații din cadrul instanțelor și al parchetelor.
 • CSM nu a avut o poziție unitară în ceea ce privește răspunsul la recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale GRECO și nici, pe un plan mai general, cu privire la momentul cel mai oportun pentru a lua măsuri prin care să apere independența justiției, actualul președinte al CSM și o parte din membrii instituției continuând să apere textul legilor justiției în versiunea lor actuală. CSM a reacționat la o serie de plângeri care i-au fost înaintate cu privire la apărarea independenței, a reputației și a imparțialității magistraților, însă reacția sa pare modestă în raport cu amploarea problemei.
 • În situațiile în care a invocat apărarea independenței sistemului judiciar, CSM a stârnit uneori îngrijorare că ar putea fi supus influențelor politice”.

Asociația “Forumul Judecătorilor din România” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” spun că raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, dat publicității marți, este unul extrem de critic și care confirmă faptul că provocările la adresa independenței sistemului judiciar din România reprezintă o serioasă imensă de îngrijorare pentru Uniunea Europeană.

Potrivit celor două asociații, toți factorii responsabili pentru acest Raport MCV critic trebuie să își asume neîntârziat eșecul pe bandă rulantă indicat de Comisia Europeană, în condițiile în care independența justiției și statutul magistraților sunt puse la îndoială prin modificări legislative retrograde, menținute prin inacțiunea Parlamentului și a Guvernului, precum și prin acțiunile Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare și Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, de natură să atragă sancțiuni internaționale imediate pentru statul român.

Cele două asociații spun că, pentru evitarea unei astfel de situații și pentru prezervarea statului de drept, Guvernul și Parlamentul trebuie să promoveze și să adopte urgent un act legislativ prin care avizele Comisiei de la Veneția și Consiliilor Consultative ale Judecătorilor și Procurorilor Europeni, dar și rapoartele Comisiei Europene și GRECO să fie aplicate fără excepție și fără artificii care să aducă atingere esenței lor:

 • 1. Desființarea imediată și necondiționată a secției de parchet separate, creată pentru investigarea infracțiunilor comise de judecători și procurori;
 • 2. Abrogarea limitărilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate în obligația de abținere a magistraților de la „manifestarea sau exprimarea defăimătoare în raport cu celelalte puteri ale statului”;
 • 3. Revizuirea normelor privind răspunderea materială a magistraților, cât timp acestea ignoră independența justiției;
 • 4. Revizuirea sistemului de numire și revocare a procurorilor-șefi și limitarea rolul ministrului justiției în aceste proceduri, simultan cu creșterea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii;
 • 5. Renunțarea la dispozițiile care prevăd dublarea perioadei de pregătire în cadrul Institutului Național al Magistraturii;
 • 6. Reinstaurarea meritocrației în magistratură. Reglementarea unor examene meritocratice de promovare, inclusiv și mai ales la Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • 7. Respectarea rolului și a atribuțiilor stabilite de Constituție pentru Consiliul Superior al Magistraturii, ca organism colegial, prin înlăturarea transferării arbitrare a unor atribuții ale Plenului către secții sau către anumiți judecători, în funcție de gradul profesional deținut, de natură a deturna funcționarea colegială;
 • 8 Reorganizarea Inspecției Judiciare, prin reconsiderarea rolului și a atribuțiilor inspectorului-șef; reglementarea unor examene meritocratice pentru funcțiile de conducere din cadrul Inspecției Judiciare; abrogarea OUG nr.77/2018.
 • 9. Revizuirea dispozițiilor privind revocarea membrilor CSM, în sensul unei proceduri flexibile și accesibile;
 • 10. Abrogarea dispozițiilor nou introduse de natură a încărca nejustificat volumul de muncă al instanțelor și parchetelor (spre ex., introducerea completurilor de judecată de trei judecători pentru soluționarea apelurilor, respectiv a completurilor de doi judecători pentru judecarea contestațiilor împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii de drepturi și libertăți și judecătorii de cameră preliminară de la curțile de apel etc.);
 • 11. Adoptarea modificărilor aduse Codului penal și Codului de procedură penală numai cu respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția;
 • 12. Adoptarea autonomiei bugetare a magistraturii, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția.

Cele două asociații mai spun că CSM "ar trebui să demonstreze imediat stabilitate, rol activ și promptitudine cu privire la garantarea independenței justiției și apărarea corpului magistraţilor împotriva actelor de natură a aduce atingere independenţei, imparțialităţii sau reputației profesionale a acestora". "Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, precum și toți ceilalți membri, ale căror acțiuni sunt calificate de Comisia Europeană ca ”stârnind uneori îngrijorare” că acest CSM ”ar putea fi supus influențelor politice”, nu mai au legitimitate pentru a fi parte a unui organism care ar trebui să garanteze independența justiției", mai spun reprezentanții celor două asociații ale magistraților.